Cảm biến khoảng cách FT55 Sensopart

  (111 )
  • Mã sản phẩm:FT55-RLAP-5-PNSUL-L5
  • Nhãn hiệu:Sensopart
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu

Cảm biến khoảng cách FT 55 Sensopart
Model: FT55-RLAP-5-PNSUL-L5
- Dành cho các nhiệm vụ đo lường và kiểm soát với tất cả các bề mặt vật thể ở khoảng cách quét dài
- Đo khoảng cách ổn định và chính xác ngay cả với các vật thể nghiêng và với nền sáng, có độ phản chiếu cao hoặc sáng bóng
- Thiết kế nhỏ gọn để tích hợp dễ dàng
- Tính linh hoạt cao nhờ đặc tính tương tự đảo ngược (QA) và chế độ cửa sổ (Q)
- Dễ dàng cài đặt và vận hành thông qua hướng dẫn bên ngoài
- Điểm sáng laser có thể nhìn thấy rõ ràng (laser loại 1) để căn chỉnh dễ dàng và đảm bảo an toàn cho mắt
- Khoảng cách làm việc: 100 đến 5000mm
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ... +60 ° C
- Vận tốc: 250 Hz
- Độ tuyến tính: 30 mm
- Độ phân giải: 5 mm
- Độ lặp lại: 7 mm
- Kết nối: M12 5 chân
- Ứng dụng: Thực phẩm & Đồ uống, Dược phẩm & Mỹ phẩm, Công nghệ đóng gói, Robotics, lắp ráp và xử lý
-------------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» Hotline: +84 28 3514 6818
» Zalo: 0919173986
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Sensopart mà EUTC đang cung cấp:
FT55-RLAP-5-PNSIL-L5 Distance sensors
FT55-RLAP-5-PNSUL-L5 Distance sensors
FT 10-RLA-60-PNSL-KM4 600-11175
FT 10-RLA-60-PNSL-K4 600-11176
FT 25-RLA-80-PNSUL-M4M 604-41013
FT 25-RA-60-PNSUL-M4M 604-41008
FT 25-RA-170-PNSUL-M4M 604-41009
FT 25-RA-60-PNSUL-KM4-X15 604-41014
FT 55-RLAM-480-PNSUIDL-L5M 624-41004
FT 55-RLAM-480-PNSUID-S1L8M 624-41005
FT 55-RL2AM-480-PNSUIDL-L5M 624-41008
FT 55-RLAM-800-PNSUIDL-L5M 624-41006
FT 55-RLAM-800-PNSUID-S1L8M 624-41007
FT 55-RL2AM-800-PNSUIDL-L5M 624-41009
FT 50 RLA-20-F-L4S 574-41005
FT 50 RLA-20-S-L4S 574-41007
FT 50 RLA-20-F-K5 574-41004
FT 50 RLA-20-S-K5 574-41006
FT 50 RLA-40-F-L4S 574-41001
FT 50 RLA-40-S-L4S 574-41003
FT 50 RLA-40-F-K5 574-41000
FT 50 RLA-40-S-K5 574-41002
FT 50 RLA-70-PL5 574-41027
FT 50 RLA-100-PL5 574-41032
FT 50 RLA-220-PL5 574-41029
FT 50 RLA-70-L8 574-41018
FT 50 RLA-70-S1L8 574-41019
FT 50 RLA-100-S1L8 574-41033
FT 50 RLA-220-L8 574-41014
FT 50 RLA-220-S1L8 574-41015
FT 55-RLAP-5-PNSIL-L5 622-21023
FT 55-RLAP-5-PNSUL-L5 622-21024
FT 55-RLAP2-PNSL-L4 623-11035
FT 55-RLAP2-2PNSL-L5 622-21022
FT 90 ILA-S2-Q12 591-91000
FT 91 ILA-S2-Q12 591-91003
FT 92 ILA-PSL5 591-91005
FT 92 ILA-NSL5 591-91008
FT 92 IRLA-PSL55 591-91013
FR 55-RLAP-70-PNSIL-L5 621-11028
FR 90 ILA-S2-Q12 591-91001
FR 91 ILA-S2-Q12 591-91002
FR 92 ILA-PSL5 591-91006
FR 85-2 ILLG-S1L5 529-11008
FR 85-2 ILLG-S1L5-62,5 kB 529-11014
FR 85-2 ILLG-POL5 529-11010
FT 25-C1-GSL-M4M 607-21040
FT 25-C2-GSL-M4M 607-21041
FT 50 C-1-PSL5 575-11016
FT 50 C-2-PSL5 575-11017
FT 50 C-3-PSL5 575-11018
FT 50 C-1-PSL8 575-11000
FT 50 C-2-PSL8 575-11003
FT 50 C-3-PSL8 575-11004
FT 50 C-1-PS1-L8 575-11007
FT 50 C-1-NS1-L8 575-11010
FT 50 C-2-PS1-L8 575-11008
FT 50 C-2-NS1-L8 575-11011
FT 50 C-3-PS1-L8 575-11009
FT 50 C-3-NS1-L8 575-11012
FT 50 C-1-PS1-L8 575-11007
FT 50 C-2-PS1-L8 575-11008
FT 50 C-3-PS1-L8 575-11009
FT 50 C-1-NS1-L8 575-11010
FT 50 C-2-NS1-L8 575-11011
FT 50 C-3-NS1-L8 575-11012
T-CS1T-12T34PRD 533-01007
FT 10-RLH-PNSL-E4 600-11163
FT 10-RLH-PNSL-K4 600-11164
FT 10-RLH-PNSL-KM4 600-11165
FT 10-RLH-PNSL-KM3 600-11166
FT 10-B-RLF1-PS-E4 600-11100
FT 10-B-RLF1-NS-E4 600-11101
FT 10-B-RLF2-PS-E4 600-11106
FT 10-B-RLF2-NS-E4 600-11107
FT 10-B-RLF1-PS-K4 600-11102
FT 10-B-RLF1-NS-K4 600-11103
FT 10-B-RLF2-PS-K4 600-11108
FT 10-B-RLF2-NS-K4 600-11109
FT 10-B-RLF1-PS-KM4 600-11104
FT 10-B-RLF1-NS-KM4 600-11105
FT 10-B-RLF2-PS-KM4 600-11110
FT 10-B-RLF2-NS-KM4 600-11111
FT 10-B-RLF1-PS-KM3 600-11142
FT 10-B-RLF1-NS-KM3 600-11143
FT 10-B-RLF2-PS-KM3 600-11144
FT 10-B-RLF2-NS-KM3 600-11145
FT 10-RH-PNSL-E4 600-11048
FT 10-RH-PNSL-K4 600-11049
FT 10-RH-PNSL-KM4 600-11050
FT 10-RH-PNSL-KM3 600-11051
FT 10-RF1-PS-K4 600-11008
FT 10-RF1-NS-K4 600-11011
FT 10-RF2-PS-K4 600-11014
FT 10-RF2-NS-K4 600-11017
FT 10-RF3-PS-K4 600-11020
FT 10-RF3-NS-K4 600-11023
FT 10-RF1-PS-KM4 600-11009
FT 10-RF1-NS-KM4 600-11012
FT 10-RF2-PS-KM4 600-11015
FT 10-RF2-NS-KM4 600-11018
FT 10-RF3-PS-KM4 600-11021
FT 10-RF3-NS-KM4 600-11024
FT 10-RF1-PS-KM3 600-11010
FT 10-RF1-NS-KM3 600-11013
FT 10-RF2-PS-KM3 600-11016
FT 10-RF2-NS-KM3 600-11019
FT 10-RF3-PS-KM3 600-11022
FT 10-RF3-NS-KM3 600-11025
FT 10-BF2-PS-K4 600-11026
FT 10-BF2-NS-K4 600-11029
FT 10-BF2-PS-KM4 600-11027
FT 10-BF2-NS-KM4 600-11030
FT 10-BF2-PS-KM3 600-11028
FT 10-BF2-NS-KM3 600-11031
FT 10-BF3-PS-K4 600-11036
FT 10-BF3-NS-K4 600-11039
FT 10-BF3-PS-KM4 600-11037
FT 10-BF3-NS-KM4 600-11040
FT 10-BF3-PS-KM3 600-11038
FT 10-BF3-NS-KM3 600-11041
FR 10-RL-PS-E4 603-31000
FR 10-RL-NS-E4 603-31001
FR 10-RL-PS-K4 603-31002
FR 10-RL-NS-K4 603-31003
FR 10-RL-PS-KM4 603-31004
FR 10-RL-NS-KM4 603-31005
FR 10-RL-PS-KM3 603-31006
FR 10-RL-NS-KM3 603-31007
FR 10-R-PS-K4 603-11001
FR 10-R-NS-K4 603-11004
FR 10-R-PS-KM4 603-11002
FR 10-R-NS-KM4 603-11005
FR 10-R-PS-KM3 603-11003
FR 10-R-NS-KM3 603-11006
FS/FE 10-RL-PS-E4 611-51000
FS/FE 10-RL-NS-E4 611-51001
FS/FE 10-RL-PS-K4 611-51002
FS/FE 10-RL-NS-K4 611-51003
FS/FE 10-RL-PS-KM4 611-51004
FS/FE 10-RL-NS-KM4 611-51005
FS/FE 10-RL-PS-KM3 611-51006
FS/FE 10-RL-NS-KM3 611-51007
FE 10-RL-PS-E4 602-71000
FS 10-RL-E4 601-61000
FE 10-RL-NS-E4 602-71001
FE 10-RL-PS-K4 602-71002
FS 10-RL-K4 601-61002
FE 10-RL-NS-K4 602-71003
FE 10-RL-PS-KM4 602-71004
FS 10-RL-KM4 601-61004
FE 10-RL-NS-KM4 602-71005
FE 10-RL-PS-KM3 602-71006
FS 10-RL-KM3 601-61005
FE 10-RL-NS-KM3 602-71008
FT 25-RLH-PNSL-M3 609-11018
FT 25-RLH-PNSL-M3M 609-11019
FT 25-RLH-PNSL-M4 609-11015
FT 25-RLH-PNSL-M4M 609-11017
FT 25-RLH-PNSL-K4 609-11016
FT 25-RLH-PNSL-KM4 609-11021
FT 25-RLH-PNSL-KL4 609-11020
FT 25-RH-PNSL-M3 608-11054
FT 25-RH-PNSL-M3M 608-11055
FT 25-RH-PNSL-M4 608-11051
FT 25-RH-PNSL-M4M 608-11053
FT 25-RH-PNSL-K4 608-11052
FT 25-RH-PNSL-KM4 608-11057
FT 25-RH-PNSL-KL4 608-11056
FT 25-RHD-PNSL-M3 608-11045
FT 25-RHD-PNSL-M3M 608-11046
FT 25-RHD-PNSL-M4 608-11042
FT 25-RHD-PNSL-M4M 608-11044
FT 25-RHD-PNSL-K4 608-11043
FT 55-CM-1-PNSDL-L5M1 625-11001
FT 55-CM-3-PNSD-L8M 625-11010
FT 55-CM-3-PNSDL-L5M 625-11011
FT 55-CM-3-PNSDL-L4M 625-11012
FT 55-CM-4-PNSD-L8M 625-11020
FT 55-CM-4-PNSDL-L5M 625-11021
FT 55-CM-4-PNSDL-L4M 625-11022
FT 25-W1-GSL-M4M 607-21033
FT 25-W1-GSL-KL4 607-21032
FT 25-W2-GSL-M4 607-21034
FT 25-W2-GSL-KL4 607-21035
FT 25-RGB1-GSL-M4M 607-21037
FT 25-RGB1-GSL-KL4 607-21036
FT 25-RGB2-GSL-M4 607-21038
FT 25-RGB2-GSL-KL4 607-21039
FT 25-RL-PNSL-M4M 609-21021
FT 25-RL-PNSL-K4 609-21019
FT 25-RL-PNSL-KM4 609-21018
FT 25-RL-PNSL-KL4 609-21020
FT 50 C-UV-1-PSL5 575-11020
FT 25-RHD-PNSL-KM4 608-11048
FT 25-RHD-PNSL-KL4 608-11047
FT 25-RF1-PNSL-M4 608-11058
FT 25-RF1-PNSL-M4M 608-11062
FT 25-RF1-PNSL-K4 608-11059
FT 25-RF2-PNSL-M4 608-11060
FT 25-RF2-PNSL-K4 608-11061
FT 25-BF2-PS-M4 608-11038
FT 25-BF2-NS-M4 608-11039
FT 25-BF2-PS-K4 608-11040
FT 25-BF2-NS-K4 608-11041
FT 25-RL-PNSL-M4M 609-21021
FT 25-RL-PNSL-K4 609-21019
FT 25-RL-PNSL-KM4 609-21018
FT 25-RL-PNSL-KL4 609-21020
FT 25-R-PNSL-M4 607-21027
FT 25-R-PNSL-M4M 607-21030
FT 25-R-PNSL-K4 607-21028
FT 25-R-PNSL-KM4 607-21031
FT 25-R-PNSL-KL4 607-21029
FR 25-RGO-PNSL-M4 606-11054
FR 25-RGO-PNSL-M4M 606-11052
FR 25-RGO-PNSL-K4 606-11053
FR 25-RGO-PNSL-KM4 606-11055
FR 25-RGO-PNSL-KL4 606-11056
FR 25-RGO2-PNSL-M4 606-11057
FR 25-RGO2-PNSL-K4 606-11058
FR 25-RLO1-PNSL-M4M 609-31019
FR 25-RLO1-PNSL-K4 609-31020
FR 25-RLO2-PNSL-M4 609-31021
FR 25-RLO2-PNSL-K4 609-31022
FR 25-RLO2-PNSL-KM4 609-31023
FR 25-RL-PNSL-M3M 609-31017
FR 25-RL-PNSL-M4M 609-31018
FR 25-RL-PNSL-K4 609-31014
FR 25-RL-PNSL-KM4 609-31016
FR 25-RL-PNSL-KL4 609-31015
FR 25-R-PNSL-M3 606-11048
FR 25-R-PNSL-M3M 606-11045
FR 25-R-PNSL-M4 606-11042
FR 25-R-PNSL-M4M 606-11046
FR 25-R-PNSL-K4 606-11043
FR 25-R-PNSL-KM4 606-11047
FR 25-R-PNSL-KL4 606-11044
FR 25-RF-PS-M3 606-11038
FR 25-RF-PS-M4 606-11012
FR 25-RF-NS-M4 606-11013
FR 25-RF-PS-K4 606-11014
FR 25-RF-NS-K4 606-11015
FR 25-RF-NS-KM4 606-11059
FE 25-RL-PNSL-M4M 605-21022
FS 25-RL-L-M4M 605-11013
FE 25-RL-PNSL-K4 605-21021
FS 25-RL-L-K4 605-11012
FE 25-R-PNSL-M4M 605-21019
FS 25-R-L-M4M 605-11010
FE 25-R-PNSL-K4 605-21018
FS 25-R-L-K4 605-11009
FE 25-RF-PS-M4 605-21016
FE 25-RF-NS-M4 605-21017
FS 25-RF-M4 605-11008
FT 50 RLH-PAL4 572-51008
FT 50 RLH-NAL4 572-51011
FT 50 RLH-PSVL4 572-51010
FT 50 RLH-NSVL4 572-51012
FT 50 RLH-PAK4 572-51013
FT 50 RLH-NAK4 572-51015
FT 50 RLH-PSVK4 572-51014
FT 50 RLH-NSVK4 572-51016
FT 50 RLHD-PAL4 572-51062
FT 50 RLHD-NAL4 572-51063
FT 50 RLHD-PSVL4 572-51051
FT 50 RLHD-PAK4 572-51064
FT 50 RLHD-NAK4 572-51065
FT 50 RH-PAL4 572-51004
FT 50 RH-NAL4 572-51005
FT 50 RH-PSVL4 572-51006
FT 50 RH-NSVL4 572-51007
FT 50 RH-PAK4 572-51000
FT 50 RH-NAK4 572-51001
FT 50 RH-PSVK4 572-51002
FT 50 RH-NSVK4 572-51003
FT 50 IH-PAL4 572-51029
FT 50 IH-NAL4 572-51038
FT 50 IH-PSVL4 572-51031
FT 50 IH-NSVL4 572-51058
FT 50 IH-PAK4 572-51032
FT 50 IH-NAK4 572-51037
FT 50 IH-PSVK4 572-51033
FT 50 IH-NSVK4 572-51057
FR 50 RL-PAL4 571-50009
FR 50 RL-NAL4 571-50011
FR 50 RL-PSVL4 571-50010
FR 50 RL-NSVL4 571-50012
FR 50 RL-PAK4 571-50013
FR 50 RL-NAK4 571-50015
FR 50 RL-PSVK4 571-50014
FR 50 RL-NSVK4 571-50016
FR 50 R-PAL4 571-50004
FR 50 R-NAL4 571-50005
FR 50 R-PSVL4 571-50006
FR 50 R-NSVL4 571-50007
FR 50 R-POVL4 571-50033
FR 50 R-PAK4 571-50000
FR 50 R-NAK4 571-50001
FR 50 R-PSVK4 571-50002
FR 50 R-NSVK4 571-50003
UT 20-S150-AUM4 693-11014
UT 20-S150-AIM4 693-11015
UT 20-150-PSM4 693-11000
UT 20-150-PSM4 693-11001
UT 20-150-AUM4 693-11004
UT 20-150-AIM4 693-11005
UT 20-240-PSM4 693-11002
UT 20-240-NSM4 693-11003
UT 20-240-AUM4 693-11006
UT 20-240-AIM4 693-11007
UT 20-700-PSM4 693-11008
UT 20-700-NSM4 693-11009
UT 20-700-AUM4 693-11010
UT 20-700-AIM4 693-11011
UT 12-370-PSL4 690-10100
UT 12-370-A-IL4 690-10101
UT 18-270-PSL4 690-10102
UT 18-270-A-IL4 690-10103
UT 18-750-PSL4 690-10104
UT 18-750-A-IL4 690-10105
UM 18-60/250-CD-HP 690-51541
UM 18-60/250-CD-HP-E 690-51542
UMT 30-350-PSD-L5 690-51560
UMT 30-350-2PSD-L5 690-51561
UMT 30-350-A-IUD-L5 690-51572
UMT 30-1300-PSD-L5 690-51563
UMT 30-1300-2PSD-L5 690-51564
UMT 30-1300-A-IUD-L5 690-51562
UMT 30-3400-PSD-L5 690-51567
UMT 30-3400-2PSD-L5 690-51568
UMT 30-3400-A-IUD-L5 690-51565
UMT 30-3400-AE-IUD-L5 690-51566
UMT 30-6000-PSD-L5 690-51570
UMT 30-6000-2PSD-L5 690-51571
UMT 30-6000-A-IUD-L5 690-51569
697-01015 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M8 NON FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01016 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M12 FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01017 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M12 FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01018 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M12 FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01019 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M12 FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01020 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12 NON FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01021 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12 NON FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01022 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12 NON FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01023 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12 NON FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01024 INDUCTIVE SENSOR, 5MM, M18 FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01025 INDUCTIVE SENSOR, 5MM, M18 FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01026 INDUCTIVE SENSOR, 5MM, M18 FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01027 INDUCTIVE SENSOR, 5MM, M18 FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01028 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18 NON FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01029 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18 NON FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01030 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18 NON FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01031 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18 NON FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01032 INDUCTIVE SENSOR, 10MM, M30 FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01033 INDUCTIVE SENSOR, 10MM, M30 FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01034 INDUCTIVE SENSOR, 10MM, M30 FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01035 INDUCTIVE SENSOR, 10MM, M30 FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01036 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30 NON FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01037 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30 NON FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01038 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30 NON FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01039 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30 NON FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01040 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, 6.5MM, FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01041 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, 6.5MM FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01042 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, 6.5MM, FLUSH, PNP N.O., PLUG M8
697-01043 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, 6.5MM, FLUSH, NPN N.O., PLUG M8
697-01044 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M8, FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01045 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M8, FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01046 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M8, FLUSH, PNP N.O., PLUG M8
697-01047 INDUCTIVE SENSOR, 2MM, M8, FLUSH, NPN N.O., PLUG M8
697-01048 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12, FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01049 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12, FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01050 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12, FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01051 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, M12, FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01052 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18, FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01053 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18, FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01054 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18, FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01055 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, M18, FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01056 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30, FLUSH, PNP N.O., CABLE
697-01057 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30, FLUSH, NPN N.O., CABLE
697-01058 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30, FLUSH, PNP N.O., PLUG M12
697-01059 INDUCTIVE SENSOR, 15MM, M30, FLUSH, NPN N.O., PLUG M12
697-01060 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, FLUSH, 40X26X12MM, NPN / NO CABLE
697-01061 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, FLUSH, 40X26X12MM, PNP / NO CABLE
697-01062 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, FLUSH, 40X26X12MM, NPN / NO, PLUG M8
697-01063 INDUCTIVE SENSOR, 4MM, FLUSH, 40X26X12MM, PNP / NO, PLUG M8
697-01064 INDUCTIVE SENSOR, 8MM, NON FLUSH, 40X26X12MM, NPN / NO, CABLE

Xem thêm sản phẩm Cảm biến được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status