Bộ chuyển đổi MOXA - Lh 0932 048 123

  (355 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:moxa
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU THIÊN CHÍ

 

94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC 70550, Viet Nam.

Teleph :  (08) 3589 0678-----------Fax: (08) 3589 0677

E-mail  : info@chauthienchi.com - Website : www.chauthienchi.com

 

Liên hê:

Mr.Đạt:0932 048 123

Email:dat.tran@chauthienchi.com

 

CHAU THIEN CHI CO.,LTD. Là đại lý phân phối độc quyền Thiết bị chuyển đổi MOXA chính  hãng tại Việt Nam

 

Moxa Vietnam

ModelDescription

A52-DB25F w/ AdapterRS-232/422/485 Converter. adapter. DB25F Cable

A52-DB9F w/ AdapterRS-232/422/485 Converter. adapter. DB9F Cable

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

A53-DB25F w/ AdapterRS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB25F Cable

A53-DB9F w/ AdapterRS-232/422/485 Converter. 2KV Isolation. adapter. DB9F Cable

ADP-DB9M-DB9MMINI ADAPTER DB9/M-DB9/M DE-311

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

ADP-RJ458P-D9FRJ45 to DB9 Female adapter

ADP-RJ458P-DB9MRJ45 to DB9 Male adapter

C104H w/o Cable4 Port ISA Board, w/o Cable, RS-232

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C104H/PCI-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H/PCI-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232

C104H-DB25M4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232

C104H-DB9M4 port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C104HS/PCI-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS/PCI-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C104HS-DB25M4 Port ISA Board, w/ DB25M Cable, RS-232, w/ Surge

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C104HS-DB9M4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-232, w/ Surge

C168H8 Port ISA Board, RS-232

C168H/PCI8 Port PCI Board, RS-232

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C168HS8 Port ISA Board, RS-232, w/ Surge

C218T/PCI8 Port UPCI Board, RS-232

C32010T8-32 Port ISA Board

C32010T/PCI8-32 PortUPCI Board

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C32020TConnection Cabl 00CM, 10-pin

C32030TC320T Series CPU Module

C32045T8 Port UART module, RS-232, DB25F

C32047T8 Port UART module, RS-232, DB25M

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C32050TC320T Series Power Adaptor, US Plug

C32061T8 Port UART module, RS-422, DB25F

C32065T8 Port UART module, RS-422, w/ Isolation, DB25F

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C32071T8 Port UART module, RS-232, w/ Surge, DB25F

C32080T8 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

C32081T16 Port basic modules, RS-232, 10-pin RJ45

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

C32082T8 Port extension modules, RS-232,10-pin RJ45

C32083T16 Port extension modules, RS-232, 10-pin RJ4

CA-1044 Port PC/104 Board, RS-232

CA-104-T4 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-1088 Port PC/104 Board, RS-232

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CA-108-T8 Port PC/104 Board, RS-232, Wide Temperature

CA-1144 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-114-T4 Port PC/104 Board, RS-232/422/485

CA-1322 Port PC/104 Board, RS-422/485

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CA-132I2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-132I-T2 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CA-132-T2 Port PC/104 Board, RS-422/485, Wide Temperature

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CA-134I4 Port PC/104 Board, RS-422/485, w/ Isolation

CA-134I-T4 Port PC/104 Board, RS422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-1088 Port PC/104+ Board, RS-232

CB-108-T8 Port PC/104+ Board, RS-232, Wide Temperature

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CB-1144 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485

CB-114-T4 Port PC/104+ Board, RS-232/422/485, Wide Temperature

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CB-134I4 Port PC/104+ Board, RS-422/485, w/ Isolation

CB-134I-T4 Port PC/104+Board, RS-422/485, w/ Isolation, Wide Temperature

CB-602I w/o Cable2 Port CANbus PC/104+ Module, w/Isolation, 0 to 55 Temperature

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-F20M25x2-50CBL-F20M25x2-50

CBL-F20M9x2-50CBL-F20M9x2-50

CBL-F37M37-1MCable/CBL-F37M37-100 apply to C32082T/C32083T

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-F40M25x4-50CBL-F40M25x4-50

CBL-F40M9x4-50CBL-F40M9x4-50

CBL-F9M9-150150 cm DB9 Female to DB9 Male Cable

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-F9M9-20Cable

CBL-M25M9x2-50Cable/CBL-M25M9x2-50

CBL-M37M25x4-30Cable/CBL-M37M25x4-30

CBL-M37M9x4-30Cable/CBL-M37M9x4-30

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-M44M25x4-50Cable/CBL-M44M25x4-50

CBL-M44M9x4-50Cable/CBL-M44M9x4-50

CBL-M44M9x4-50 (POS)Cable/CBL-M44M9x4-50(POS)

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-M62F62-150Cable/CBL-M62F62-150 (Apply for OPT8-M9)

CBL-M62M25x8-100Cable/CBL-M62M25x8-100

CBL-M62M62-150Cable/CBL-M62M62-150 (Apply for OPT8 A/B/F/K/S/Z)

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-M62M9x8-100Cable/CBL-M62M9x8-100

CBL-M68F62-150Cable (CBL-M68F62-150)

CBL-M68M25x8-100Cable/CBL-M68M25x8-100 (SCSI VHDCI 68 male to 8-port DB25 male connection)

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-M68M62-150Cable (CBL-M68M62-150)

CBL-M68M9x8-100Cable/CBL-M68M9x8-100(SCSI VHDCI 68 male to 8-port DB9 male connection)

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-M78M25x8-100Cable/CBL-M78M25x8-100

CBL-M78M9x8-100Cable/CBL-M78M9x8-100

CBL-PJ21NOPEN-BK-30CBL-PJ21NOPEN-BK-30

CBL-RJ458P-100RJ45 Ethernet cross over cable

CBL-RJ45F25-1508pin RJ45 to female DB25 connection cable, 150cm, for NPort 5210, 5610

CBL-RJ45M25-1508pin RJ45 to male DB25 connection cable, 150cm, for NPort 5210, 5610

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-RJ45SF25-1508pin RJ45 to female DB25 connection shielded cable, 150cm

CBL-RJ45SF9-1508pin RJ45 to female DB9 connection shielded cable, 150cm

CBL-RJ45SM25-1508pin RJ45 to male DB25 connection shielded cable, 150cm

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CBL-RJ45SM9-1508pin RJ45 to male DB9 connection shielded cable, 150cm

CBL-USBA/B-100CBL-USBA/B-100 BE w/Bag

CBL-USBAP-50Cable

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CI-104J4 Port ISA Board, RS-232, RJ45

CI-1322 Port ISA Board, RS-422/485

CI-132I2 Port ISA Board, RS-422/485, w/ Isolation

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CI-132IS2 Port ISA Board, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CI-134-DB9M4 Port ISABoard, w/ DB9M Cable, RS-422/485

CI-134I-DB9M4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CI-134IS-DB9M4 Port ISA Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CN20030CN20030 Connection CBL RJ45/10P/F25 1.5M

CN20040CN20040 Connecton CBL RJ45/10P/M25 1.5M

CN20060CN20060 Connection CBL RJ45/10P/M9 1.5M

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN20070CN20070 Connection CBL RJ45/10P/F9 1.5M

CN2510-1616 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2510-16-48V16 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN2510-88 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2510-8-48V8 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

CN2610-1616 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN2610-16-2AC16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2610-88 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

CN2610-8-2AC8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN2650-1616 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

CN2650-16-2AC16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2650-16-2AC-T16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75

CN2650-88 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN2650-8-2AC8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

CN2650-8-2AC-T8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75

CN2650I-1616 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CN2650I-16-2AC16 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CN2650I-88 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CN2650I-8-2AC8 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

CP-102E2 Port PCIe Board, RS-232

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-102EL-DB9M2 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-102U2 Port PCI Board, RS-232

CP-102UL-DB9M2 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-102UL-T2 Port UPCI Board, Cable, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

CP-102U-T2 Port PCI Board, RS-232, Wide Temperature

CP-104EL-A w/o Cable4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

CP-104EL-A-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232, Low Profile

CP-104EL-A-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-104JU4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-104JU-T4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45, Wide Temperature

CP-104UL w/o Cable4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

CP-104UL-DB25M4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, LowProfile

CP-104UL-DB9M4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, LowProfile

CP-104UL-T4 Port UPCI Board, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-112UL-DB9M2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, Low Profile

CP-112UL-I-DB9M2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profil

CP-112UL-I-T2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile, Wide Temperature

CP-112UL-T2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, Low Profile, Wide Temperature

CP-114-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-114-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485

CP-114EL4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-114EL-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-I4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114EL-I-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-114EL-I-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114I w/o Cable4 Port PCI Board, w/o Cable, 4P-422/485, w/ Isolation

CP-114I-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

CP-114I-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

Email:dat.tran@chaithienchi.com  

Lh: 0932 048 123

CP-114IS-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CP-114IS-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CP-114S-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Surge

CP-114S-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Surge

CP-114UL w/o Cable4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-DB25M4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-DB9M4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-I4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

CP-114UL-I-DB25M4 Port UPCI Board, w/DB25MCable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

 

Xem thêm sản phẩm mới tại: http://thietbicongnghiepctc.mov.mn/

 

Thông tin liên hệ:

 

Trân Nguyên Đat: 0932 048 123  -  0969098809

 

Email:dat.tran@chauthienchi.com.

 

Rất mong được hợp tác với quý công ty.

Trân trọng!!!

 

 
Xem thêm sản phẩm Điện công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status