HỢP KIM THANH YG6 YG8 YG6Z YG8Z

  (151 )
  • Mã sản phẩm:05052020
  • Nhãn hiệu:ZCC
  • Xuất xứ:Trung Quốc
  • Giá :1.000.000đ
  • Địa chỉ :437 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
  • Giang hàng :Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT Là đại điện của tập đoàn hợp kim Chu Châu (Trung Quốc) Chuyên cung cấp các loại vật liệu hợp kim cứng và vật liệu siêu cứng:

- Các loại phôi hợp kim chế tạo khuôn đột bằng hợp kim cứng YG15, YG20...

- Khuôn phôi hợp kim cứng làm khuôn rút...

- Các loại dao tiện bằng vật liệu hợp kim cứng

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm dao gỗ, dao nhôm, nhựa..

- Hợp kim thanh YG6, YG8 dùng làm búa nghiền đá. sỏi, cát vàng...

- Hợp kim thanh tròn dùng chế tọa dao phay cầu, phay ngón, ác gối

- Trục cán, bánh cán bằng vật liệu hợp kim cứng ( trục cán Carbide )

- Dụng cụ cắt gọt CNC - Vật Liệu siêu cứng PCBN, PCD

- Lưỡi cắt nhôm, gỗ, đá, thép, inox, panel

- Đá mài định hình, đá mài vô tâm PCD, PCBN

+ Nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách. Mọi chi tiết liên hệ Mr Đức     

HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH HỢP KIM THANH

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Xem thêm sản phẩm Máy gia công cơ khí được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH TM và VT AN THỊNH PHÁT
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status