Husky 2150 , Máy bơm màng đôi , Husky Graco Vietnam ,

  (120 )
 • Mã sản phẩm:Husky 2150 , Husky Graco
 • Nhãn hiệu:Graco
 • Xuất xứ:EU/G7/USA/Singapore/Japan/Germany
 • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
 • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
 • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

Husky 2150 , Máy bơm màng đôi , Husky Graco Vietnam ,

 

Husky 2150 , Máy bơm màng đôi , Husky Graco Vietnam ,

 

Máy bơm màng đôi vận hành bằng khí nén Husky 2150
Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 2150 có van khí có nhịp đập thấp không bị tắc nghẽn giúp chuyển đổi trơn tru và nhanh chóng.

 

Đặc trưng

 

Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 2150 có van khí có nhịp đập thấp không bị tắc nghẽn giúp chuyển đổi trơn tru và nhanh chóng.

 • Hiệu quả được cải thiện tổng thể (hiệu quả hơn tới 40%)
 • Tốc độ dòng chất lỏng cao nhất trong lớp
 • Tuổi thọ màng ngăn cao hơn tới 5 lần so với các máy bơm màng vận hành bằng khí nén khác
 • Cung cấp vật liệu mở rộng để xử lý các ứng dụng vô tận
 • Ít bộ phận hơn so với các sản phẩm cùng ngành, van khí hoàn chỉnh có thể tiếp cận được từ bên ngoài nên có thể bảo dưỡng nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tháo bơm màng
 • Cổng cuối ANSI 2 inch (51 mm)
 • Lưu lượng chất lỏng lên tới 150 gpm (568 lpm)
 • Áp suất chất lỏng tới 120 psi (8,4 bar, 0,84 MPa)
 • Hoạt động không cần bôi trơn
 • Phần không khí được phủ epoxy cho điều kiện môi trường khắc nghiệt

 

PART NUMBER FLUID SECTION MATERIAL SEAT MATERIAL BALL MATERIAL DIAPHRAGM MATERIAL
24B762 PVDF PVDF PTFE PTFE Overmold
24B763 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
24B764 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
24B782 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
24B783 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
24B801 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
24B833 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE Overmold
24G413 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
25A018 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE Overmold
25A149 Ductile Iron Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
25C658 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
25C659 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
25C660 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
25C661 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
DF2311 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF2616 Polypropylene Santoprene PTFE Santoprene
DF2666 Polypropylene Santoprene Santoprene Santoprene
DF2777 Polypropylene Buna-N Buna-N Buna-N
DF2888 Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF2911 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF2955 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
DF2966 Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
DF2977 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
DF2988 Polypropylene Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF29GG Polypropylene Polypropylene Geolast Geolast
DF2A11 Polypropylene PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF3311 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF3316 Aluminum Stainless Steel PTFE Santoprene
DF331B Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/Santoprene 2-Piece
DF3321 Aluminum Stainless Steel Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
DF3325 Aluminum Stainless Steel Acetal TPE (Hytrel)
DF3341 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DF3347 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel Buna-N
DF3366 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
DF3377 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
DF3388 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF33GG Aluminum Stainless Steel Geolast Geolast
DF3411 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF3441 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DF3446 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel Santoprene
DF3466 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
DF3515 Aluminum TPE (Hytrel) PTFE TPE (Hytrel)
DF3521 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
DF3525 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
DF3555 Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
DF3616 Aluminum Santoprene PTFE Santoprene
DF3665 Aluminum Santoprene Santoprene TPE (Hytrel)
DF3666 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
DF3711 Aluminum Buna-N PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF3777 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
DF3888 Aluminum Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF3911 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF3926 Aluminum Polypropylene Acetal Santoprene
DF3966 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
DF3977 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
DF3A21 Aluminum PVDF (Kynar) Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
DF3GG6 Aluminum Geolast Geolast Santoprene
DF3GGG Aluminum Geolast Geolast Geolast
DF4311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF431B Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/Santoprene 2-Piece
DF4341 Stainless Steel Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DF4366 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
DF4388 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF4416 Stainless Steel Stainless Steel PTFE Santoprene
DF4466 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
DF4626 Stainless Steel Santoprene Acetal Santoprene
DF4666 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
DF4711 Stainless Steel Buna-N PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF4811 Stainless Steel Fluoroelastomer PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF4888 Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DF4911 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF4GGG Stainless Steel Geolast Geolast Geolast
DF5311 PVDF (Kynar) Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DF5666 PVDF (Kynar) Santoprene Santoprene Santoprene
DF5A11 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFC311 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFC341 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DFC346 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel Santoprene
DFC366 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
DFC377 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
DFC388 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DFC3GG Aluminum Stainless Steel Geolast Geolast
DFC411 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFC441 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DFC525 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
DFC555 Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
DFC665 Aluminum Santoprene Santoprene TPE (Hytrel)
DFC666 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
DFC688 Aluminum Santoprene Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DFC777 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
DFC888 Aluminum Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DFC911 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFC977 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
DFCGGG Aluminum Geolast Geolast Geolast
DFD311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFD341 Stainless Steel Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DFD377 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
DFD388 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
DFD466 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
DFD525 Stainless Steel TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
DFD666 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
DFD911 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DFD966 Stainless Steel Polypropylene Santoprene Santoprene
DFDGGG Stainless Steel Geolast Geolast Geolast
DFH341 Aluminum Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DFH525 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
DFH666 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
DFHGGG Aluminum Geolast Geolast Geolast
DG2911 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DG3777 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
DV2311 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DV2666 Polypropylene Santoprene Santoprene Santoprene
DV4311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DV4341 Stainless Steel Stainless Steel 440C Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
DV4366 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
DV4666 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
DV4911 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
DVD311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece

 

Xem thêm sản phẩm Bơm công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status