Husky 307 , Máy bơm màng dùng khí nén , Graco Husky Vietnam

  (32 )
 • Mã sản phẩm:Husky 307 , Graco Husky Vietnam ,
 • Nhãn hiệu:Graco
 • Xuất xứ:EU/G7/USA/Singapore/Japan/Germany
 • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
 • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
 • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

Husky 307 , Máy bơm màng dùng khí nén , Graco Husky Vietnam ,

 

 

HUSKY 307

Máy bơm màng đôi vận hành bằng khí nén Husky 307

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Husky 307 có van khí có nhịp đập thấp không bị chết máy giúp chuyển đổi êm ái và nhanh chóng.

 

Đặc trưng

 

Bơm màng hoạt động bằng khí nén Husky 307 có van khí có nhịp đập thấp không bị chết máy giúp chuyển đổi êm ái và nhanh chóng.

 • Thiết kế lắp ráp và tháo gỡ nhanh chóng và dễ dàng
 • Dễ dàng bảo dưỡng van khí và kiểm tra bi
 • Hoạt động ở mức tối thiểu 20 psi (1,4 bar, 0,14 MPa)
 • Tùy chọn chia ống góp để bơm nhiều chất lỏng mà không cần trộn
 • Mỗi máy bơm đều được kiểm tra trước khi vận chuyển
 • Cổng cuối 3/8 inch (9,52 mm)
 • Mô hình acetal có thể nối đất hoàn toàn
 • Giao hàng lên tới 7 gpm (26,5 lpm)
 • Kiểm tra van khí và bi dễ dàng bảo trì

 

MÃ SẢN PHẨM VẬT LIỆU PHẦN CHẤT LỎNG CHẤT LIỆU GHẾ CHẤT LIỆU BÓNG VẬT LIỆU MÀNG
248167 Acetal Acetal Buna-N Buna-N
248169 Polypropylene Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
248170 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
D31211 Acetal Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D31215 Acetal Acetal PTFE TPE (Hytrel)
D31216 Acetal Acetal PTFE Santoprene
D31255 Acetal Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D31266 Acetal Acetal Santoprene Santoprene
D31275 Acetal Acetal Buna-N TPE (Hytrel)
D31277 Acetal Acetal Buna-N Buna-N
D31311 Acetal Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D31331 Acetal Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D31336 Acetal Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D31361 Acetal Stainless Steel Santoprene PTFE/EPDM 2-Piece
D32211 Polypropylene Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D32215 Polypropylene Acetal PTFE TPE (Hytrel)
D32255 Polypropylene Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D32277 Polypropylene Acetal Buna-N Buna-N
D32311 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D32331 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D32336 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D32366 Polypropylene Stainless Steel Santoprene Santoprene
D32911 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D32916 Polypropylene Polypropylene PTFE Santoprene
D32955 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D32966 Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
D32977 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
D3A211 Acetal Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D3A255 Acetal Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D3A266 Acetal Acetal Santoprene Santoprene
D3A277 Acetal Acetal Buna-N Buna-N
D3A311 Acetal Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D3A331 Acetal Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D3A336 Acetal Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D3A955 Acetal Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D3B211 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D3B255 Polypropylene Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D3B277 Polypropylene Acetal Buna-N Buna-N
D3B311 Polypropylene Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D3B331 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D3B337 Polypropylene Stainless Steel 316 Stainless Steel Buna-N
D3B366 Polypropylene Stainless Steel Santoprene Santoprene
D3B911 Polypropylene Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D3B916 Polypropylene Polypropylene PTFE Santoprene
D3B955 Polypropylene Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D3B966 Polypropylene Polypropylene Santoprene Santoprene
D3B977 Polypropylene Polypropylene Buna-N Buna-N
Xem thêm sản phẩm Bơm hóa chất được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status