Đại Lý Chính Thức Hohner Vietnam, Hohner Vietnam 
 
Đại Lý Chính Thức Hohner Vietnam, Hohner Vietnam   
serie-hs10-parallel.png