Husky 716 , Bơm màng vận hành bằng khí , Graco Husky Vietnam

  (141 )
 • Mã sản phẩm:Husky 716 , Graco Husky Vietnam
 • Nhãn hiệu:Graco
 • Xuất xứ:EU/G7/USA/Singapore/Japan/Germany
 • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
 • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
 • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

Husky 716 , Bơm màng vận hành bằng khí , Graco Husky Vietnam ,

 

 

HUSKY 716

Máy bơm màng đôi vận hành bằng khí nén Husky 716

Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 716 có bộ điều khiển bên ngoài cho khả năng điều khiển từ xa.

 

Đặc trưng

 

Bơm màng hoạt động bằng không khí Husky 716 có bộ điều khiển bên ngoài cho khả năng điều khiển từ xa.

 • Tùy chọn chuyển trung tâm và kết thúc
 • Không có phốt cơ khí gây rò rỉ hoặc hư hỏng chất lỏng
 • Chạy êm ở mức dưới 85 dBa với khả năng giảm âm từ xa dễ sử dụng để giảm tiếng ồn hơn nữa
 • Kiểm tra van khí và bi dễ dàng bảo trì
 • Cổng trung tâm và cuối 3/4 inch (19,05 mm)
 • Không có con dấu để rò rỉ hoặc thất bại
 • Hoạt động yên tĩnh dưới 85 dBa với khả năng giảm âm từ xa dễ sử dụng để giảm tiếng ồn hơn nữa
 • Kiểm tra van khí và bi dễ dàng bảo trì

 

MÃ SẢN PHẨM VẬT LIỆU PHẦN CHẤT LỎNG CHẤT LIỆU GHẾ CHẤT LIỆU BÓNG VẬT LIỆU MÀNG
241407 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
241408 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
243305 Aluminum Acetal Santoprene Santoprene
243306 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
243307 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
24B674 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
24N257 Aluminum Acetal PTFE PTFE Overmold
24N258 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
24N259 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
24N260 Stainless Steel Acetal PTFE PTFE Overmold
24N261 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE Overmold
24N262 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE Overmold
D43211 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D43277 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
D43311 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D43331 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D43911 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D43966 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
D44311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D44331 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D44366 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
D53211 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D53255 Aluminum Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D53266 Aluminum Acetal Santoprene Santoprene
D53277 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
D53288 Aluminum Acetal Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D53311 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D53331 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D53336 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D53337 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Buna-N
D53338 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Fluoroelastomer
D53355 Aluminum Stainless Steel TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D53366 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
D53377 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
D53388 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D53911 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D53955 Aluminum Polypropylene TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D53966 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
D53977 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
D53D07 Aluminum Urethane Duckbill Urethane Duckbill Buna-N
D54211 Stainless Steel Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D54311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D54331 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D54335 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel TPE (Hytrel)
D54336 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D54355 Stainless Steel Stainless Steel TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D54366 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Santoprene
D54377 Stainless Steel Stainless Steel Buna-N Buna-N
D54381 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer PTFE/EPDM 2-Piece
D54388 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D54911 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D54966 Stainless Steel Polypropylene Santoprene Santoprene
D5C211 Aluminum Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D5C215 Aluminum Acetal PTFE TPE (Hytrel)
D5C231 Aluminum Acetal 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D5C255 Aluminum Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D5C266 Aluminum Acetal Santoprene Santoprene
D5C277 Aluminum Acetal Buna-N Buna-N
D5C288 Aluminum Acetal Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D5C311 Aluminum Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D5C315 Aluminum Stainless Steel PTFE TPE (Hytrel)
D5C331 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D5C336 Aluminum Stainless Steel 316 Stainless Steel Santoprene
D5C355 Aluminum Stainless Steel TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D5C366 Aluminum Stainless Steel Santoprene Santoprene
D5C377 Aluminum Stainless Steel Buna-N Buna-N
D5C388 Aluminum Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D5C911 Aluminum Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D5C966 Aluminum Polypropylene Santoprene Santoprene
D5C977 Aluminum Polypropylene Buna-N Buna-N
D5CD05 Aluminum Urethane Duckbill Urethane Duckbill TPE (Hytrel)
D5CD06 Aluminum Urethane Duckbill Urethane Duckbill Santoprene
D5D211 Stainless Steel Acetal PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D5D255 Stainless Steel Acetal TPE (Hytrel) TPE (Hytrel)
D5D311 Stainless Steel Stainless Steel PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
D5D331 Stainless Steel Stainless Steel 316 Stainless Steel PTFE/EPDM 2-Piece
D5D368 Stainless Steel Stainless Steel Santoprene Fluoroelastomer
D5D388 Stainless Steel Stainless Steel Fluoroelastomer Fluoroelastomer
D5D911 Stainless Steel Polypropylene PTFE PTFE/EPDM 2-Piece
Xem thêm sản phẩm Bơm hóa chất được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status