Máy bơm trục vít NE7.02 Kral chính hãng

  (30 )
  • Mã sản phẩm:NE7.02
  • Nhãn hiệu:Kral
  • Xuất xứ:Áo
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu

Máy bơm trục vít KRAL
Model: NE7.02
Cung cấp tốc độ dòng chảy cao, yêu cầu không gian nhỏ và hiệu quả cao.
Tốc độ giao hàng: 5 đến 280 l / phút.
Tối đa chênh lệch áp suất: 40 bar.
Phạm vi nhiệt độ: -20 ° C đến 180 ° C.
Vỏ: Gang dạng nút EN-GJS-400.
Ba ốc vít: Thép, thấm nitơ.
Phê duyệt: ABS, BV, CCS, DNV, GL, LRS, MRS, NK, RINA.
ATEX: II 2 GD b / c nhóm II, loại 2.
Hệ thống sưởi: Điện, phương tiện hoặc hơi nước.
Loại con dấu: Tiêu chuẩn con dấu cơ khí hoặc vật liệu cứng.
Có sẵn với khớp nối từ tính.
--------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» Hotline: +84 28 3514 6818
» Zalo: + 84 919 173 986
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Kral mà EUTC đang cung cấp:
BAS05 Strainer insert
BVU209 Repair kit Overflow valve
BVU210 Repair kit Return valve
EUTC-HH-3055 Screw set for NE7 POS 669
EUTC-HH-3057 Gasket set Kral UED04A NE5-13 consisting of Pos. Nr. 1*457,4*735,1*739.2,1*739.3 + Ball bearing Kral DLR01 Pos. 817
EUTC-HH-3202 Ball bearing Kral DLR01 Pos. 817
NE10.03 Cartridge pump KRAL screw pump NE 10
NE13.02 Screw pump
NE7.02 KRAL Cartridge pump NE7.02
UED04ANE5-13 GASKET SET KRAL
UED08A-NE32-54 Gasket set
UED163-DL3/4-DS3/4 Gasket set Kral UED163 DL3/4, DS3/4 Station
KF-32.BAA 000215
KF- 105.AAA.xxxxxx
CKC-235.AAA.000705
KF- 275.CCA.000839
CKC-118.ZCA.000350
KF-235.AAA.005079
KF- 118.DAA.002422
LFI- 74.ACAF.xxxxx
KF- 450.DAA.002423
KF- 210.CCA.000508
KF-42.AAA.000925
KV- 105.AAA.XXXXX
KV- 160.FCA.006153
DS3-1500.BAA.0002
LFM- 42.ACAF.00207
Bơm ba trục vít KFUG 660. 21
KF-210-BBA-000017
KF-105.BBA.004684
KF-105.0BA.001859
KF-55.BAA.003673
KRAL KV-1101 DAA
Screw pump KRAL KV 1101
Pump KRAL KRAL PUMP KF-105 // KF-55
Screw pump KF-450.DAA.002423
Kral Pump Type: KF – 160.DAA.006555
Screw pump KF 5BCA 000024 SCREW PUMP
pump Type: KF -118.ABA.000225
KF 5BCA 000024 SCREW PUMP
KH660.ABA.000002
M15.7507
KF-118 ABA 002609. … KF-55 ABA 002606. … KF-550.ACA.000763. … KF- 370.ABA.000008.
KF- 370.ABA.000008 (KFUG 370)
KF 3/112F10B P007DP2
KF- 275.AAA.000512 Kral AG(pump)
KF- 235.CCA.003747 Bơm trục vít
F- 235.ACA.000006 Kral AG(pump)
KF 1S D 1S 88.1.67.9.02
L KF 0/4 S10K POA ODL32/107
L KF 0/1 S10K POA ODL32/107
L KF – P 63 / ? 30,12 030 125
Kral KFM-20.BBA.003409
Kral AG KRAL PUMPE CG CGF- 210.BACFF.xxx
Kral AG UEK 04C
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral AG BKK 01
Kral KFM-20.BBA.003409KFM-20.BBA.003409
Kral LFM- 54.BCAF.00241 LFM- 54+132
Kral AG UEK 04C
Kral CKC-880.BAA.000287
Kral UED 61A
Kral AG BEG 45 + BEV 13
Kral AG CLE- 210.BAA.000005
Kral KF-550.ACA. TPH 01 + OIK 08EN
Kral KF-55.ABA.002606
Kral UED149
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral KFN-20.BBA.003409
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral AG CGF- 450.BAAFK.0034
Kral KF- 210.AAA.001391
Kral KF- 32.DCA.003218 S
Kral KF- 370.AAA.000511
Kral AG KFT- 20.ABA.005166
KRAL KF- 32.DBA.001646
Kral LFM- 54.BCAF.00241 LFM- 54+132
Kral AG KF- 160.CCA.000508
Kral CLE- 32.DAB.000043
Kral KF- 210.ABA.000008
Kral LFM- 54.BBBF.00548
Kral CLE- 32.DAB.000043
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral AG KF- 74.DCA.
Kral KF-15.ACA.001357
Kral AG KF- 32.ABA.000008
Kral AG NE10.0
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral UEK 03B KF-, KV-, KH- 55 – 118
Kral KF- 550.ACA.TPH 01 + OIK 08EN
Kral AG KF-450.CBA.001355 Nr.234937
Kral KF-210.CCA.000508 SN:261787
Kral CKC-118.ZAA.000355 NO.226053
Kral AG CKC-370.AAA.500006 CKCR370U+132-4/5,5
Kral AG UED 04A DS1-500
KRAL KF- 55.ABA.00000
Kral KF- 450.ABA.
Kral AG KFN- 10.BBA
Kral AG DS3-1500.BAA.0022
Kral KF- 15.ACA.001357
Kral KRAL KF-450.DAA.002423 NO.205284
Kral AG KF- 20.ACA.001357
Kral AG KF- 20.ACA.001357
KF-32.BAA 000215 CKC-370.AAA.xxxxxx
KF- 105.AAA.xxxxxx OMP 52.4042156
CKC-235.AAA.000705 CK 55-85 V/S/U
KF- 275.CCA.000839 BEM 300.0002
CKC-118.ZCA.000350 KFT- 74.ACA.001561
KF-235.AAA.005079 OMP 20.4241956
KF- 118.DAA.002422 KF-951.ACA.000716
LFI- 74.ACAF.xxxxx KFT- 118.AAA.xxxxxx
KF- 450.DAA.002423 KF-550.ACA.000763
KF- 210.CCA.000508 KF- 118.AAA.xxxxxx
KF-42.AAA.000925 CKC-118.ZAA.000377
KV- 105.AAA.XXXXX KFT- 105.AAA.xxxxxx
KV- 160.FCA.006153 KF- 105.BBA.004719
DS3-1500.BAA.0002 KF-210.CCA.000508
LFM- 42.ACAF.00207 KF- 105.BBA.004718
Bơm Kral KF-450.DAA.002423
Bơm Kral M 42.18 Nr.5841S
Bơm Kral CGF-660.BAAFP.00519
Bơm Kral CGF-450.BACFF.00398
Bơm Kral KF- 160.ACA.000009
Bơm Kral KF32.AXA.000360
Bơm Kral KF 118.8A1A10
Bơm Kral KF- 160.DAA.001268
Bơm Kral KF-74.AAA.000001
Bơm Kral KF-74.AAA.000629
Bơm Kral DS1-1300.BAA.0002
Bơm Kral CK550-880 V/S/U
Bơm Kral CKC-370.DAA.000020
Bơm Kral KF-370.AAA
Bơm Kral DSI-1300 BAB.0031
Bơm Kral DS1-1300.BAA.0002
Bơm Kral DS1-1300.BAB.0005
Bơm Kral KF- 370.AXA.001383
Bơm Kral KF- 210.AXA.000488
Bơm Kral KF-42.BXA.000359
Bơm Kral KF- 160.DAA.001268
Bơm Kral KF- 210.AXA.000488
Bơm Kral KF-275.AAA.000512
Bơm Kral CKC-370.AAA.500006
Bơm Kral KF- 370.AXA.001383
Bơm Kral KF-42.BXA.000359
Bơm Kral DS1-1300.BAB.0005
Bơm Kral KF-32.ABA.001222
Bơm Kral DS4-4000.BAA.0008
Bơm Kral KV- 450.ACA.000006
Bơm Kral KF- 235.ACA.000006
Bơm Kral KF- 275.AAA.000512
Bơm Kral KF- 370.ABA.000008
Bơm Kral KF- 74.GCA.000795
Bơm Kral KF-42.AAA.000925
Bơm Kral KF- 235.CCA.003747
Bơm Kral KF- 450.ACA.xxxxxx
Bơm Kral KF- 74.ACA.xxx
Bơm Kral KF-118 ABA 002609
Bơm Kral KF-160.DAA.001268
Bơm Kral KF-210.CCA.000508
Bơm Kral KF-450.DAA.002423
Bơm Kral KF-55 ABA 002606
Bơm Kral KFN- 55.CAA.002206
Bơm Kral KH- 235.AAA.xxxxxx
Bơm Kral KV -160.BBA.005786
Bơm Kral KV- 20.BBA.005795
Bơm Kral KV- 235.BBA.005786
Bơm Kral KV- 370.BBA.005792
Bơm Kral KV- 42.BBA.005790
Bơm Kral KV- 55.BBA.005794
Bơm Kral CKC- 55.AAA.xxx
Bơm Kral CKC-235.AAA.000705
Bơm Kral CKC-370.AAA.500007
Bơm Kral CKC-880.BAA.000287
Bơm Kral CLE- 660.BAA.00005
CKC-370.AAA.xxxxxx
OMP 52.4042156
CK 55-85 V/S/U
BEM 300.0002
KFT- 74.ACA.001561
OMP 20.4241956
KF-951.ACA.000716
KFT- 118.AAA.xxxxxx
KF-550.ACA.000763
KF- 118.AAA.xxxxxx
CKC-118.ZAA.000377
KFT- 105.AAA.xxxxxx
KF- 105.BBA.004719
KF-210.CCA.000508
KF- 105.BBA.004718

Xem thêm sản phẩm Bơm công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status