Enerdoor - Enerdoor VN - FIN900.030.C

  (468 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

MODEL SẢN PHẨM

FIN900.030.C CHK 030 CC 3L 500VAC Choke 3 x 30 A 500 VAC
FIN900.050.V CHK 050 C1 3L 500VAC Choke 3 x 50 A 500 VAC
FIN900.050.C CHK 050 CC 3L 500VAC Choke 3 x 50 A 500 VAC
FIN900.080.V CHK 080 C3 3L 500VAC Choke 3 x 80 A 500 VAC
FIN900.100.V CHK 100 C4 3L 500VAC Choke 3 x 100 A 500 VAC
FIN900.150.V CHK 150 C5 3L 500VAC Choke 3 x 150 A 500 VAC
FIN900.200.V CHK 200 C5 3L 500VAC Choke 3 x 200 A 500 VAC
FIN900.280.V CHK 280 C5 3L 500VAC Choke 3 x 280 A 500 VAC
FIN900.010.1C CHK 010 1C 3L 500VAC Choke 3 x 10 A 500 VAC
FIN900.016.1C CHK 016 1C 3L 500VAC Choke 3 x 16 A 500 VAC
FIN900.030.1C CHK 030 1C 3L 500VAC Choke 3 x 30 A 500 VAC
FIN900.050.1C CHK 050 1C 3L 500VAC Choke 3 x 50 A 500 VAC
FIN930.006.M CHK 006 3L 600VAC Choke 3 x 6 A 600 VAC
FIN930.012.M CHK 012 3L 600VAC Choke 3 x 12 A 600 VAC
FIN930.016.M CHK 016 3L 600VAC Choke 3 x 16 A 600 VAC
FIN930.025.M CHK 025 3L 600VAC Choke 3 x 25 A 600 VAC
FIN930.032.M CHK 032 3L 600VAC Choke 3 x 32 A 600 VAC
FIN930.042.M CHK 042 3L 600VAC Choke 3 x 42 A 600 VAC
FIN930.055.M CHK 055 3L 600VAC Choke 3 x 55 A 600 VAC
FIN930.070.M CHK 070 3L 600VAC Choke 3 x 70 A 600 VAC
FIN930.080.M CHK 080 3L 600VAC Choke 3 x 80 A 600 VAC
FIN930.100.M CHK 100 3L 600VAC Choke 3 x 100 A 600 VAC
FIN930.115.M CHK 115 3L 600VAC Choke 3 x 115 A 600 VAC
FIN930.150.M CHK 150 3L 600VAC Choke 3 x 150 A 600 VAC
FIN930.200.M CHK 200 3L 600VAC Choke 3 x 200 A 600 VAC
FIN905SF.005.M SWOF 0005 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 5 A 480 VAC
FIN905SF.008.M SWOF 0008 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 8 A 480 VAC
FIN905SF.010.M SWOF 0010 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 10 A 480 VAC
FIN905SF.016.M SWOF 0016 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 16 A 480 VAC
FIN905SF.025.M SWOF 0025 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 25 A 480 VAC
FIN905SF.036.M SWOF 0036 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 36 A 480 VAC
FIN905SF.048.M SWOF 0048 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 48 A 480 VAC
FIN905SF.060.M SWOF 0060 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 60 A 480 VAC
FIN905SF.075.M SWOF 0075 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 75 A 480 VAC
FIN905SF.115.M SWOF 0115 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 115 A 480 VAC
FIN905SF.180.M SWOF 0180 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 180 A 480 VAC
FIN905SF.260.M SWOF 0260 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 260 A 480 VAC
FIN905SF.300.M SWOF 0300 3LPE 480VAC 4-8kHz TB OC SINUS SineWave Output Filter 300 A 480 VAC
FIN905SF.410.B SWOF 0410 3LPE 480VAC 4-8kHz BB OC SINUS SineWave Output Filter 410 A 480 VAC
FIN905SF.480.B SWOF 0480 3LPE 480VAC 4-8kHz BB OC SINUS SineWave Output Filter 480 A 480 VAC
FIN905SF.660.B SWOF 0660 3LPE 480VAC 4-8kHz BB OC SINUS SineWave Output Filter 660 A 480 VAC
FIN905SF.750.B SWOF 0750 3LPE 480VAC 4-8kHz BB OC SINUS SineWave Output Filter 750 A 480 VAC
FIN905SF.880.B SWOF 0880 3LPE 480VAC 4-8kHz BB OC SINUS SineWave Output Filter 880 A 480 VAC
FINTR3600 TR   36 µ   5000 Torus DIA    36/  22  µ   5000
FINTR4900 TR   49 µ 10000 Torus DIA    49/  34 µ 10000
FINTR6300 TR   63 µ 10000 Torus DIA    63/  38 µ 10000
FINTR10000 TR100 µ    5500 Torus DIA 100/  66 µ    5500
FINTR14000 TR140 µ    5500 Torus DIA 140/106 µ    5500
FINFE13 FER D13 µ 1000 Ferrite 13 DIA µ    1000
FINT157-26 TOR D26 Torus Ferrite 26 DIA


Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status