Van Điện Từ Dungs - 0938984234

  (584 )
  • Mã sản phẩm:
  • Nhãn hiệu:Không
  • Xuất xứ:Không
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

CÔNG TY TNHH KT-CN AN TRỌNG TÍN 

Thông tin liên hệ: Mr. Dũng: 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

 

Công ty TNHH KTCN An Trọng Tín là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất.
================================== 
Mr. Dũng (Sales Dept.).
Cellphone: 0938.984.234. 
email: dung@antrongtin.com.
Skype: dung.att.Công ty TNHH KTCN An Trọng Tín đến quí khách bảng giá Van Điện Từ Dungs - 0938984234 hãng DUNGS (Đức).  

Một số mã hàng thông dụng của Van Điện Từ Dungs - 0938984234: 

A selection from Dungs pressure switches:
229250 3 GW A5
225938 GW 10  A5 2-10 mbar Ag G3
22593 GW 50 9 A5 5-50 mbar Ag G3
241246 50 GW A5 / 1 5-50 mbar Ag G3 with damping
225940 GW A5  150 5-150 mbar Ag G3
241247 GW 150 A5 / 1 5-150 mbar Ag G3 with damping
227639 GW A5 500 100-500 mbar Ag G3
228723 GW 3 A6 0.7-3 mbar Ag G3
242030 GW A6 3 / 1 0.7-3 mbar Ag G3
241245 GW 10  A5 / 1 2-10 mbar Ag G3 with damping
228724 GW 10  A6 2-10 mbar Ag G3
228725 GW 50  A6 5-50 mbar Ag G3
228726 150 GW A6 10-150 mbar Ag G3
228727 500 GW A6 100-500 mbar Ag G3
254280 GW 500 A4 HP Au - M - V0 st se
157060 GW 500 A4 100-500 mbar Ag M
254281 GW 500 A4 / 2 HP Au - M - V0 st se
246665 GW 2000 A4 HP Au - M - V0 st se
247903 GW 2000 A4 / 2 HP IP65 Au - M - V0 st se
246159 GW 6000 A4 HP Au - M - V0 st se
248678 GW 6000 A4 / 2 HP 1-6 bar IP65 Au M
215 237 Note 50 A2 2.5 - 50mbar Ag G3
215240 NB 150 A2 30 - 150mbar Ag G3
215241 NB 500 A2 100 - 500mbar Ag G3
210 534 Note 50 A4 2.5 - 50mbar Ag M
210931 NB 150 A4 30 - 150mbar Ag M
210971 NB 500 A4 100 - 500mbar Ag M
UB 50 2.5 215 242 A2 - 50mbar Ag G3
UB 215 245 150 A2 30-150 mbar Ag G3
UB 215 246 500 A2
210 537 UB 50 A4 2.5 - 50mbar Ag M
UB 138 630 150 A4 30 - 150mbar Ag M
210970 UB 500 A4 100 - 500mbar Ag M
248673 GGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Au M
248686 GGW 3 A4 / 2 Au - M - MS9 - V0 - VS3 st se
248276 GGW 10 A4 1-10 mbar Au M IP54
240358 GGW 10 A4 -U -1 - 10 mbar Au M
248689 GGW 150 A4 / 2 30-150 mbar Au M IP65
246176 GGW 50 A4 2.5-50 mbar Au M
246178 GGW 50 A4 -U 2.5-50 mbar Au M
120204 LGW A2P 3 mbar 0.4 to 3 M Ag with test button
230630 LGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Ag G3
221590 LGW 3  A4 0.4 to 3 mbar Ag M
229382 LGW 3  A4 0.4 to 3 mbar Au M
232716 LGW 3 A4 / 2 from 0.4 to 3 mbar IP 65 Ag G3
232041 LGW 3 A4 / 2 from 0.4 to 3 mbar IP65 PG Ag
120212 LGW 10 A2P 1-10 mbar with test button Ag PG
230631 LGW 10 A4 1-10 mbar Ag G3
221591 LGW 10 A4 1-10 mbar Ag M
232717 LGW 10 A4 / 2 1-10 mbar IP65 Ag G3
232046 LGW 10 A4 / 2 1-10 mbar IP65 PG Ag
221207 LGW 50 A2P 2.5 - 50mbar Ag with test button
230632 LGW 50 A4 2.5 - 50mbar Ag G3
221592 LGW 50 A4 2.5 - 50mbar Ag M
232048 LGW 50 A4 / 2 2.5 - 50mbar IP65 PG Ag
232718 LGW 50 A4 / 2 2.5 - 50mbar IP65 Ag G3
120238 LGW 150 A2P 30-150 mbar Ag M m.testknop
230633 LGW 150 A4 30-150 mbar Ag G3
232719 LGW 150 A4 / 2 30-150 mbar IP65 Ag G3
232050 LGW 150 A4 / 2 30-150 mbar IP65 PG Ag
221593 LGW 150 A4 30-150 mbar Ag M
218444 LGW 3  A2 0.4 to 3 mbar Ag G3
107409 LGW 3  A2 0.4 to 3 mbar Ag PG
107417 LGW 10 A2 1-10 mbar Ag PG
222024 LGW 50 A2 2.5 - 50mbar Ag G3
107425 LGW 50 A2 2.5-50 mbar Ag M
107433 LGW 150 A2 30-150 mbar Ag M
257434 LGW 1.5 A2 -7 20-150 Pa Au PG
257435 LGW 3  A2 -7 20-300 Pa Au PG
257437 LGW 10 A2 7100-1000 Pa Au PG
257842 KS 150 A2 -7 20-150 Pascal Au PG
257843 KS 300 A2 -7 Au - M - V9 fa - se Pa CE
257844 KS 600 A2 -7 Au - M - V9 fa - se Pa CE
257845 KS 1000 A2 -7 Au - M - V9 fa - se Pa CE
256846 KS 3000 A2 -7 Au - M - V9 fa - se Pa CE
217061 AA-A2-4-3 0.4-4 InchWC PG
217062 AA-A2-4-5
217063 AA-A2-12-60 4-6 InchWC PG
217334 AA - C2 - 4-2
217329 AA - A2 6-2 0.16 to 1.2 InchWC NPT
217330 AA - A2 6-3 0.4-4 InchWC NPT
217331 AA - A2 6-5 2-20 InchWC NPT
217089 GAO-A2 4-8
217088 GAO-A2-4-6 12-60 InchWC G3
217339 GML-A2-4-8
217090 GAO-A4-4-2
217091 GAO - A4 4-3 0.4-4 InchWC PG
217092 GAO - A4 4-5 2-20 InchWC G3
217093 GAO - A4 4-6 12-60 InchWC NPT
217094 GAO -  -A4 4-8 40-200 InchWC G3
217326 GMH - A4 4-4 1-20 InchWC Ag PG
217327 GMH - A4 4-6 12-60 InchWC Ag PG
217340 GML A4 4-4 1-20 InchWC Ag PG
217341 GML -A4- Ag 4-6 12-60 InchWC PG
257841 cap for KS 150-A2-7/LGW A2 IP 65
221630 Adaptor serving GW MB405 -412
230288 Bracket metal serving GW / LGW A4
230264 Bracket TBV LGW - C3
172240 Bracket flat TBV LGW C1/A2
219659 Mating connector serving GW .. 3 - pole + PE (gray )
231772 bulbset TBV LGW / GW 120VAC
231773 bulbset TBV LGW / GW 230VAC
213910 Mounting dual pressure switch GW / GGW
230279 Hose connection 90g G1 / 4
210318 Plug gray 3 -pole pressure switch
A selection from Dungs s:
6462 FRS 503 Rp3 / 8 
70383 FRS 505 Rp1 / 2 
70391 FRS 507 Rp3 / 4 
70409 FRS 510 Rp1 
58446 FRS 515 Rp11 / 2 
58628 FRS 520 Rp2 
65144 FRS 5040 DN40 
65151 FRS 5050 DN50 
58792 FRS 5065 DN65 
79681 FRS 5080 DN80 
82552 FRS 5100 DN100 
13250 FRS 5125 DN125 
13268 FRS 5150 DN150 
220967 FRNG 503 Rp3 / 8 ND GD 
220968 FRNG 505 Rp1 / 2 ND GD 
220969 FRNG 507 Rp3 / 4 ND GD 
220970 FRNG 510 Rp1 ND GD 
209064 FRNG 515 Rp11 / 2 ND GD 
209065 FRNG 520 Rp2 ND GD 
159350 FRNG 5040 DN40 - ND GD 
209067 FRNG 5050 DN50 - ND GD 
209068 FRNG 5065 DN65 - ND GD 
209069 FRNG 5080 DN80 - ND GD 
214422 FRNG 5100 DN100 ND GD 
220758 FRNG 5125 DN125 ND GD 
224212 FRNG 5150 DN150 ND GD 
221928 FRU 505 Rp1 / 2 orbital 
221929 FRU 507 Rp3 / 4 bypass  
169130 FRU 510 Rp1 
178900 FRU 515 Rp11 / 2 orbital 
178910 FRU 520 Rp2 
178930 FRU 5040 DN40 
178940 FRU 5050 DN50 
178950 FRU 5065 DN65 
160910 FRU 5080 DN80 
178960 FRU 5100 DN100 
226284 FRSBV1010 veiligheidsafbaasventiel range 70-350 mbar
229595 FRS 705 / 6 NPT 1/2 
229608 FRS 707 / 6 NPT 3/4 
229609 FRS 710 / 6 1 NPT 
229611 FRS 715 / 6 NPT11 / 2 
229612 FRS 720 / 6 2 NPT 
229614 FRS 730 / 6 3 NPT 
226458 FRG 705 / 6 NPT 1/2 GD - ND 
226459 FRG 707 / 6 NPT 3/4 ND GD 
226460 FRG 710 / 6 NPT 1 ND  GD
226462 FRG 715 / 6 NPT 1 1/2 GD - ND 
230472 FRI 705 / 6 NPT1/2-1  and filter
230473 FRI 707 / 6 NPT3/4-1  and filter
230474 FRI 710 / 6 NPT1 -2  and filter
230475 FRI 712 / 6 NPT11/4-2  and filter
229817 spring brown F / S / U / N 503/505 2.5 9mbar
229833 spring brown F / S / U / 507 NG 2.5 9mbar
229842 spring brown F / S / U / 510 NG 2.5 9mbar
229851 spring brown F / S / U / N 515/5040 2.5 9mbar
229 874 Spring brown F / S / U / N 520/5050 2.5 9mbar
229883 spring brown F / S / U / N 5065/5080 2.5 9mbar
229909 Spring TBV FR / S / N 5150
229892 spring brown F / S / U / N 5100 2.5 9mbar
229818 Feather White FR / S / U / N / FRI 503/505 5 - 13 mbar
229843 Feather White FR / S / U / NG 510 5 - 13 mbar
229852 Feather White FR / S / U / N 515/5040 5 - 13 mbar
229875 Feather White FR / S / U / N 520/5050 5 - 13 mbar
229884 Feather White FR / S / U / N 5065/5080 5 - 13 mbar
229820 Spring orange FR / S / U / N 503/505 5 - 20mbar
229835 Spring orange FR / SU / NG 507 5 - 20mbar
229844 Spring orange FR / S / U / NG 510 5 - 20mbar
229853 Spring orange FR / S / U / N 515/5040 5 - 20mbar
229876 Spring orange FR / S / U / N 520/5050 5 - 20mbar
229885 Spring orange FR / S / U / N 5065/5080 5 - 20mbar
229821 Spring blue FR / S / U / N 503/505 10 - 30mbar
229 836 Blue Feather FR / S / U / 507 NG 10 - 30mbar
229845 Spring blue FR / S / U / 510 NG 10 - 30mbar
229854 Spring blue FR / S / U / N 515/5040 10 - 30mbar
229877 Spring blue FR / S / U / N 520/5050 10 - 30mbar
229886 Spring blue FR / S / U / NG 525/5065/80 10 - 30mb
229895 Spring blue FR / S / U / N 5100 10 - 30mbar
229904 Spring blue FR / S / N 5125 10 - 30mbar
229912 Spring blue FR / S / N 5150 10 - 30mbar
229822 Red Feather FR / S / U / NG 503-05 25 - 55mbar
229837 Red Feather FR / S / U / 507 NG 25 - 55mbar
229 846 Red Feather FR / S / U / 510 NG 25 - 55mbar
229 869 Red Feather FR / S / U / N 515/5040 25 - 55mbar
229878 Red Feather FR / S / U / N 520/5050 25 - 55mbar
229887 Red Feather FR / S / U / N 5065/5080 25 - 55mbar
229896 Red Feather FR / S / U / N 5100 25 - 55mbar
229905 Red Feather FR / S / N 5125 25 - 55mbar
229823 Spring yellow F / S / U / N 503/505 30 - 70mbar
229838 Spring yellow F / S / U / 507 NG 30 - 70mbar
229847 Spring yellow F / S / U / 510 NG 30 - 70mbar
229870 Spring yellow F / S / U / N 515/5040 30 - 70mbar
229879 Spring yellow F / S / U / N 520/5050 30 - 70mbar
229888 Spring yellow F / S / U / NG 525/5065/80 30 - 70mb
229897 Spring yellow F / S / U / N 5100 30 - 70mbar
229906 Spring yellow F / S / N 5125 30 - 70mbar
229914 Spring yellow F / S / N 5150 30 - 70mbar
229824 Spring Black FR / S / U / N 503/505 60 - 110mbar
229839 Spring Black FR / S / U / 507 NG 60 - 110mbar
229848 Spring Black FR / S / U / 510 NG 60 - 110mbar
229871 Black Feather FR / S / U / N 515/5040 60 - 110mbar
229880 Spring Black FR / S / U / N 520/5050 60 - 110mbar
229889 Spring Black FR / S / U / N 5065/80 60 - 110mbar
229898 Spring Black FR / S / U / N 5100 60 - 110mbar
229907 Spring Black FR / S / N 5125 60 - 110mbar
229915 Spring Black FR / S / N 5150 60-110 mbar
229825 Spring Rose FR / S / U / N / I 503/5 100 150mbar
229840 Spring Rose FR / S / U / NG 507 100 - 150mbar
229849 Spring Rose FR / S / U / NG 510 100 - 150mbar
229872 Spring Rose FR / S / U / N 515/5040 100 - 150mbar
229881 Spring Rose FR / S / U / N 520/5050 100 - 150mbar
229890 Spring Rose FR / S / U / N 5065/80 100 150mbar
229899 Spring Rose FR / S / U / N 5100 100 - 150mbar
229908 Spring Rose FR / S / N 5125 100 - 150mbar
229916 Spring Rose FR / S / N 5150 100 - 150mbar
229826 Spring gray F / S / N 503/505 140- 200mbar
229850 Spring gray F / S / NG 510 140 - 200mbar
229873 Spring gray F / S / N 515/5040 140- 200mbar
229882 Spring gray F / S / N 520/5050 140- 200mbar
229891 Spring gray F / S / N 5065/5080 140- 200mbar
229900 Spring gray FR/S/NG5100 140- 200mbar
243416 Spring gray F / S / N 140- 5125 200mbarDN125
243417 Spring gray F / S / N 140- 5150 200mbarDN150
226381 Spring blue FRSBV 20 - 100mbar
226382 Spring yellow FRSBV 70 - 350mbar
226383 Spring gray FRSBV 300 1000mbar
229657 Rebuild TBV FRNG 515/5040
229658 Rebuild TBV FRNG 520/5050
229659 Rebuild TBV FRNG 5065
229660 Rebuild TBV FRNG 5080
229661 Rebuild TBV FRNG 5100
68924 Revision TBV FRS 515/5040
68932 Revision TBV FRS 520/5050
68940 Revision TBV FRS 525/5065
91868 Revision TBV FRS 5080
91876 Revision TBV FRS 2100/5100
69005 Revision TBV FRS 2125/5125
69013 Revision TBV FRS 2150/5150
225256 Bypass TBV FRNG Rp 3 / 8-2
A selection from Dungs solenoid valves:
218973 MV  502 230 VAC + clutch + 8mm cable 1.3m
218971 MV  502 230 VAC + clutch 8mm G3
218974 MV  502 230VAC RP quarter '' Cable 1.3m
225432 MV  502/1 230VAC Bypas valve G3
229925 MV  502/3 Set 230VAC RP quarter '' G3
108571 MVD 203 / 5 Rp3 / 8 230VAC IP54
13102 MVD 205 / 5 Rp1 / 2 230VAC IP54
13227 MVD 207 / 5 Rp3 / 4 230VAC IP54
13490 MVD 210 / 5 Rp1 230VAC IP54
15446 MVD 215 / 5 Rp11 / 2 230VAC IP54
11767 MVD 220 / 5 Rp2 230VAC IP54
111146 MVD 2040 / 5 DN40 230VAC IP54
111187 MVD 2050 / 5 DN50 230VAC IP54
169390 MVD 2065 / 5 DN65 230VAC IP54
169400 MVD 2080 / 5 DN80 230VAC IP54
169410 MVD 2100 / 5 DN100 230VAC IP54
160050 MVD 2150 / 5 DN150 230VAC IP54
108597 MVDLE 203/5 Rp3 / 8 230VAC IP 53
13284 MVDLE 205/5 Rp1 / 2 230VAC IP54
13276 MVDLE 207/5 Rp3 / 4 230VAC IP54
13524 MVDLE 210/5 Rp1 230VAC IP54
15412 MVDLE 215/5 Rp11 / 2 230VAC IP54
11775 MVDLE 220/5 Rp2 230VAC IP54
111914 MVDLE 2040/5 DN40 230VAC IP54
111195 MVDLE  2050/5 DN50 230VAC IP54
170930 MVDLE 2065/5 DN65 230VAC IP54
170940 MVDLE 2080/5 DN80 230VAC IP54
170950 MVDLE  2100/5 DN100 230VAC IP54
158090 MVD 503 / 5 Rp3 / 8 230VAC IP54
158110 MVD 505 / 5 Rp1 / 2 230VAC IP54
157530 MVD 507 / 5 Rp3 / 4 230VAC IP54
157540 MVD 510 / 5 Rp1 230VAC IP54
157550 MVD 515 / 5 Rp11 / 2 230VAC IP54
167200 MVD 520 / 5 Rp2 230VAC IP54
170660 MVD 5040 / 5 DN40 230VAC IP54
170690 MVD 5050 / 5 DN50 230VAC IP54
165510 MVD 5065 / 5 DN65 230VAC IP54
165640 MVD 5080 / 5 DN80 230VAC IP54
166150 MVD 5100 / 5 DN100 230VAC IP54
159840 MVD 5125 / 5 DN125 230VAC IP54
160350 MVD 5150 / 5 DN150 230VAC IP54
222077 MVDLE  503/5 Rp3 / 8 230VAC IP54
222078 MVDLE 505/5 Rp1 / 2 230VAC IP54
222079 MVDLE  507/5 Rp3 / 4 230VAC IP54
222080 MVDLE 510/5 Rp1 230VAC IP54
222081 MVDLE  515/5 Rp11 / 2 230VAC IP54
222082 MVDLE  520/5 Rp2 230VAC IP54
153810 ZRD 407 / 5 230VAC IP54
153830 ZRD 410 / 5 230VAC IP54
153850 ZRD 415 / 5 230VAC IP54
153870 ZRD 420 / 5 230VAC IP54
109942 ZRLE 410 / 5 230VAC IP54
109959 ZRLE 415 / 5 230VAC IP54
110083 ZRLE 420 / 5 230VAC IP54
153820 ZRDLE 407/5 230VAC IP54
153840 ZRDLE 410/5 230VAC IP54
153860 ZRDLE 415/5 230VAC IP54
153880 ZRDLE 420/5 230VAC IP54
119271 LGV 507 / 5 Rp3 / 4 230VAC
119594 LGV 5020 / 5 DN20 230VAC
151440 HSAV 510 / 5230 VAC IP 54 Rp1
155790 HSAV 515 / 5
155820 HSAV 5080 / 5
155830 HSAV 5100 / 5
217641 MVD 505 / 6 NPT 1/2 USA 120VAC
217606 MVD 507 / 6 NPT 3/4 120VAC USA
217436 MVD 510 / 6 NPT 1 USA 120VAC
217439 MVD 515 / 6 NPT11 / 2 USA 120VAC
217440 MVD 520 / 6 NPT2 120VAC
217442 MVD 530 / 6
216870 MVDLE  205/6 NPT1 / 2 120VAC
216589 MVDLE 207/6 NPT3 / 4 120VAC
216590 MVDLE 210/6 NPT1 120VAC
216631 MVDLE 215/6 NPT11 / 5 120VAC
216632 MVDLE 220/6 NPT2 120VAC
216633 MVDLE 225/6
211202 End Contact K01 / 1 IP54
214908 End Contact K01 / 1 IP65
251922 Signaalset TBV MVD ( LE )
A selection from Dungs gas double valves range:
222872 DMV - D 503/11 110VAC IP54 G3
222326 DMV - D 503/11 230VAC IP54 G3
222873 DMV - D 507/11 110VAC IP54 G3
222331 DMV - D 507/11 230VAC IP54 G3
222875 DMV - D  507/11 24 - 28VDC IP54 G3
222826 DMV - D 512/11 110VAC IP54 G3
222336 DMV - D 512/11 230VAC IP54 G3
222828 DMV - D 512/11 24 - 28VDC IP54 G3
223214 DMV - D 520/11 110VAC IP54 G3
221924 DMV - D 520/11 230VAC IP54 G3
222825 DMV - D  520/11 24 - 28VDC G3
223367 DMV - D 525/11 230VAC IP54 G3
223370 DMV - D 525/11 24 - 28VDC IP54 G3
222 72 DMV - D 7 5065/11 110VAC IP54 PG
226069 DMV - D  5065/11 24 - 28VDC IP54 G3
256296 DMV - D 5065/11 eco
222160 DMV - D 5080/11 110VAC IP54 PG
226072 DMV - D  5080/11 24 - 28VDC IP54 G3
256357 DMV - D 5080/11 eco AC 230V IP 54
226075 DMV - D  5100/11 24 - 28VDC IP54 G3
253459 DMV - D 5100/11 eco
226078 DMV - D  5125/11 24 - 28VDC IP54 G3
253461 DMV - D 5125/11 eco AC 230V IP 54
222327 DMV - DLE 503/11 230VAC IP54 G3
222878 DMV - DLE 507/11 110VAC IP54 G3
222332 DMV - DLE 507/11 230VAC IP54 G3
222882 DMV - DLE 512/11 110VAC IP54 G3
222337 DMV - DLE 512/11 230VAC IP54 G3
222599 DMV - DLE 520/11 230VAC IP54 G3
223373 DMV - DLE 525/11 230VAC IP54 G3
224924 DMV - DLE  5050/11 230VAC IP54 G3
256297 DMV - DLE  5065/11 eco
256358 DMV - DLE  5080/11 eco
256458 DMV - DLE  5100/11 eco
256459 DMV - DLE  5125/11 eco
224842 DMV - D 701/602 110VAC 50 -60Hz
224843 DMV - D 702/602 110VAC 50 -60Hz
224844 DMV - D 703/602 110VAC 50 -60Hz
224845 DMV - DLE 701/602 110VAC 50 -60Hz
224846 DMV - DLE 702/602 110VAC 50 -60Hz
224847 DMV - DLE 703/602 110VAC 50 -60Hz
219007 Aansteekgasflens G1 / 2 TBV DMV512
219006 Aansteekgasflens G3 / 4 TBV DMV 40-125
216675 Adapter manometer MB and DMV
210319 Plug Black 3 -pole gas valve
226342 Stem Filter TBV DMV MB 11/2 "and 2"
232440 Stem Filter TBV DMV MB 3/4 " and 1 "
211202 End Contact K01 / 1 IP54
214908 End Contact K01 / 1 IP65
A selection from Dungs Multi Blocks range:
226568 MB - DLE 403 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
225277 MB - DLE 403 B01 S20 230VAC + NF + GW50A5
205040 MB - DLE 403 B01 S20 230VAC + FS
226783 MB - DLE 403 B01 S50 230VAC + NF + GW50A5
213073 MB - DLE 405 B01 S20 230VAC + NF
226560 MB - DLE 405 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
238001 MB - DLE 405 B01 S20 230VAC + FS
226875 MB - DLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
208918 MB - DLE 407 B01 S20 230VAC + FS
226561 MB - DLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
230471 MB - DLE 407 B01 S22 230VAC + FS
226874 MB - DLE 407 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
212085 MB - DLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
204220 MB - DLE 410 B01 S20 230VAC + FS
226562 MB - DLE 410 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
230517 MB - DLE 410 B01 S22 230VAC + NF
226873 MB - DLE 410 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
225928 MB - DLE 410 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5
208920 MB - DLE 412 B01 S20 230VAC + FS
226563 MB - DLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
225009 MB - DLE 412 B01 S22 230 VAC + NF + GW
226872 MB - DLE 412 B01 S50 230VAC + GW 150 A5
225863 MB - DLE 412 B01 S52 230VAC + NF
245836 MB - DLE 412 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5
226799 MB - DLE 415 B01 S20 230VAC + + VBF GW150A5
224474 MB - DLE 415 B01 S22 230VAC + S + GW50A5
226801 MB - DLE 415 B01 S50 230VAC gem.VF m.GW
226803 MB - DLE 420 B01 S20 230VAC + + VBF GW150A5
224475 MB - DLE 420 B01 S22 230VAC + S + GW50A5
226805 MB - DLE 420 B01 S50
225125 MB - DLE 420 B01 S52 230VAC + NF + GW150A5
220985 MB - VEF 407 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5
229528 MB - VEF 407 S10 230VAC + FS
230512 MB ??- VEF 412 B01 S10 230VAC + NF + GW50A5
220963 MB - VEF 412 B01 S30 230VAC + NF + GW150A2
229529 MB - VEF 412 S10 230VAC + FS
240293 MB - VEF 412 S12 230VAC + FS
223763 MB - VEF 415 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5
240294 MB - VEF 415 S12 230VAC + FS
222946 MB - VEF 420 B01 S10 230VAC + NF + GW150A5
222977 MB - VEF 420 B01 S30 230VAC + NF + GW150A5
240295 MB - VEF 420 S12 230VAC + FS
240296 MB - VEF 425 S12 230VAC + S
224895 MB ZRD 410 B01 S20 230VAC + NF
224897 MB ZRD 412 B01 S20 230VAC + NF
224979 MB ZRD 415 B01 S20 230VAC + NF
226552 MB ZRDLE 405 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
226871 MB ZRDLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
215053 MB ZRDLE 405 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
226553 MB ZRDLE 407 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
226870 MB ZRDLE 407 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
212319 MB ZRDLE 410 B01 S20 230VAC + NF
226554 MB ZRDLE 410 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
227392 MB ZRDLE 410 B01 S52 230VAC + NF
223658 MB ZRDLE 410 B01 S52 230VAC + FS
212320 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + FS
226555 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW150A5
225158 MB ZRDLE 412 B01 S20 230VAC + NF + GW50A5
229635 MB - B01 S22 ZRDLE412 230VAC + FS
226868 MB ZRDLE 412 B01 S50 230VAC + NF + GW150A5
225730 MB ZRDLE 412 B01 S52 230VAC + FS
229683 MB - B01 S52 ZRDLE412 230VAC + FS
228168 MB ZRDLE 415 B01 S22 230VAC + FS
230519 MB ZRDLE 415 B01 S22 230VAC + NF , GW
226810 MB ZRDLE 415 B01 S52 230VAC + + VBF GW150A5
228169 MB ZRDLE 420 B01 S22 230VAC + FS
224476 MB ZRDLE 420 B01 S22 230VAC + NF + GW50A5
225127 MB ZRDLE 420 B01 S52
232620 MBC - 65 - DLE - S20 m.GW A5 230V AC
242320 MBC - 65 - DLE -S40
246456 MBC-120 - DLE -S20 230VAC
245875 MBC-120 - DLE - S40 IP 54 230 VAC
261645 MBC-300 - SE- S22
261644 MBC-300 -SE - S82 AC 230 V
261647 MBC-300 - SE- S302
261646 MBC-700 - SE- S22
261652 MBC-700 -SE - S82 AC 230 V
261648 MBC-700 -SE - S302 AC 230 V
245623 MBC-1200 - SE- S22
243408 MBC-1200 -SE - S82 230 V.AC
243409 MBC-1200 -SE - S302 230 V.AC
241741 MBC-1900 -SE -65
244295 MBC-3100 -SE - 80 230 VAC
244298 MBC-5000 -SE - 100 230 VAC
261653 MBC-300 - VEF AC 230 V
261654 MBC-700 - 230 VEF V.AC
243413 MBC-1200 - VEF 230 VAC
243083 MBC-1900 - VEF DN65 - 230VAC
244428 MBC-3100 - VEF -80 230VAC
244301 MBC-5000 -100 - VEF
214975 Adapter Pbrander kpl MB sideways
216675 Adapter manometer MB and DMV
208550 Blindplaatset MB for TBV GW
226997 Filter element VBF MB 415/420 DMV 512/520
229754 Filterset TBV MB 405/407 ( FS ) 10 pieces
222118 Filterset behalf MB 053 / 403 with Holder + O ring
222119 Filterset TBV MB 405/407
222120 Filterset TBV MB 410/412
229741 Filterset TBV MB 415/420 ( FS )
225845 Filterset TBV MB 415/420
211202 End Contact K01 / 1 IP54
214908 End Contact K01 / 1 IP65
210319 Plug Black 3 -pole gas valve
226342 Stem Filter TBV DMV MB 11/2 "and 2"
232440 Stem Filter TBV DMV MB 3/4 " and 1 "
A selection from Dungs flanges range:
217471 Flange MBC-300/DMV503 Rp3 / 8 z MN
217472 Flange MBC-300/DMV503 Rp1 / 2 z MN
222341 Flange Rp1 / 2 MNMBC-300/DMV z 507/701
134300 Flange MB-D405/407 Rp1 / 2 z MN
222342 Flange 507 MBC-300/DMV Rp3 / 4 z MN
134310 Flange MB-D405/407 Rp3 / 4 z MN
222001 Flange MBC-300/DMV 507 Rp1 z MN
134930 Flange MB-D410/412 Rp1 z MN
222343 Flange MBC-700/DMV 512/520 Rp1 z MN
222344 Flange MBC-7/1200 MB415 DMV512 Rp5 / 4 z MN
134940 Flange MB-D410/412 Rp5 / 4 z MN
221884 Flange MBC-7/1200 MB415 DMV520 Rp11 / 2 zMN
215384 Flange 525 MB 425/DMV Rp2 z MN
221926 Flange MBC-7/1200 MB415 DMV512/20 Rp2 zMN
170260 Flange 403 MB / 053 Rp1 / 2 m MN
171690 Flange MB-D405/407 Rp1 / 2 m MN
231230 Flange MBC-300/DMV507 Rp3 / 4 m MN
171700 Flange MB-D405/407 Rp3 / 4 m MN
171710 Flange MB-D410/412 Rp3 / 4 m MN
231231 Flange MBC-300/DMV507 Rp1 m MN
171720 Flange MB-D410/412 Rp1 m MN
171730 Flange MB-D410/412 Rp5 / 4 m MN
225528 Flange Rp11 / 2 MMN MBC-700/DMV 512/20MB415
225532 Flange Rp2 mMnDMV512/20MBC-7/1200 MB415
225531 Flange Rp2 m MN 525 MB 425/DMV
225043 Flange behalf ignition burner DMV NPT 1/2
222371 Flange MBC-300/DMV 507/6 NPT 1/2 z MN
222368 Flange MBC-300/DMV 507/6 NPT 3/4 z MN
221999 Flange MBC-300/DMV 507/6 NPT 1 z MN
222369 Flange MBC-700/DMV 512/6 NPT 1 z MN
222370 Flange MBC-700/DMV 512/520 NPT 5/4 z MN
222003 Flange MBC-700/DMV 512/520 NPT11 / 2 z MN
221997 Flange MBC-700/DMV 512/520 NPT 2 z MN
253214 Measuring points RP  " ( Set of 50 pieces )
251381 Measuring points RP 1/8 " ( Set of 50 pieces )
A selection from Dungs Leak Test Systems range:
259696 VPM-VC V1.0 kpl. 230
211224 VDK 200A S02 110V 50Hz
211222 VDK 200A S02 230V 50Hz
211229 VDK 200A S02 240V 50Hz
225481 VPS 504 S02 24V DC + plug
224983 VPS 504 S05 24V DC
223426 VPS 504 S04
221327 VPS 504 S04 110V 50Hz Set
221073 VPS 504 S06 120V 60Hz
219875 VPS 504 S01 230V 50Hz 1.50m
222389 VPS 504 S02 220V 60Hz + plug
219877 VPS 504 S02 230V 50Hz + plug
226315 VPS 504 S02 LPG 230V 50Hz incl.Stecker
219878 VPS 504 S02 230VAC without plug
223590 VPS 504 S03 230V 50Hz 1.50m
231988 VPS 504 S04 LPG 220V 60Hz-W-
219881 VPS 504 S04 230V 50Hz Set
226316 VPS 504 S04 LPG 230V 50Hz
251011 VPS 508 S03 with cable 1.5 m
251004 VPS 508 S04
231807 Connector 7-pin TBV VPS 504 S02
174100 Connector 7 pin TBV VDK / VPS
231776 Connection set TBV VDK200 to MV ... DN40-50
205360 Adapter VPS504/508 TBV MV ... to Rp2
222740 Adapter VPS504/508 TBV MV ... to DN80
212887 Adapter TBV VPS / DMV
224100 VDK 200 A top cover
A selection from Dungs Gas Filters range:
66191 Gas filter 505/1 Rp 1 / 2 PN0 , 5
66209 Gas filter 507/1 Rp3 / 4 PN0 , 5
66217 Gas filter 510/1 Rp1 , PN0 , 5
66225 Gas filter 515/1 Rp11 / 2 PN0 , 5
66233 Gas filter 520/1 Rp2 , PN0 , 5
228073 Gasfilter 4005/1 Rp 1 / 2 PN4
228074 Gasfilter 4007/1 Rp3 / 4 PN4
228075 Gasfilter 4010/1 Rp1 , PN4
228076 Gasfilter 4015/1 Rp11 / 2 PN4
228077 Gas filter  4020/1 Rp2 , PN4
222637 Gas filter 40040/3 DN40 , PN4
256408 Gas filter 40050/4 DN50 PN4
256409 Gas filter 40065/4 DN65 PN4
256410 Gas filter 40080/4 DN80 PN4
256411 Gas filter 40100/4 DN100 PN4
218162 Gas filter 40125 DN125 , PN4
218163 Gas filter 40150 DN150 , PN4
196700 Gasfilterelement 25050/2 , 40050/2
196720 Gasfilterelement 25065/2 , 40065/2
196740 Gasfilterelement 25080/2 , 40080/2
196760 Gasfilterelement 25100/2 , 40100/2
222691 Gasfilterelement 40040/3
222692 Gasfilterelement 40050/3 , klp with O- ring
257124 Gasfilterelement 40050/4 klp with O-ring
222693 Gasfilterelement 40065/3 and 40065/4
222694 Gasfilterelement 40080/3 and 40080/4
222695 Gasfilterelement 40100/3 and 40100/4
222696 Gasfilterelement 40125/3
222697 Gasfilterelement 40150/3
222698 Gas filter element TBV 40200/3
222687 Gas filter element serving 505-507/1-/4005-4007/1
222688 Gas filter element serving 510-515/1-4005-4015/1
222689 Gas filter element TBV 520/1 , 4020/1
A selection from Dungs Ball Valves range:
250803 Ball valve KH 95 NPT 1/4
252844 Ball valve KH 95 NPT 3/8
241653 Ball valve KH 95 NPT 1/2
230614 Ball valve KH 95 NPT 3/4
230568 Ball valve KH 95 NPT 1
251671 Ball valve KH 95 NPT 1 1/4
230613 Ball valve KH 95 NPT 1 1/2
246827 Ball valve KH 95 NPT 2
238579 Ball valve KH 160 025 DN25 PN16
238581 Ball valve KH 160 040 DN40 PN16
238582 Ball valve KH 160 050 DN50 PN16
238583 Ball valve KH 160 065 DN65 PN16
238584 Ball valve KH 160 080 DN80 PN16
238585 Ball valve KH 160 100 DN100 PN16
238586 Ball valve KH 160 125 DN125 PN16
238587 Ball valve KH 160 150 DN150 PN16
260768 Ball valve KH 5002 Rp1 / 4 Bi -Bi PN5
260769 Ball valve KH 5003 Rp3 / 8 Bi -Bi PN5
260772 Ball valve KH 5005 Rp1 / 2 Bi - Bi PN5
260773 Ball valve KH 5007 Rp3 / 4 Bi -Bi PN5
260774 Ball valve KH 5010 Rp1 Bi -Bi PN5
260776 Ball valve KH 5012
260777 Ball valve KH 5015
260778 Ball valve KH 5020
260779 Ball valve KH 5002
260780 Ball valve KH 5003
260781 Ball valve KH 5005
260782 Ball valve KH 5007
260784 Ball valve KH 5010
260786 Ball valve KH 5012
260787 Ball valve KH 5015
260788 Ball valve KH 5020
252154 Handle Lock TBV KH 160 050
252153 Handle Lock TBV KH 160 080
250939 Handle Lock TBV KH 160 100
250940 Handle Lock TBV KH 160 150
A selection from Dungs Motorized Butterfly Valves range:
226239 DMA  30 P 4-20mA 230VAC-insulation. serving DMK
238810 DMA  40 P 230VAC 4p-insulation. serving DMK
226240 DMA  40 P 230/02 230VAC IP40 3p control
221041 DMK 507 butterfly valve D = 11mm
222621 DMK 507 butterfly valve D = 13mm
222620 DMK 507 butterfly valve D = 15mm
222619 DMK 507 butterfly valve D = 17mm
237613 DMK 510 butterfly valve D = 21mm
222618 DMK 512 butterfly valve D = 17mm
222611 DMK 515 butterfly valve D = 32mm
222610 DMK 520 butterfly valve D = 36mm
222609 DMK 520 butterfly valve D = 40mm
222608 DMK 520 butterfly valve Ø46
225975 DMK 5040
225978 DMK 5050 butterfly valve DN50
225981 DMK 5065 Butterfly valve ø65
225984 DMK 5080 butterfly valve ø80
225987 DMK 5100 butterfly valve ø100 mm
225990 DMK 5125-P ø125
A selection from Dungs HFSV Valve range:
255392    HFSV 50050/14
255393    HFSV 50065/14
255394    HFSV 50080/14
255395    HFSV 50100/14
255396    HFSV 50125/14
255397    HFSV 50150/14
255398    HFSV 50200/14
255399    HFSV 50250/14
255400    HFSV 50300/14
255318    HFSV 50050/14
255319    HFSV 50065/14
255320    HFSV 50080/14
255321    HFSV 50100/14
255322    HFSV 50125/14
255323    HFSV 50150/14
255324    HFSV 50200/14
255325    HFSV 50250/14
255326    HFSV 50300/14
A selection from Dungs HF Block range:
255804 HF Bloc-5080-VPS DN80
255805 HF Bloc-5100-VPS DN100
255806 HF Bloc-5125-VPS DN125
255807 HF Bloc-5150-VPS DN150
255808 HF Bloc-5080-VPS DN80
255809 HF Bloc-5100-VPS DN100
255810 HF Bloc-5125-VPS DN125
255811 HF Bloc-5150-VPS DN150
255830 HF Bloc-50050-VPM-HP
255831 HF Bloc-50065-VPM-HP
255832 HF Bloc-50080-VPM-HP
255833 HF Bloc-50100-VPM-HP
255834 HF Bloc-50125-VPM-HP
255835 HF Bloc-50150-VPM-HP
255836 HF Bloc-50050-DSLC-HP
255837 HF Bloc-50065-DSLC-HP
255838 HF Bloc-50080-DSLC-HP
255839 HF Bloc-50100-DSLC-HP
255840 HF Bloc-50125-DSLC-HP
255841 HF Bloc-50150-DSLC-HP
A selection from Dungs ATEX Equipment range:
251984    GW 500 A4/2 HP X
251985    GW 2000 A4/2 HP X
251986    GW 6000 A4/2 HP X
245810    GGW 3 A4/2 X
248694    GGW 10 A4/2 X
245811    GGW 50 A4/2 X
248695    GGW 150 A4/2 X
253011    MVD 503 X 
253012    MVD 505 X
253013    MVD 507 S02 X
253014    MVD 510 X
253015    MVD 515 X
253016    MVD 520 X
253017    MVD 2040 S02 X
253018    MVD 2050 S02 X
253019    MVD 2065 S02 X
253020    MVD 2080 S02 X
253021    MVD 2100 S02 X
253023    MVD 2150 S02 X 
253031    MVD 5100 S02 X
253032    MVD 5125 X
253033    MVD 5150 X

Hãy liên hệ với chúng tôi Công ty TNHH KTCN An Trọng Tín để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm Van Điện Từ Dungs - 0938984234

 

Thông tin liên hệ: Mr.Dũng 0938984234 - Email: dung@antrongtin.com

 

 

Xem thêm sản phẩm Van - co - ống các loại được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status