Trang chủ  » Dầu khí - thiết bị

never seez

  Lượt xem: 2489
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:USA
  • Xuất xứ:USA
  • Giá tham khảo:10đ

Thông tin nhà cung cấp

THUANPHAT EST CO., LTD

Nâng cấp gói thành viên VIP?

Để hiển thị đầy đủ địa chỉ liên lạc, số điện thoại và nút chia sẻ thông tin NCC

 Technical Specifications

Color Silver
Temperature Range, °F (°C) -297°F to 1800°F (-183°C to 982°C)
Solvent Resistance Excellent in water, salt water,
and ionized water
Particle Size, mil (microns) 2 maximum (50μ)
Density (g/cm3) 1.19-1.29
ASTM Test Method
NLGI Grade 1/2 D-217
Worked Penetration 280-350 D-217-A
Flash Point, °F (°C) >482°F (>250°C) D-92
Dropping Point, °F (C) 360°F (182°C) D-566
Coefficient of Friction 0.057-0.063 D-2266
Torque Coefficient, k factor 0.130
Extreme Pressure, psi 32,000 D-2596
Copper Corrosion Test No corrosion
Electrical Properties
Dissipation Dielectric Resistivity Conductivity
Cycles Factor Constant OHMS-cm Mhos/cm
1,000 .0255 14.6 4.2 x 109 4.32 x 10-9
10,000 .0031 13.4 3.5 x 109 3.77 x 10-10
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status