EDS-408A-MM-ST - Managed Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

  (247 )
  • Mã sản phẩm:EDS-408A-MM-ST - Managed Switch - Bộ chuyển mạc
  • Nhãn hiệu:Moxa
  • Xuất xứ:Taiwan
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

EDS-408A-MM-ST-Unmanaged-Switch-bo-chuyen-mach-cong-nghiep-Moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-loai-khong-quan-ly-cam-va-chay-Unmanaged-Ethernet-switch-with-5 10100BaseTX-ports-10-to-60-C-operating-temperaturethong tin lien he ThienSTC 2

EDS-408A-MM-ST - Managed Switch - Bộ chuyển mạch công nghiệp - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 
Adapters-232 adapters-  HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters-  HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67038 -Ethernet / 232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67238 -Fiber Optic / 232 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters-  HD67033 -Fiber Optic / 232 (loop connection) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67034 -Fiber Optic / 232 (redundancy loop or linear connection) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67021 -M-Bus / 232 - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67024 -M-Bus / USB - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67146 -Modbus Master / Modbus Multislave- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67045 -PROFIBUS / 232 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67561 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67562 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS   <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-232 adapters- HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-485 adapters- HD67118 - 485 / 232- ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam
Adapters-485 adapters- HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
ADF Web Vietnam

 thong tin lien he ThienSTC

Xem thêm sản phẩm Thiết bị mạng được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status