Phớt bơm Grundfos hàng chính hãng

  (159 )
  • Mã sản phẩm:Grundfos
  • Nhãn hiệu:Grundfos
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
  • Giang hàng :TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD

Phớt bơm Grundfos hàng chính hãng -  nhập khẩu trực tiếp về từ EU

Sản phẩm chất lượng - hàng có sẵn - bảo hành 12 tháng

=>> Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tân Đông Phương

=>>Hotline: 0972.268.262

=>>Zalo:  0972 268 262

=>>:Email: tien.ngo@tandongphuong.com

=>>Website: tandongphuong.com

 

Các sản phẩm phụ tùng máy bơm Grundfos mà Tân Đông Phương đã và đang cung cấp hiện nay:

96891276 Kit, shaft seal BQBE, CHI/E 2/4
96533703 Kit, Shaft seal CHI 2/4 CQQF
96533728 Kit, Shaft seal CHI 2/4 CUUF
004F5013 Kit, Shaft seal CHI 8/10/12 BQQV
004F5012 Kit, Shaft seal CHI 8/10/12 BQQE
96481361 Kit, Shaft seal CHI 8/10/12 BUUE
004F5019 Kit, Shaft seal CHI 8/12 BUBE
004F5020 Kit, Shaft seal CHI 8/12 BUBV
96533735 Kit, Shaft seal CHI 8/12 CQQF
96533737 Kit, Shaft seal CHI 8/12 CUUF
004H5008 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BQQV B-C
96884919 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BBQE B-C
004H5007 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BQQE B-C
004H5009 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BUBE B-C
004H5010 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BUBV B-C
96479922 Kit, Shaft seal CHI/E 2/4 BUUE model B-C
96481360 Kit, Shaft seal CHI/E 8/10/12 BUUV
96649922 Kit, Shaft seal type B AQEGG X18
96649923 Kit, Shaft seal type B AQVGG X 18
96649924 Kit, Shaft seal type B QQEGG X18
96649925 Kit, Shaft seal type B QQVGG X 18
96549061 MG71 STA. IN HOUSE CPL 2/346-2 CHI /spar
96549060 MG8 STA IN HOUSE CPL. 23/4-2 CHI /spare
96587208 MG90 STA. IN HOUSE 230/400-2 /spare
985164 KIT, SEAL & GASKET CH2/4 CVBE/V
96586306 Kit, Shaft seal AQQE/V CH 8/12
96586305 Kit, Shaft seal AQQE/V CH(N),(V) 2/4
96416347 Kit, Shaft seal CH8/12 AUUE/V
96416348 Kit, Shaft seal CH8/12 RUUE/V
004N5012 Kit, Shaft seal CH8/CH12 CVBE/V A-B
985751 Kit, Shaft seal CHV 2/4 CVUE/V
985737 Kit, Shaft seal CHV2/4 (GLYKOL)RUUE/V
96609244 Kit, Shaft seal CVBE/V, CH(N,V) 2/4
96704859 Kit, Shaft seal type B BQEGG X18
96704861 Kit, Shaft seal type B BQVGG X18
004W5017 Kit, Shaft seal WPU
435045 Kit, Shaft seal AUUV MTH/C 2/4
99029844 Kit, Shaft Seal AUUV MTH2/4/5/8 ,D-ring
445068 Kit, Shaft seal CHK2/4 AUUV
435031 Kit, Shaft seal CHK2/4 CVBV
96431994 Kit, Shaft seal MTH8/12/16

98092347 Kit, seal CM1,3,5-AQBE
96932392 Kit, seal CM1/3/5-AQQE/V (A-vers.)
98432205 Kit, seal CM1/3/5-AQQE/V (A-vers.) EPDM
96932440 Kit, seal CM1/3/5-AQQE/V (I&G version)
96932350 Kit, seal CM1/3/5-AVBE/V (A-vers.)
96932438 Kit, seal CM1/3/5-AVBE/V (I&G version)
96932394 Kit, seal CM10/15/25-AQQE/V (A-version)
96932445 Kit, seal CM10/15/25-AQQE/V(I&G version)
96932446 Kit, seal CM10/15/25-AQQK (I&G-version)
98463766 Kit, seal CM10/15/25-AQQK (I-G vers.)
96932393 Kit, seal CM10/15/25-AVBE/V (A-version)
96932443 Kit, seal CM10/15/25-AVBE/V(I&G-version)

 96549650 Kit, Shaft seal CP3 BAQE
96549651 Kit, Shaft seal CP3 BAQV
96549652 Kit, Shaft seal CP3 BQQE
96549653 Kit, Shaft seal CP3 BQQV
96549654 Kit, Shaft seal CP8 BAQE
96549655 Kit, Shaft seal CP8 BAQV
96549656 Kit, Shaft seal CP8 BQQE
96549657 Kit, Shaft seal CP8 BQQV
96478183 Kit, shaft seal CPH 5/6 above 10 bar
96587610 Kit,sh.seal 1/2" 043 BFE-AEF x0.8 FKM

415080 Kit, SH.SEAL + GASKETS CRK2/4 AUUV
405009 Kit, Shaft seal + gasket CR 2
345015 Kit, Shaft seal + gasket CR30/60
339701 Kit, Shaft seal + gasket CR8./16
339702 Kit, Shaft seal + gasket CRN8/16
425085 Kit, Shaft Seal + Vulc.gasket CRN8/16
96588263 Kit, Shaft seal 5/8" CRANE
96578681 Kit, Shaft seal AUUE CR, CRN 45, 64 B2B
96578599 Kit, Shaft seal AUUE/V LACR Tandem
985769 Kit, Shaft seal CR(N)2/4 AUUE
985167 Kit, Shaft seal CR(N)2/4 AUUE/V
405348 Kit, Shaft seal CR(N)2/4 BQQE
405347 Kit, Shaft seal CR(N)2/4 BQQV
96417022 Kit, Shaft seal CR(N)32-150 HUBV
96417021 Kit, Shaft seal CR(N)32-150 HUBE
425763 Kit, Shaft seal CR(N)8/16 BQQE
425762 Kit, Shaft seal CR(N)8/16 BQQV
425063 Kit, Shaft seal CR(N)8/16 BUBV
985874 Kit, Shaft seal CR/CRN 8/16 AUUE
96525458 Kit, shaft seal CR/N 32/45/64/90 HQQE
96436727 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUUE
96436728 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUUV
96494664 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 KUBE
96494665 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 KUBV
96494667 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 KUUV
96525457 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HQBE
96525459 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HQBV
96533412 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HQQF
96533369 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HQQK
96525490 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HQQV
96533366 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUBF
96533365 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUBK
96533368 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUUF
96533367 Kit, Shaft seal CR/N 32-150 HUUK
405096 Kit, Shaft seal CR2/4 CRN2/4 BUBE
405097 Kit, Shaft seal CR2/4 CRN2/4 BUBV
345180 Kit, Shaft seal CR30/60 BBUE
345181 Kit, Shaft seal CR30/60 BBUV
345122 Kit, Shaft seal CR30/CR60 AUUE/V B
415085 Kit, Shaft seal CRK(I)2/4 BUBV
345294 Kit, Shaft seal CRK30 Type A UUVGG N 22
425089 Kit, Shaft seal CRK8/16 AUUV
985186 Kit, Shaft seal CRN2/4 CVBV
405145 Kit, Shaft seal CRN2/4SF AUUE/V
345210 Kit, Shaft seal CRN30
345111 Kit, Shaft seal CRN30/60 AUUE /V
345182 Kit, Shaft seal CRN30/60 BBUE
345208 Kit, Shaft seal CRN30/60 BBUE
345183 Kit, Shaft seal CRN30/60 BBUV
345209 Kit, Shaft seal CRN30/60 BBUV
425084 Kit, Shaft seal CRN8/16SF AUUE/V
405346 Kit, Shaft seal CRT2/4 AUUE (Mfg<0336)
425303 Kit, Shaft seal CRT8/16 AUUE
985829 Kit, Shaft seal R UUKGG N16
985763 Kit, Shaft seal Type A QQE/VGG N 12
985834 Kit, Shaft seal Type A UAKGG N16
985720 Kit, Shaft seal Type A UUKGG N12
985828 Kit, Shaft seal Type A UUKGG N16
96588082 Kit, Shaft seal Type B BQEGG N 33
96542081 Kit, Shaft seal Type B BQEGG N22
96542083 Kit, Shaft seal Type B BQVGG N22
96542084 Kit, Shaft seal Type B BVEGG K16
96542080 Kit, Shaft seal Type B QQEGG N22
96542082 Kit, Shaft seal Type B QQVGG N22
96588084 Kit, Shaft seal Type B UUEGG N 12
96750055 Kit, Shaft seal, MeCR, AUUE

 

96895833 Kit, mechanical seal, MTS140/210 D8,6
96895834 Kit, mechanical seal, MTS280 D8,6
96895835 Kit, mechanical seal, MTS440 D8,6

96581495 Kit, Shaft D28/D38/IEC100 MTB
96581497 Kit, Shaft D38/D38/IEC132 MTB
96581499 Kit, Shaft D42/D38/IEC160 MTB
96894407 Kit, shaft seal AUUE N12, CRK
96742421 Kit, Shaft seal BQQE D38mm MTB
96581510 Kit, Shaft seal BQQV D38mm MTB
96441768 Kit, Shaft seal MTR32/45/64 HUUV
96895821 Kit, shaft seal ring, MTS140 DQ
96895819 Kit, shaft seal ring, MTS20/40/80 DQ

96983417 Bulk, shaft seal HQBE SmCR
96984083 Bulk, shaft seal HQBE, LACR
96983418 Bulk, shaft seal HQBV SmCR
96984085 Bulk, shaft seal HQBV, LACR
96983415 Bulk, shaft seal HQQE SmCR
96984070 Bulk, shaft seal HQQE, LACR
96984086 Bulk, shaft seal HQQE, LACR
96983416 Bulk, shaft seal HQQV SmCR
96984082 Bulk, shaft seal HQQV, LACR
96983321 Bulk, shaft seal HUBE SmCR
96983412 Bulk, shaft seal HUBV SmCR
96983413 Bulk, shaft seal HUUE SmCR
96984066 Bulk, shaft seal HUUE, LACR
96983414 Bulk, shaft seal HUUV SmCR
96984069 Bulk, shaft seal HUUV, LACR

96881983 Kit, sh seal HQQE,22 CR/N32-150 PWIS
96881985 Kit, sh seal HQQK,22 CR/N32-150 PWIS
96881969 Kit, sh seal HQQV,22 CR/N32-150 PWIS
96881986 Kit, sh seal HQUE,22 CR/N32-150 PWIS
96881988 Kit, sh seal HQUK,22 CR/N32-150 PWIS
96881987 Kit, sh seal HQUV,22 CR/N32-150 PWIS
96881971 Kit, sh seal HUUE,22 CR/N32-150 PWIS
96881984 Kit, sh seal HUUK,22 CR/N32-150 PWIS
96881970 Kit, sh seal HUUV,22 CR/N32-150 PWIS
96989183 Kit, shaft seal OQQV GG N12
97683114 Kit, shaft, CR 120-7

96538910 BULK - Shaft seal type H QBEGG
96538912 BULK - Shaft seal type H QBVGG
96538914 BULK - Shaft seal type H QQEGG
96538915 BULK - Shaft seal type H QQEGG
96538916 BULK - Shaft seal type H QQFGG
96538923 BULK - Shaft seal type H QQKGG
96538924 BULK - Shaft seal type H QQKGG
96538925 BULK - Shaft seal type H QQVGG
96538926 BULK - Shaft seal type H UBEGG
96538927 BULK - Shaft seal type H UBFGG
96538929 BULK - Shaft seal type H UBKGG
96538940 BULK - Shaft seal type H UBVGG
96538943 BULK - Shaft seal type H UUFGG
96538944 BULK - Shaft seal type H UUKGG
96538945 BULK - Shaft seal type H UUKGG
96538946 BULK - Shaft seal type H UUVGG

96881963 Kit, sh seal HQQE 16 CR10/15/20 sil free
96881965 Kit, sh seal HQQK 16 CR10/15/20 sil free
96881951 Kit, sh seal HQQV 16 CR10/15/20 sil free
96881966 Kit, sh seal HQUE 16 CR10/15/20 sil free
96881968 Kit, sh seal HQUK 16 CR10/15/20 sil free
96881967 Kit, sh seal HQUV 16 CR10/15/20 sil free
96881962 Kit, sh seal HUUE 16 CR10/15/20 sil free
96881964 Kit, sh seal HUUK 16 CR10/15/20 sil free
96881950 Kit, sh seal HUUV 16 CR10/15/20 sil free
96511848 Kit, Shaft seal H QBEGG KB016S1 30bar
96511849 Kit, Shaft seal H QBVGG KB016S1 30bar
96511847 Kit, Shaft seal H QQFGG KB016S1 30bar
96511846 Kit, Shaft seal H QQKGG KB016S1 30bar
96511845 Kit, Shaft seal H QQVGG KB016S1 30bar
96511836 Kit, Shaft seal H UBEGG KB016S1 30bar
96511839 Kit, Shaft seal H UBFGG KB016S1 30bar
96511838 Kit, Shaft seal H UBKGG KB016S1 30bar
96511837 Kit, Shaft seal H UBVGG KB016S1 30bar
96511840 Kit, Shaft seal H UUEGG KB016S1 30bar
96511843 Kit, Shaft seal H UUFGG KB016S1 30bar
96511842 Kit, Shaft seal H UUKGG KB016S1 30bar
96511841 Kit, Shaft seal H UUVGG KB016S1 30bar

96881944 Kit, sh seal HQQE, 12 CR1/3/5 sil free
96881946 Kit, sh seal HQQK, 12 CR 1/3/5 sil free
96881942 Kit, sh seal HQQV, 12 CR1/3/5 sil free
96881947 Kit, sh seal HQUE, 12 CR 1/3/5 sil free
96881949 Kit, sh seal HQUK, 12 CR 1/3/5 sil free
96881948 Kit, sh seal HQUV, 12 CR 1/3/5 sil free
96881943 Kit, sh seal HUUE, 12 CR1/3/5 sil free
96881945 Kit, sh seal HUUK, 12 CR 1/3/5 sil free
96881881 Kit, sh seal HUUV, 12 CR 1/3/5 sil free
96455088 Kit, Shaft seal H QBEGG KB012S1
96491375 Kit, Shaft seal H QBKGG KB012S1 30bar
96455089 Kit, Shaft seal H QBVGG KB012S1
96455086 Kit, Shaft seal H QQEGG KB012S1
96533327 Kit, Shaft seal H QQFGG KB012S1 30bar
96533326 Kit, Shaft seal H QQKGG KB012S1 30bar
96455082 Kit, Shaft seal H UBEGG KB012S1
96533323 Kit, Shaft seal H UBFGG KB012S1 30bar
96533322 Kit, Shaft seal H UBKGG KB012S1 30bar
96455084 Kit, Shaft seal H UUEGG KB012S1
96533325 Kit, Shaft seal H UUFGG KB012S1 30bar
96533324 Kit, Shaft seal H UUKGG KB012S1 30bar
96455087 Kit, Shaft seal HQQV SmCR
96455083 Kit, Shaft seal HUBV CR/CRI/CRN5
96455085 Kit, Shaft seal HUUV, SMALL CR's & MTR
96536168 Kit, Shaft seal O QQKGG
96758066 Kit, Shaft seal O QQVGG
98763098 Kit, Shaft seal Type B UUVGG N 12

96884174 Kit, shaft seal DPK/DWK 0,75-2,2kW
96884177 Kit, shaft seal DPK/DWK 22-30kW
96884175 Kit, shaft seal DPK/DWK 3,7kW
96884176 Kit, shaft seal DPK/DWK, 5,5-15kW
96884333 Kit, shaft seal DWK 37-90kW
96956228 Kit, Shaft seal, DW.100.110.H - 150.200
96956226 Kit, Shaft seal, DW.50.07 /50.09
96956225 Kit, Shaft seal, DW.50.08
96956227 Kit, Shaft seal, DW.65.27 - DW.100.66.H

95035813 Kit, Shaft Seal AMD.18-28
95065452 Kit, Shaft seal Inner, AMD
95065454 Kit, Shaft seal Outer E, AMD
95065453 Kit, Shaft seal Outer, AMD
95065470 Kit, Shaft Seal PG160 D50
95065478 Kit, Shaft Seal PG250 D60
95065462 Kit, Shaft Seal PG50 D45
95037571 Kit, shaft seal, outer (Mod.1)

96587077 Kit, MECH SEAL CPL D40 120G 20BAR
96587080 Kit, MECH. SEAL H1/32 - OVER 10 BAR
96587006 Kit, MECH. SEAL CPL. D30
96587022 Kit, MECH. SEAL CPL. D55 AQ1ET6G1
96587078 Kit, MECH. SEAL H 1/26 OVER 10 BAR
96549205 Kit, Mech.seal 28 dia-H12,S7-left-hand
96587004 Kit, MECH.SEAL CPL. DAQEGG D28
96549209 Kit, MECH.SEAL H1/38- OVER 10 BAR
96549207 Kit, MECH.SEAL M 3/28 -UP TO 10 BAR
96549208 Kit, MECH.SEAL M3/35-UP TO 10 BAR
96587001 Kit, MECH.SEAL,CPL.-LEFT-UP TO 25,0 BAR
96549206 Kit, MECH.SEAL30 DIA,H 12,S7-LEFT-HAND
96587007 Kit, METAL BELLOWS-MSL.MFL85N-G1,45 DIA
S0810109 Kit, R. CLM150/200-CDM200/210 MOD.B BBUE
S0608156 Kit, Rep. CLM/CLP-CDM/CDP MOD.A BAQE
96479823 KIT, SHAFT SEAL BQQE 45mm A
96479822 KIT, SHAFT SEAL MOD.A BQQE 32mm
96432381 KIT, Shaft seal BQQE CLM/CDM model B
96432382 KIT, Shaft seal BQQE CLM/CDM model B
96432383 KIT, SHAFT SEAL CLM/CDM GQQE MODEL B
96432384 KIT, SHAFT SEAL CLM/CDM GQQE MODEL B
96587099 Laminum shim ring 32/24,2X1,0
96550740 Lock washer 20 DIA - DIN 70952
96550741 Lock washer 24 DIA - DIN 70952
96587102 PACKING RING 60/35 DIA X 10 THERMO TEX-
96550754 PACKING RING 90/65x12, THERMO TEX-G
96550755 Packing ring D60/40x10 Thermo TEX-GFO
96587096 PRESSURE SLEEVE 38/30X15
96587108 SEAL COVER, CI - UP TO 10 BAR
96587085 SHAFT SEAL BAL. 40, 120 DGRE. 2 /spare

96060503 Kit, O-ring D37107
96060505 Kit, O-ring D37109
96060506 Kit, O-ring D37114
96467951 Kit, O-ring D37116
96060509 Kit, O-ring D37119
96060511 Kit, O-ring D37121
96060512 Kit, O-ring D37122
96060515 Kit, O-ring D37126
96060519 Kit, O-ring D37130
96060520 Kit, O-ring D37131
96060522 Kit, O-ring D37135 Fr38.
96060524 Kit, O-ring D37137
96060527 Kit, O-ring D37140
96060532 Kit, O-ring D37146
96060533 Kit, O-ring D37147
96060534 Kit, O-ring D37148
96060537 Kit, O-ring D37152
96060539 Kit, O-ring D37154
96060540 Kit, O-ring D37155
96060541 Kit, O-ring D37156
96060542 Kit, O-ring D37157
96060543 Kit, O-ring D37158
96060544 Kit, O-ring D37159
96060545 Kit, O-ring D37160
96060546 Kit, O-ring D37161
96060547 Kit, O-ring D37162
96060548 Kit, O-ring D37163
96459823 Kit, O-ring D37164
96500259 Kit, O-ring D37186 S62 S62X
96504738 Kit, O-ring D37187
96504860 Kit, O-ring D37188 S74
96504739 Kit, O-ring D37189
97623100 Kit, O-ring for motor Fr74
96494478 Kit, O-ring frame 34 D37166
96494640 Kit, O-ring frame 46 D37168
98119450 Kit, O-ring set for dry motor NBR
98119448 Kit, O-ring set for wet motor NBR
96255889 Kit, O-rings S Fr 42
96494645 Kit, S Fr 34, S34x Bearing kit
96494646 Kit, S Fr 42 Bearing kit = 6205 + 6306
96494641 Kit, S Fr 50 O-rings D37169
96294837 Kit, S Fr 54 O-rings pumps and motors
96294834 Kit, S Fr 58 O-rings for motors
96294835 Kit, S Fr 58 O-rings for pumps
96294831 Kit, S Fr 62 O-rings for motors
96294832 Kit, S Fr 62 O-rings for pumps
96294828 Kit, S Fr 66 O-rings for motors
96294829 Kit, S Fr 66 O-rings for pumps
96294825 Kit, S Fr 70 O-rings for motors
96294826 Kit, S Fr 70 O-rings for pumps
96293952 Kit, S Fr 72 O-ring kit for motors
96293949 Kit, S Fr 72/74/78 Plug kit cpl
96293950 Kit, S Fr 72/74/78 Plug O-ring kit
96293951 Kit, S Fr 72-74 O-ring kit for pumps
98132353 Kit, S Fr 72-74 O-ring kit for pumps, Z
97623278 Kit, S Fr 78 O-ring kit for cooling jac
97623277 Kit, S Fr 78 O-ring kit for motor
97623276 Kit, S Fr 78 O-ring kit for pumps
96494650 Kit, S Fr S34, S42 cable gland
97621448 Kit, S Fr72 O-ring kit for cool. jacket
97623099 Kit, S Fr74 O-ring for 7vers. Pump
96256056 Kit, S Moisture switch kit
96294839 Kit, S Water in oil sensor gasket kit

Xem thêm sản phẩm Vật tư, phụ tùng ngành bơm được bán bởi doanh nghiệp: TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status