JUMO VIET NAM-Công ty TNHH Natatech

  (200 )
  • Mã sản phẩm:603026/2070
  • Nhãn hiệu:Jumo
  • Xuất xứ:nhật bản
  • Giá :11.111đ
  • Địa chỉ :thị xã dĩ an tỉnh BD
  • Giang hàng :Công ty TNHH Natatech

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng Jumo

 

Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:

 

- Hàng chính hãng

 

- Mới 100%

 

- Bảo hành 12 tháng

 

- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1

 

- Giá thành cạnh tranh trên thị trường

 

- Hậu mãi sau mua hấp dẫn

 

- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng - chuyên nghiệp

 

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

 

Một số dòng module Jumo:

 

Jumo Vietnam   49707

Jumo Vietnam   49709

Jumo Vietnam   321035

Jumo Vietnam   359142

Jumo Vietnam   399786

Jumo Vietnam   438730

Jumo Vietnam   463490

Jumo Vietnam   491078

Jumo Vietnam   504283

Jumo Vietnam   516708

Jumo Vietnam   516797

Jumo Vietnam   530003

Jumo Vietnam   549572

Jumo Vietnam   571509

Jumo Vietnam   581159

Jumo Vietnam   581169

Jumo Vietnam   585330

Jumo Vietnam   602021

Jumo Vietnam   956555

Jumo Vietnam   60000489

Jumo Vietnam   60001047

Jumo Vietnam   60001552

Jumo Vietnam   60003227

Jumo Vietnam   60003323

Jumo Vietnam   90458375

Jumo Vietnam   600584359

Jumo Vietnam   1.25435E+13

Jumo Vietnam   Sensor (Q 1983399 1435010 00055722)

Jumo Vietnam   00480749 701060/822-31

Jumo Vietnam   201020/51-18-07-22-120/100

Jumo Vietnam   201020/76-18-08-19-150/000 TN 00385145

Jumo Vietnam   603021/70

Jumo Vietnam   902020/10-402-1001-1-9-100-543-000

Jumo Vietnam   902020/10-402-1001-1-9-250-104/320

Jumo Vietnam   902020/11-402-1003-1-6-500-104/330,-50°-400°

Jumo Vietnam   902020/20-402-1001-1-9-150-104/300

Jumo Vietnam   902120/10-402-2001-1-8-1000-246/320

Jumo Vietnam   902120/10-402-2001-1-8-600-246/320

Jumo Vietnam   902520/22-573-1003-1-330

Jumo Vietnam   (603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574,TN:60001522)ATH-70

Jumo Vietnam   (956525) 707025 Nr.012474880 100826 0022

Jumo Vietnam   00049711  909750

Jumo Vietnam   00055693 90203010-402-1003

Jumo Vietnam   00069614/901250/32

Jumo Vietnam   000844642301508 TN 00638335 902020/11 pt100 0004

Jumo Vietnam   00300079 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000

Jumo Vietnam   00301333  902230/40-415-1003-1-6-100-104/000

Jumo Vietnam   00355255  LP500

Jumo Vietnam   00361473,702044/88-888-000-25/210

Jumo Vietnam   00373029 202990/11-95-10-11

Jumo Vietnam   00378730 Setup-Programm dTRANS T02

Jumo Vietnam   00434642 702060/188-888-000-23

Jumo Vietnam   00441865 202732/888-888-101/000

Jumo Vietnam   00449472,703044/181-200-23/000

Jumo Vietnam   00455646  902109/10-397-1001-1-6-180-03-20000/317

Jumo Vietnam   00456352 PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL

Jumo Vietnam   00456352(DICON500)

Jumo Vietnam   00463490  90.9725

Jumo Vietnam   00473745 907020/41-2-22-005/000

Jumo Vietnam   00479064  603021/70-1-043-00-0-00-20-13-20-200-8- 6/574

Jumo Vietnam   00482648   with antipole for lambda/4-antenna

Jumo Vietnam   00491078  608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40- 00-0/000

Jumo Vietnam   00507628 603021/02-1-063-30-0-00-30-13-20-100- 10-8/000

Jumo Vietnam   00511870  length 10 m, impedance 50 ohm

 with preconfigured screw-type connection, Tmax. 125 °C

Jumo Vietnam   00538412; 401010/000-485-405-503-20-61/000

Jumo Vietnam   00546439  902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000

Jumo Vietnam   00552420 902040/12-641-1005-1-5-45-118-46/000

Jumo Vietnam   00552420    902040/12-641-1005-1-5-45-118-46/000

Jumo Vietnam   00564984 701150/8-01-0253-2001-23/005,058

Jumo Vietnam   00568079 202551/01-8-01-4-0-0-25/000

Jumo Vietnam   00571544  90.2931

Jumo Vietnam   00595184 201020/51-18-07-18-120/837,840,

Jumo Vietnam   00606820  603021/70-2-045-00-4000-20-22-00-01-66- 15-13/574

Jumo Vietnam   00650912 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-23-00/061,056

Jumo Vietnam   0-100°C 4-20mA 902030/10-380-1003-1-6-30-104-330

Jumo Vietnam   0-10bar, 4-20mA 401010/000-459-405-504-20-61/000

Jumo Vietnam   0132701001000914 0006 , 202924/20-0001-1003-613-37-31-31-0 , Ch.804034

Jumo Vietnam   01521132 11020033 00401642

Jumo Vietnam   016754440101214  ID8531

Jumo Vietnam   01695747 01 0 1223 0005;

Jumo Vietnam   0196141001014270003    202924/10-0001-1003-613-37-31-31-0  K=0.01

Jumo Vietnam   02202336 010 1617 0008

Jumo Vietnam   0-25bar/TN43003860

Jumo Vietnam   0651141441 widerstandsthermometer PT100

Jumo Vietnam   09795048 MIDAS  SI -1-0BAR  0-10V  G1/4

Jumo Vietnam   -1.0-24bar/TN43002902

Jumo Vietnam   -1.0-9bar/TN11522

Jumo Vietnam   100 DIN ICE

Jumo Vietnam   15JAD2983T 00001 

Jumo Vietnam   18.605-5000-W-1-1-006-300-000

Jumo Vietnam   1XPt100 902520/1100063479 510 10 47 0 90055723 (see the pic pls)

Jumo Vietnam   1xPT100/K1B90/00420366 902130/99-404-1003

Jumo Vietnam   201005/51-18-21-5000-76-12-000

Jumo Vietnam   201005/80-18-22-0000-00-120/000837

Jumo Vietnam   201010/51-22-22-0000-00-120/00

Jumo Vietnam   201020 /51-10-07-22-120837 PH-ELEC

Jumo Vietnam   201020/51-18-04-22-120/837,978

Jumo Vietnam   201020/51-18-07-18-12/837 840

Jumo Vietnam   201020/76-18-08-19-150/000 TN 00385145

Jumo Vietnam   201025/76-22-08-19-150/000 TN 00380846

Jumo Vietnam   201025/76-22-08-19-150/000   00380846

Jumo Vietnam   201756/15-607-0000-82/767

Jumo Vietnam   202530/10-888,000-22-00/000

Jumo Vietnam   202545/10-888,888-23-00/015

Jumo Vietnam   202560/20-888-000-000-000-23/000

Jumo Vietnam   202560/20-888-000-000-000-25/000 AQUIS 500 pH

Jumo Vietnam   202560/20-888-000-000-000-25/000 F-Nr.:0165229301012040009  AQUIS 500 pH

Jumo Vietnam   202560/20-888-000-310-000-23/000

Jumo Vietnam   202580/8-01-2-1-16-00-00-00-25/000

Jumo Vietnam   202701-10-86-83-03-

Jumo Vietnam   202723/888-000-000/000

Jumo Vietnam   202732/888-888-101/100

Jumo Vietnam   202755 /15-169-0-82/268,000/15-169-0-82/268,000

Jumo Vietnam   202755/10-168-0-82/268

Jumo Vietnam   202755/10-605-0-83/268

Jumo Vietnam   202755/15-168-0-82/268

Jumo Vietnam   202755/80/706-0500-21/268

Jumo Vietnam   202755/80-7060500-21/268

Jumo Vietnam   20275580/168-0-21/268

Jumo Vietnam   202756/10-607-0000-82/767

Jumo Vietnam   202756/10-617-0000-82/767

Jumo Vietnam   202756/15-107-0000-82/768

Jumo Vietnam   202756/15-607-0000-82/767.941  CTI-750

Jumo Vietnam   202756/15-607-0-82/768

Jumo Vietnam   202756/15-617-0000-82/767/94

Jumo Vietnam   202756/65-607-0000-82/268.768

Jumo Vietnam   202756/65-607-0500-82/268.768 24VDC

Jumo Vietnam   202756/80-607-0500-21/268.768

Jumo Vietnam   202810/03-104-87-8C

Jumo Vietnam   202820/40-1000-87/000

Jumo Vietnam   202922/20/0001-1003-26-104-20-5000-63+202565/10/888-000-000-000-23

Jumo Vietnam   202924/10-0001-1003-105-37-26-26-000   FOR MV7000

Jumo Vietnam   202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000 K=0.01 PT100 G3/4A

Jumo Vietnam   202924/10-0010-0000-105-37-88-26-0; K=0,1; Elektroden:+2; Pt100/NTC:1 +3

Jumo Vietnam   202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000

Jumo Vietnam   202925/1000-1003-106-37-87-84

Jumo Vietnam   202930/10100531997-83/000

Jumo Vietnam   202990/11-95-10-11

Jumo Vietnam   2561002PG2M11

Jumo Vietnam   2561006BG2M11

Jumo Vietnam   40.1001/000-459-405-502-20-601-61

Jumo Vietnam   40.4304/013-999-406-28-298

Jumo Vietnam   401001/000

Jumo Vietnam   401001/000;F.Nr.:0184097001013300041

Jumo Vietnam   401001/000-459-420-502-20-601-61/000

Jumo Vietnam   401001/000-461-415-523-20-601-61/000

Jumo Vietnam   401001/000-464-405-502-20-601-61/000

Jumo Vietnam   401001/000-999-405-511-20-601-61

Jumo Vietnam   401001/000-999-405-511-20-604-36/000 0~18bar

Jumo Vietnam   401001/000-999-405-511-20-604-61/000 0~30bar

Jumo Vietnam   401002/000 TN:00581678 F-Nr:0198165201014330022

Jumo Vietnam   401002/000  TN00581678

Jumo Vietnam   401002/000-459-405-502-20-600-61/000

Jumo Vietnam   401002/000-459-415-502-20-601-36/000

Jumo Vietnam   401005/000-467-405-559-20-61/631  0-400bar

Jumo Vietnam   401006/000 , TN:43002248

Jumo Vietnam   401006/000 TN:43000485

Jumo Vietnam   401010/000 TN43012518

Jumo Vietnam   401010/000-454-405-504-20-61/0

Jumo Vietnam   401010/000-455-405-504-20-61/0

Jumo Vietnam   401010/000-456-405-502-20-61/000

Jumo Vietnam   401010/000-461-405-502-20-61/000

Jumo Vietnam   401010/000-461-405-504-20-61

Jumo Vietnam   401010/000-461-405-504-20-61/000   0-25bar

Jumo Vietnam   401010/000-462-405-502-20-61/000

Jumo Vietnam   401010/000-478-405-502-20-61/000  600/5

Jumo Vietnam   401015/000-453-405-567-20-11-1-010/000

Jumo Vietnam   401020/999-467-405-521-20-61/999

Jumo Vietnam   402005/000 tn 00595109

Jumo Vietnam   402005/000-482-405-613-2

Jumo Vietnam   402050 /023-481-405-575-20-36/631

Jumo Vietnam   402050/000 TN00592294

Jumo Vietnam   402050/000-459-405-570-20-61/000

Jumo Vietnam   402050/000-483-405-613-20-61

Jumo Vietnam   402050/000-493-406-575-20-61/000

Jumo Vietnam   402050/000-493-406-575-20-6110

Jumo Vietnam   402050/000-999-405-571-20-61/000

Jumo Vietnam   402050/023, TN43011439  Rating: 10 bar;

DC 10-30V, 4-20mA, F Nr.: 0136192101009360001,

Jumo Vietnam   402050/999

Jumo Vietnam   402050/999 TN 00552123

Jumo Vietnam   402090/000-451-405-659-20-15-005/999

Jumo Vietnam   403022/0-0-2-82-20-1-1-532-410-998-20-01/000

Jumo Vietnam   403025-0-0-2-82-20-1-1-514-405-504-1-20-00-000

Jumo Vietnam   40385/0 TN 43005601 (0-25)bar (4-20)mA (11.5-36)V

Jumo Vietnam   404304/000-404-406-28-298

Jumo Vietnam   404304/000-410-406-08   0-25mba,0-20mA

Jumo Vietnam   404304/013-999-406-28-298

Jumo Vietnam   404304SN:61024000474810

Jumo Vietnam   404304SN:6278220038B11

Jumo Vietnam   404340 404304/0-000-999-28-296

Jumo Vietnam   404366   TN43011625  F-Nr.10120136301008080001

Jumo Vietnam   404366/00 TN 43010659    I/P:0-6BAR/DC10-30V O/P:4-20mA

Jumo Vietnam   404366/000;TN:00392193; 0-2.5MPa

Jumo Vietnam   404366/000;TN:43006495; 0-2.5MPa

Jumo Vietnam   404366/000-455-405-612-20-36/000

Jumo Vietnam   404366/000-458-405-574-20-61/631

Jumo Vietnam   404366/000-459-405-613-20-61 0-10bar

Jumo Vietnam   404366/000-459-405-613-20-61/000

Jumo Vietnam   404366/000-461-405-504-20-61/000

Jumo Vietnam   404366/000-462-405-613-20-61 0-40bar

Jumo Vietnam   404366/000-462-405-613-20-61/000

Jumo Vietnam   404366/000-466-405-504-20-61

Jumo Vietnam   404366/000-466-405-504-20-61

Jumo Vietnam   404366/000-999-405-511-20-61/000

Jumo Vietnam   404366/00TN 43010659    I/P:0-6BAR/DC10-30V O/P:4-20mA

 dTRANS p30

Jumo Vietnam   404366/999-459-405-613-20-61,pls see the pic

Jumo Vietnam   404366/999-488-406-504-20-61/591,43006625

Jumo Vietnam   404385/0-461-405-504-20-06-01/000

Jumo Vietnam   404450/031-467-405-592-20-17-15-70/000

Jumo Vietnam   405052/000-454-475-612-20-36-01/000566996

Jumo Vietnam   405052/000-454-475-613-20-36-01

Jumo Vietnam   405052/000-459-475-604-20-36-01/000

Jumo Vietnam   405052/000-461-475-616-20-36-01/452

Jumo Vietnam   405052/000-488-477-504-20-36-01/000

Jumo Vietnam   405052/000-493-470-504-20-36-01

Jumo Vietnam   405052/004-459-475-61390(DN25)-20-36-01-000

Jumo Vietnam   43003484  401005/000-467-405-521-20-61/631

Jumo Vietnam   43006625,404366/999-488-406-504-20-61/591

Jumo Vietnam   43008803  402050/000-491-405-613-20-61/000

Jumo Vietnam   43009553 402050/000-483-405-613-20-61

Jumo Vietnam   43012518 401010/000-454-405-502-20-61/000  0-1bar

DC 0-30V   4-20MA

Jumo Vietnam   4355-242/043/091;  Nr:375339-004

Jumo Vietnam   4AD-30-420 4-20MA 0-100BAR

Jumo Vietnam   -50-150℃ 902020/20-402-2001-1-9-100-104

Jumo Vietnam   5218810,KEH-120645

Jumo Vietnam   552420 PT1000 Typ 902040

Jumo Vietnam   55647300655109ARo

Jumo Vietnam   60/60000924

Jumo Vietnam   60/60003219

Jumo Vietnam   60001020 603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/000

 90321081 - DE - 0,6kh

Jumo Vietnam   60001131 832754

Jumo Vietnam   60001599 602010/70-046-00-1000-20-10-00-00-000- 00-6/000

Jumo Vietnam   60002088 603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00- 000-00-6/574

Jumo Vietnam   60003324  603021/20-1-046-70-0-00-31-13-20-200- 00-6/000

Jumo Vietnam   60003328 603021/70-1-064-00-0-00-30-13-20-200-8- 6/574

Jumo Vietnam   602010-70-066-00-1000-20-10

Jumo Vietnam   602021/0001 TN:60/00496079

Jumo Vietnam   602021/0001-021-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-8/0, EM-1

Jumo Vietnam   602021/0001-025-000-50-5000-20-20-13-20-SSS-10-8

Jumo Vietnam   602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00- 00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   602021/0001-045-000-10-1000-20-10-13-00-000-00-6/699,704

Jumo Vietnam   602021/0003-021-000-50-1000-40-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   602021/0050-095-000-00-3000-20-10-00- 00-000-00-6/574/702

Jumo Vietnam   602021/0133-046-000-50-1100-20-10-00-00-000-00-20/704

Jumo Vietnam   602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40- 13-460/707

Jumo Vietnam   602030/01-026-000-25-2000-40-10-6-40-13-460/707 

Jumo Vietnam   602030/02 026-2000-13-10-6/707

Jumo Vietnam   602030/02-041-000-25-2000-400-10-6-40-13-460/707

Jumo Vietnam   602031/81 F-NR 016553710101204

Jumo Vietnam   602031/81(666-2000-13-10-6/707

Jumo Vietnam   602031/81(666-2000-i3-10-6/707

Jumo Vietnam   602031/81-640-000-00-2000-40-10-6-20- 13-460/707,749,

Jumo Vietnam   602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40- 13-460/707

Jumo Vietnam   602031/81-671-000-00-2000-40-10-6-40-13-460-707

TN.60003136-975 Manual reset

Jumo Vietnam   602031/81-671-000-00-2000-40-13-460-10-00-00-000-00-6-40/707/749

Jumo Vietnam   603021,ATH-70;603021/70;VARTN:60/00503793;0~400℃

Jumo Vietnam   603021/01-2-025-30-2000-40-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   603021/02

Jumo Vietnam   603021/02-1-043-30-0-00-20-13-46-100-8-6/000

Jumo Vietnam   603021/02-1-063-30-0-00-30-13-20-100-10-8/000

Jumo Vietnam   603021/70-1-045-00-0-00-30-13- 20-400-8- 6/702  60001980 603021

Jumo Vietnam   603021/70-1-046-00-0-00-30-13-20-200-8- 6/574

Jumo Vietnam   603021/70-1-052-00-0-00-20-13-20-150-8-6/000

Jumo Vietnam   603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   603021/70-2-046-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/574 nr.60002088

Jumo Vietnam   603021/70-2-064-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   603021-02-1-025-30-0-00-20-13-46-300-8-6-000

Jumo Vietnam   603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-120- 15-6/000

Jumo Vietnam   603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-200- 15-6/000

Jumo Vietnam   603026/0202-1-043-30-0-00

Jumo Vietnam   603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-20-350-15-6/000

Jumo Vietnam   603026/0202-1-062-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000

Jumo Vietnam   603026/0202-2-043-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000

Jumo Vietnam   603026/2070

Jumo Vietnam   603026-0270-1-043-30-0-00-20-13-20-350-15-6/000 ATH-270  L=350mm   135℃

Jumo Vietnam   603026-0270-1-062-30-0-00-30-13-20-150-15-6/000

Jumo Vietnam   603026-0270-1-062-30-0-00-30-13-20-200-15-6/000   0-200℃

Jumo Vietnam   603035/7070-1-062-062-00-00-0-0-00-00-30-13-20-400-15-6/574/574

Jumo Vietnam   603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13- 46-100-8-6/402,707,

Jumo Vietnam   603070/0001-5-026-000-25-2000-40-28-13-46-100-8-6/402/707

Jumo Vietnam   603070/0070-5

Jumo Vietnam   603070/0070-5    nr.60003230

Jumo Vietnam   603070/0070-5-671-000-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/402

Jumo Vietnam   603070/0070-7-043-000-00-2000-40-10-00- 00-000-00-6/707,749,

Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất liên hệ ngay :

CÔNG TY TNHH NATATECH

 

VP: Số 15 ,Đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, T.Bình Dương

 

Mr.Đức: 088 649 7585

 

Zalo: 088 649 7585

 

Email: natatech006@gmail.com

 

Email2:natatechvn@gmail.com

 

Website: http://www.tudonghoacn.com

 

 

Xem thêm sản phẩm Bulong được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH Natatech
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status