Uport-1130 - USB to serial Converters - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

  (159 )
  • Mã sản phẩm:Uport-1130 - USB to serial Converters - Bộ chuyể
  • Nhãn hiệu:Moxa
  • Xuất xứ:Taiwan
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

Uport-1130 - USB to serial Converters - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam


Uport-1130-USB-to-serial-converters-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

Uport-1130 - USB to serial Converters - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSE-320  (BSE-320-1 is unknown)
Input module - 8  non monitored inputs, galvanic
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSJ-310
Output module, 8 open collector, non ;  mon. outputs
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSD-310
Detector loop module - maximum 127 points
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSL-310
Communication module
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSS-310A
Power supply module
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BSL-330/1
Autrosafe modbus converter, slave programming
Programming Required
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BZ-500/01
Galvanic isolator w/ BZB-500, 8481-500.0001 spare
Autronica-Oil & Gas Vietnam
Model: BN-500/EX
232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67050 -J1939 / Modbus
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67022 -M-Bus / 485
ADF Web Vietnam
232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67029 -M-Bus / Modbus
ADF Web Vietnam
VS-10FXD-1-L
NSD Corp Viet Nam
VS-10FT-1-L
NSD Corp Viet Nam
VS-10FDT-1-L
NSD Corp Viet Nam
VS-10FXT-1-L
NSD Corp Viet Nam
SD-100
PNCYS Viet Nam
SD-350
PNCYS Viet Nam
RSD-200
PNCYS Viet Nam
80V/40A/200W
PNCYS Viet Nam
RPM6250MD531P101
MTS Sensor Viet Nam
RPS0850MR021A01
MTS Sensor Viet Nam
RPS0200MD621C304311R
MTS Sensor Viet Nam
RHM0950MP151S1B6100
MTS Sensor Viet Nam
RHM1510MD631P10
MTS Sensor Viet Nam
PR-MCD-C23
Pora Viet Nam
PR-MCD
Pora Viet Nam
PR-BS
Pora Viet Nam
PR-BM
Pora Viet Nam
PR-LC
Pora Viet Nam
PR-HC 
Pora Viet Nam
PR-DTC-4000
Pora Viet Nam
Oxygen Sensor - GPR-11-32-4R
Advanced Instrument Inc Viet Nam
Oxygen Sensor - GPR-11-32-H
Advanced Instrument Inc Viet Nam
Oxygen Sensor - GPR-11-32-LD
Advanced Instrument Inc Viet Nam
AE-300-d40-(Flange Rating)
Flotron Flowmeter Viet Nam
AE-300/350-DN50-(Flange Rating)
Flotron Flowmeter Viet Nam
AE-400/450-DN60-(Flange Rating)
Flotron Flowmeter Viet Nam
ADF Web Vietnam
Model: HD67056-B2-160
ADF Web Vietnam
Model: APW160
AMOT Vietnam
Model: 4121A10B-AA
CE40-400
HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM
CE40-500
HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM
CE40-550
HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

 
thong tin lien he ThienSTC
Xem thêm sản phẩm Thiết bị mạng được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status