Đại lý Norgren tại Việt Nam | Van Norgren | Công tắc áp lực Norgren | Thiết bị truyền động Norgren

  (349 )
  • Mã sản phẩm:Norgren
  • Nhãn hiệu:Norgren
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :94 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
  • Giang hàng :CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÚ QUÝ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là Đại lý Norgren tại Việt Nam
Hotline: 0938371389 (Mr Trực)

Địa chỉ : 21/17G Đường số 11, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Giới thiệu sơ về IMI Norgren:

Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong ngành, các thương hiệu IMI Norgren bao gồm một phạm vi rộng của khí nén chất lượng cao và kiểm soát các sản phẩm như thiết bị truyền động, kiểm soát khí nén, công tắc áp lực, phụ kiện và van.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để hiểu sâu hơn về các nhu cầu kĩ thuật. Sau đó chúng tôi kết nối con người, sản phẩm, và chuyên môn của mình để cung cấp thiết bị xy lanh khí nén Norgren công ty của họ một lợi thế rõ ràng. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi đó là lợi thế kĩ thuật.

Lợi thế kĩ thuật cho khách hàng của chúng tôi chính là trọng tâm của tất cả những hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi giúp khách hàng có được lợi thế thông qua việc tăng hiệu suất, giảm sử dụng năng lượng, giảm chi phí sở hữu, tăng tốc độ gia nhập thị trường và các lợi thế khác.

ĐỔI MỚI VÀ SỰ NỔI TRỘI VỀ KĨ THUẬT

Bốn trung tâm kĩ thuật toàn cầu của chúng tôi, cùng với kinh nghiệm của nhóm kĩ thuật chuyên môn cung cấp cho chúng tôi các nguồn lực chuyên sâu và kĩ thuật tiên tiến.

SẢN PHẨM HIỆU SUẤT CAO

Chúng tôi có một danh sách sản phẩm và công nghệ điều khiển dung dịch và chuyển động lớn, đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cung cấp cho k hách hàng các tính năng cố định hay tùy chỉnh.

DỊCH VỤ TRONG NƯỚC HIẾM CÓ

Hoạt động kinh doanh trên toàn cầu cùng với các chuyên môn sâu rộng và quản lý tài khoản chủ chốt theo khu vực địa lý cụ thể giúp chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng ở bất cứ nơi nào khách hàng yêu cầu.

Hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm Van điện từ Norgren

Thông tin liên hệ:
Hotline : 0938.371.389 (Mr Trực)

 Model sản phẩm:

EA0155A1-Ps 1-1/2 x 1 1-1/2 1 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 2 1-1/2 2 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 3 1-1/2 3 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 4 1-1/2 4 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 5 1-1/2 5 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 6 1-1/2 6 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 8 1-1/2 8 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 10 1-1/2 10 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 1-1/2 x 12 1-1/2 12 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 2 x 1 2 1 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 2 x 2 2 2 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 2 x 3 2 3 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 2 x 4 2 4 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 2 x 5 2 5 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 2 x 6 2 6 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 2 x 8 2 8 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 2 x 10 2 10 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 2 x 12 2 12 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 1 2-1/2 1 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 2 2-1/2 2 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 3 2-1/2 3 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 4 2-1/2 4 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 5 2-1/2 5 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 6 2-1/2 6 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 8 2-1/2 8 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 10 2-1/2 10 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155A1-Ps 2-1/2 x 12 2-1/2 12 3/8"    3/8" 3/8" c24250638 c24470638 c2va00638                 Hotline:0938.371.389.
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 1 3-1/4 1 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 2 3-1/4 2 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 3 3-1/4 3 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 4 3-1/4 4 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Hotline:0938.371.389.
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 5 3-1/4 5 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 6 3-1/4 6 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 8 3-1/4 8 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 10 3-1/4 10 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Hotline:0938.371.389.
EA0155b1-Ps 3-1/4 x 12 3-1/4 12 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155b1-Ps 4 x 1 4 1 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155b1-Ps 4 x 2 4 2 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Van Norgren, xy lanh khí nén Norgren
EA0155b1-Ps 4 x 3 4 3 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Hotline:0938.371.389.
EA0155b1-Ps 4 x 4 4 4 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Email:truc@hpqtech.com
EA0155b1-Ps 4 x 5 4 5 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Đại lý Norgren tại Việt Nam
EA0155b1-Ps 4 x 6 4 6 1/2"    1/2" 1/2" c24250748 c24470748 c2va00748                 Van Norgren, xy lanh khí nén

Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status