van điện từ norgren

  (512 )
  • Mã sản phẩm:norgren
  • Nhãn hiệu:
  • Xuất xứ:
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :94 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Giang hàng :CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN

Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín chuyên phân phối Van điện từ Norgren chính hãng tại thị trường tự động hóa Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp Bộ truyền động Norgren, Cảm biến áp suất Norgren, phụ kiện Norgren Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị điện, vật tư công nghiệp của các hãng nổi tiếng trên thế giới

 

Áp dụng cho nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.


Thông tin liên hệ:

Ms. Vũ: 0901 390 345

Email: info@antrongtin.com

 

Model:

van điện từ Norgren 3/2 Norgren V62C4D7A-X5090

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PSL-DC5V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PSL-DC6V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PLL-DC5V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PLL-DC6V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PSL-DC12V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PSL-DC24V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PLL-DC12V

 

van điện từ Norgren 010-4E1-21-PLL-DC24V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PSL-DC5V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PSL-DC6V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PLL-DC5V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PLL-DC6V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PSL-DC12V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PSL-DC24V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PLL-DC12V

 

van điện từ Norgren A010-4E1-25-75-PLL-DC24V

 

van điện từ Norgren V206A11A-B213R   

 

van điện từ Norgren V206C22A-B313R   

 

van điện từ Norgren V206522A-B213R

 

van điện từ Norgren V206A11A-B313R   

 

van điện từ Norgren V206517A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206522A-B313R

 

van tiết lưu Norgren V206B11A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206517A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206611A-B213R

 

van tiết lưu Norgren V206B11A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206527A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206611A-B313R

 

van tiết lưu Norgren V206A22A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206527A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206622A-B213R

 

van tiết lưu Norgren V206A22A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206513A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206622A-B313R

 

van tiết lưu Norgren V206B22A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206513A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206711A-B213R

 

van tiết lưu Norgren V206B22A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206523A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206711A-B313R

 

van tiết lưu Norgren V206C11A-B213R   

 

van tiết lưu Norgren V206523A-B313R   

 

van tiết lưu Norgren V206722A-B213R

 

van tiết lưu Norgren V206C11A-B313R   

 

Van điều khiển Norgren V206511A-B213R   

 

Van điều khiển Norgren V206722A-B313R

 

Van điều khiển Norgren V206C22A-B213R   

 

Van điều khiển Norgren V206511A-B313R   

 

Van điều khiển Norgren V206811A-B213R

 

Van điều khiển Norgren V206811A-B313R   

 

Van điều khiển Norgren V206822A-B213R   

 

Van điều khiển Norgren V206822A-B313R

 

Van điều khiển Norgren V22BA11A-B213R        

 

Van điều khiển Norgren V22B517A-B313R       

 

Van điều khiển Norgren V22B611A-B313R

 

Van điều khiển Norgren V22BA11A-B313R        

 

Van điều khiển Norgren V22B527A-B213R        

 

Van điều khiển Norgren V22B622A-B213R 

 

Van điều khiển Norgren V22BB11A-B213R        

 

Van điều khiển Norgren V22B527A-B313R        

 

Van điều khiển Norgren V22B622A-B313R

 

Van điều khiển Norgren V22BB11A-B313R        

 

Van điều khiển Norgren V22B513A-B213R        

 

Van điều khiển Norgren V22B711A-B213R

 

Van điều khiển Norgren V22BA22A-B213R        

 

Van điều khiển Norgren V22B513A-B313R        

 

Van điều khiển Norgren V22B711A-B313R

 

Van an toàn Norgren V22BA22A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B523A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B722A-B213R

 

Van an toàn Norgren V22BB22A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B523A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B722A-B313R

 

Van an toàn Norgren V22BB22A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B511A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B811A-B213R

 

Van an toàn Norgren V22BC11A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B511A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B811A-B313R

 

Van an toàn Norgren V22BC11A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B522A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B822A-B213R

 

Van an toàn Norgren V22BC22A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B522A-B313R       

 

Van an toàn Norgren V22B822A-B313R

 

Van an toàn Norgren V22BC22A-B313R        

 

Van an toàn Norgren V22B611A-B213R        

 

Van an toàn Norgren V22B517A-B213R

 

Van an toàn Norgren V415A11D-*****

 

Van an toàn Norgren V415A22D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415B11D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415B22D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415C11D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415C22D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405513D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415513D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405523D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415523D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405516D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415517D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405526D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415527D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405511D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415511D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405522D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415522D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405591D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405592D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405611D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415611D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405622D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V415622D-*****

 

Van điều khiển bằng tay Norgren V405711D-*****

 

V415711D-*****

 

Norgren vietnam V405722D-*****

 

Norgren vietnam V415722D-*****

 

Norgren vietnam V405811D-*****

 

Norgren vietnam V415811D-*****

 

Norgren vietnam V405822D-*****

 

Norgren vietnam V415822D-*****

 

Norgren vietnam V415A33A-X0020

 

Norgren vietnam V415B33A-X0020

 

Norgren vietnam V415C33A-X0020 

 

Norgren vietnam V405537A-X0090

 

Norgren vietnam V415537A-X0090

 

Norgren vietnam V405533A-X0020

 

Norgren vietnam V415533A-X0020

 

Norgren vietnam V405533A-X0070

 

Norgren vietnam V405633A-X0020

 

Norgren vietnam V415633A-X0020

 

Norgren vietnam V405733A-X0020

 

Norgren vietnam V415733A-X0020

 

Norgren vietnam V405833A-X0020

 

Norgren vietnam V415833A-X0020

 

Norgren vietnam V45AA11D-*****

 

Norgren vietnam V45AA22D-*****

 

Norgren vietnam V45AB11D-*****

 

V45AB22D-*****

 

V45AC11D-*****

 

V45AC22D-*****

 

V44A513D-*****

 

V44A523D-*****

 

V44A517D-*****

 

V45A517D-*****

 

V44A527D-*****

 

V45A527D-*****

 

V44A511D-*****

 

V45A511D-*****

 

V44A522D-*****

 

V45A522D-*****

 

V44A591D-*****

 

V44A592D-***** 

 

V44A611D-*****

 

V45A611D-*****

 

V44A622D-*****

 

V45A622D-*****

 

V44A711D-*****

 

V45A711D-*****

 

V44A722D-*****

 

V45A722D-*****

 

V44A811D-*****

 

V45A811D-*****

 

V44A822D-*****

 

V45A822D-

 

2/2, G1/4, G1/2, 1/4NPT

 

9500100xxxx*****

 

9500200xxxx*****

 

9502210xxxx*****

 

9502310xxxx*****

 

9503100xxxx*****

 

9503200xxxx*****

 

9505210xxxx*****

 

9505310xxxx*****

 

9500300xxxx*****

 

9503300xxxx*****

 

9500400xxxx*****

 

9503400xxxx*****

 

9501400xxxx*****

 

9501500xxxx*****

 

9501600xxxx*****

 

9501700xxxx*****

 

9501800xxxx*****

 

9504400xxxx*****

 

9504500xxxx*****

 

9504600xxxx*****

 

Direct solenoid actuated poppet valves

 

2/2, G1/4, G1/2, 1/4NPT

 

96000 Series

 
 
 

9600210xxxx*****

 

9602210xxxx*****

 

9603210xxxx*****

 

9605210xxxx*****

 

9600320xxxx*****

 

9603320xxxx*****

 

9600240xxxx*****

 

9600340xxxx*****

 

9602340xxxx*****

 

9600210xxxx*****

 

9603240xxxx*****

 

9603340xxxx*****

 

9605340xxxx*****

 

9603210xxxx*****

 

9601440xxxx*****

 

9601540xxxx*****

 

9604440xxxx*****

 

9604540xxxx*****

 

97100 Series

 

Indirect solenoid actuated spool valves

 

5/2, 5/3, G1/4, 1/4NPT

 

9710000xxxx*****

 

9710010xxxx*****

 

9711000xxxx*****

 

9711010xxxx*****

 

9712000xxxx*****

 

9712010xxxx*****

 

9710002xxxx*****

 

9710012xxxx*****

 

9711002xxxx*****

 

9711012xxxx*****

 

9712002xxxx*****

 

9712012xxxx*****

 

97105 Series

 

Indirect solenoid actuated spool valves

 

3/2, 5/2, 5/3, G1/4, 1/4NPT

 

9710505xxxx*****

 

9710515xxxx*****

 

9711505xxxx*****

 

9711515xxxx*****

 

9712505xxxx*****

 

9712515xxxx*****

 

9710525xxxx*****

 

9710605xxxx*****

 

9710615xxxx*****

 

9711605xxxx*****

 

9711615xxxx*****

 

9712605xxxx*****

 

9712615xxxx*****

 

9710625xxxx*****

 

9710705xxxx*****

 

9710715xxxx*****

 

9711705xxxx*****

 

9711715xxxx*****

 

9712705xxxx*****

 

5/2 & 5/3, ISO #1 to ISO #3

 

SXE9573-Z71-81

SXE9573-Z81-81

SXE573-Z70-60

SXE9573-Z80-60

SXE0573-Z50-81

SXE0573-Z60-81

SXE9673-Z60-81

SXE9773-Z60-81

SXE9873-Z60-81

SXE9574-Z71-81

SXE9574-Z81-81

SXE9574-Z70-60

SXE9574-Z80-60

SXE0574-Z50-81

SXE0574-Z60-81

SXE9674-Z60-81

SXE9774-Z60-81

SXE9874-Z60-81

SXE9575-Z71-81

SXE9575-Z70-60

SXE0575-Z50-81

SXE9675-Z50-81

SXE9775-Z50-81

SXE9875-Z50-81

Voltage codes and spare coils for 10 bar solenoid models

V10633-A22N

V10633-A23N

V10633-A24N

V10633-A26N

V10633-A28N

V10633-A29N

Voltage codes and spare coils for 16

bar models (CNOMO only)

V10633-A33N

V10633-A88N

V10633-A89N

ISO&STAR

Solenoid & pilot actuated spool valves

5/2 & 5/3, ISO #1 to ISO #3

Air pilot actuated valves

SXP9573-170-00

SXP9573-180-00

SXP0573-170-00

SXP0573-180-00

SXP9673-180-00

SXP9773-180-00

SXP9873-180-00

SXP9574-170-00

SXP9574-180-00

SXP0574-170-00

SXP0574-180-00

SXP9674-180-00

SXP9774-180-00

SXP9874-180-00

SXP9575-170-00

SXP0575-170-00

SXP9675-170-00

SXP9775-170-00

SXP9875-170-00

5/2 & 5/3, G1/8

Solenoid pilot actuated valves

SXE0561-A60-00

SXE0561-A65-00

SXE9561-A80-00

SXE9561-A81-00

SXE9561-A85-00

SXE9561-A86-00

SXE9661-A60-00

SXE9661-A65-00

SXE9761-A60-00

SXE9761-A65-00

SXE9861-A60-00

SXE9861-A65-00

Voltage codes

V10626-A12L

V10626-A13L

V10626-A14L

V10626-A18L

V10626-A19L

Air pilot actuated valves

SXP9561-180-00

SXP0561-180-00

SXP9661-180-00

SXP9761-180-00

SXP9861-180-005/2 & 5/3, ISO #1 to ISO #3

SXE9573-Z71-81

SXE9573-Z81-81

SXE573-Z70-60

SXE9573-Z80-60

SXE0573-Z50-81

SXE0573-Z60-81

SXE9673-Z60-81

SXE9773-Z60-81

SXE9873-Z60-81

SXE9574-Z71-81

SXE9574-Z81-81

SXE9574-Z70-60

SXE9574-Z80-60

SXE0574-Z50-81

SXE0574-Z60-81

SXE9674-Z60-81

SXE9774-Z60-81

SXE9874-Z60-81

SXE9575-Z71-81

SXE9575-Z70-60

SXE0575-Z50-81

SXE9675-Z50-81

SXE9775-Z50-81

SXE9875-Z50-81

Voltage codes and spare coils for 10 bar solenoid models

V10633-A22N

V10633-A23N

V10633-A24N

V10633-A26N

V10633-A28N

V10633-A29N

Voltage codes and spare coils for 16

bar models (CNOMO only)

V10633-A33N

V10633-A88N

V10633-A89N

ISO&STAR

Solenoid & pilot actuated spool valves

5/2 & 5/3, ISO #1 to ISO #3

Air pilot actuated valves

SXP9573-170-00

SXP9573-180-00

SXP0573-170-00

SXP0573-180-00

SXP9673-180-00

SXP9773-180-00

SXP9873-180-00

SXP9574-170-00

SXP9574-180-00

SXP0574-170-00

SXP0574-180-00

SXP9674-180-00

SXP9774-180-00

SXP9874-180-00

SXP9575-170-00

SXP0575-170-00

SXP9675-170-00

SXP9775-170-00

SXP9875-170-00

 

 

Xem thêm sản phẩm Vật tư – phụ tùng được bán bởi doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status