Nhà cung cấp khớp nối Deublin Việt Nam

  (452 )
  • Mã sản phẩm:Deublin
  • Nhãn hiệu:Deublin
  • Xuất xứ:USA
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :94 Phan Văn Trị, F.10, Q.gò Vấp, Tp.hcm
  • Giang hàng :Công ty TNHH công nghệ Hoàng Phú Quý

Các khớp nối quay thủy lực và khớp quay là các thiết bị cơ khí chính xác được sử dụng để chuyển chất lỏng từ nguồn cố định, chẳng hạn như một ống cấp, vào một máy móc quay. Khớp nối quay và khớp quay được sử dụng trong nhiều quy trình sản xuất để làm mát, nhiệt, hoặc chuyển giao chất lỏng (khí nén hoặc thủy lực).

Khớp nối quay thủy lực Deublin được thiết kế với sự xem xét cho tất cả các trải nghiệm người dùng từ sự dễ dàng lắp đặt, dễ bảo trì và tối ưu hóa sản phẩm. Cách tiếp cận Kỹ thuật của chúng tôi bắt đầu với sự hiểu biết đầy đủ về ứng dụng, cả về hiệu suất và các yêu cầu về môi trường. Deublin sau đó kết hợp sự hiểu biết này với hàng thập kỷ của chúng ta về kinh nghiệm thiết kế luân phiên và chất lượng sản phẩm đặc biệt để mang lại một sản phẩm đẳng cấp thế giới và trải nghiệm của khách hàng.


Khớp nối Deublin | Nhà cung cấp Deublin Việt NamTích hợp khớp nối quay:

· Phương tiện truyền thống chất lỏng + điện & tín hiệu

· Cơ sở dữ liệu sản phẩm đã được chứng minh rộng rãi đối với môi trường truyền thống lỏng

· Nhiều công nghệ truyền dẫn từ các địa chỉ liên lạc trượt truyền thống đến không tiếp xúc cho dữ liệu thông lượng cao

· Từ một đơn vị tích hợp, đóng gói để mô-đun plug and play thiết kế


Khớp nối Deublin | Nhà cung cấp Deublin Việt Nam - 2
Khớp nối trục thủy lực Deublin

Model sản phẩm khớp nối Deublin :

SM 1/4 NPT RH
1-14 UNS LH
TC/C 1-14 UNS RH
1-14 UNS RH
1/2 NPT RH
5/8-18 UNF RH
5/8-18 UNF LH
1/4 NPT RH
1/4 NPT LH
1/4 BSP RH
1/4 BSP LH
1/8 NPT RH
3/8-24 UNF LH
1/4 BSP RH
5/8-18 UNF RH
3/8 NPT RH
5/8-18 UNF LH
1/4 NPT RH
M16X2 RH
3/8 BSP RH
1-14 UNS RH
1-14 UNS LH
1/2 NPT RH
3/4 NPT RH
3/4 BSP RH
3/4-16 UNF LH
3/4-16 UNF RH
3/8-24 UNF RH
1-14 UNS LH
3/4 NPT RH
3/4 BSP RH
3/4 BSP LH
5/8-18 UNF LH
5/8-18 UNF RH .655 PLT
1/2 BSP RH
1/2 BSP LH
1-14 UNS RH
CG/C 1/2 NPT RH
CG/C 1/2 BSP RH
TC/C 2 NPT LH
TC/C 2 BSP RH
TC/C 2 BSP LH
2 NPT RH
1/2 NPT RH
TC/C M22X1.5 RH
M27X1.5 RH 28MM PLT
CG/C 3/4 NPT RH
CG/C 3/4 NPT RH
CG/C 1-14 UNS RH 1.248
CG/C 3/4 NPT RH
3/4 BSPT RH
CG/C 3/4 NPT RH
CG/C 3/4 NPT RH
CG/C 3/4 BSP RH
CG/C 1-14 UNS RH 1.248
CG/C 1 NPT RH
1 BSP RH
TC/C 1 NPT RH
3/8 BSP RH
3/8 BSP RH
1/2 NPT RH
3/4 NPT RH
1-14 UNS RH
3/4 NPT LH
1-14 UNS LH
3/4 BSP RH
1/2 BSP LH
TC/C 1/2 NPT RH
TC/C 1/2 BSP RH
1/2 NPT LH
3/4-16 UNF RH
3/4-16 UNF LH
1/2 BSP RH
2 NPT RH
2 NPT LH
2 BSP LH
TC/C 2 NPT RH
2 BSP RH
2-12 UN LH
TC/C 1 1/2 NPT RH
1 1/2 NPT LH
1 1/2 BSP RH
3/4 BSP LH
TC/C 3/4 NPT RH
TC/C 3/4 NPT LH
TC/C 1-14 UNS RH
1 NPT RH
1 NPT LH
1 1/2-12 UNF RH
1 1/2-12 UNF LH
1 BSP RH
1 BSP LH
TC/C 1 NPT RH
TC/C 1 NPT LH
1 1/4 NPT RH
1 1/4 NPT LH
1 3/4-12 UN RH
1 3/4-12 UN LH
1 1/4 BSP RH
TC/C 1 1/4 NPT RH
1 1/4 BSP LH
3/8 NPT RH
3/8 NPT LH
5/8-18 UNF RH
5/8-18 UNF LH
3/8 BSP RH
3/8 BSP LH
1 1/2 NPT RH
1 1/2 BSP LH
2-12 UN RH
TC/C 3/4 BSP RH
TC/C 3/8 BSP RH
TC/C 2-12 UN RH
M35X1.5 LH
2 1/2 NPT RH
2 1/2 BSP RH
2 1/2 NPT LH
TC/C 2 1/2 BSP RH
TC/C 2 1/2 NPT RH
TC/C 2 1/2 NPT LH
2 NPT RH
2 NPT LH
2 BSP RH
2 NPT RH
1 1/2 NPT LH
1 1/2 BSP RH
1 1/2 NPT RH
1 1/2 BSP LH
2-12 UN RH
2-12 UN LH
SC/SC 1 1/2 NPT RH
3/8 NPT RH
3/8 NPT LH
5/8-18 UNF RH
5/8-18 UNF LH
SC/SC 3/8 NPT RH
SC/SC 3/8 NPT LH
SC/SC 5/8-18 UNF RH
SC/SC 5/8-18 UNF LH
3/8 BSP RH
3/8 BSP LH
1 1/4 NPT RH
1 1/4 NPT LH
1 3/4-12 UNF RH
1 1/4 BSP RH
SC/SC 1 1/4 NPT RH
SC/SC 1 1/4 NPT LH
SC/SC 1 1/4 BSP RH
1 NPT RH
1 NPT LH
1 1/2-12 UNF RH
1 1/2-12 UNF LH
1 BSP RH
1 BSP LH
SC/SC 1 NPT RH
SC/SC 1 NPT LH
SC/SC 1 1/2-12 UNF RH
SC/SC 1 BSP RH
SC/SC 1 BSP LH
3/4 NPT RH
1/2 NPT LH
3/4-16 UNF RH
3/4-16 UNF LH
1/2 BSP RH
1/2 BSP LH
SC/SC 1/2 NPT RH
SC/SC 3/4-16 UNF RH
1/2 NPT RH
SC/SC 3/4-16 UNF LH
SC/SC 1/2 BSP RH
3/4 NPT LH
1-14 UNS RH
1-14 UNS LH
3/4 BSP RH
3/4 BSP LH
SC/SC 3/4 NPT RH
SC/SC 3/4 NPT LH
SC/SC 3/4 BSP RH
SC/SC 1 1/2-12 UNF LH
1 3/4-12 UNF LH
1 1/4 BSP LH
SC/SC 1 3/4-12 UNF RH
SC/SC 1 3/4-12 UNF LH
SC/SC 1 1/4 BSP LH
SC/SC 1 1/2 NPT LH
SC/SC 1 1/2 BSP RH
SC/SC 2-12 UN LH
1-14 UNS LH
1-14 UNS RH
SC/SC 1-14UNS LH
SC/SC 3/4 BSP LH
SC/SC 1/2 BSP LH
SC/SC 1/2 NPT LH
SC/SC 1 1/2 BSP LH
2 NPT LH
2 BSP RH
2 BSP LH
2 BSP LH
SC/SC 2-12 UN RH
SC/SC 3/8 BSP RH
SC/SC 3/8 BSP LH
3/4 NPT RH
3/4 NPT LH
1 NPT RH
1 NPT LH
1 1/4 NPT RH
1 1/2 NPT RH
1 1/2 NPT LH
2 NPT RH
3/4 NPT
3/4-16 UNF RH
3/4 NPT RH
1/2 NPT RH
3/4 NPT LH
3/4 BSP LH
1102-025-081
255-296-258
2200-000-003
2200-000-096
1102-070-029
1102-070-079
1102-070-081
1102-070-082
1102-070-103
1102-070-104
1005-020-038
1005-020-039
1005-020-049
1115-000-001
1115-000-002
1115-000-017
1115-000-018
1115-000-200
1115-000-205
1205-000-001
1205-000-002
1205-000-003
1205-000-019
1205-000-021
655-515-116
255-012-016
255-324-976
255-352-035
255-358-016
255-417-020
255-900-717
255-265-487
255-026-020
255-056-020
255-056-284
355-038-002
355-204-222
355-012-186
255-000-018
55-637-094
55-503-094
155-000-001
255-000-020
255-000-003
255-000-021
255-000-027
255-000-284
155-000-152
155-208-113
155-208-252
155-000-002
155-000-021
155-000-022
155-000-151
655-500-116
655-500-117
655-500-125
655-502-116
655-500-124
555-000-396
555-033-154
555-000-002
555-000-198
255-000-285
255-052-255
255-052-256
355-000-223
355-064-186
355-064-187
525-000-001
525-000-002
525-000-026
525-000-027
525-000-054
525-097-043
525-000-055
55-000-001
55-000-002
55-000-003
55-000-004
55-000-094
55-000-095
555-000-001
555-000-199
555-000-395
255-052-445
55-147-192
525-097-095
355-000-235
355-000-236
755-700-413
755-700-415
857-000-101
657-000-116
657-000-117
657-000-124
657-050-116
557-000-002
557-000-198
557-000-001
557-000-199
557-000-395
557-000-396
557-050-001
57-000-001
57-000-002
57-000-003
57-000-004
57-050-001
57-050-003
57-050-004
57-000-094
57-000-095
527-000-001
527-000-002
527-000-026
527-000-054
527-050-001
527-050-002
527-050-054
357-000-002
357-000-003
357-000-019
357-000-074
357-000-222
357-000-223
357-050-002
357-050-003
357-050-019
357-050-222
357-050-223
257-000-020
157-000-002
157-000-021
157-000-022
157-000-151
157-000-152
157-050-001
157-050-021
157-000-001
157-050-022
157-050-151
257-000-021
257-000-135
257-000-136
257-000-284
257-000-285
257-050-020
257-050-021
257-050-284
527-000-027
527-000-055
527-050-026
527-050-027
557-050-198
257-000-027
157-050-152
157-050-002
657-050-117
657-000-125
57-050-094
9125-001-110
9200-001-111
9075-001-106
9075-001-107
9100-001-103
9100-001-109
9125-001-109
9150-001-103
9150-001-104
9200-001-102
2420-001-125
927-150-151
250-094-285
452-000-002
355-021-074
355-021-003
250-094-002
250-094-012
250-094-020
250-094-284
452-000-001
452-000-029
452-000-198
452-000-395
355-021-002
355-021-019
355-021-222
6400-030-330
6250-001-115
6250-001-119
6250-001-300
6300-001-157
21-001-101
21-001-109
21-001-122
17-025-012
17-025-039
355-021-019
355-021-222
6400-030-330
6250-001-115
6250-001-119
6250-001-300
6300-001-157
21-001-101
21-001-109
21-001-122
17-025-012
17-025-039
355-021-019
355-021-222
6400-030-330
6250-001-115
6250-001-119
6250-001-300
6300-001-157
21-001-101
17-025-041
17-025-045
17-025-046
17-025-023005
21-040-101
21-040-113
1114-020-188
1114-021-188
1109-044-212
AP10-010-210
AP12-010-210
F127-011-200
N12-021-214
1108-002-102
1108-011-153
6200-001-115
6200-001-123
6250-018-115
255-023-445
5100-060-160
1117-490-493
1117-002-110
1117-002-111
1117-002-116
1117-058-116
350-221-002
1005-113-063
1005-113-110
1101-195-343
1109-011-164
1109-011-188
1109-024-212
1109-011-165
1109-014-196
1109-021-188
1109-041-188
1109-043-212
1109-023-212
1109-040-188
1109-020-188
1109-013-196
1109-010-165
1109-013-195
1109-010-188
1101-235-259
1005-402-401
1005-402-448
1005-000-037

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý

Địa chỉ: 94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline + Zalo: 0938 371 389 (Mr Nhã)

Skype: truc.hpq

Email: truc@hpqtech.com

Website: https://thietbitudongviet.com

Xem thêm sản phẩm Khớp nối xoay được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH công nghệ Hoàng Phú Quý
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status