Cảm biến tiệm cận Balluff BES014W

  (19 )
  • Mã sản phẩm:BES014W
  • Nhãn hiệu:Balluff
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu

Cảm biến tiệm cận Balluff
Model: BES014W
Dùng để phát hiện các vật thể kim loại dẫn điện rất mạnh mẽ và đáng tin cậy
Phạm vi hoạt động: 4mm
Chuyển đổi đầu ra: PNP thường mở (NO)
Tần số: 2000 Hz
Điện áp hoạt động: 10...30 VDC
Nhiệt độ môi trường: -25...85 °C
Kích thước: Ø12 x 45 mm
Đánh giá IP: IP68
--------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» Hotline: +84 28 3514 6818
» Zalo: + 84 908 572 749
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Balluff mà EUTC đang cung cấp:
BCS00MR Sensor
BES0001 Cảm biến tiệm cận (Inductive sensor BES M12MI PSC40B-BV03, BES0001)
BES0059 Sensor BES M12MI-NSC40B-S04G
BES005N Sensor BES M12MI-POC40B-S04G
BES0068 Sensor BES M12MI-PSC40B-S04G
BES0146 Sensor BES M08EE-PSC15B-S04G
BES014W Sensor Inductive Ball BES014W
BES02MM Sensor, BES 517-110-RK
BES02ZT Inductive sensors BES02ZT Type: BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
BES030L Sensor BES 516-326-G-E5-Y-S4
BES044F Inductive standard sensors BES M18MI-NSC50B-S04G
BES04U9 Inductive Sensors BES M08EF-PSC20B-BP01,25-526
BES-516-326-G-E5-Y-S4 Sensor
BESM12MI-POC40B-S04G Sensor
BESM18MI-PSC50B-S04G Inductive standard sensors with preferred types
BMF00C4 Magnetic field sensors for T-slotBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
BNI004C Signal converters
BOD21M-LB04-S92 Laser distance sensor BOD 21M-LB04-S92
BOS-5K-NS-ID10-02 BOS0116 Diffuse sensors
BTL0RE7 Sensor BTL7-S571-M0100-B-KA05
BTL1E22 Magnetostrictive Sensors BTL7-E501-M0200-P-S32
BTL1N18 Sensor BTL7-E570-M0260-K-SR32
BTL5-E10-M1750-P-S32 Magnetostrictive linear position sensors in profile design BTL0273
BTL6-A110-M0300-A1-S115 Sensor
BTL7-E570-M0260-K-K05 Probe Level Ball BTL7E570M0260KK05
BTL-P-1013-4R Rod Magnetic Ball BTLP10134R
BUS003T Sensor BUS M30M1-XC-35/340-S92K
M30BB12-PSC15D-S04K Sensor
BTL5-A11-M0800-P-S 32,
BDG 6009-2-05-W197-2500-65,
BDG 6110-2-05-1024-65,
BDG 6009-2-05-W197-0500-65,
BDG 6009-2-10-30-W120-0360-65,
BDG 6360-0-05-3600-65,
BDG 6360-10S-05-0625-65,
BDG 6360-2-05-W208-0500-65,
BDG 6360-2-10-30-W126-0500-65,
BDG-6360-2-10-30-2500-65,
BTL6-A500-M1300-PF-S115,
BES 516-200-S2/1 025-S21,
BES 516-200-S2/2 062-S21,
BTL5-P1-M0300-B-S 32,
BTL6-A301-M0900-A1-S115,
BNN TR-007-075-12C,
BNN TR-005-100-12,
BNN-TR-004-125-12,
BTL5-A11-M0850-P-S32,
BTL5-E10-M0600-P-S 32,
BTL5-P1-M0400-B-S32,
BTL6-E500-M1500-PF-S115,
BNN TR-010-100-12,
BES 516-329-G-E4-C-02,
BTL5-E10-M0650-P-S 32,
ZAN5 0100 013 0,
ZAN5 0100 018 0,
BTL5-A11-M0900-P-S 32,
BDG-6360-3-05-Z065-2000-65,
BTL6-A301-M1000-A1-S115,
BDG 6310-1-05-0720-67-5M,
BDG 6460-1-05-1200-65-10M,
BTL6-P111-M1700-A1-S115,
BES 516-300-S295/2 062 -S4,
GEL 2432T1AC600,
GEL 2432-T1BC600,
BDG-6360-7B-05-0500-65,
BDG-6360-7B-05-1024-65,
BTL5-E10-M0700-P-S 32,
ZAN3 0250 025 0,
BNN-UR-010-100-12
ZAN5 0125 035 0,
BDG 6360-0-10-30-0250-65,
ZAN5 0128 015 0,
ZAN5 0128 030 0,
ZAN5 0128 035 0,
ZAN5 0128 042 0,
BDG 6360-2-05-2500-67,
GEL 235-PK-23501,
BDG 6360-2-05-W120-10000-65,
ZAN3 0250 042 0,
BNN-TR-004-100-12,
BLS 18KF-XX-1P-L-02,
BTL5-E10-M0750-P-S 32,
BTL5-A11-M1000-P-S 32,
BDG-6360-2-10-30-W126-2500-65,
BTL5-P1-M0500-B-KA05,
BTL5-P1-M0500-B-S 32
BFO D22-LA-TB-EAK-10-02,
BLS 15K-R-G5-S75,
BLS 15K-S-G5-S75,
BES 516-3006-E4-C-PU-01,
BES 516-3006-E4-C-PU-05,
BTL5-A11-M1100-P-S32,
BTL6-B500-M0175-E2-KA02,
BTL6-B500-M0105-E2-KA10,
BTL5-E10-M0900-P-S32,
BNL LAH-1206-344-B,
BKM 8 PB – 62 04 260,
BTL5-S172-M0100-P-S 32,
BTL5-S173-M0200-P-S32,
BTL5-S172B-M0100-P-KA05,
BTL5-S102-M0102-P-S 32,
BTL5-S112-M0100-P-S 32,
BTL5-S112-M0150-P-S 32,
BTL5-S112-M0225-P-S 32,
BTL5-S114-M0150-P-S32,
BTL5-S114-M0225-P-S32,
BTL5-S114-M0200-P-S32,
BTL5-S172-M0200-P-S32,
BTL5-S172-M0225-P-S32,
BTL5-P2-M0355-B-KA20
BTL04RM
BTL0WAK
BTL0E74
BTL138P
BTL0WEJ
BTL13EK
BTL0WAJ
BTL0WAH
BTL13LZ
BTL14UE
BTL14RN
BTL04RN
BTL14M3
BTL08R0
BTL04RP
BTL14R5
BTL
BTL
BTL0R9N
BTL16K4
BTL16FM
BTL0UWW
BTL0UWU
BTL0R8H
BTL0R9E
BTL15Y5
BTL04RR
BTL0ERU
BTL
BTL0J6F
BTL06UJ
BTL14KT
BTL
BTL
BTL0A0N
BTL15P6
BTL
BTL04RT
BTL0RCL
BTL0R7C
BTL04RU
BTL04RW
BTL04RW
BTL04RY
BTL04RZ
BTL0UWZ
BTL04T0
BTL0MU7
BTL0TWJ
BTL1188
BTL04T1
BTL04T2
BTL04T2
BTL04T3
BTL04T4
BTL04T5
BTL0TWK
BTL04T6
BTL04T7
BTL04T8
BTL5-E10-M0240-T-SA252-2S32
BTL5-E10-M0700-T-SA339-2S32
BTL5-E10-M2150-T-2S32
BTL5-E10-M2150-T-3KA05
BTL5-E10-M2150-T-3S32
BTL5-E10-M2350-T-3KA02
BTL5-E10-M2700-T-SA339-2S32
BTL5-E10-M3100-T-SA339-2S32
BTL5-E10-M3250-T-3KA02
BTL5-E17-M0180-T-SA342-2S32
BTL5-E17-M0225-T-SA342-2S32
BTL5-E17-M0240-T-SA252-2S32
BTL5-E17-M0295-T-SA342-2S32
BTL5-E17-M0300-T-SA252-2S32
BTL5-E17-M0335-T-SA252-2S32
BTL5-E17-M0380-T-SA342-2S32
BTL5-Exx-Mxxxx-T-SA252-xS32
BTL5-Exx-Mxxxx-T-xS32
BTL7-E504-M0025-TB3-S135
BTL7-E504-M0050-TK3-SA348-S32
BTL7-E504-M0050-TT3-S32
BTL7-E504-M0200-TB3-S32
BTL7-E504-M0300-TB3-S32
BTL7-E504-M0500-TB3-S32
BTL7-E504-M2500-TB3-S32
BTL7-E505-M0075-TK3-SA348-S32
BTL5-G10-M0172-T-2S32
BTL5-P1-M0700-T-3S32
BTL5-Px-Mxxxx-T-xS32
BTL5-A11-M0300-SF-F05
BTL5-A11-M0500-SF-F05
BTL5-A11-M0660-SF-F05
BTL5-Axx-Mxxxx-SF-xxx
BTL5-Cxx-Mxxxx-SF-xxx
BTL5-E10-M0500-SF-F05
BTL5-E10-M0660-SF-F05
BTL5-Exx-Mxxxx-SF-xxx
BTL5-E10-M0680-S-SA241-K15
BTL5-E10-M0750-S-SA329-F05
BTL5-E10-M1068-S-SA329-F05
BTL5-E17-M0205-S-SA241-K15
BTL5-E17-M0210-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0210-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0220-S-SA241-K15
BTL5-E17-M0225-S-SA241-K15
BTL5-E17-M0240-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0265-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0265-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0265-S-SA298-K15
BTL5-E17-M0265-S-SA335-K15
BTL5-E17-M0265-S-SA349-K15
BTL5-E17-M0275-S-SA241-K15
BTL5-E17-M0290-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0290-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0295-S-SA199-K15
BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0295-S-SA298-K15
BTL5-E17-M0295-S-SA335-K15
BTL5-E17-M0305-S-SA241-K15
BTL5-E17-M0325-S-SA199-K15
BTL5-E17-M0325-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0325-S-SA230-K15
BTL5-E17-M0425-S-SA230-K15

Xem thêm sản phẩm Cảm biến được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM KỸ Thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status