Husky 1050 , Máy bơm màng khí nén , Graco Husky Vietnam ,

  (29 )
 • Mã sản phẩm:Husky 1050 , Graco Husky Vietnam ,
 • Nhãn hiệu:Graco
 • Xuất xứ:EU/G7/USA/Singapore/Japan/Germany
 • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
 • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
 • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

Husky 1050 , Máy bơm màng khí nén , Graco Husky Vietnam ,

 

 

 

HUSKY 1050
Máy bơm màng đôi vận hành bằng khí nén Husky 1050


Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 1050 có van khí xung thấp không có gian hàng giúp chuyển đổi trơn tru và nhanh chóng. Phần trung tâm liền khối giúp loại bỏ rò rỉ và giảm thiểu việc bảo trì trên máy bơm Husky khi so sánh với các máy bơm màng khác.

 

Đặc trưng

Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 1050 có van khí xung thấp không có gian hàng giúp chuyển đổi trơn tru và nhanh chóng. Phần trung tâm liền khối giúp loại bỏ rò rỉ và giảm thiểu việc bảo trì trên máy bơm Husky khi so sánh với các máy bơm màng khác.

 • Tuổi thọ màng ngăn cao hơn tới 5 lần so với các máy bơm màng vận hành bằng khí nén khác cùng loại
 • Cung cấp vật liệu mở rộng để xử lý các ứng dụng vô tận
 • Van thí điểm có lò xo, có thể bảo trì bên ngoài để thay đổi nhanh hơn và giảm xung
 • Được cung cấp trong cấu hình ATEX
 • Hiệu quả hơn 30% so với công ty dẫn đầu thị trường
 • Lưu lượng chất lỏng tăng 20% ​​so với Husky 1040
 • Tuổi thọ màng ngăn cao hơn tới 5 lần so với các máy bơm màng đôi khác cùng loại
 • Cung cấp vật liệu mở rộng để xử lý các ứng dụng vô tận

 

MÃ SẢN PHẨM VẬT LIỆU PHẦN CHẤT LỎNG CHẤT LIỆU GHẾ CHẤT LIỆU BÓNG VẬT LIỆU MÀNG
647000 Aluminum Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
647001 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
647002 Aluminum Polypropylene Geolast Geolast
647003 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
647004 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647005 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE Overmold
647006 Aluminum Polypropylene Acetal Santoprene
647007 Aluminum Polypropylene Acetal Buna-N
647008 Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
647009 Aluminum TPE (Hytrel) 316 Stainless Steel TPE (Hytrel)
647012 Aluminum TPE (Hytrel) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647014 Aluminum TPE (Hytrel) PTFE PTFE Overmold
647015 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
647017 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal PTFE Overmold
647018 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
647019 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
647020 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
647021 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Geolast
647022 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
647023 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
647025 Aluminum Stainless Steel Geolast Geolast
647026 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
647027 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
647028 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647029 Aluminum Stainless Steel PTFE TPE (Hytrel)
647030 Aluminum Stainless Steel PTFE Santoprene
647031 Aluminum Stainless Steel PTFE Buna-N
647032 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
647034 Aluminum Stainless Steel Polychloroprene Weighted Polychloroprene Overmold
647035 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
647036 Aluminum Santoprene PTFE Santoprene
647039 Aluminum Geolast Geolast Santoprene
647040 Aluminum Geolast Geolast Geolast
647041 Aluminum Geolast Polychloroprene Polychloroprene Overmold
647043 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
647044 Aluminum Buna-N Polychloroprene Polychloroprene Overmold
647045 Aluminum Buna-N Polychloroprene Weighted Polychloroprene Overmold
647047 Aluminum Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
647048 Aluminum Fluoroelastomer PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647049 Aluminum Fluoroelastomer PTFE PTFE Overmold
647050 Aluminum Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
647053 Aluminum Aluminum TPE (Hytrel) Geolast
647055 Aluminum Aluminum Santoprene Santoprene
647058 Aluminum Aluminum Santoprene Polychloroprene Overmold
647062 Aluminum Aluminum Geolast Geolast
647063 Aluminum Aluminum Buna-N TPE (Hytrel)
647065 Aluminum Aluminum Buna-N Buna-N
647067 Aluminum Aluminum Polychloroprene Polychloroprene Overmold
647068 Aluminum Aluminum Polychloroprene Weighted Polychloroprene Overmold
647069 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
647070 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel Buna-N
647071 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel PTFE Overmold
647072 Aluminum Acetal Santoprene Santoprene
647074 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
647075 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647076 Aluminum Acetal PTFE PTFE Overmold
647077 Aluminum Acetal Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
647078 Aluminum Acetal Acetal TPE (Hytrel)
647079 Aluminum Acetal Acetal Buna-N
647080 Aluminum Acetal Acetal PTFE Overmold
647082 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
647085 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647086 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE Overmold
647089 Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
647093 Aluminum TPE (Hytrel) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647097 Aluminum TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
647099 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
647100 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
647101 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
647102 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Geolast
647103 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
647104 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
647106 Aluminum Stainless Steel Geolast Geolast
647107 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
647108 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
647109 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647110 Aluminum Stainless Steel PTFE TPE (Hytrel)
647113 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
647116 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
647117 Aluminum Santoprene PTFE Santoprene
647121 Aluminum Geolast Geolast Geolast
647122 Aluminum Geolast Polychloroprene Polychloroprene Overmold
647124 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
647129 Aluminum Fluoroelastomer PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647131 Aluminum Aluminum TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
647136 Aluminum Aluminum Santoprene Santoprene
647143 Aluminum Aluminum Geolast Geolast
647146 Aluminum Aluminum Buna-N Buna-N
647149 Aluminum Aluminum Polychloroprene Weighted Polychloroprene Overmold
647150 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
647151 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel Buna-N
647152 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel PTFE Overmold
647153 Aluminum Acetal Santoprene Santoprene
647155 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
647156 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647157 Aluminum Acetal PTFE PTFE Overmold
647158 Aluminum Acetal Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
647161 Aluminum Acetal Acetal PTFE Overmold
647194 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
647206 Aluminum Buna-N Polychloroprene Polychloroprene Overmold
647318 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647342 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
647346 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
647356 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
647367 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
647502 Aluminum Polyester Elastomer Acetal TPE (Hytrel)
647514 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
647521 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
647526 Aluminum Geolast Geolast Geolast
647602 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
647607 Aluminum Geolast Geolast Geolast
647640 Aluminum Acetal Geolast Geolast
647666 Aluminum Polyester Elastomer Acetal TPE (Hytrel)
647669 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
647670 Aluminum Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
647671 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
647672 Aluminum Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
647684 Aluminum Geolast Geolast Geolast
647689 Aluminum Santoprene Santoprene Santoprene
647690 Aluminum Buna-N Buna-N Buna-N
649000 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
649001 Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
649002 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
649003 Polypropylene Polypropylene Fluoroelastomer PTFE/EPDM 2-Piece
649004 Polypropylene Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649006 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649007 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
649008 Polypropylene Polypropylene Geolast Geolast
649009 Polypropylene Polypropylene Polychloroprene Polychloroprene Overmold
649010 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649011 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
649013 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
649015 Polypropylene Stainless Steel Santoprene Santoprene
649019 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649020 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
649021 Polypropylene Santoprene Santoprene Santoprene
649022 Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649023 Polypropylene Buna-N Buna-N Buna-N
649024 Polypropylene PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649025 Polypropylene PVDF (Kynar) Santoprene Santoprene
649028 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
649029 Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
649030 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
649032 Polypropylene Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649033 Polypropylene Polypropylene Fluoroelastomer PTFE Overmold
649034 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649035 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
649036 Polypropylene Polypropylene Geolast Geolast
649037 Polypropylene Polypropylene Polychloroprene Polychloroprene Overmold
649038 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649039 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
649041 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
649043 Polypropylene Stainless Steel Santoprene Santoprene
649046 Polypropylene Stainless Steel Buna-N Buna-N
649047 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649048 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
649049 Polypropylene Santoprene Santoprene Santoprene
649050 Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649051 Polypropylene Buna-N Buna-N Buna-N
649052 Polypropylene PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649053 Polypropylene PVDF (Kynar) Santoprene Santoprene
649055 Polypropylene PVDF (Kynar) PTFE PTFE Overmold
649064 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649082 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649083 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
649084 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649092 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649122 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649142 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649156 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
649162 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649173 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
649174 Polypropylene Santoprene Santoprene Santoprene
649176 Conductive Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649177 Conductive Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
649178 Conductive Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
649185 Conductive Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
649186 Conductive Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649189 Conductive Polypropylene Stainless Steel Buna-N Buna-N
649195 Conductive Polypropylene Acetal Acetal PTFE/EPDM 2-Piece
649198 Conductive Polypropylene Buna-N Buna-N Buna-N
649200 Conductive Polypropylene PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649201 Conductive Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649202 Conductive Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE Overmold
649203 Conductive Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
649204 Conductive Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
649209 Conductive Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649210 Conductive Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
649211 Conductive Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649212 Conductive Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
649218 Conductive Polypropylene Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649219 Conductive Polypropylene Acetal PTFE PTFE Overmold
649223 Conductive Polypropylene Buna-N Buna-N Buna-N
649224 Conductive Polypropylene Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649301 Conductive Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649338 Conductive Polypropylene Stainless Steel Santoprene PTFE/EPDM 2-Piece
649353 Conductive Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
649376 PVDF (Kynar) Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649378 PVDF (Kynar) Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649384 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649385 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE Overmold
649388 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649389 PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649392 PVDF (Kynar) Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649396 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
649398 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649399 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE Overmold
649401 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) Fluoroelastomer PTFE Overmold
649402 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649403 PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649431 PVDF (Kynar) Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
649482 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
649571 Polypropylene Polypropylene PTFE Santoprene
649572 Polypropylene Polypropylene PTFE Santoprene
649576 Polypropylene Santoprene Santoprene PTFE Overmold
649578 PVDF (Kynar) PVDF (Kynar) PTFE Santoprene
649579 Polypropylene Geolast Geolast Geolast
649580 Polypropylene Geolast Geolast Geolast
651000 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651001 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel TPE (Hytrel)
651002 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
651003 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Buna-N
651004 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
651005 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651006 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
651007 Stainless Steel Stainless Steel Geolast Geolast
651008 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651009 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651010 Stainless Steel Stainless Steel PTFE Santoprene
651011 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651014 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
651015 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
651016 Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651017 Stainless Steel Geolast Geolast Geolast
651018 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651019 Stainless Steel Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651020 Stainless Steel TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
651021 Stainless Steel Buna-N Buna-N Buna-N
651022 Stainless Steel PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651023 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651025 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
651026 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Buna-N
651028 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651029 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
651030 Stainless Steel Stainless Steel Geolast Geolast
651031 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651032 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651034 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651035 Stainless Steel Stainless Steel Polychloroprene Weighted Polychloroprene Overmold
651037 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
651038 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
651039 Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651040 Stainless Steel Geolast Geolast Geolast
651041 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651042 Stainless Steel Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651043 Stainless Steel TPE (Hytrel) Acetal TPE (Hytrel)
651073 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651085 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651089 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651125 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651130 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
651152 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651154 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
651157 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651158 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
651161 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651163 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651165 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
651166 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
651167 Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651169 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651174 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
651176 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
651179 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651181 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651296 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651301 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651304 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651305 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651307 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651309 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
651310 Stainless Steel Santoprene Santoprene Santoprene
651313 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651314 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651323 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651343 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651350 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651368 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651442 Hastelloy PVDF (Kynar) PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651458 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651502 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/Santoprene 2-Piece
651506 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
651508 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
651509 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Buna-N
651510 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
651511 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
651514 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651515 Stainless Steel Stainless Steel PTFE Santoprene
651516 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
651518 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
651520 Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer Fluoroelastomer
651521 Stainless Steel Geolast Geolast Geolast
651522 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651525 Stainless Steel Buna-N Buna-N Buna-N
651539 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
651540 Stainless Steel Stainless Steel PTFE Santoprene
651550 Stainless Steel Buna-N Buna-N Buna-N
Xem thêm sản phẩm Bơm hóa chất được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status