Upper can guide do 66.0 Ferrum

  (231 )
  • Mã sản phẩm:604071
  • Nhãn hiệu:Ferrum
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :70.000.000đ
  • Địa chỉ :102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM Kỹ thuật Âu Châu

Upper can guide do 66.0
Hàng new 100% chính hãng Ferrum
Giá có thể thương lượng
-----------------------
» Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Âu Châu ( EUTC )
» Website: eutc.com.vn
» ******line: +84 28 3514 6818
» Zalo: 0919173986
» Email: info@eutc.com.vn
Các sản phẩm Ferrum khác mà EUTC đang cung cấp:

0-900-11-828-8 O-Ring 0900118288 (87807)
0-900-18-883-3 Nutmutter 0900018833 (82144)
0-900-19-457-6 Dichtung D=40 mm 0900194576 (83436)
0900194578 Kugellager 30/55x13 mm 0900194578
0-900-19-459-5 Dichtung 0900194595 (87438)
0-900-19-459-7 Nutmutter GUK M 20x1,0 0900194597
0-900-19-462-3 Dichtung D=25 mm 0900194623 (82431)
0-900-19-462-5 O-Ring 104,5x3 0900194625 (80695)
0-900-34-826-6 O-Ring 109,5x3 mm 0900348266 (80032)
0-903-02-665-0 Wellendichtring 0903026650 (611729)
0-903-02-665-4 O-Ring 40,00x2,00 mm 0903026654 (393493)
0-955-90-184-0 O-Ring 44,5x3 mm 0955901840 (81808)
0-955-90-184-1 O-Ring NBR/Nitril 54,5x3 mm 0955901841 (81826)
10031 KNOCK OUT PAD
10034 PLAIN BEARING
10076 BALL BEARING
10081 BUSHING
10217 BUSHING
10254 SPRING 3G11072AL04
10327 KNIFE
1033 BALL BEARING
1040 BALL BEARING
10409 SILVER 6020 10409
11357 Bush
11637 WASHER
11644 SPRING 3G29200AL04
11650 Bush
11658 PLAIN BEARING
11742 SEAMING PLATE SHAFT 627374 (11742)
14201 NUT 6 EDGE SPEC
14848 HALF ROUND RIVET
16651 Cover bush
17512 BOLT
19501 CAM FOLLOVER
19616 SEAMING ROLL RETAINING SCREW
20560 INSERT
20644 RING
21163 ROLLER PIN
21339 DISC
21728 COMPRESION SPRING
21878 PLATE
23862 KNOCKOUT PAD
2547 BALL BEARING
2GV0003 SEAMING CHUCK
300157 PRESSURE PLATE
304717 DISTANCE DISC
304777 DISTANCE DISC
306634 ANGULAR BALL BEARING
313495 TURK CLIP*BS12
314884 SPRING
317586 RING
317624 GROOVE NUT
317631 LINING CORD
317633 O-RING
317634 O-RING
317659 COVER BUSH
317660 COVER BUSH
317778 BUSH
317985 COVER BUSH
317986 COVER BUSH
317993 O-RING
317994 O-RING
317996 O-RING
317998 PNEUMATIC CYLINDER
318021 D 10/20x1.5 Disc*Di 10
318025 SEAL
318029 O-RING
318053 RETAINER RING
318089 O-RING
318092 O-RING
318238 RING
318243 BUSH
318286 NUT
318417 O-RING
319020 O-RING
319225 CLOSE TAPPET
319239 ADJUSTMENT BOLT
319242 FLANGE
319281 LATCH
319284 KEY
319335 TOOTHED BELT
319342 COVER BUSH
319343 SHAFT
319357 COVE BUSH
319578 SEAL
319716 KEY
319722 CAN GUIDE
319727 SEPARATOR DISC SS
319782 SLIDE PLATE
319825 BOLZEN
319855 GUIDE
319866 SUPPORT*De 64,75 F 9; B/F12
319880 GAS CONTROL RING
319900 PLATE
3205A BALL BEARING
3208 3208 INA
322384 BEARING
322471 Cam follower D 10/22x12x36
322577 SEAL
322599 PLATE
322681 SUPPORT
322977 PLATE
323276 SLEEVE
323316 BUSH
323321 BUSH
323491 LID CARRIER NẮP 202 323491
323509 Cover bush
323539 SAFETY NUT
323660 OIL SEAL
323672 O-RING
323673 O-RING
323696 LINING CORD
323771 SPRING
323780 COUPLING
323891 O-RING
330006 DISC
330008 HEX SCREW SPEC.*M24x30
330228 SCREW
33037 OIL SEAL
330428 BELLOW
331008 STRIPPER
331887 PIN
33227 SEAL
332974 ANTIWEAR PLATE
332988 BOLT
333051 TABLE SHEET COMPL.
333227 SEAL
333330 LOWER CHUCK PLATE
333373 SUPPORT
333385 Knife
334037 Seal
334140 BELLOW F. ARTICULATION SHAFT 115/GR15
334903 Key spec. AB22/14x220 (C22/14x220)
334927 SPACER
335334 TOOTHED BELTHTD 2100-14M-40 335334
335537 Can guide
335774 HOSE CLAMP
335821 Lid guide cpl.a.De 64,75
335824 Cover guidancea.De 64,75
335827 Cover guidancei.De 64,75
335828 PLATE 335828
336816 Ring
338510 Seamer Roll
338825 KEY
338826 KEY
338872 OIL SEAL
340342 O-RING
340386 O-Ring
340488 O-RING
360194 Cover bush
360218 BALL BEARING
360272 PLATE
360516 PULLEY
360808 SEAL
360830 OIL SEAL
361285 Cover bush
361811 WINKEL ANGLE
362224 STAIR WELL
362920 O-RING
364528 VENTIL STECKER
366530 O-ring
367022 SEAL
368655 SUPPOR (368655) 323492
369523 SEAL
369525 OIL SEAL
369537 RETAINING RING
369583 Cover bush
392462 Nozze ring
393356 V-SEAL
393363 V-Seal*Di 440-475
393372 V-SEAL
393373 V-RING
393493 O-RING 5GOR0022
420109 CABLE CONNECTION
5-900-00-068-8 Lager 5900000688 (11650)
5-900-00-071-4 Wellendichtring B18x26x6 mm 5900000714 (84242)
5-900-00-178-5 Zahnriemen HTD1440-8M-20 5900001785
5-900-00-179-9 Filterpatrone 5900001799 (82394)
5-900-00-294-0 O-Ring 24,50X 3,00 5900002940 (80136)
5-900-00-294-5 Wellendichtring Rad D DI 45 mm 5900002945 (82367)
5-900-01-578-6 Zahnriemen HTD 800-8M-20 5900001786
603622 BEARING HOUSE
603624 Cover bush
603625 DISTANCE BUSH
604071 CAN GUIDE*U.Do 66,0
604519 OIL SEAL
604520 OIL SEAL
604564 Coupling rubber
606060 SEALDI 62 606060
606062 SEAL/ REPLACED BY:636696
606063 OIL SEAL
607987 FLAT GASKET
608008 FILTER REGLER
608261 O-RING
610223 ROD: KNOCKOUT/ REPLACE BY:635377
610232 Knock out pad cpl.
610862 BUSH 3G42550AK03P15
612436 LID CARRIER*De 64,7 Do 73,0 (Do 206/300);F9;B/F12
612601 LINING CORD
613083 CHUCK
614123 SEAMING ROLL 7GV0003
615018 SUPPORT
615763 7GV0003 SEAMING ROLL
615798 O-RING
616872 PLATE
617733 Seam.roll cpl with bolt*1.52 ER7COSA
617746 Seam.roll cpl with bolt*2.97 ER7COS
619780 Gassing and steam turret Do52/66 De 59,5
620826 Bush
620968 SEAMING CHUCK 2GV0003
620968. Seaming chuck D51.44x6.35
621196 PLAIN BEARING
621507 BUSH
621648 BUSH
621663 BUSH
622094 Lid carier
622268 UPPER CAN GUIDE
623579 SEAL 5GPA0551
624945 LINING CORD
624959 LINING CORD
626178 GUIDE
626249 BUSH
626295 LINING CORD
626570 O-RING
626604 LINING CORD
627210 KNIFE
629813 O-RING
631090 V-RING
632579 OIL SEAL
633867 SEALANT
634317 Nozzle ring
634321 Slide plate
634742 O-Ring (FEP)*Di 21,82x 3,53
635442 O-RING
636692 OIL SEAL
636700 SEAL
637298 O-RING
637300 O-RING
638005 Upper can guide*Do66.0
638007 Can guide below*Do66.0
638076 Can guide*180° Do66.0
638385 KNOCK OUT PAD
640397 SUPPORTING ROLL
640842 Plate*De<-69.6
80017 ROLL SUPPORTING/ REPLACE BY:640587
80032 O-RING
80055 O-RING
80080 RETAINER RING
80085 NUT
80096 O-RING
80135 O-RING
80136 O-RING
80192 LOCKING RING
80193 SNAP RING
80208 SNAP RING
80216 LOCKNUT
80272 PNEUMATIC CYLINDER
80456 PLAIN BEARING *DI 10 GLACIER MB 1015 DU; 10/12x15
80643 O-RING
80681 O-RING
80880 GROOVE NUT
80883 LOCKNUT
810250 Ring*M10
81679 PLAIN BEARING
81716 COMPRESSION SPRING
81751 RETAINING RING
81809 SEAL
81819 V-RING
81821 O-RING
81932 Key *A 10 / 8 x 40
82314 TOOTHED BELTHTD1400-14M-55 82314
82319 V-SEAL DI36-38
82329 SUPPORTING ROLL
82333 O-RING
82348 O-RING
82348(DI16.6X2.4) O ring Di16.6x2.4
82349 O-RING
82394 Filter cartridge
82396 FLAT GASKET
82507 O-RING
82537 O-RING
82602 O-RING
82615 O-RING
82638 O-RING
82640 O-RING
82686 bạc đạn 6207 2RS SKF
82759 OIL SEAL
82771 DISTANCE DISC*D 18/24x0,1
82772 DISTANCE DISC*D 18/24x0,02
83288 O-RING
83331 PLASTIC TUBE DIA.6 mm
83336 O-RING
83337 O-RING
83438 DISTANCE DISC*D 18/24x0,05
83626 PNEUMATIC CYLINDER WITH MAGNETICCOIL
83629 MAGNETIC COIL
83637 O-RING
83639 O-RING
83649 LINING CORD
83659 ELECROVALVE
83700 CORD O-RING
83714 O-RING
83727 O-RING
84034 SAFETY NUT
84214 OIL SEAL
84242 SEAL 5GPA0251
84310 OIL SEAL/ REPLACE BY: 632960
84319 SNAP RING
84325 O-ring*Di 19,00x 2,50
84354 Seal
84361 SNAP RING
84453 O-RING
84618 PROTECTION
84693 RETAINER RING
85920 O-RING
86067 CLAMP RING D6
86072 SUPPORTING SLEEVE*D6-D14
86145 Ball bearing
86363 RETAINER RING
86386 SEAL
86473 O-RING 84,5X3
86481 O-RING
86790 O-RING
87416 SEAL
88019 ASSEMBLY PASTE
88785 O-RING
88829 Key *A 41/ 8 x 25
88887 KEY
89951 HOSE CLIP
900181776 O-Ring 0900181776 (83194)
900194041 Druckteller d=4,85x3 mm 0900194041 (300157)
900348310 O-Ring 0900348310 (366799)
90085 RETAINER RING
90093 RETAINER RING
90116 RETAINER RING
90118 RETAINING RING
90119 SNAP RING
90315 DOWEL PIN*D5X20
90559 KEY
91737 PLUG
91858 PRESSURE LIMIT VALVE
91867 ETAINING RING
91868 RETAINING RING
AD041571 BEARING
AD041572 BEARING
D51.44X6.35 Seaming chuck D51.44x6.35
DI22X1.5 O ring Di22x1.5
DICD26/18.5X1 Vòng đệm
EUTC-HH-1471 BALL BEARINGD 50/ 90X20
EUTC-HH-1472 Braided 80x2.5
EUTC-HH-1473 DISPLAY 35x1.5 (hugging shaft)
EUTC-HH-1474 Angular ball bearing*D 40/ 80x30,2 , Bearing 3306
EUTC-HH-1475 Angular ball bearing 55/100x33.3 (3211 SKF) Angular ball bearing 55/100x33.3 (3211 SKF)
EUTC-HH-1476 Cover guidancei.De 64,75
EUTC-HH-420 Gioăng Mã máy ( 621839 )
EUTC-HH-428 Ống lót Mã máy ( 628637 )
F308 FERRUM Seamer machine
F708 Ferrum F708 Seamer
F812-2 Máy ghép mí lon model F812-2
K221134+K826242 Can filler K221134 and seamer K826242 Ferrum F505
MAY15 FILLER K21134+ SEAMER F505
MAY16 SEAMER F505
VVF40D+F308 Can filler KHS 40 valve and seamer Ferrum 6 head
VVF72D+F912 KHS (H&K) 72 /FERRUM 12

Xem thêm sản phẩm Máy chiết rót được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM Kỹ thuật Âu Châu
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status