Bơm màng Versa-Matic chính hãng giá rẻ

  (224 )
  • Mã sản phẩm:E5PP5T5T9C
  • Nhãn hiệu:Versa-Matic
  • Xuất xứ:Mỹ
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM Kỹ thuật Âu Châu

Bơm màng VERSA-MATIC
Model: E5PP5T5T9C
Kích thước ống : ½” (13mm)
Chuyển vị trên mỗi hành trình: 0,022 gal / 0,08 lít
Lưu lượng mỗi phút: 12 gal / 45 lít
Xử lý chất rắn tối đa: 1,6 mm
Áp suất xả tối đa: 100 PSI
Giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo hoạt động liên tục, cũng như cung cấp khả năng làm kín chắc chắn hơn để vận chuyển hóa chất an toàn, đáng tin cậy trong OEM hệ thống và ứng dụng.
Thiết kế van khí không bị ngưng trệ, không cần bôi trơn và cho phép bạn vận chuyển hóa chất một cách an toàn và tự tin.
-----------------------------------------------
Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
Website: eutc.com.vn
Hotline: +84 28 3514 6818
Zalo: 0919173986
Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm của VersaMatic mà EUTC đang cung cấp:
E3SA3R330C-ATEX Versamatic Diaphragm Pump( Receiving pump)
E5PP5T5T9C Bơm Versamatic
V183BN Màng bơm Versa-Matic
Màng Bơm Versa-Matic V224TF
Bi bơm Versa-Matic V191ND
Bi bơm Versa-Matic V355BN
Bi bơm Versa-Matic V241BN
Bi bơm Versa-Matic V171BN
Đế bi bơm màng Versa-Matic V356BN
Đế bi bơm Versa-Matic V204BN
MÀNG BƠM VERSA-MATIC V305BN
MÀNG BƠM VERSA-MATIC V224BN
Màng bơm Versa-Matic V163BN
MÀNG BƠM VERSA-MATIC V183BN
Màng bơm Versa-Matic E505N
Màng bơm Versa-Matic V225N
Màng bơm Versa-Matic V227N
Màng bơm Versa-Matic E505XL
Màng bơm Versa-Matic V306N
Màng bơm Versa-Matic V305N
Màng bơm Versa-Matic V224N
Màng bơm Versa-Matic V163N
Màng bơm Versa-Matic V183N-1
Màng bơm Versa-Matic E505TF
Màng bơm Versa-Matic V183TF
Màng bơm Versa-Matic V163TF
E6KP5B550A
E6KP6X550A
E6KP6X650A
E6PP5B550A
E6PP6X550A
E6PP6X650A
E8KP5BKK9
E8KP6XKK9
E8PP5BPP9
E8PP6XPP9
E5AA1R229C-ATEX
E5AA2R229C-ATEX
E5AA5F559C-ATEX
E5AA5T559C-ATEX
E5AA6X669C-ATEX
E5AA7X759C-ATEX
E5AP2R229C
E5AP3R339C
E5AP5F559C
E5AP5T559C
E5AP6X669C
E5AP7X759C
E5SA2R229C-ATEX
E5SA3R339C-ATEX
E5SA5F559C-ATEX
E5SA5T559C-ATEX
E5SA6X669C-ATEX
E5SA7X759C-ATEX
E5SP1R229C
E5SP2R229C
E5SP3R339C
E5SP5F559C
E5SP5T559C
E5SP6X669C
E5SP7X759C
E5KP2R259D
E5KP3R359D
E5KP5F559D
E5KP5T559D
E5KP6X659D
E5KP7X759D
E5PP1R259D
E5PP2R259D
E5PP3R359D
E5PP5F559D
E5PP5T559D
E5PP6X659D
E5PP7X759D
E5PP2R259D-DRUM
E5PP3R359D-DRUM
E5PP5T559D-DRUM
E5PP6X659D-DRUM
E1AA1R129C-ATEX
E1AA2R529C-ATEX,
E1AA2R229C-ATEX
E1AA3R339C-ATEX
E1AA4R449C-ATEX
E1AA5F559C-ATEX
E1AA5T559C-ATEX
E1AA5T5S9C-ATEX
E1AA6X669C-ATEX
E1AA7X759C-ATEX
E1SA1R129C-ATEX
E1SA2R229C-ATEX
E1SA3R339C-ATEX
E1SA4R449C-ATEX
E1SA5F559C-ATEX
E1SA5T559C-ATEX
E1SA6X669C-ATEX
E1SA7X759C-ATEX
E1SJYX559C-FP-ATEX
E1SP5F559C
E1SP5T559C
E1SP6X669C
E1KP3R339C
E1KP5F5T9C
E1KP5T5T9C
E1KP6X669C
E1PP1R129C
E1PP2R229C
E1PP3R339C
E1PP4R449C
E1PP5F5T9C
E1PP5T5T9C
E1PP6X669C
E1PP7X7T9C
E4SA2R229-ATEX
E4SA3R339-ATEX
E4SA4R449-ATEX
E4SA5F5S9-ATEX
E4SA5F5S9-HD-ATEX
E4SA6X669-ATEX
E4SA7X779-ATEX
E4AA1R110-ATEX
E4AA2R220-ATEX
E4AA3R330-ATEX
E4AA5T5A0-ATEX
E4AA6X660-ATEX
E4CA1R110-ATEX
E4CA2R220-ATEX
E4CA3R330-ATEX
E4CA6X660-ATEX
E4CA6X560-ATEX
E4CA7X770-ATEX
E4SA1R110-ATEX
E4SA2R220-ATEX
E4SA3R330-ATEX
E4SA4R440-ATEX
E4SA4R449-HD-ATEX
E4SA5T5S0-ATEX
E4SA6X660-ATEX
E4SA6X669-HD-ATEX
E4SA7X770-ATEX
E4KA5F5T9
E4KA6X669
E4PA1R119
E4PA2R229
E4PA3R339
E4PA4R449
E4PA5F5T9
E4PA6X669
E4PA7X779
2AA1D119C-ATEX
E2AA1R119C-ATEX
E2AA2D229C-ATEX
E2AA2R229C-ATEX
E2AA3D339C-ATEX
E2AA3R339C-ATEX
E2AA4D449C-ATEX
E2AA4R449C-ATEX
E2AA5F559C-ATEX
E2AA5T559C-ATEX
E2AA6D669C-ATEX
E2AA6X669C-ATEX
E2AA7D779C-ATEX
E2AA7X779C-ATEX
E2SA1D119C-ATEX
E2SA2D229C-ATEX
E2SA3D339C-ATEX
E2SA4D449C-ATEX
E2SA5F559C-ATEX
E2SA5F559C-HD-ATEX
E2SA5F5S9C-ATEX
E2SA5F5S9C-HD-ATEX
E2SA5T559C-ATEX
E2SA5T559C-HD-ATEX
E2SA5T5S9C-ATEX
E2SA5T5S9C-HD-ATEX
E2SA6D669C-ATEX
E2SA6D669C-HD-ATEX
E2SA7D779C-ATEX
E2AA1D110C-ATEX
E2AA1R110C-ATEX
E2AA2D220C-ATEX
E2AA2R220C-ATEX
E2AA3D330C-ATEX
E2AA3R330C-ATEX
E2AA4D440C-ATEX
E2AA4R440C-ATEX
E2AA5F550C-ATEX
E2AA5T550C-ATEX
E2AA6D660C-ATEX
E2AA6X560C-ATEX
E2AA6X660C-ATEX
E2AA7D770C-ATEX
E2AA7X770C-ATEX
E2CA1D110C-ATEX
E2CA1R110C-ATEX
E2CA2D220C-ATEX
E2CA2R220C-ATEX
E2CA3D330C-ATEX
E2CA3R330C-ATEX
E2CA4D440C-ATEX
E2CA4R440C-ATEX
E2CA5T5S0C-ATEX
E2CA6D660C-ATEX
E2CA6X660C-ATEX
E2CA7X770C-ATEX
E2SA1R110C-ATEX
E2SA2D220C-ATEX
E2SA2R220C-ATEX
E2SA3D330C-ATEX
E2SA3R330C-ATEX
E2SA4D440C-ATEX
E2SA4R440C-ATEX
E2SA5F5S0C-ATEX
E2SA5T5S0C-ATEX
E2SA6D660C-ATEX
E2SA6X660C-ATEX
E2SA7D770C-ATEX
E2SA7X770C-ATEX
E2KA2D229C
E2KA5F5T9C
E2KA5T5T9C
E2KA6D669C
E2PA1D129C
E2PA2D229C
E2PA3D339C
E2PA4D449C
E2PA5F5T9C
E2PA5T5T9C
E2PA6D669C
E2PA7D7T9C
E2PP1R1S9A-F
E2PP2R2S9A-F
E2PP3R3S9A-F
E2PP1R1S9A-F-B
E2PP1R1S9A-F-N
E2PP4R4S9A-F
E2PP4R4S9A-F-N
E2PP6X4S9A-F
E2PP6X4S9A-F-B
E2PP6X4S9A-F-N
E2PP7X7S9A-F
E3AA1D119C-ATEX
E3AA1R119C-ATEX
E3AA2D229C-ATEX
E3AA2R229C-ATEX
E3AA3D339C-ATEX
E3AA3R339C-ATEX
E3AA4D449C-ATEX
E3AA4R449C-ATEX
E3AA5F559C-ATEX
E3AA5T559C-ATEX
E3AA6X669C-ATEX
E3AA7X779C-ATEX
E3SA1D119C-ATEX
E3SA1R119C-ATEX
E3SA2D229C-ATEX
E3SA2R229C-ATEX
E3SA3D339C-ATEX
E3SA3R339C-ATEX
E3SA4D449C-ATEX
E3SA4R449C-ATEX
E3SA5F559C-ATEX
E3SA5T559C-ATEX
E3SA6X669C-ATEX
E3SA7X779C-ATEX
E3AA1D110C-ATEX
E3AA1R110C-ATEX
E3AA2D220C-ATEX
E3AA2R220C-ATEX
E3AA3D330C-ATEX
E3AA3R330C-ATEX
E3AA4D440C-ATEX
E3AA4R440C-ATEX
E3AA5T550C-ATEX
E3AA6X660C-ATEX
E3AA6X560C-ATEX
E3AA7X770C-ATEX
E3CA1D110C-ATEX
E3CA1R110C-ATEX
E3CA2D220C-ATEX
E3CA2R220C-ATEX
E3CA3D330C-ATEX
E3CA3R330C-ATEX
E3CA3R530C-ATEX
E3CA4D440C-ATEX
E3CA4R440C-ATEX
E3CA6X660C-ATEX
E3CA7X770C-ATEX
E3SA1D110C-ATEX
E3SA1R110C-ATEX
E3SA2D220C-ATEX
E3SA2R220C-ATEX
E3SA3D330C-ATEX
E3SA3R330C-ATEX
E3SA4D440C-ATEX
E3SA4R440C-ATEX
E3SA6X660C-ATEX
E3SA7X770C-ATEX
E3KP5T559A
E3KP6X659A
E3PP5T559A
E3PP6X659A
E4SJ5F5S0-FP-ATEX
E4SJ5T5S0-FP-ATEX
E4SJ7X770-FP-ATEX
E4SJYXYY0-FP-ATEX
E2SJ5F5S0C-FP-ATEX
E2SJ5T5S0C-FP-ATEX
E2SJ7D770C-FP-ATEX
E2SJ7X770C-FP-ATEX
E2SJYXYY0C-FP-ATEX
E1AA1R1S9A-HP-ATEX
E1AA1R1S9A-HP-B-ATEX
E1AA2R2S9A-HP-ATEX
E1AA2R2S9A-HP-B-ATEX
E1AA5T5S9A-HP-ATEX
E1AA5T5S9A-HP-B-ATEX
E1AA6X5S9A-HP-ATEX
E1AA6X5S9A-HP-B-ATEX
E1SA1R1S9A-HP-ATEX
E1SA1R1S9A-HP-B-ATEX
E1SA2R2S9A-HP-ATEX
E1SA2R2S9A-HP-B-ATEX
E1SA5T5S9A-HP-ATEX
E1SA5T5S9A-HP-B-ATEX
E1SA6X5S9A-HP-ATEX
E1SA6X5S9A-HP-B-ATEX
E2AA1R1S9A-HP-ATEX
E2AA1R1S9A-HP-B-ATEX
E2AA2R2S9A-HP-ATEX
E2AA2R2S9A-HP-B-ATEX
E2AA5T5S9A-HP-ATEX
E2AA5T5S9A-HP-B-ATEX
E2AA6X5S9A-HP-ATEX
E2AA6X5S9A-HP-B-ATEX
E2SA1R1S9A-HP-ATEX
E2SA1R1S9A-HP-B-ATEX
E2SA2R2S9A-HP-ATEX
E2SA2R2S9A-HP-B-ATEX
E2SA5T5S9A-HP-ATEX
E2SA5T5S9A-HP-B-ATEX
E2SA6X5S9A-HP-ATEX
E2SA6X5S9A-HP-B-ATEX

Xem thêm sản phẩm Bơm công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Kỹ thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status