IBA ag Việt Nam

  (345 )
  • Mã sản phẩm:Liên Hệ 0969 714 350
  • Nhãn hiệu:IBA
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ : Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
  • Giang hàng :Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát (TMP)


Đại lý IBA Việt Nam

ibaPADU-4-AI-U

ibaPADU-D-8AI-U

ibaPADU-8AI-U

ibaPADU-D-8AI-I

 

ibaPADU-8AI-I

ibaPADU-4-AI-U

ibaPADU-D-8AI-U

ibaPADU-8AI-U

ibaPADU-D-8AI-I

ibaPADU-8AI-I

ibaPADU-8AI-U

ibaPADU-8AI-I

ibaPADU-D-8AI-U

ibaPADU-D-8AI-I

ibaPADU-4-AI-U

ibaPADU-C-8AI-Z1

 

ibaPADU-C-8AI-Z2

 

  • ibaBM Series Field and Drive buses

 

ibaBM-CAN

ibaBM-DP

ibaBM-DP-Upgrade-8Slaves

ibaBM-DP-Upgrade-Redundancy

ibaBM-DP-Upgrade-Mirror

ibaBM-eCAT

ibaBM-PN

ibaBM-DDCS

  • Intelligent central units

ibaMS16xAI-10V

ibaMS16xAI-10V-HI

ibaMS16xAI-24V

ibaMS16xAI-24V-HI

ibaMS16xAI-20mA

ibaMS4xADIO

ibaMS16xAO-10V

ibaMS16xAO-20mA

ibaMS16xDI-220V

ibaMS16xDI-24V

ibaMS32xDI-24V

ibaMS16xDIO-24V

ibaMS16xDO-2A

ibaMS32xDO-24V

ibaMS8xICP

ibaMS8xIEPE

ibaMS4xUCO

ibaMS8xAI-110VAC

ibaMS4xAI-380VAC

ibaMS3xAI-1A

ibaMS3xAI-5A

ibaMS3xAI-1A/100A

 

ibaDAQ-S

 

ibaDAQ

ibaDAQ-C

PCs & Fibre Optic Infrastructure IBA Việt Nam

ibaDeskline SAS

ibaDeskline SAS

ibaRackline SAS

ibaRackline SAS

ibaRackline SAS

ibaRackline SAS

ibaRackline-CAM SAS

ibaRackline-Analysis SAS

ibaNotebook

ibaFOB-4i-Dexp

ibaFOB-2io-Dexp

ibaFOB-io-Dexp

ibaFOB-2i-Dexp

ibaFOB-io-ExpressCard/54

ibaFOB-io-ExpressCard/34

ibaFOB-io-USB

ibaFOB-TDCexp

ibaFOB-SDexp

ibaFOB-PlusControl

ibaBM-COL-8i-o

ibaBM-DIS-i-8o

ibaBM-FOX-i-3o-D

ibaNet750-BM-D

ibaNet750-400/2-DI 3ms

baNet750-401/2-DI 0,2ms

ibaNet750-402/4-DI 3ms

ibaNet750-402/4-DI 3ms, Ext.

ibaNet750-403/4-DI 0.2ms

ibaNet750-405/2-DI 230V AC

ibaNet750-406/2-DI 120V AC

ibaNet750-410/2-DI DC 24V

ibaNet750-412/2-DI 48V/3ms

ibaNet750-415/4-DI AC/DC 24V

ibaNet750-430/8-DI DC 24V

ibaNet750-431/8-DI DC 24V

ibaNet750-452/2-AI 0..20mA

ibaNet750-453/4-AI 0..20mA

ibaNet750-454/2-AI 4-20mA

ibaNet750-455/4-AI 4-20mA

ibaNet750-456/2-AI +/-10V Differential Input

ibaNet750-457/4-AI +/-10V

ibaNet750-460/4-AI PT100

ibaNet750-460/4-AI PT1000

ibaNet750-461/2-AI PT100

ibaNet750-461/2-AI PT1000

ibaNet750-465/2-AI 0..20mA, single ended

ibaNet750-466/2-AI 4..20mA, single ended

ibaNet750-467/2-AI 0..10V

ibaNet750-469/2-AI Termo Diag,Type K

ibaNet750-469/2-AI Termo Diag,Type S

ibaNet750-469/2-AI Termo Diag,Type L

ibaNet750-469/2-AI Termo Diag,Type J

ibaNet750-475/2-AI AC/DC 0-1A

ibaNet750-476/2-AI +/-10V 16Bit

ibaNet750-491/1-AI Resistance Meas. Bridge

ibaNet750-491/1-AI Resistance Meas. Bridge 65ms

ibaNet750-494/3-Ph-1A

ibaNet750-494/3-Ph-5A

ibaNet750-495/3-Ph-1A

ibaNet750-495/3-Ph-5A

ibaNet750-501/2-DO 0,5A

ibaNet750-502/2-DO 2A

ibaNet750-504/4-DO 0,5A

ibaNet750-512/2-DO Relais (Closing Contact)

ibaNet750-513/2-DO Relais (Closing Contact)

ibaNet750-514/2-DO Relais (Alternating Contact)

ibaNet750-530/8-DO 0,5A

ibaNet750-550/2-AO 0..10V

ibaNet750-552/2-AO 0..20mA

ibaNet750-554/2-AO 4..20mA

ibaNet750-556/2-AO +/-10V

ibaNet750-600/End-Terminal

ibaNet750-602/Supply Terminal without Diag.

ibaNet750-610/Supply Terminal w. Diag.

ibaNet750-612/Supply Terminal

ibaNet750-614/Power Distr. Mod

ibaNet750-627/Terminal Bus Extension End Module

baNet750-628/Terminal Bus Extension Start Module

ibaNet750-630/1Ch-SSI Input

ibaNet750-631/1Ch-Incr. Encoder

http://cuahangtudonghoa.com/iba/

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Hotline: (+84) 969 714 350   -    0914 599 052

Skype: 0969 714 350

Zalo: 0969 714 350

Email: sale16@tmpvietnam.com

Xem thêm sản phẩm Dụng cụ điện được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tăng Minh Phát (TMP)
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status