MOXA distributor - Lh 0932048123

  (436 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:moxa
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

Nhà phân phối MOXA Tại Việt Nam

Hàng có sẵn – Giá cạnh tranh

 

Liên hệ: Trần Nguyên Đạt

Mobi phone: 0932 048 123 & Viettel: 0969 098 809

Skybe:dat.ctc

Email:dat.tran@chauthienchi.com

 

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2510-1616 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2510-16-48V16 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2510-88 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2510-8-48V8 port Terminal Server, single 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, +-48 VDC

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2610-1616 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2610-16-2AC16 port Terminal Server,dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2610-88 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2610-8-2AC8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-1616 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-16-2AC16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-16-2AC-T16 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-88 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-8-2AC8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650-8-2AC-T8 port Terminal Server, dual 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, Dual 100V to 240V, -40~75

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650I-1616 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650I-16-2AC16 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650I-88 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CN2650I-8-2AC8 ports RS-232/422/485 Terminal server with RJ45 connector, Dual 100-200VAC input with adapter with 2 KV isolation

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CP-102E2 Port PCIe Board, RS-232

CP-102EL-DB9M2 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CP-102U2 Port PCI Board, RS-232

CP-102UL-DB9M2 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

MOXA Viet Nam Lh 0932 048 123

CP-102UL-T2 Port UPCI Board, Cable, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

CP-102U-T2 Port PCI Board, RS-232, Wide Temperature

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-104EL-A w/o Cable4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

CP-104EL-A-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232, Low Profile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-104EL-A-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232, Low Profile

CP-104JU4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-104JU-T4 Port UPCI Board, RS-232, RJ45, Wide Temperature

CP-104UL w/o Cable4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232, Low Profile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-104UL-DB25M4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232, LowProfile

CP-104UL-DB9M4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232, LowProfile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-104UL-T4 Port UPCI Board, RS-232, Low Profile, Wide Temperature

CP-112UL-DB9M2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, Low Profile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-112UL-I-DB9M2 Port UPCI Board, w/DB9M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profil

CP-112UL-I-T2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile, Wide

Email:dat.tran@chauthienchi.com

Temperature

CP-112UL-T2 Port UPCI Board, RS-232/422/485, Low Profile, Wide Temperature

CP-114-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485

CP-114EL4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114EL-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114EL-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114EL-I4 Port PCIe Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114EL-I-DB25M4 Port PCIe Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114EL-I-DB9M4 Port PCIe Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, w/ Isolation, Low Profile

CP-114I w/o Cable4 Port PCI Board, w/o Cable, 4P-422/485, w/ Isolation

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114I-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation

CP-114I-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114IS-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

CP-114IS-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Isolation, w/ Surge

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114S-DB25M4 Port PCI Board, w/ DB25M Cable, RS-422/485, w/ Surge

CP-114S-DB9M4 Port PCI Board, w/ DB9M Cable, RS-422/485, w/ Surge

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114UL w/o Cable4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-DB25M4 Port UPCI Board, w/ DB25M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114UL-DB9M4 Port UPCI Board, w/ DB9M Cable, RS-232/422/485, LowProfile

CP-114UL-I4 Port UPCI Board, w/o Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

Email:dat.tran@chauthienchi.com

CP-114UL-I-DB25M4 Port UPCI Board, w/DB25M Cable, RS-232/422/485, w/Isolation, Low Profile

MOXA Viet Nam IMC-21A-S-SC

MOXA Viet Nam IMC-21A-S-SC-T

MOXA Viet Nam IMC-21-M-SC

MOXA Viet Nam IMC-21-M-ST

MOXA Viet Nam IMC-21-S-SC

MOXA Viet Nam IMC-P101-M-SC

MOXA Viet Nam IMC-P101-M-SC-T

MOXA Viet Nam IMC-P101-M-ST

MOXA Viet Nam IMC-P101-M-ST-T

MOXA Viet Nam IMC-P101-S-SC

MOXA Viet Nam IMC-P101-S-SC-T

MOXA Viet Nam IMC-P101-S-ST

MOXA Viet Nam IMC-P101-S-ST-T

MOXA Viet Nam ISD-1110-T

MOXA Viet Nam ISD-1130-T

MOXA Viet Nam ISD-1210-T

MOXA Viet Nam ISD-1230-T

MOXA Viet Nam LB-RJ4510P-RS232

MOXA Viet Nam LB-RJ458P-RS232

MOXA Viet Nam LB-RJ458P-RS422

MOXA Viet Nam ME51-M-SC

MOXA Viet Nam ME51-M-ST

MOXA Viet Nam ME51-S-SC

MOXA Viet Nam ME61A-S-SC

MOXA Viet Nam ME61B-S-SC

MOXA Viet Nam MiiNePort E1

MOXA Viet Nam MiiNePort E1-H

MOXA Viet Nam MOXA Viet Nam MiiNePort E1-H-T

E1-SDK MiiNePort

MOXA Viet Nam MiiNePort E1-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort E1-ST (w / o Module)

MOXA Viet Nam MiiNePort E1-T

MOXA Viet Nam MiiNePort E2

MOXA Viet Nam MiiNePort E2-H

MOXA Viet Nam MiiNePort E2-H-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort E2-H-T

MOXA Viet Nam E2-SDK MiiNePort

MOXA Viet Nam MiiNePort E2-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort E2-T

MOXA Viet Nam MiiNePort E3

MOXA Viet Nam MiiNePort E3-H

MOXA Viet Nam MiiNePort E3-H-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort E3-H-T

MOXA Viet Nam MiiNePort E3-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort E3-T

MOXA Viet Nam MiiNePort W1

MOXA Viet Nam MiiNePort W1-ST

MOXA Viet Nam MiiNePort W1-T

MOXA Viet Nam Mini DB9F-to-TB

MOXA Viet Nam NE-4100-ST

MOXA Viet Nam NE-4100T

MOXA Viet Nam NE-4100T-P

Email:dat.tran@chauthienchi.com

 

 

Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH CHÂU THIÊN CHÍ để được hỗ trợ giá tốt nhất, phù hợp với nhu cầu sử dụng MOXA tại Viet Nam

Thông tin liên hệ: Mr.Đat 0932 048 123 - Email: dat.tran@chauthienchi.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

 

 

 
Xem thêm sản phẩm Điện công nghiệp được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status