Model: SDHmini-Ex-G-6-UK

Hand held, portable hygrometer – compact, accurate and reliable/ Máy đo độ ẩm cầm tay, cầm tay – nhỏ gọn, chính xác và đáng tin cậy