Van bi 542 , +GF+vietnam , Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

  (83 )
  • Mã sản phẩm:Van bi 542 , +GF+vietnam
  • Nhãn hiệu:+GF+
  • Xuất xứ:EU
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
  • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Van bi 542 , +GF+vietnam , Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

 

 

 

Van bi 542

Van bi điều khiển bằng tay loại 542 cung cấp chất lượng vượt trội và có nhiều loại vật liệu và biến thể kết nối khác nhau. Sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong mọi hoạt động, từ các ứng dụng nước đơn giản đến các ứng dụng thủ công trong các quy trình khắt khe.

 


158001126 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d25-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001127 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d25-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001128 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d32-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001129 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d32-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001130 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d32-1″ Georg Fischer Vietnam
158001131 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d40-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001132 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d40-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001133 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d40-1″ Georg Fischer Vietnam
158001134 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP NBR PN16 d50-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001135 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP NBR PN16 d50-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001136 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP NBR PN16 d50-1″ Georg Fischer Vietnam
158001137 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP NBR PN16 d50-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001138 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d63-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001139 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d63-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001140 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d63-1″ Georg Fischer Vietnam
158001141 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d63-11/2 Georg Fischer Vietnam
158001142 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d63-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001143 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001144 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001145 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-1″ Georg Fischer Vietnam
158001146 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-11/2 Georg Fischer Vietnam
158001147 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001148 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d75-2″ Georg Fischer Vietnam
158001149 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001150 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001151 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-1″ Georg Fischer Vietnam
158001152 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-11/2 Georg Fischer Vietnam
158001153 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001154 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d90-2″ Georg Fischer Vietnam
158001155 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001156 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001157 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-1″ Georg Fischer Vietnam
158001158 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-11/2 Georg Fischer Vietnam
158001159 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001160 GF+ Vietnam DClaSaddRei POLY16 PP PN16 d110-2″ Georg Fischer Vietnam
3302HA1N0N9RN0000NAE5M1 Electronic module level transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
5301HA1N0N0NN00000NAI6M1 Electronic module level transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
2051TG2A2B21AS5B4I1M5 Pressure transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
0306RT22BA11 Manifold Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
2051TG3A2B21AS5B4I1M5 Pressure transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
0306RT22BA11 Manifold Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
2051TG4A2B21AS5B4I1M5 Pressure transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
0306RT22BA11 Manifold Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
2051CD5A02A1AS5I1M5P9 Differential Pressure Transmitter Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
0305RC52B11B4L4 Manifold Rosemount Vietnam Emerson Vietnam
Xem thêm sản phẩm Van - co - ống các loại được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status