Nhà cung cấp Đầu nối điện xoay chiều Mercotac

  (303 )
  • Mã sản phẩm:Mercotac
  • Nhãn hiệu:Mercotac
  • Xuất xứ:USA
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :94 Phan Văn Trị, F.10, Q.gò Vấp, Tp.hcm
  • Giang hàng :Công ty TNHH công nghệ Hoàng Phú Quý

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là nhà cung cấp Đầu nối điện xoay chiều Mercotac chính hãng tại Việt Nam.

Model đầu nối điện xoay chiều Mercotac

110 Mercotac Việt Nam
110-SS Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
110-L Khớp nối điện Mercotac
5920 one contact receptacle Đại lý Mercotac Việt Nam
5921-S one contact receptacle Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
w/ 6" wire Liên hệ: 0938.371.389
55337 Mercotac Việt Nam
ring terminal (12-10 AWG) Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
110-T Khớp nối điện Mercotac
110-TS Đại lý Mercotac Việt Nam
110-TL Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
105 * Liên hệ: 0938.371.389
105-SS * Mercotac Việt Nam
5952 one contact cap w/solder lug Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
1250 Khớp nối điện Mercotac
1250-SS Đại lý Mercotac Việt Nam
1250-M Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
1250-MS Liên hệ: 0938.371.389
1250-SX Mercotac Việt Nam
1250-MSX Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
57125 Boot Kit for dust and splash protection IP51 Khớp nối điện Mercotac
1500 Đại lý Mercotac Việt Nam
1500-SS Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
1500-1 Liên hệ: 0938.371.389
1500-1-SS Mercotac Việt Nam
205 Mercotac Việt Nam
205-SS Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
205-L Khớp nối điện Mercotac
205-LS Đại lý Mercotac Việt Nam
205-H Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
205-HS Liên hệ: 0938.371.389
592 two contact receptacle Mercotac Việt Nam
w/ 6" wires Mercotac Việt Nam
594 two contact receptacle Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
w/ two solder holes Khớp nối điện Mercotac
for 18 AWG wires Đại lý Mercotac Việt Nam
595 two contact cap Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
w/ two solder lugs Liên hệ: 0938.371.389
230 Mercotac Việt Nam
230-SS Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
55251 Terminal 16 - 14 AWG Khớp nối điện Mercotac
(qty. 2 included) Đại lý Mercotac Việt Nam
55250 Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
16 - 14 AWG (qty. 2 included) Liên hệ: 0938.371.389
Terminals for other wire gauges available. Mercotac Việt Nam
(22-18 AWG and 12-10 AWG) Mercotac Việt Nam
230 et al Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
235 Khớp nối điện Mercotac
235-SS Đại lý Mercotac Việt Nam
57235 Boot Kit for dust or splash Mercotac Việt Nam
protection IP51 Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
55250 Terminal 16 - 14 AWG Khớp nối điện Mercotac
(qty. 2 included) Đại lý Mercotac Việt Nam
55251 Terminal 16 - 14 AWG Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
(qty. 2 included) Liên hệ: 0938.371.389
215-2K Mercotac Việt Nam
215-2KSS Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
552KA Terminal 22 - 18 AWG Mercotac Việt Nam
(qty. 4 included) Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
55253 Shrink Tube Khớp nối điện Mercotac
(qty. 4 included) Đại lý Mercotac Việt Nam
305 Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
305-L Liên hệ: 0938.371.389
593 three contact receptacle w/ 6" wires (18 AWG) Mercotac Việt Nam
553 three contact cap w/solder lugs Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
331 Khớp nối điện Mercotac
331-SS Đại lý Mercotac Việt Nam
55251 Terminal 16 - 14 AWG Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
(qty. 1 included) Liên hệ: 0938.371.389
55250 16 - 14 AWG (qty. 1 included) Mercotac Việt Nam
55110 22 - 18 AWG (qty. 4 included) Đầu nối điện xoay chiều Mercotac
330 Khớp nối điện Mercotac
330-SS Đại lý Mercotac Việt Nam
55253 Nhà cung cấp đầu nối điện Mercotac
Shrink Tube (qty. 3 included) Liên hệ: 0938.371.389

 

Xem thêm sản phẩm Thiết bị đấu nối được bán bởi doanh nghiệp: Công ty TNHH công nghệ Hoàng Phú Quý
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status