Camera màu kỹ thuật số 2 triệu pixel CV-200C keyence

  (313 )
  • Mã sản phẩm: CV-200C
  • Nhãn hiệu:mitsubishi
  • Xuất xứ:nhật bản
  • Giá :10.000đ
  • Địa chỉ :Số 15, đường e, khu chung cư Him Lam Phú Đông, Đường Trần Thị Vững, P. An Bình
  • Giang hàng :Hoàng Anh Phương

Keyence/KEYENCE vision system
CV-5000, CV-5500, CV-5700, CV-035C
CV-035M, CV-200C, CV-200M, CV-H035C, CV-H035M, CV-H100C
CV-H100M, CV-H200C, CV-H200M, CV-H500C, CV-H500M, CV-S035CH
CV-S035CU, CV-S035MH, CV-S035MU, CV-S200CH (CV-S200C), CV-S200CU
CV-S200MH (CV-S200M), CV-S200MU (CV-S200M) S200M), CA-DC21E, OP-84231
CA-U4, CV-E500, CA-CH10, CA-CH10L, CA-CH10R, CA-CH10RX, CA-CH10X
CA-CH3, CA-CH3L, CA-CH3R, CA -CH3X, CA-CH5, CA-CH5L, CA-CH5R, CA-CHX10U
CA-CN1, CA-CN10, CA-CN10L, CA-CN10LX, CA-CN10R, CA-CN10RX, CA-CN10X
CA-CN17, CA -CN17L, CA-CN17LX, CA-CN3, CA-CN3L, CA-CN3R
CA-CN5, CA-CN5L, CA-CN5R, CA-CNX10U, CV-X200F, CV-X200FP, CV-X202F
CV-X202FP, CV-X250F, CV-X250FP, CV-X252F, CV-X252FP, CV-X270F
CV-X270FP, CV-X272F, CV-X272FP, CV-X290F, CV-X290FP, CV-X292F
CV-X292FP, CV-X100A, CV-X100AP, CV-X100F, CV-X100FP, CV-X100M
CV-X100MP, CV-X150A, CV-X150AP, CV-X150F, CV-X150FP, CV-X150M
CV-X150MP, CV-X170A, CV-X170AP, CV-X170F, CV-X170FP, CV-X170M
CV-X170MP, CV-X200A, CV-X200AP, CV-X202A, CV-X202AP, CV-X250A
CV-X250AP, CV-X252A, CV-X252AP, CV-X270A, CV-X270AP, CV-X272A
CV-X272AP, CV-X290A, CV-X290AP, CV-X292A, CV-X292AP, CA-H2100C

IV-G10, IV-G15, IV-HG10, IV-HG15, IV-G150MA, IV-G300CA, IV-G500CA
IV-G500MA, IV-G600MA, IV-HG150MA, IV-HG300CA, IV-HG500CA, IV-HG500MA
IV-HG600MA, IV-150MIV-150MA, IV-2000M, IV- 2000MA, IV-500C, IV-500CA
IV-500M, IV-500MA, IV-M30, IV-H150MA, IV-H2000MA, IV-H500CA, IV-H500MA
CV-070, CV-700, CV-701P, CV-750
CV-751P, CV-3000, CV-3500, CV-020, CV-022H, CV-022U
CV-2000, XG-7000, XG-7500, XG-7700, XG-H7N, XG-035C
XG-035M, XG-200C, XG-200M, XG-H035C, XG-H035M, XG-H100C
XG-H100M, XG-H200C, XG-H200M, XG-H500C, XG-H500M, XG-S035CH
XG-S035CU, XG-S035MH XG-S035MU, XG-S200CH, XG-S200CU
XG-S200MH, XG-S200MU, CA-DC10E, CA-DC21E, OP-84231, OP-84236
XG- 8000, XG-8000P, XG-8002, XG-8002P, XG-8500, XG-
8500L XG-8500LP, XG-8500P, XG-8502, XG-8502L, XG-8502LP, XG-8502P
XG-8700XG-8700LXG- 8700PXG-8800 XG-8800PXG-8800L
XG-8800LPXG-8700LPXG-8802 XG-8802LXG-8802LPXG-8802P

KEYENCE/KEYENCE image processing peripherals LED
CA-HX200C, CA-HX500C, CA-HX500M
CA-DBB12W, CA-DBB13 , CA-DBB24W, CA-DBB34H, CA-DBB5, CA-DBB50H
CA-DBB8, CA-DBR13, CA-DBR34H, CA-DBR5, CA-DBR50H, CA-DBR8
CA-DBW12W, CA-DBW13CA-DBW24W, CA-DBW34H, CA-DBW5, CA-DBW50H
CA-DBW8, CA- DC10E, CA-DC21E, CA-DC30E, CA-DDB15, CA-DDB8
CA-DDR15, CA-DDR8, CA-DDW15, CA-DDW8, CA-DLR10, CA-DLR12
CA-DLR7, CA-DP3R, CA- DRB10F, CA-DRB13M, CA-DRB3, CA-DRB4F
CA-DRB5, CA-DRB7, CA-DRB8M, CA-DRB9, CA-DRR10F, CA-DRR13M
CA-DRR3, CA-DRR4F, CA-DRR5, CA- DRR7, CA-DRR8M, CA-DRR9
CA-DRW10F, CA-DRW10X, CA-DRW13M, CA-DRW20X, CA-DRW3, CA-DRW4F
CA-DRW5, CA-DRW5X, CA-DRW7, CA-DRW8M, CA- DRW9, CA-DSB15
CA-DSB2, CA-DSB3, CA-DSB7, CA-DSR15, CA-DSR2, CA-DSR3
CA-DSR9, CA-DSW15, CA-DSW2, CA-DSW3, CA-DSW30, CA-DSW30 DSW7

CA- LH12 , CA-LH12G, CA-LH16, CA-LH16G
CA-LH25, CA-LH25G, CA-LH35, CA-LH35G, CA-LH4, CA-LH50
CA-LH50G, CA-LH75, CA-LH8, CA-LH8G, CA-LHE12, CA-LHE16
CA-LHE25, CA-LHE35, CA-LHE50, CA-LHL16, CA-LHL25, CA-LHL35
CA-LHR12, CA-LHR16, CA-LHR25, CA-LHR35, CA-LHR5, CA-LHR50, CA-LHR8
CA-LHS16, CA-LHS25, CA-LHS50, CA-LHS8, CA-LHW12, CA-LHW16
CA-LHW25, CA-LHW35, CA-LHW50, CA-LHW8, CA-LM0210, CA-LM0307
CA-LM0510, CA-LM1, CA-LM2, CA-LM4, CA-LM6, CA-LM8
CA-LMA1, CA-LMA2, CA-LMA4, CA-LMH05, CA-LMH10, CA-LMH15
CA-LMH20, CA-LMHA05, CA-LMHA10, CA-LMHA15, CA-LMHA20, CA-LMHE0510
CA-LMHE20, CA-LMHR04, CA-LMHR08, CA-LMHR13, CA-LMHR20
CA-LMHR40, CA-LML0210, CA-LS16, CA-LS30, CA-LS4, CA-LS6
CV-L16, CV-L25, CV-L3, CV-L35, CV-L50, CV-L6
CA-MN81, CA-MP120, CA-MP120T, CA-MP81, CA-MP80, CA-MN80
Keyence/KEYENCE high-precision CCD measuring instrument
LS-3000, LS-3001, LS-3002, LS-3003, LS-3030, LS-3031
LS-3032, LS-3033, LS-3034, LS-3036, LS-3060, LS-3100
LS-3100W, LS-3101, LS-3101W, LS-5000, LS-5001, LS-5002
LS-5040, LS-5041, LS-5120, LS-5121, LS-5500, LS-5501
LS-5502, LS-7000, LS-7001, LS-7010, LS-7010M, LS-7011
LS-7011M, LS-7030, LS-7030M, LS-7070, LS-7070M, LS-7500
LS-7501, LS-7600, LS-7601, LS-9500, LS-9500P, LS-9006
LS-9006D, LS-9006M, LS-9030, LS-9030D, LS-9030M, LS-9120M
TM-006, TM-040, TM-3000P, TM-3000
SI -F1000, SI-F1000V, SI-F10, SI-F80
SI-FD500, SI-T1000, SI-T1000V, SI-T10, SI-T80
KEYENCE/KEYENCE eddy current displacement sensor
EX-V01, EX-V01E, EX-V01P, EX-V02, EX-V02E, EX-V02P
EX-110, EX-201, EX-205, EX-210, EX-305, EX-416
EX-422, EX-V05, EX-V05E, EX-V05P, EX-V10, EX-V10E
EX-V10P, EX-V64, EX-V64E, EX-V64P, EX-110V, EX-305V
EX-416V, EX-422V, EX-501, EX-501W, EX-502, EX-502W
EX-510, EX-510W, EX-505, EX-505W, EX-008, EX-016, EX-022
AS-421A, AS-421B, AS-421C, AS-421D, AS-421E, AS-421F, AS-421G
AS-421H, AS-421I, AS-421J, AS-425K, AS-440, AS-440-01
AS-440-01U, AS-440-02, AS-440-02U, AS-440-05, AS -440-05U
AS-440-10, AS-440-10U, AH-110, AH-305, AH-114, AH-290
AH-308, AH-416, AH-422, AH-430, AH-440 , AH-809
EG-520, EG-530, EG-540, EG-545, EG-547, EG-547W
SH-108, SH-110, SH-114, SH-302, SH-303A
SH-308, SH-416, SH-422, SH-430, SH-305
SH-440, SH-614A, SH-809, SH-816, SH-822

Keyence / KEYENCE proximity sensor
EM-005, EM-005A, EM -005AP, EM-005B, EM-014AP
EM-005BP, EM-005P, EM-010, EM-010A
EM-010AP, EM-010B, EM-010BP, EM-010P, EM-014, EM-014A
EM-014B, EM-014BP, EM-014P, EM-030, EM-030A,
EM-030AP, EM-030B , EM-030BP, EM-030P, EM-038
EM-038A, EM-038AP, EM-038B, EM-038BP, EM-038P, EM-054
EM-054A, EM-054AP, EM-054B, EM-054BP , EM-054P, EM-080
EM-080A, EM-080AP, EM-080B, EM-080BP, EM-080P
EM-102, EV-108M, EV-108MC, EV-108MSO, EV-108U
EV-108UC, EV-112M, EV-112MC, EV-112MSO, EV-112U, EV-112UC
EV-112USO (2065), EV-118M, EV-118MC, EV-118MSO (2063)
EV-118U EV-118UC, EV-118USO (2066), EV-130M
EV-130MC, EV-130MSO (2064), EV-130U, EV-130UC
ED-118M, ED-118U, ED-130M, ED-130U, EZ-12M, EZ-18M
EZ- 18T, EZ-30M, EZ-8M, EV-112F, EV-112FSO (2073)
EV-118F, EV-118FSO (2074), EV-130F, ES-32DC
ES-M1, ES-M1P, ES-M2, ES-M2P, ES-X38, EH-108
EH-110, EH-110S, EH-114, EH-114S, EH-302, EH-303A
EH-305, EH-305S, EH-308, EH-308S, EH-402, EH-416
EH-422, EH-430, EH-440, EH-605, EH-614A, EH-910
ET-90, ET-110, ET-305, ET-308
Keyence/KEYENCE programmable controller PLC

KV-XH04ML, KV- XH16ML, KV-SC20, KV-1000, KV-3000, KV-5000, KV-5500, KV-700
KV-U7, KL-16BR, KL-16BX, KL-16CT, KL-16CX, KL-2DA
KL- 2TF, KL-32CT, KL-32CX, KL-4AD, KL-8BLR, KL-8BLT
KL-8BLX, KL-8BXR, KL-8BXT, KL-B1, KL-C1A,
KL-C1S KL-DC1A, KL- DC1V, KL-LC1, KL-N20A, KL-N20C, KL-N20V
KL-N20Z, KL-T1, KL-WH1, KV-AD4, KV-AD40, KV-AD40G
KV-AD40V, KV-AM40V, KV- B16RA, KV-B16TAP, KV-B16RC, KV-B16TA
KV-B16TC, KV-B16TCP, KV-B16TD, KV-B16XA, KV-B16XC, KV-B8RC
KV-B8XTD, KV-BT1, KV-C16XTD, KV-B16 C32TA, KV-C32TAP, KV-C32TC
KV-C32TCP, KV-C32TD, KV-C32XA, KV-C32XC, KV-C32XTD, KV-C64TA
KV-C64TAP, KV-C64TC, KV-C64TCP, KV-C64TD, KV-C64XA, KV-C64XB
KV-C64XC, KV-CL20, KV-DA40, KV-DA40V, KV-DN20, KV-DR1
KV-EB1, KV-EP21V, KV-FL20, KV-FL20V, KV-H20, KV-H20G
KV-H20S, KV-H40S, KV-H3W, KV-H3WC, KV-H3WE, KV-H4W
KV-H4WC, KV-H4WE, KV-L20R, KV-L20V, KV-L21V, KV-LE20
KV-LE20A, KV-LE20V, KV-LE21V, KV-LM20, KV-LM20V, KV-LM21V
KV-MC20V, KV-MC40V, KV-ML16V, KV-MX1, KV-M128, KV-M256
KV-RC16BR, KV-RC16BT, KV-RC16BX, KV-RC16BXT, KV-RC32BT, KV-RC32BTX
KV-RC4AD, KV-RC4DA, KV-RC8BXR, KV-RC8BXT, KV-SC20, KV-SC20V
KV-TF40, KV-TP40, KV-L40, KV-7300, KV-7500, KV-PU1

Keyence/KEYENCE digital pressure sensor
AP-C30, AP-A01, AP-A02, AP-B01, AP-B02, AP-B03, AP-B04, AP-B05

Keyence/KEYENCE touch panel Logger
TR-H1000, TR-H500, TR-TH08, TR-V500, TR-W550
TR-V1000, TR-V1001, TR-V1050, TR-V1051, TR-V501
TR-V550, TR-V551, TR-W1000, TR-W1050, TR-W500

Keyence/KEYENCE contact digital sensors
GT2-100P, GT2-71CN, GT2-71CP, GT2-71D, GT2-72CP
GT2-71MCN, GT2-71MCP, GT2-71N, GT2-71P , GT2-72CN
GT2-72N, GT2-72P, GT2-75N, GT2-75P, GT2-76N, GT2-76P
GT2-A12, GT2-A12K, GT2-A12KL, GT2-A12L, GT2-A32, GT2-A50
GT2-H12, GT2-H12F, GT2-H12K, GT2-H12KF, GT2-H12KL
GT2-H12KLF, GT2-H12L, GT2-H12LF, GT2-H32, GT2-H32L
GT2-H50, GT2-P12, GT2-P12F, GT2-P12K, GT2-P12KF
GT2-P12KL, GT2-P12L, GT2-PA12, GT2-PA12K, DL-RB1A
GT2-CA10M, GT2-CA2M, GT2-CH10M, GT2-CH20M, GT2-CH2M
GT2-CH5M, GT2 -CHL10M, GT2-CHL20M, GT2-CHL2M, GT2-CHL5M
GT2-CHP10M, GT2-CHP2M, GT2-CHP5M, DL-RB1, DL-RS1
GT-71, GT-71P, GT-72, GT-72P, GT-75, GT-75P
GT-76, GT-76P, GT-71A, GT-71AP, GT-72A, GT-72AP
GT-75A, GT-75AP, GT-76A, GT-76AP, GT-A10, GT-A10L
GT-A22, GT-A22L, GT-H10, GT-H10L, GT-H22, GT-H22L
OP-85498, OP-26751, OP-23188, OP-76875, OP-76874
OP-77679, OP-77680, OP-77681, OP-77682, OP-77683, OP-77684

Keyence / KEYENCE fiber optic sensor
FS-N10, FS-N11CN, FS -N11CP, FS-N11EN, FS-N11MN
FS-N11N, FS-N11P, FS-N12CN, FS-N12CP, FS-N12EN
FS-N12N, FS-N12P, FS-N13CP, FS-N13N, FS-N13P, FS -N14CP
FS-N14N, FS-N14P, FS-N15CN, FS-N15CP, FS-N18N, FU-10
FU-11, FU-12, FU-13, FU-14, FU-15, FU-16, FU -16Z, FU-18
FU-18M, FU-20, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-24X, FU-25
FU-32, FU-33, FU-34, FU-35FA, FU -35FG, FU-35FZ, FU-35TG
FU-35TZ, FU-31, FU-37, FU-38, FU-38H, FU-38L, FU-38K
FU-38LK, FU-38R, FU-38S, FU-38V, FU-40, FU-40G, FU-40S
FU-41TZ, FU-42, FU-42TZ, FU-43, FU-43TZ, FU-48U , FU-49U
FU-44TZ, FU-45X, FU-46, FU-47TZ, FU-48, FU-49X, FU-4F
FU-4FZ, FU-50, FU-51TZ, FU-52TZ, FU-53TZ , FU-54TZ, FU-55
FU-56, FU-56TZ, FU-57TE, FU-57TZ, FU-58, FU-58U, FU-59
FU-59U, FU-5F, FU-5FZ, FU-61 , FU-61Z, FU-63, FU-63T, FU-63X
FU-65X, FU-66, FU-66TZ, FU-66Z, FU-67, FU-67G, FU-67TG
FU-67TZ, FU-67V , FU-68, FU-69U, FU-69X, FU-6F
FU-70TU, FU-70TZ, FU-70U, FU-71, FU-71Z, FU-73, FU-75F
FU-77, FU-77G , FU-77TG, FU-77TZ, FU-77V, FU-78
FU-79, FU-79U, FU-7F, FU-80MTZ, FU-80MTZ(5000)
FU-80TZ, FU-80TZ(5000), FU -81C, FU-82C, FU-83C
FU-84C, FU-85A, FU-85H, FU-85Z, FU-86A, FU-86H
FU-86Z, FU-87, FU-87K, FU-88, FU -88K, FU-91
FU-92, FU-93, FU-93Z, FU-94C, FU-95, FU-95HA
FU-95S, FU-95W, FU-95Z, FU-96, FU-96T, FU-97P
FU-97S, FU-98, FU-A05, FU-A05D, FU-A10, FU-A100
FU-A10D, FU-A40, FU-E11, FU-E40, FU-L41Z, FU-L50Z
FU-L51Z, FU-L52Z, FU-L53Z, FU-L54Z, FU-V7FN, FU-V84
FU-V84L, F-1, F-2, F-2HA, F-3HA, F-4, F-4HA, F-5
F-5HA, F-6HA, FU-C1, FU-C2, OP-5148, FS-V30, FS-V31
FS-V31C, FS-V31CP, FS-V31M, FS-V31P, FS-V32, FS-V32C
FS-V32CP, FS-V32P, FS-V32P, FS-V33, FS-V33C, FS-V10
FS-V11, FS-V11P, FS-V12, FS-V12P, FS-V33CP, FS-V33P
FS-V34, FS-V34C, FS-V34CP, FS-V34P, FS-V20R, FS-V21
FS-V21R, FS-V21RM, FS-V21RP, FS-V21X, FS-V22, FS-V22R
FS-V22RP, FS-V22X, FS-M0, FS-M1, FS-M1H, FS-M1P, FS-M2
FS-M2P, FS-T0, FS-T1, FS-T1G, FS-T1P, FS-T2, FS-T2P
FS2-60, FS2-60G, FS2-60P, FS2-62, FS2-62P, FS2-65, FS2-65P
NU-CL1, NU-DN1, NU-EC1, NU-EP1, NU-EN8N
R-W500 , AP-C40 , AP-44 , KV-7500, SR-510, LV-51M , BU75SW, SJ-M030VC, NR-600, NR-U60, NR-HV04, NR-TH08, NR-HA08, OP35409, NR-H8W, SV-040P2,
Vision system / image sensor / barcode reading
IV-G10 , IV-HG15, IV-G15 , IV-HG15 , IV-150M , IV-150MA , IV-2000M , IV-2000MA , IV-500C , IV-500CA , IV-500M , IV-500MA , IV- G150MA , IV-G300CA , IV-G500CA , IV-G500CA , IV-G600MA , IV-H150MA , IV-H2000MA ,
IG-1500 , IG-1000 , IG-1050 , IG-010 , IG-028,SZ-01S, SZ-16V , SZ-04M
GL-R23F , GL-R31F , GL-S12FH , GL-V20H, GL-R28H GL-R12L, GL-R14L, GL-R16L, GL-R18L GL-S12SH , GL-S20SH , GL-SA20S , GL-R16HG , GL-SB04 , GL-S20FH , GL-S20FH-T , GL-R16H , GL-R20H , GL-R24H , GL-R28H , GL-S20FH-R , GL-R12L , GL-RB21 , GL-RP5N , GL- RS3, GL-S12SH +GL-SP2N, GL-SP2N, GL-RB01 , GL-RPC03N , GL-R08L , GL-R32H , GL-R64H, GL-R72H, GL-R88H, GL-R80H , GL-R12H , GL-R16H , GL-R20H , GL-R24H , GL-R18L , GL-R16H GL-R16H-R GL-R16H-T , GL-SB04 , GL-RP5P , GL-R31F/GL-R31-RT , GL-RS3 , GL-S16SH , GL-R12H/GL-RB01/GL-RP10P/GL- , GL-R12H , GL-R12H- T , GL-R12H-R , GL-S16FH-R GL-S16FH-T, GL-R55F, GL-R36HG, GL-S12SH +GL-SP2N , GL-S08SH , GL-R36H , GL-R24HG , GL-S24SH , GL-R44H , GL-RP5NS , GL-RP5NM , GL-RB21 , GL-S08SH , GL-R36H , GL-S12SH , GL-RP5N , GL-RC20 , GL-RS1 , GL-R44H , GL-R06L, GL -RP5N , GL-RB01 , GL-R12L , GL-S12SH GL-SP2N GL-R08L, GL-R08L-R, GL-R08L-T , GL-R08HG , GL-R103F , GL-R12HG . GL-R24H, SL-V14L, SL-V16L, SL-V18L, SL-VP7N , GL-R14L , GL-R22L , GL-R26L , GL-R28L , GL-R30L , GL-R32L , GL-R20H, GL-RP5NS , GL-R32H GL-RP5N , HL-RB21 , GL-RP5N , GL-RP5P , GL-R20H, GL-R12H, GL- R16H , GL-R12h , GL-R12L , GL-S12SH GL-S12FH , GL-R16HG , GL-R31F , GL-RA640 , GL-S12SH , GL-S16SH , GL-R16HG , GL-R23f , GL-RB01 , GL -PR5N , GL-RS1, GL-S12FH, GL-R10L GL-RB01 GL-RP5N, GL-RP5P, GL-R24H, GL-R20H, GL-R08HG, GL-R12HG, GL-R16HG, GL-R20HG, GL-R24HG, GL-R16L , GL-R26L, GL-R39F, GL-S16SH GL-S16SH-T GL-S16SH-R, GL-R04L, GL-S12SH +GL-SP2N, GL-R10L , GL-RA720 , GL-R44H , GL-R28H /GL-R44H/GL-R80H , GL-R16H+GL-RB11+GL-RP5N , GL-R12HG , GL-R16H , GL-R20L , GL-R28HG , GL-R48H, GL-R16HG , GL-R16L , GL -R18L , GL-R20H , GL-R20HG , GL-R20L , GL-R04L, GT2-H32,

Xem thêm sản phẩm Điện công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp: Hoàng Anh Phương
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status