EDS-305 - Unmanaged Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

  (234 )
  • Mã sản phẩm:EDS-305 - Unmanaged Switch - Bộ chuyển mạch côn
  • Nhãn hiệu:Moxa
  • Xuất xứ:Taiwan
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

EDS-305 - Unmanaged Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam


EDS-305-Unmanaged-Switch-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-Moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-loai-khong-quan-ly-cam-va-chay-Unmanaged-Ethernet-switch-with-5 10100BaseTX-ports-10-to-60-C-operating-temperaturethong tin lien he ThienSTC 2

EDS-305 - Unmanaged Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 
232/485 Serial Products-Data loggers- HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus   Concentrator - ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67112 - Modbus Datalogger Master (to collect: data from Slave 232 ) - ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Data loggers- HD67113 - Modbus Datalogger Slave (to save data from a Master 485 )  - ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Data loggers- HD67123 - Datalogger Modbus/JBus   Slave - ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232- ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485 - ADFweb Vietnam   
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67238 -232 / Fiber Optic (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67033 -Fiber Optic / 232 (loop connection) - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67034 -Fiber Optic / 232 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
 232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67035 -Fiber Optic / 485 (loop connection)
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67036 -Fiber Optic / 485 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67072-B2 - RS232 / Fiber Optic (point-to-point connection)  - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67073-B2 - RS485 / Fiber Optic (point-to-point connection)  - ADFweb Vietnam    
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67074-B2 - USB / Fiber Optic (point-to-point connection) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- CAN tools-HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- CAN open tools-HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- DeviceNet tool-HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- Ethernet tools-HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN (Ethernet version, DIN-rail mounting) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- J1939 tools-  HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- M-Bus tools- HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- NMEA  2000 tools- HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Analyzers /Sniffers- USB  tools- HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN (USB version, Device Table) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
 Adapters-232 adapters- HD67118 - 485 / 232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
 Adapters-232 adapters- HD67290 - CAM / 232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters-  HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters-HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam

 
thong tin lien he ThienSTC
 
 
 
 
Xem thêm sản phẩm Thiết bị mạng được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status