Bộ mã hóa quay lũy tiến Heidenhain

  (152 )
  • Mã sản phẩm:ERN1130600
  • Nhãn hiệu:Heidenhain
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu

Bộ mã hóa quay lũy tiến HEIDENHAIN
Model: ERN1130600
- Nguồn cung cấp: 10,8-26,4 VDC
- Tần số quét: <= 300 kHz
- Tốc độ quay tối đa: <= 6000 phút
- Độ phân giải tối đa: 5000 P/R
- Chiều dài 34,7mm
- Đường kính lỗ trục: 8mm
- Đường kính ngoài: 35mm
- Ứng dụng: Sử dụng trong ngành thực phẩm, ngành giấy, hệ thống máy móc trong công nghiệp
-------------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» Hotline: +84 28 3514 6818
» Zalo: 0919173986
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Heidenhain mà EUTC đang cung cấp:
1088744-39 Encoder
681770-03 Bộ mã hóa tốc độ vòng quay, mã ERN 1120 4096,ID: 681770-03
735117-05 Encoder Heidenhain, ERN 1331.061-1024, Part number: 735117-05
823901-52 Encoder EQN 1325 x 2048 ID: 823901-52
99432139 EQI-1331-16-5MS16-C9
AT1218 Sensor AT1218, ID: 680 983-03, SN: 59 342 037
EQI-1331-16-5MS16-C9 Encoder EQI 1331 16 5MS16-C9
ERN11204096 Encoder ERN 1120 4096, ID: 681770-03
ERN1130600 Encoder ERN 1130 600 ID: 682086-03
ROD630-102440S17-KD ENCODER
ROD630-1024PPR Người giải mã (bao gồm khớp nối và khớp nối)
EQN13250482048
EQN1325048-2048 655251-01
EQN1325-2048
eqn1325-2048
EQN1325-2048 541788-01
EQN1325-2048 586653-06
EQN1325-2048 ID:586650- 01 EQN1325-2048
ID586653-12
EQN1325-2048 312214-16
EQN1325-2048 527858-05
EQN1325-2048 586650-04
EQN1325-2048 586653-04
EQN1325-2048 586653-06
EQN1325-2048 586653-12 62S12- EQN1325-2048
5MS16-78
5 86650-01 eqn1325-2048
62s12-78 /e10 id:527858- 05
EQN1325-2048 62S12-78 586650-04
EQN1325-2048 655251-01
EQN1325-2048 655251-52
EQN1325-2048 823901-03 EQN1325-2048
ID:515385-01
EQN1 325-2048 ID: 586653-06
EQN1325-2048 ID: 586653-06
EQN1325-2048 ID586653-12
EQN1325-2048
EQN1325-2048
527858-05
EQN1325-2048
527859-06
EQN1325-2048
586653-06
eqn1325-2048
586653-12
EQN1325-2048
ID:538234-51
EQN1325-2048
ID586653-12
EQN1325-2048,5 86650-04,
EQN1325-2048 , 586653-04
eqn1325 -2048, id: 527858-05
EQN1325-2048
ID: 586653-061
EQN13252048 586653-06
EQN1325-2048 62S12-78 586650-01
EQN1325-2048[538234-01
EQN132520485MS16-78 586653-06
EQN1325-512 ID:534555-05
EQN1325-512 534555-05
EQN1325-512 312213-05,
EQN1325-512 377808-15
EQN1325-512 62S12-78 ID:534555-05
EQN1325-512 ,ID534555-05
EQN1325-512
ID586654-16
EQN132551262S12-78 ID586654-05
EQN1325-AM-0512-I-1VSS-09V-K7,320563-11171
EQN1325-AM-2048 EQN1325-AM-
2048 ID:385620-01 EQN1325
-AM- 2048(EQN1325 2048 62S12 -78)
EQN1325-AM-2048
385620-01,
EQN1325-AM-2048
586650-04
EQN1325-AM-2048
385620-01
EQN1325-AM-2048 317207-03862
EQN1325-AM-2048-E-1VSS- 12V-K9
25
EQN1337-2048
683645-01
EQN1337-20485MS16-C9 ID:683645-01
EQN224C 288236-01
EQN225-2048
EQN425 558910-02+266128-Z
EQN425,586656 -03
EQN425
ID:312214-16,
EQN425.512 27S17-E0.63173-01
EQN425 ID631715-03 2
EQN425-2048 605381-01 THAY THẾ 539384-01
EQN425-2048 ID605381-01 EQN425-2048
605381-01 EQN425-2048,60
5381-01
EQN425-2048
605381-01, ID:385487-51
EQN425-512
EQN425-512 80S17-58
ID 586657-26
EQN425-512 27517-E0
EQN425-512 27S17-E0
EQN425-512 27S17-E0
631715-28
EQN425-512 27S17-EO ID:631715-03
EQN425-512
631713-01
EQN425-512, id số 317947-01
EQN425-512 ,631715-28
EQN425-512?27S17-E0
EQN426-2048,27S17-58-, ID605381-05
EQN426-2048
27S17-58?R20200-00162
EQN426-204827S17-58- ID605381-05
ER 25C-2ND.D7.CR
ER2E190 -AE77-B8
ER480 ID:385480-13
ERA4200C-20000
ID532727-13
ERA4400C-10000 532728-13
ERA4480C 10000Dòng IP40 d1=80mm
d2=127,64mm 532728-13 (621952-13 )
ERA4480C 6000Lines IP40 d=40mm,AK ERA4480, 533903-12
ERA4480C AK ERA4480,533903-12)
ERA4880 3000Dòng D1=40mm
,AK ERA4880,533910-01
ERA4880 3000Dòng D1=40mmAK ERA4880,533910-01)
ERA780C 325693-63
ERM180
ERM200 2048 390925-04 AK ERM280 2048 393000-07
ERM200,ID390925-12
ERM200-1024,ID:390925-02
ERM200-2048 390925-04
ERM200-2048, id.nr 390925-04
ERM200-2600 390925-17
ERM200C D= 180 2048 ID391089-XX
ERM280 2048 01-03 IBộ mã hóa quay lũy tiến HEIDENHAIN - 2393000-07
ERM280 2600Dòng D1=295mm AK ERM280
393000-29)(ERM200 390925-17)
ERM280 393000-03
ERM280,393000-04 ERM280-
1024 ID:393000-02
ERM280-1024 393000- 02
ERM280-1200 01-03 G4 ID1NR 393000-11
ERM280-1200 393000-03
ERM280-1200,393000-11,
ERM280-1200
393000-12
ERM280-1200
ID:393000-03
ERM280- 2048 393000-04
ERM280-2048, 393000-53
ERM280-2048-21S17-57 2
ERM280-2600,393000-29
ERN 1130 600 01L-GF
ID 682086-03
ERN 1331 051-1024
ERN 1331.051-1024 ID:317393-05
ERN 1331.051-1024/IDNR.317393 -05/S
ERN 1331.052-2048 IDNR.317393-56
ERN 1331.052-2048 IDNR.317393-56
ERN 1331.061-1024 ID:538727-05
ERN 1331.062-2048F6 ID:538727-56
ERN 13 31061-1024
ERN 1331061-1024 ID 735117 -05 2
ERN 1331-1024 ID735117-52 2
ERN 1381.020-2048
IdMr385489-06
ERN 1381.062-2048 IDNR:385489-08
ERN 1387.020-2048 385487-03
ERN 1387 .020-2048 IDNR:385487-03 1
ERN 431.051-1024 ID 375272-02
ERN:1320-1024,684645-02
ERN:1381020-20048 ID:385489-06
ERN:1387.001-2048 ID312215-14
ERN:180 250 03S12-03(IDNR:377104-U
ERN 138 1.026-2048?ID 727 222-01 SN 34750275
ERN1387.020-2048 ID:385487-03
ERN1020-1024 ID534909-21
ERN1020-1024,ID534909-21
ERN1020-3600 01-03 ID:534909-03
ERN1020-3600 534909-03
ERN1070,360001-03
ERN1070-1000 534912-08
ERN1080-2048, 0 1-03, số id.:322818- 27,SN số:12 954 027E,5V± 10% 1~VSS
ERN1080-2500 ID:534913-01
ERN1080-3600 ID:534913-29
ERN1080-3600 ID:534913-29
ERN1120 1024 01L-FW ID:669 522-02
ERN 1120-1024
ERN1120 -1024 01L70-FW ID:669522-02
ERN1120-1024 01L70-FW, 669522-02
ERN1120-1024 ID:669522-02, ERN1120-1024
ID:681770-01 ERN1 120-1024
669522-02
ERN1120- 1024
, ID:669522 -02
ERN1120-1024, ID:681770-01
ERN1120-1024
ERN1123.2000, ID669525-01
ERN1123-2000
ERN1123-2000 01L70-FU
ERN1123-2000 01L70- FU ID681765-13
ERN11 23-2500 ID:669525-09
ERN1125,
ERN1130 1024 01L70-GF ID682086-02
ERN1130 600
ID:682086-03
ERN1185,
ERN1185.003,
ERN1185.003-2048 316278-58 ERN1185.003 -2048 316278-68
, ID ERN 1185.003-2048 :
316278-58
ERN1185.003-2048 Id.Nr316278-68
ERN1185.010
ERN1185.011 534920-20
ERN1185.011-2048
534920-20,
ERN1185.021
ERN1185.022 ERN1 185-2048
316 278-55
ERN120- 1024
ERN120-1024 03S12- 03(589611-5U)
ERN120-1024
377101-83
ERN120-1024
589611-5R,
ERN120-1024, ID589611-5X
ERN120-1024, ID: 589611-5R, E RN120-5000 ID254847-09
58 9611 -6X ERN120-5000,254847 -09,589611-6X ERN120-9600 589611-80 HTL ID:317393-55 ERN1331.051-1024 735117-05 ERN1331.051-1024 317393-55 ERN133 1.051 -1024 317393-0 5 ERN1331 .051-1024 ID:317393-55 ERN1331.052-2048 IDNR:317393-56 ERN1331.052-2048 317393-56 , ERN1331.052-2048,317393-5 6 ERN1331.061- 1024 538727 -05 ERN1331.061- 1024 ID:538727-05 ERN1331.061-1024 ID735117-05 ERN1331.061-1024 ID735117-61 ERN1331.061-1024 10-30V Id538727 -05 ERN1331.061-1024 735117- 61 ERN1331 .061-1024 ID:538727- 05 ERN1331.061-1024 ID:538727-55 ERN1331.061-1024 ID:735117-05 ERN1331.061-1024 ID:735117-61, ERN1331.061-1024 L4 HTL ID7 35117-05 SN 28803130 ERN1331.061-1024 L4 HTL ID735117-05 ERN1331.061-1024 735117-05 586625-01 ERN1331.061-1024 ID :538727-05,735117-61, ERN1331.061- 1024 735117-05
ERN1331.061-1024,ID735117-05,
ERN1331.061-1024ID:538727-05
ERN1331.061-1024ID538727-05
ERN1331.061-1024PZ ID:735117-05 ERN1331.061-1024PZ
, ID:735117-05
ERN1331.062-2048 538727-56
ERN1331.062-2048 ID538727-56
ERN1331.062-2048, IDNR538727-56
ERN1331.062-2048
ID: 538727-56 ERN1331.062-2048
I9 10-30V 1024 , ID735117-05 ERN1331061 -1024 10V-30V IDnr:538727-05 ERN13310611024G8 ERN1331062-2048 ID 538727-56 ERN1331-1024 538727-05 ERN1331-1024 735117-52 ERN1331-1024 ID:538727-53 538727-52 ERN1331-1024 ID:538727-55, ERN1331-1024 62S12-30K ERN13 31-1024 ID:735117-61 ERN1331- 2048 ERN1380-1000 551126-01 ERN1380-1000 55112 6-01 ERN1380-1000,350272-15 ERN1381.001 ERN1381 001 2048 ID:313453-06 ERN1381.001-2 048 313453-06 ERN1381.001-2048 Id .No.313453-06 ERN1381.001-2048 ID:313453-06
ERN1100 Series:
ERN1120-1024 ID:669522-02
ERN1120 2500 ID:669522-10
ERN1120 1000 ID: 669522-06
ERN1120 500 ID: 669522-16
ERN1123-2000 ID:669525-01
ERN1123-2000 ID: 681765-12
ERN1123 -2000 ID:669525-07
ERN1130-1000 ID:682086-01
ERN1130-1024 ID:682086-02
ERN1130-600 ID:682086-03
ERN1130-2500 ID:682086-04
Heidenhain ERN 430 1024 01-03 K 2,00 02 69A44 64 01..HT RV HTL 20 01.. 95012608
Heidenhain 81041501
Heidenhain ROD_426_5000_27S12-03
Heidenhain 770902-11
Heidenhain LC 493F ID 557 642 20
Heidenhain LS186C ML740mm 336963-43
Heidenhain RCN223 533117-03
Heidenhain 667596-01
Heidenhain 272371-40
Heidenhain 375132-01
Heidenhain 355886-10
Heidenhain 291843-51 ROD320.020-2500
Heidenhain 1095627-01
Heidenhain 689697-20
Heidenhain 684671-07
Heidenhain LIDA 49M 636 965-02
Heidenhain 383-965-02
Heidenhain LC485/ML370mm
Heidenhain ND780
Heidenhain 202506-01
Heidenhain 47795896A
Heidenhain 749147-02
Heidenhain 557660-11 95011663
Heidenhain ST1288 383987-01
Heidenhain 533631-03,L=3M
Heidenhain 349522-04D
Heidenhain 733185-02
Heidenhain 383 601-09
Heidenhain 827039-16
Heidenhain 354319-09
Heidenhain ERN1320_1024_40S16_FY ID:684645-02
Heidenhain 383963-02
Heidenhain 337147-01
Heidenhain 1109256-14
Heidenhain 532556-01
Heidenhain 243602-01
Heidenhain 324544-02
Heidenhain LC485/ML620mm
Heidenhain 344958-18
Heidenhain 738930-35
Heidenhain RON 255 18000 02S09-04 K 3,00 02 23 358697-13
Heidenhain ERN 1331 1024 62S12-30 K 0,00..65B..40 09..HT RV HTL 20 01
Heidenhain 310 752-53
Heidenhain ST1278
Heidenhain ROD426-2500-01-03
Heidenhain 270922-01
Heidenhain RCN 223F 16384 03S17-0D K 1,00 02 23C53A 64 01....D Fanuc02 34 533117-03
Heidenhain 90008357 589614-54
Heidenhain 369124-03
Heidenhain 385480-15
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 360 (ID: 684714-01), ERN 1120 360 01L-FW K
-Sản phẩm cùng loại:
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 360 (ID: 684714-01)
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 360 01L-FW K
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 4096
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 4096 (681770-03)
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 4096 (ID: 669522-09)
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 4096 87S15-HC R+AGK 67 60
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 500
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 600
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1120 600 (ID: 669522-11)
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1123 1000
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1123 1000 87S15-HB R+AGK 67 5Y
Bộ mã hóa xung-Encoder HEIDENHAIN-SUMTAK ERN 1123 2000

Xem thêm sản phẩm Bộ mã hóa được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status