Van bi tuyến tính 546 , +GF+vietnam , Đại lý Georg Fischer tại

  (106 )
  • Mã sản phẩm:Van bi tuyến tính 546 , +GF+vietnam
  • Nhãn hiệu:+GF+
  • Xuất xứ:EU
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
  • Giang hàng :Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Van bi tuyến tính 546 , +GF+vietnam , Đại lý Georg Fischer tại Vietnam

 

 

 

Van bi tuyến tính 546

Van bi tuyến tính này có khả năng điều khiển không phức tạp ngay cả trong các quy trình phức tạp nhờ đặc tính dòng chảy thẳng của nó. Với nhiều loại vật liệu có sẵn, các lĩnh vực ứng dụng của van này không giới hạn. Bi được thiết kế cẩn thận cho phép dòng chảy thẳng, ngay cả với tốc độ dòng chảy nhỏ nhất.

 


158001372 GF+ Vietnam Elbow 90° GF PP 1″ Georg Fischer Vietnam
158001373 GF+ Vietnam Elbow 90° GF PP 11/2 Georg Fischer Vietnam
158001374 GF+ Vietnam Elbow 90° GF PP 11/4 Georg Fischer Vietnam
158001375 GF+ Vietnam Elbow 90° GF PP 2″ Georg Fischer Vietnam
158001382 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 3/4″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001383 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 1″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001384 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 1″-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001385 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 11/2-1″ Georg Fischer Vietnam
158001386 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 11/2-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001387 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 11/4-1″ Georg Fischer Vietnam
158001388 GF+ Vietnam Coupling Red MR PP 2″-1″ Georg Fischer Vietnam
158001391 GF+ Vietnam Coupler M PP 1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001392 GF+ Vietnam Coupler M PP 3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001393 GF+ Vietnam Coupler M PP 1″ Georg Fischer Vietnam
158001394 GF+ Vietnam Coupler M PP 11/2 Georg Fischer Vietnam
158001395 GF+ Vietnam Coupler M PP 11/4 Georg Fischer Vietnam
158001396 GF+ Vietnam Coupler M PP 2″ Georg Fischer Vietnam
158001404 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 3/4″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001405 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 1″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001406 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 1″-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001410 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 11/2-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001412 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 11/4-3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001413 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 11/4-1″ Georg Fischer Vietnam
158001417 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 2″-11/2 Georg Fischer Vietnam
158001418 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 2″-11/4 Georg Fischer Vietnam
158001419 GF+ Vietnam Redbush Npl NR PP 21/2-2″ Georg Fischer Vietnam
158001424 GF+ Vietnam Nipple N PP 1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001425 GF+ Vietnam Nipple N PP 3/4″ Georg Fischer Vietnam
158001426 GF+ Vietnam Nipple N PP 1″ Georg Fischer Vietnam
158001427 GF+ Vietnam Nipple N PP 11/2 Georg Fischer Vietnam
158001428 GF+ Vietnam Nipple N PP 11/4 Georg Fischer Vietnam
158001429 GF+ Vietnam Nipple N PP 2″ Georg Fischer Vietnam
158001430 GF+ Vietnam Nipple N PP 21/2 Georg Fischer Vietnam
158001434 GF+ Vietnam Reducer PPR PP 3/4″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
158001435 GF+ Vietnam Reducer PPR PP 1″-1/2″ Georg Fischer Vietnam
84510-50 Cable Cable   Bently Nevada Vietnam
330400-01-05  Accelerometer [330400-01-05] Accelerometer 330400 Accelerometer Bently Nevada Vietnam
Certificate of Origin issued by Chamber of Commercial of exporting country (Original version) Certificate of Origin issued by Chamber of Commercial of exporting country (Original version) Bently Nevada Vietnam
Certificate of Quality/Conformance (CQ/COC) issued by Manufacture (Original version with wet ink signature & stamp) Certificate of Quality/Conformance (CQ/COC) issued by Manufacture (Bently Nevada) (Original version with wet ink signature & stamp) Bently Nevada Vietnam
[QM/1525/00] Spare kit for M/1525 – Norgren Vietnam [QM/1525/00] Spare kit for M/1525 DIA 21/2IN POSN CYL REPAIR KIT

[YT – 300 N1] YT – 300 N1 Booster Model YT – 300 Mateial Aum Outlet pressure range 0,5-IO b ar InI Out Connection 1 /2 NPT Signal Connection 1/4 NPT – Equipet reference 29PV -3001A 29PV- 3001B 29PV 3002 29PV-3003 – Drawing reference : N/A  – Rotork Vietnam

 

727200111 Tee  727200111 Tee

T 90° Equal PP-H PN10 d63

GF+ Vietnam

727100108 Elbow            727100108 Elbow

Elbow 90° PP-H PN10 d32

GF+ Vietnam

727200108 Tee  727200108 Tee

T 90° Equal PP-H PN10 d32

GF+ Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm Van - co - ống các loại được bán bởi doanh nghiệp: Đại lý Georg Fischer tại Vietnam
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status