Cảm biến mức điểm Anderson Negele

  (21 )
  • Mã sản phẩm:NCS-L-11
  • Nhãn hiệu:Anderson Negele
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu

Cảm biến mức điểm Anderson Negele
Model: NCS-L-11/PNP/KF
- Phát hiện giới hạn điện dung, tối ưu hóa khe hở trong các bình và ống kim loại có ren hợp vệ sinh G1/2” (CLEANadapt)
- Đầu dò mở rộng, lý tưởng cho các loại vật liệu rất nhão có độ bám dính cao như sốt cà chua, kem, …
- Không nhạy cảm với bọt
- Đáng tin cậy cho vật liệu dạng nhão với khả năng tuân thủ sản phẩm cực cao
- Thời gian phản hồi rất ngắn <1 giây
- Không phụ thuộc vào độ dẫn của môi trường
- Dễ dàng vệ sinh
- Phạm vi đo mở rộng từ Dk ≥2 cho các môi trường khó (ví dụ dầu, mỡ, …)
--------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» Hotline: +84 28 3514 6818
» Zalo: + 84 919 173 986
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Anderson Negele mà EUTC đang cung cấp:
BIM-EM12E-AP4X Magnetic field sensor - 1579918
ESHKM12400 Connector
NCS-11/PNP Capacitance Level Sensor
NCS11/PNP/KF/M12 Switch Level Ande NCS11PNPM12
NCS12/PNP/H/KF/M12 Switch Level NEGE NCS12PNPHKFM12
NCS12/PNP/KF/M12 Switch Level
NCS-12/PNP/KF/M12 Cap. Level Monitor for aqueous solutions with Er > 2
NCS-L-11/PNP/50 Cap. Level Monitor for aqueous solutions with Er > 20
NVS-146/500-8/H100/XX NVS Point level sensor
TFP-161/020/4MM/4MM/MPU Sensor Ande TFP1610204MM4MMMPU
TFP-49/200/6MM/4MM Sensor Temper Ande TFP492006MM4MM1040
TFP-59/037/3MM/3MM/MPU Sensor Ande TFP590373MM3MMMPU
TSBF-/M01/X/0/0037/03/X/ Temperature sensor Food TSBF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/0/1/S
TSMF-/C02/X/0/0020/04/X/ Temperature sensor Food TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4
TSBF Temperature Sensor MPU-P 9701 Programming adapter
TSMF Temperature Sensors Mini TFP-17, TFP-18 Temperature sensor
TSBP Temperature Sensor FJ Temperature sensor with digital display
TSMP Temperature Sensors Mini DART Digital Reference thermometer
VMU-2 Temperature converter TFP-06 Temperature sensor without sensor head and thread
MPU-4B Transmitter TFP-RA, TFP-RK Pipe contact temperature sensor
MPU-H Transmitter VTR-2 Temperature controller with a temperature sensor PT100 or Pt1000
TTB-H Temperature Transmitter FH Temperature sensor with digital display
TTB-D Temperature Transmitter DTG Retort Temperature sensor with Digital display
ZMU-PT Transmitter NFP-41 Level detector with integrated temperature sensor
Pressure transmitter IO-Link Load Stand II Integrated Silo Weighing System
P42 Pressure Sensor PHARMadapt EPA-18 – Point Level Sensors
P41 Pressure Sensor NSL-F-02, NSL-FR-02 Continuous level sensor with dual probe
L3 Level and Pressure transmitter NCS-01 / NCS-02 Point level sensor with thread M12 (CLEANadapt)
NSL-M-00 Continuous level sensor NCS-11 / PQT.EDU.VN / NCS-12 Point level sensor with thread G1/2
NSL-M-01 Continuous level sensor NCS …L60 Point level sensor for double-walled vessels G1/2
NSL-F, NSL-FR Continuous level sensor NCS-L-11 / NCS-L-12 Point level sensor with long probe G1/2
LAR Climatic independent level sensor NCS-M-11 / NCS-M-12 Point level sensor with thread G1/2
SX Climatic independent level sensor NCS-L-31P Point level sensor with long probe and direct connection
LD Top-Mount Level sensor NCS-31P / EURODODO.COM Point level sensor with direct connection
LA Top-Mount Level sensor NVS Point level sensor mini M12 CLEANadapt NVS-061 / NVS-081
L-Cell Bolt-on Load Cell NCS-61P / NCS-62P Point level sensor with build-in system
Microcell Bolt-On Load Cells NVS Point level sensor (CLEANadapt) Types: NVS-041
VNV-2, ZNV-2 External level device NVS G1/2 NVS-161, NVS-163, NVS-166, NVS-181, NVS-183, NVS-186
LD3 Load Disc Compression Load Module NCS-081P / NCS-082P Point level sensor with build-in system
PHARMadapt EPA-8 – Point Level Sensors NVS Point level sensor NVS-141 / NVS-143 / NVS-146
NVS-345 Multi-Point level sensor with thread G1 NFP-41 Level detector with integrated temperature sensor
LD360s Load Disc Compression Weighing Module NVS-50 Multi-Point level sensor with dairy flange connection
LD3xi Load Disc Compression Weighing Cells NVS-110 / NVS-120 Multi-Point level sensor with thread G1
LD3xiC Load Disc Compression Weighing Module NCS-31P / NCS-032P Point level sensor with direct connection
P42 Pressure Sensor HA Pressure transmitter with Tri-Clamp
P41 Pressure Sensor HA Pressure transmitter, autoclaveable
ELH High-pressure gauge EK Pressure gauge with 63 mm display
EP Pressure gauge EL Pressure gauge with 90 mm display
DAN-HH Pressure transmitter EM Pressure gauge with 90 mm display
Pressure transmitter IO-Link HA Pressure transmitter CPM connection
L3 Level and Pressure transmitter MAN-63 Pressure gauge with 63 mm display
PFS Modular pressure transmitter 200°C with remote version”}”>Compact sensor for high process temperatures >200°C with remote version
MPP Modular pressure transmitter MAN-90-BAT, MAN-90P-BAT Pressure gauge with 90 mm LCD display
FMQ Magnetic-inductive Flow meter FWS-141 / FWA-141 Ultrasonic flow switch
FMI Magnetic-inductive Flow meter FTS-141 Calorimetric flow switch with thread G1/2
IZMSA Magnetic-Inductive Flow Meter FTS-741 Calorimetric flow switch with Tri-Clamp
HM-E Turbine flow meter FTS-141P Calorimetric flow switch with thread G1/2
HMP-E Turbine flow meter FTS-741P Calorimetric flow switch with Tri-Clamp
CLEANadapt NCI-45 – Instrumentation & Controls
FLEXadapt ESF Máy đo độ dẫn điện cảm ứng ILM-4, ILM-4R
PHARMadapt EPA LD3 Load Disc Compression Load Module
PHARMadapt ESP LD360s Load Disc Compression Weighing Module
CPM – Adapters & Fittings LD3xi Load Disc Compression Weighing Cells
Thiết bị điều khiển VTV-2 LD3xiC Load Disc Compression Weighing Module
DEM-27, DEM-37, DEM-37-PT Cảm biến lực Anderson Negele L-Cell Bolt-on Load Cell
IOM-1 MPI-200 MPI-300 HSM-P Load Stand II Integrated Silo Weighing System
SVS510 EURODODO Weighing Controller Module Bộ điều khiển SVS510 Weighing Controller
VNV-2, ZNV-2 External level device Thiết bị cảm biến đo độ đục Anderson Negele ITM-51, ITM-51R Relative turbidity meter
DPM – Instrumentation & Controls Máy đo độ đục 4 tia Anderson Negele ITM-4 Four-beam turbidity meter
VGW-2 – Instrumentation & Controls Đồng hồ đo độ đục Anderson Negele ITM-4DW Four-beam turbidity meter
SVS510 Weighing Controller Cảm biến trọng lượng Anderson Negele Microcell Bolt-On Load Cells
NSL-M-00 NVS-081
NSL-M-01 NVS-083
NSL-F NVS-086
NSL-F-02 NCS-61P
LAR-361 NCS-62P
LAR-761 NVS-041
DAN-TS NVS-043
NCS-01 NVS-046
NCS-02 NVS-161
NCS-11 NVS-163
NCS-12 NVS-166
NCS-(L-)11…-L60 NVS-181
NCS-(L-)11…-L100 NVS-183
NCS-L-11 NVS-186
NCS-L-12 NCS-81P
NCS-M-11 NCS-82P
NCS-M-12 NVS-141
NCS-01P NVS-143
NCS-02P NVS-146
NSS-157 NVS-345
NCS-31P NVS-50
NCS-32P NVS-110
NVS-061 NVS-120
NVS-063 VNV-E
NVS-066 VNV-D
VNV-WEV VNV-DU
VNV-WD VNV-V
VNV-WDV ZNV-Z
VNV-W VNV-S
NVS-120 VNV-SD

Xem thêm sản phẩm Cảm biến được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status