ND25, Lumel Vietnam,STC đại lý Lumel tại thị trường Việt Nam

  (102 )
  • Mã sản phẩm:ND25
  • Nhãn hiệu:Lumel
  • Xuất xứ:UK
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :10 lô O khu dân cư miếu nổi p3 quận bình thạnh
  • Giang hàng :Song Thành Công

Lumel Vietnam,STC đại lý Lumel tại thị trường Việt Nam, STC phân phối hãng Lumel cam kết sản phẩm chính hãng và giá tốt nhất thị trường Việt Nam

ND25-ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN MẠNG ND25-LUMEL VIETNAM-STC VIETNAM

Hãng sản xuất: Lumel

Liên hệ tư vấn:

E-mail: quang@stc-vietnam.com

Hotline: 0985.034.377

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGOÀI RA SONG THÀNH CÔNG CÒN CUNG CẤP MỘT SỐ MẶT HÀNG KHÁC NHƯ: 
 
FMM 20 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FEM 1.02 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FMM 80 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.5 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 5 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NFB 5 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FEM 1.09 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FL 10 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.10 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FF 12 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.30 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FF 20 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 25 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 30 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.25 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NMP 03 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NF 2.35 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NMP 05 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NF 60 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NFB 25 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NFB 30 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.60 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NMS 010 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 09 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NF 100 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NFB 60 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.100 Ex Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.100 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
FP150 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NMP 015 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMS 020 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 015.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NFB 100 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 300 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NF 1.300 Ex Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NPK 03 Swing piston gas pump bơm Piston
NF 1.300 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NMP 830 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NPK 04 Swing piston gas pump bơm Piston
NMP 850 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
FP 400 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
N 84.4 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 84.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 830 HP Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 85.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NF 600 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
N 86.16 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NF 1.600 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
N 86 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 850 HP Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 87 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 87 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 850.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 06 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 96 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 830.1.2 HP Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 89 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 012 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 811 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMS 030 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 814 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
FK 1.1100 Diaphragm liquid pump Bơm màng nước/ bơm vận chuyển chất lỏng, bơm màng định lượng chất lỏng
NPK 012 Swing piston gas pump bơm Piston
N 022 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 09 Swing piston gas pump bơm Piston
N 815 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 816 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 816.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 922 FT Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 922 FT Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NMP 850.1.2 HP Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 024 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 018 Swing piston gas pump bơm Piston
N 813 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 026 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 920 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 026.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 286 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 186.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 143 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 09.1.2 Swing piston gas pump bơm Piston
N 026 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 816.6 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 828 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 035.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 036 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 035 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 25 Swing piston gas pump bơm Piston
N 838 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.3 Ex  Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.15 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.15 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 936 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 936.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 026.1 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 026.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 186.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 940 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 050 Swing piston gas pump bơm Piston
N 035.1 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 950 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 035.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 838.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 936.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 860 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 036.0 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.1.2 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 630.1.2 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
NPK 0100 Swing piston gas pump bơm Piston
N 880 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 0100 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 0150.3 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 0150 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 1200 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 2400 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 0150 Ex Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
N 1400 Diaphragm gas pump bơm màng khí nén/ bơm định lượng màng khí
Laboport N 86 KT.18 Mini diaphragm vacuum pump máy hút chân không/ bơm màng chân không
Laboport N 96 Mini diaphragm vacuum pump máy hút chân không/ bơm màng chân không
Laboport N 816.3 KT.18 Mini diaphragm vacuum pump máy hút chân không/ bơm màng chân không
Laboport N 816.1.2KT.18 Mini diaphragm vacuum pump máy hút chân không/ bơm màng chân không
Laboport N 938.50 KT.18 Mini diaphragm vacuum pump máy hút chân không/ bơm màng chân không
Laboport N 820.3 FT.18 Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
Laboport N 820 G Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
N 920 G Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
Laboportaboport N 842.3 FT.18 Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
Laboport N 840 G Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
Laboport N 840.3 FT.18 Diaphragm vaccum pump bơm màng chân không
Laboport N 820.3 FT.40.18 Diaphragm moist gas vaccum pump Diaphragm moist gas vaccum pump
Laboport N 840.3 FT.40.18 Diaphragm moist gas vaccum pump Diaphragm moist gas vaccum pump
N 860.3 FT.40.18 Diaphragm moist gas vaccum pump Diaphragm moist gas vaccum pump
SC 950 Multi-user vaccum system Multi-user vaccum system
Laboport SC 820 Vaccum pump system hệ thông máy bơm chân không
SC 920 G Vaccum pump system hệ thông máy bơm chân không
Laboport SC 840 Vaccum pump system hệ thông máy bơm chân không
SIMDOS 02 FEM 1.02 S Diaphragm liquid dosing pump bơm màng định lượng chất lỏng / bơm định lượng màng
SIMDOS 02 FEM 1.02 RC-P Diaphragm liquid dosing pump bơm màng định lượng chất lỏng / bơm định lượng màng
SIMDOS 10 FEM 1.10 SIMDOS Diaphragm liquid dosing pump bơm màng định lượng chất lỏng / bơm định lượng màng
SIMDOS 10 FEM 1.10 RC-P Diaphragm liquid dosing pump bơm màng định lượng chất lỏng / bơm định lượng màng
LIQUIPORT  NF 1.100 S Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT  NF 1.100 RC Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT NF 100 S Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT NF 100 RC Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT NF 1.300 S Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT NF 300S Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
LIQUIPORT NF 300 RC Diaphragm liquid transfer pump bơm màng vận chuyển chất lỏng / bơm màng chuyển tiếp chất lỏng
VC 900 Vaccum controller bộ điều khiển chân không
RC 600 Rotary evaporator Thiết bị bay hơi chân không quay
RC 900 Rotary evaporator Thiết bị bay hơi chân không quay
C 900 Recirculating chiller máy làm lạnh tuần hoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xem thêm sản phẩm Tự động hóa được bán bởi doanh nghiệp: Song Thành Công
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status