Phớt cơ khí cho bơm Hilge Gea-Mechanical seal for Hilge Gea 95086

  (203 )
  • Mã sản phẩm:95086312
  • Nhãn hiệu:Hilge Gea
  • Xuất xứ:Đức
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
  • Giang hàng :TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD

Phớt bơm Hilge Gea-Nhập khẩu từ Đức

Hàng chính hãng

=>> Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tân Đông Phương

=>>Hotline: 0972.268.262

=>>Zalo:  0972 268 262

=>>:Email: tien.ngo@tandongphuong.com

=>>Website: tandongphuong.com

 

Các sản phẩm Hilge Gea mà công ty hiện đang cung cấp:

97725873 Kit NOVA10/0.06 O-ring FFKM/FEPS FC & RR
97725868 Kit NOVA10/0.06 O-ring FKM FC & RR
97725864 Kit NOVA20/0.12 O-ring EPDM FC & RR
97725874 Kit NOVA20/0.12 O-ring FFKM/FEPS FC & RR
97725869 Kit NOVA20/0.12 O-ring FKM FC & RR
97725865 Kit NOVA30/0.33 O-ring EPDM FC & RR
97725875 Kit NOVA30/0.33 O-ring FFKM/FEPS FC & RR
97725870 Kit NOVA30/0.33 O-ring FKM FC & RR
97725866 Kit NOVA40/0.65 O-ring EPDM FC & RR
97725876 Kit NOVA40/0.65 O-ring FFKM/FEPS FC & RR
97725871 Kit NOVA40/0.65 O-ring FKM FC & RR
97725867 Kit NOVA50/1.29 O-ring EPDM FC & RR
97725872 Kit NOVA50/1.29 O-ring FKM FC & RR
98101779 Kit O-ring Di113,97x2,62 FDA/USP-EPDM
97725894 Kit o-ring EPDM Contra I/4-6
97725895 Kit o-ring EPDM Contra II/1-3
97725896 Kit o-ring EPDM Contra II/4-5
97725912 Kit o-ring EPDM durietta 0/1-3
97725883 Kit o-ring EPDM Euro-/ F&B-HYGIA I
97725884 Kit o-ring EPDM Euro-/ F&B-HYGIA II
98591809 Kit o-ring EPDM GHP
97725887 Kit o-ring EPDM HYGIANA I/2-3,durietta I
97725888 Kit o-ring EPDM HYGIANA I/4-6
97725889 Kit o-ring EPDM HYGIANA II/2-3
97725890 Kit o-ring EPDM HYGIANA II/4-5
97725891 Kit o-ring EPDM HYGIANA III/2-3
97725902 Kit o-ring EPDM MAXA 125-250
97725904 Kit o-ring EPDM MAXA 150-250
97725905 Kit o-ring EPDM MAXA 150-315
97725899 Kit o-ring EPDM MAXA 80-200, 100-200
97725897 Kit oring EPDM MAXANA-125, -160 MAXA-160
97725909 Kit o-ring EPDM SIPLA 18.1, 28.1, 52.1
97725885 Kit o-ring FKM Euro-/ F&B-HYGIA I
97725886 Kit o-ring FKM Euro-/ F&B-HYGIA II
97725914 Kit oring SealCartr EPDM EUHY I / CTRA I
97725915 Kit oring SealCartr EPDM EUHY II/CTRA II
97725900 Kit oringEPDM MAXN65-250 MAXA80-,100-250
96936085 KIT pump gasket TE EPDM B2
96936087 KIT pump gasket TE NBR B2
96973255 KIT pump gasket TE NBR B3
96840939 Kit Runddichtring Di=22,22x2,62 EPDM nac
96973245 KIT seal flushing gasket NBR B2
95085547 Kit SH, seal CNTR1, 3St, aeE03
95085549 Kit SH, seal CNTR1, 3St, aeV03
95085548 Kit SH, seal CNTR1, 3St, kiE03
95085550 Kit SH, seal CNTR1, 3St, kiV03
95085561 Kit SH, seal DURI0, 3St, aeE03
95085563 Kit SH, seal DURI0, 3St, aiE03
95085562 Kit SH, seal DURI0, 3St, kiE03
95085564 Kit SH, seal DURI0, 6St, aeE03
95085566 Kit SH, seal DURI0, 6St, aiE03
95085565 Kit SH, seal DURI0, 6St, kiE03
95085535 Kit SH, seal Durie1/HYGI1, 3St, aeE03
95085537 Kit SH, seal Durie1/HYGI1, 3St, aeV03
95085536 Kit SH, seal Durie1/HYGI1, 3St, kiE03
95085538 Kit SH, seal Durie1/HYGI1, 3St, kiV03
95085527 Kit SH, seal EUHY1/HYFB1, aeEO3
95085529 Kit SH, seal EUHY1/HYFB1, aeV03
95085528 Kit SH, seal EUHY1/HYFB1, kiEO3
95085530 Kit SH, seal EUHY1/HYFB1, kiVO3
95085531 Kit SH, seal EUHY2/HYFB2, aeEO3
95085533 Kit SH, seal EUHY2/HYFB2, aeV03
95085532 Kit SH, seal EUHY2/HYFB2, kiEO3
96980746 Kit SH, seal EUHY2/HYFB2, kiKO3
95085534 Kit SH, seal EUHY2/HYFB2, kiVO3
98591341 Kit SH, seal GHP, kiEO3
95085539 Kit SH, seal HYGI1, 6St, aeE03
95085541 Kit SH, seal HYGI1, 6St, aeV03
95085540 Kit SH, seal HYGI1, 6St, kie03
95085542 Kit SH, seal HYGI1, 6St, kiV03
95085543 Kit SH, seal HYGI2, 3St, aiE01
95085545 Kit SH, seal HYGI2, 3St, aiV01
95085544 Kit SH, seal HYGI2, 3St, kiE01
95085546 Kit SH, seal HYGI2, 3St, kiV01
95085551 Kit SH, seal SIP03, aeEO1HT01
95085552 Kit SH, seal SIP03, iiEA1HT01
95085554 Kit SH, seal SIP06/SIP12, aeE03
95085553 Kit SH, seal SIP06/SIP12, aeEO1HT01
95085555 Kit SH, seal SIP06/SIP12, iiEA1HT01
97678903 Kit SH, seal SIP18.1, aeEO1HT01
98315506 Kit SH, seal SIP18.1, iiEA1HT01
95085557 Kit SH, seal SIP18/SIP28/SIP52, aeEO3
95085558 Kit SH, seal SIP18/SIP28/SIP52,iiEA1HT01
95085559 Kit SH, seal SIP65/SIP90, aeEO1HT01
95085560 Kit SH, seal SIP65/SIP90, aeEO3
95085556 Kit SH,seal SIP18/SIP28/SIP52,aeEO1HT01
95089028 Kit, coupling puffer N-Eupex Paket-95
98561143 Kit, gasket serie 3 - Carbon/Steel/EPDM
96744940 Kit, Gear NOVA 10 NBR
96744941 Kit, Gear NOVA 20 NBR
96744942 Kit, Gear NOVA 30 NBR
96744943 Kit, Gear NOVA 40 NBR
96744944 Kit, Gear NOVA 50 NBR
97725878 Kit, NOVA 10 Front cover Cap nuts
96744922 Kit, NOVA 10/0.03 DMS Sic/Sic EPDM
97573376 Kit, NOVA 10/0.03 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744931 Kit, NOVA 10/0.03 DMS Sic/Sic FKM
96789209 Kit, NOVA 10/0.03 DOS e/1 EPDM
96789229 Kit, NOVA 10/0.03 DOS E/2 FKM
97573302 Kit, NOVA 10/0.03 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573271 Kit, NOVA 10/0.03 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744887 Kit, NOVA 10/0.03 FS Sic/C EPDM
96744912 Kit, NOVA 10/0.03 FS Sic/C FKM
96744868 Kit, NOVA 10/0.03 FS Sic/Sic EPDM
96744878 Kit, NOVA 10/0.03 FS Sic/Sic FKM
96788153 Kit, NOVA 10/0.03 SOS e/1 EPDM
96788227 Kit, NOVA 10/0.03 SOS E/2 FKM
97573334 Kit, NOVA 10/0.03 SOS e/3 FFKM/FEPS
97573312 Kit, NOVA 10/0.03 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788294 Kit, NOVA 10/0.03 SOS o-ring FKM
96744838 Kit, NOVA 10/0.03 SS Sic/C EPDM
96744857 Kit, NOVA 10/0.03 SS Sic/C FKM
96744788 Kit, NOVA 10/0.03 SS Sic/Sic EPDM
96806241 Kit, NOVA 10/0.03 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744826 Kit, NOVA 10/0.03 SS Sic/Sic FKM
96744923 Kit, NOVA 10/0.06 DMS Sic/Sic EPDM
97573378 Kit, NOVA 10/0.06 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744932 Kit, NOVA 10/0.06 DMS Sic/Sic FKM
96789211 Kit, NOVA 10/0.06 DOS e/1 EPDM
96789230 Kit, NOVA 10/0.06 DOS e/2 FKM
97573303 Kit, NOVA 10/0.06 DOS e/3 FFLM/FEPS
97573272 Kit, NOVA 10/0.06 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744888 Kit, NOVA 10/0.06 FS Sic/C EPDM
96744913 Kit, NOVA 10/0.06 FS Sic/C FKM
96744869 Kit, NOVA 10/0.06 FS Sic/Sic EPDM
96744879 Kit, NOVA 10/0.06 FS Sic/Sic FKM
96788154 Kit, NOVA 10/0.06 SOS e/1 EPDM
96788228 Kit, NOVA 10/0.06 SOS e/2 FKM
97573335 Kit, NOVA 10/0.06 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788245 Kit, NOVA 10/0.06 SOS o-ring EPDM
97573313 Kit, NOVA 10/0.06 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788295 Kit, NOVA 10/0.06 SOS o-ring FKM
96744839 Kit, NOVA 10/0.06 SS Sic/C EPDM
96744858 Kit, NOVA 10/0.06 SS Sic/C FKM
96744808 Kit, NOVA 10/0.06 SS Sic/Sic EPDM
96806272 Kit, NOVA 10/0.06 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744827 Kit, NOVA 10/0.06 SS Sic/Sic FKM
96891595 Kit, NOVA 10/006 O-Ring PRV no Trip EPDM
96892052 Kit, NOVA 10/006 O-Ring PRV no Trip FKM
97725879 Kit, NOVA 20 Front cover Cap nuts
97573304 Kit, NOVA 20/0.07 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573273 Kit, NOVA 20/0.07 DOS o-ring FFKM/FEPS
97573336 Kit, NOVA 20/0.07 SOS e/3 FFKM/FEPS
97573314 Kit, NOVA 20/0.07 SOS o-ring FFKM/FEPS
96744924 Kit, NOVA 20/0.12 DMS Sic/Sic EPDM
97573379 Kit, NOVA 20/0.12 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744933 Kit, NOVA 20/0.12 DMS Sic/Sic FKM
96789222 Kit, NOVA 20/0.12 DOS e/1 EPDM
96789231 Kit, NOVA 20/0.12 DOS e/2 FKM
97573305 Kit, NOVA 20/0.12 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573274 Kit, NOVA 20/0.12 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744890 Kit, NOVA 20/0.12 FS Sic/C EPDM
96744914 Kit, NOVA 20/0.12 FS Sic/C FKM
96744870 Kit, NOVA 20/0.12 FS Sic/Sic EPDM
96744880 Kit, NOVA 20/0.12 FS Sic/Sic FKM
96788230 Kit, NOVA 20/0.12 SOS e/2 FKM
97573337 Kit, NOVA 20/0.12 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788249 Kit, NOVA 20/0.12 SOS o-ring EPDM
97573315 Kit, NOVA 20/0.12 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788296 Kit, NOVA 20/0.12 SOS o-ring FKM
96744840 Kit, NOVA 20/0.12 SS Sic/C EPDM
96744859 Kit, NOVA 20/0.12 SS Sic/C FKM
96744809 Kit, NOVA 20/0.12 SS Sic/Sic EPDM
96806273 Kit, NOVA 20/0.12 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744828 Kit, NOVA 20/0.12 SS Sic/Sic FKM
97528977 Kit, NOVA 20/007 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96891596 Kit, NOVA 20/012 O-Ring for PRV no TripK
96892054 Kit, NOVA 20/012 O-Ring PRV no Trip FKM
97725880 Kit, NOVA 30 Front cover Cap nuts
96744925 Kit, NOVA 30/0.22 DMS Sic/Sic EPDM
97512080 Kit, NOVA 30/0.22 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744934 Kit, NOVA 30/0.22 DMS Sic/Sic FKM
96789223 Kit, NOVA 30/0.22 DOS e/1 EPDM
96789242 Kit, NOVA 30/0.22 DOS E/2 FKM
97573306 Kit, NOVA 30/0.22 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573276 Kit, NOVA 30/0.22 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744891 Kit, NOVA 30/0.22 FS Sic/C EPDM
96744915 Kit, NOVA 30/0.22 FS Sic/C FKM
96744871 Kit, NOVA 30/0.22 FS Sic/Sic EPDM
96744881 Kit, NOVA 30/0.22 FS Sic/Sic FKM
96788159 Kit, NOVA 30/0.22 SOS e/1 EPDM
96788232 Kit, NOVA 30/0.22 SOS E/2 FKM
97573338 Kit, NOVA 30/0.22 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788250 Kit, NOVA 30/0.22 SOS o-ring EPDM
97573316 Kit, NOVA 30/0.22 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788298 Kit, NOVA 30/0.22 SOS o-ring FKM
96744841 Kit, NOVA 30/0.22 SS Sic/C EPDM
96744860 Kit, NOVA 30/0.22 SS Sic/C FKM
96744810 Kit, NOVA 30/0.22 SS Sic/Sic EPDM
96806274 Kit, NOVA 30/0.22 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744829 Kit, NOVA 30/0.22 SS Sic/Sic FKM
96744926 Kit, NOVA 30/0.33 DMS Sic/Sic EPDM
97573391 Kit, NOVA 30/0.33 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744935 Kit, NOVA 30/0.33 DMS Sic/Sic FKM
96789224 Kit, NOVA 30/0.33 DOS e/1 EPDM
96789243 Kit, NOVA 30/0.33 DOS e/2 FKM
97573307 Kit, NOVA 30/0.33 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573277 Kit, NOVA 30/0.33 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744892 Kit, NOVA 30/0.33 FS Sic/C EPDM
96744917 Kit, NOVA 30/0.33 FS Sic/C FKM
96744872 Kit, NOVA 30/0.33 FS Sic/Sic EPDM
96744882 Kit, NOVA 30/0.33 FS Sic/Sic FKM
96788188 Kit, NOVA 30/0.33 SOS e/1 EPDM
96788233 Kit, NOVA 30/0.33 SOS e/2 FKM
97573339 Kit, NOVA 30/0.33 SOS e/3 FFKM FEPS
96788264 Kit, NOVA 30/0.33 SOS o-ring EPDM
97573317 Kit, NOVA 30/0.33 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788299 Kit, NOVA 30/0.33 SOS o-ring FKM
96744852 Kit, NOVA 30/0.33 SS Sic/C EPDM
96744861 Kit, NOVA 30/0.33 SS Sic/C FKM
96744811 Kit, NOVA 30/0.33 SS Sic/Sic EPDM
96806493 Kit, NOVA 30/0.33 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744830 Kit, NOVA 30/0.33 SS Sic/Sic FKM
96891918 Kit, NOVA 30/033 O-Ring PRV no Trip EPDM
96892085 Kit, NOVA 30/033 O-Ring PRV no Trip FKM
97725881 Kit, NOVA 40 Front cover Cap nuts
96744927 Kit, NOVA 40/0.45 DMS Sic/Sic EPDM
97573393 Kit, NOVA 40/0.45 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744936 Kit, NOVA 40/0.45 DMS Sic/Sic FKM
96789225 Kit, NOVA 40/0.45 DOS e/1 EPDM
96789244 Kit, NOVA 40/0.45 DOS E/2 FKM
97573308 Kit, NOVA 40/0.45 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573278 Kit, NOVA 40/0.45 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744894 Kit, NOVA 40/0.45 FS Sic/C EPDM
96744918 Kit, NOVA 40/0.45 FS Sic/C FKM
96744873 Kit, NOVA 40/0.45 FS Sic/Sic EPDM
96744883 Kit, NOVA 40/0.45 FS Sic/Sic FKM
96788222 Kit, NOVA 40/0.45 SOS e/1 EPDM
96788234 Kit, NOVA 40/0.45 SOS E/2 FKM
97573340 Kit, NOVA 40/0.45 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788266 Kit, NOVA 40/0.45 SOS o-ring EPDM
97573318 Kit, NOVA 40/0.45 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788301 Kit, NOVA 40/0.45 SOS o-ring FKM
96744853 Kit, NOVA 40/0.45 SS Sic/C EPDM
96744863 Kit, NOVA 40/0.45 SS Sic/C FKM
96744822 Kit, NOVA 40/0.45 SS Sic/Sic EPDM
96806501 Kit, NOVA 40/0.45 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744831 Kit, NOVA 40/0.45 SS Sic/Sic FKM
96744928 Kit, NOVA 40/0.65 DMS Sic/Sic EPDM
97573394 Kit, NOVA 40/0.65 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744937 Kit, NOVA 40/0.65 DMS Sic/Sic FKM
96789226 Kit, NOVA 40/0.65 DOS e/1 EPDM
96789245 Kit, NOVA 40/0.65 DOS e/2 FKM
97573309 Kit, NOVA 40/0.65 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573279 Kit, NOVA 40/0.65 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744896 Kit, NOVA 40/0.65 FS Sic/C EPDM
96744874 Kit, NOVA 40/0.65 FS Sic/Sic EPDM
96744884 Kit, NOVA 40/0.65 FS Sic/Sic FKM
96788223 Kit, NOVA 40/0.65 SOS e/1 EPDM
96788236 Kit, NOVA 40/0.65 SOS e/2 FKM
97573371 Kit, NOVA 40/0.65 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788269 Kit, NOVA 40/0.65 SOS o-ring EPDM
97573319 Kit, NOVA 40/0.65 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788333 Kit, NOVA 40/0.65 SOS o-ring FKM
96744854 Kit, NOVA 40/0.65 SS Sic/C EPDM
96744864 Kit, NOVA 40/0.65 SS Sic/C FKM
96744823 Kit, NOVA 40/0.65 SS Sic/Sic EPDM
96806503 Kit, NOVA 40/0.65 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744832 Kit, NOVA 40/0.65 SS Sic/Sic FKM
96892009 Kit, NOVA 40/065 O-Ring PRV no Trip EPDM
96892010 Kit, NOVA 40/065 O-Ring PRV no Trip EPDM
96892086 Kit, NOVA 40/065 O-Ring PRV no Trip FKM
97725882 Kit, NOVA 50 Front cover Cap nuts
96744898 Kit, NOVA 50/0,95 FS Sic/C EPDM
96744929 Kit, NOVA 50/0.95 DMS Sic/Sic EPDM
97573395 Kit, NOVA 50/0.95 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744938 Kit, NOVA 50/0.95 DMS Sic/Sic FKM
96789227 Kit, NOVA 50/0.95 DOS e/1 EPDM
96789246 Kit, NOVA 50/0.95 DOS E/2 FKM
97573310 Kit, NOVA 50/0.95 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573280 Kit, NOVA 50/0.95 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744920 Kit, NOVA 50/0.95 FS Sic/C FKM
96744876 Kit, NOVA 50/0.95 FS Sic/Sic EPDM
96744885 Kit, NOVA 50/0.95 FS Sic/Sic FKM
96788224 Kit, NOVA 50/0.95 SOS e/1 EPDM
96788237 Kit, NOVA 50/0.95 SOS E/2 FKM
97573372 Kit, NOVA 50/0.95 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788272 Kit, NOVA 50/0.95 SOS o-ring EPDM
97573320 Kit, NOVA 50/0.95 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788335 Kit, NOVA 50/0.95 SOS o-ring FKM
96744855 Kit, NOVA 50/0.95 SS Sic/C EPDM
96744865 Kit, NOVA 50/0.95 SS Sic/C FKM
96744824 Kit, NOVA 50/0.95 SS Sic/Sic EPDM
96806504 Kit, NOVA 50/0.95 SS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744834 Kit, NOVA 50/0.95 SS Sic/Sic FKM
96744930 Kit, NOVA 50/1.29 DMS Sic/Sic EPDM
97573396 Kit, NOVA 50/1.29 DMS Sic/Sic FFKM/FEPS
96744939 Kit, NOVA 50/1.29 DMS Sic/Sic FKM
96789228 Kit, NOVA 50/1.29 DOS e/1 EPDM
97573311 Kit, NOVA 50/1.29 DOS e/3 FFKM/FEPS
97573301 Kit, NOVA 50/1.29 DOS o-ring FFKM/FEPS
96744901 Kit, NOVA 50/1.29 FS Sic/C EPDM
96744921 Kit, NOVA 50/1.29 FS Sic/C FKM
96788225 Kit, NOVA 50/1.29 SOS e/1 EPDM
96788240 Kit, NOVA 50/1.29 SOS e/2 FKM
97573373 Kit, NOVA 50/1.29 SOS e/3 FFKM/FEPS
96788275 Kit, NOVA 50/1.29 SOS o-ring EPDM
97573331 Kit, NOVA 50/1.29 SOS o-ring FFKM/FEPS
96788336 Kit, NOVA 50/1.29 SOS o-ring FKM
97631687 Kit, NOVA 50/1.29 SS P/P EPDM
96744856 Kit, NOVA 50/1.29 SS Sic/C EPDM
96744866 Kit, NOVA 50/1.29 SS Sic/C FKM
96744825 Kit, NOVA 50/1.29 SS Sic/Sic EPDM
96744836 Kit, NOVA 50/1.29 SS Sic/Sic FKM
96892087 Kit, NOVA 50/129 O-Ring PRV no Trip FKM
97725908 Kit, o-ring EPDM SIP06/SIP12
95086330 Kit, Shaft seal 001-19-AEE
95086337 Kit, Shaft seal 001-19-AEE
95086353 Kit, Shaft seal 001-19-AEE
95086372 Kit, Shaft seal 001-19-AEV
95086366 Kit, Shaft seal 001-19-AEV
95086373 Kit, Shaft seal 001-19-AEV
97685277 Kit, Shaft seal 001-19-AIE
95086333 Kit, Shaft seal 001-19-AIE
95086370 Kit, Shaft seal 001-19-AIV
95086691 Kit, Shaft seal 001-19-IIE
95086331 Kit, Shaft seal 001-19-KIE
95086332 Kit, Shaft seal 001-19-KIE
95086669 Kit, Shaft seal 001-19-KIE
97657602 Kit, Shaft seal 001-19-KIE
97657601 Kit, Shaft seal 001-19-KIE
95086686 Kit, Shaft seal 001-19-KIK
95086689 Kit, Shaft seal 001-19-KIK
95086623 Kit, Shaft seal 001-19-KIK
95086685 Kit, Shaft seal 001-19-KIK
95086367 Kit, Shaft seal 001-19-KIV
96812596 Kit, Shaft seal 001-19-KIV
97683131 Kit, Shaft seal 001-19-KKE
96945286 Kit, Shaft seal 001-19-NNK
97852246 Kit, Shaft seal 001-19-NNK
97712651 Kit, Shaft seal 001-19-OOE
95086408 Kit, Shaft seal 001-28-AEE
95086322 Kit, shaft seal 001-28-AEE
95086354 Kit, Shaft seal 001-28-AEE
95086409 Kit, Shaft seal 001-28-AEE
95086592 Kit, Shaft seal 001-28-AEE
95086745 Kit, Shaft seal 001-28-AEK
95086414 Kit, Shaft seal 001-28-AEV
97515780 Kit, Shaft seal 001-28-AEV
95086411 Kit, Shaft seal 001-28-AEV
95086412 Kit, Shaft seal 001-28-AEV
97685278 Kit, Shaft seal 001-28-AIE
95086419 Kit, Shaft seal 001-28-AIE
95086421 Kit, Shaft seal 001-28-AIV
95086690 Kit, Shaft seal 001-28-IIE
96745941 Kit, Shaft seal 001-28-IIV
95086423 Kit, Shaft seal 001-28-KIE
95086676 Kit, Shaft seal 001-28-KIE
95086424 kit, Shaft seal 001-28-KIE
97656985 Kit, Shaft seal 001-28-KIE
97656967 Kit, Shaft seal 001-28-KIE
95086555 Kit, Shaft seal 001-28-KIK
95086707 Kit, Shaft seal 001-28-KIK
95086426 Kit, Shaft seal 001-28-KIV
95086427 Kit, Shaft seal 001-28-KIV
97714291 Kit, Shaft seal 001-28-KIV
96907973 Kit, Shaft seal 001-28-KIV 7KH
96945283 Kit, Shaft seal 001-28-OOE
95086589 Kit, Shaft seal 001-38-AEE
96786075 Kit, Shaft seal 001-38-AEE
95086429 Kit, Shaft seal 001-38-AEE
95086434 Kit, Shaft seal 001-38-AEV
96772927 Kit, Shaft seal 001-38-IIE
96759198 Kit, Shaft seal 001-38-IIE
95086441 Kit, Shaft seal 001-38-KIE
95086442 Kit, Shaft seal 001-38-KIV
97657120 Kit, Shaft seal 001-38-NNE
96945282 Kit, Shaft seal 001-38-OOE
95086598 Kit, Shaft seal 002-12-EAV
95086314 Kit, Shaft seal 002-19-AEE
95086382 Kit, Shaft seal 002-19-AEV
95086343 Kit, Shaft seal 002-19-KAE
95086379 Kit, Shaft seal 002-19-KAV
95086340 Kit, Shaft seal 002-19-KIE
95086630 Kit, Shaft seal 002-19-KIK
95086376 Kit, Shaft seal 002-19-KIV
95086595 Kit, Shaft seal 002-22-AEE
95086324 Kit, Shaft seal 002-28-AEE
95086443 Kit, Shaft seal 002-28-AEE
95086445 Kit, Shaft seal 002-28-AEV
96788718 Kit, Shaft seal 002-28-CAV
95086452 Kit, Shaft seal 002-28-KIE
95086453 Kit, Shaft seal 002-28-KIE
95086456 Kit, Shaft seal 002-28-KIV
95086458 Kit, Shaft seal 002-38-AEE
95086459 Kit, Shaft seal 002-38-AEV
95086462 Kit, Shaft seal 002-38-KAE
95086463 Kit, Shaft seal 002-38-KAV
95086465 Kit, Shaft seal 002-38-KIE
95086468 Kit, Shaft seal 002-38-KIV
95086483 Kit, Shaft seal BS2-19-AIE
95086484 Kit, Shaft seal BS2-19-AIV
95086485 Kit, Shaft seal BS2-19-KIE
95086487 Kit, Shaft seal BS2-28-AIE
95086488 Kit, Shaft seal BS2-28-AIV
95086489 Kit, Shaft seal BS2-28-KIE
95086490 Kit, Shaft seal BS2-28-KIV
95086492 Kit, Shaft seal BS2-38-AIE
95086494 Kit, Shaft seal BS2-38-KIE
95086344 Kit, Shaft seal BS3-19-AIE
95086633 Kit, Shaft seal BS3-19-AIK
95086316 Kit, Shaft seal BS3-19-KIE
95086496 Kit, Shaft seal BS3-28-AIE

95086325 Kit, Shaft seal BS3-28-KIE
95086501 Kit, Shaft seal BS3-38-KIE
95086564 Kit, Shaft seal L1K-19-AEE
95086611 Kit, Shaft seal L1K-19-KIE
95086345 Kit, Shaft seal L1K-19-KKE
96903680 Kit, Shaft seal L1K-22-AEV
98348133 Kit, Shaft seal L1K-22-CAE
95086736 Kit, Shaft seal L1K-22-KAE
95086609 Kit, Shaft seal L1K-22-KKV
95086326 Kit, Shaft seal L1K-28-AEE
95086631 Kit, Shaft seal L1K-28-KKE
95086505 Kit, Shaft seal L1K-30-AEV
95086734 Kit, Shaft seal L1K-30-KIE
95086511 Kit, Shaft seal L1K-30-KIE
95086515 Kit, Shaft seal L1K-30-KIV
95086565 Kit, Shaft seal L1K-30-KIV
97645088 Kit, Shaft seal L1K-38-KKV
95086517 Kit, Shaft seal L1K-40-AEE
95086521 Kit, Shaft seal L1K-40-AEV
95086525 Kit, Shaft seal L1K-40-KAE
95086729 Kit, Shaft seal L1K-40-KIE
95086527 Kit, Shaft seal L1K-40-KIE
95086531 Kit, Shaft seal L1K-40-KIV
95086566 Kit, Shaft seal L1K-40-KIV
95086733 Kit, Shaft seal L1K-43-KKV
95086534 Kit, Shaft seal L1K-50-AEE
95086537 Kit, Shaft seal L1K-50-AEV
95086542 Kit, Shaft seal L1K-50-KAV
95086760 Kit, Shaft seal L1K-50-KIE
95086543 Kit, Shaft seal L1K-50-KIE
95086580 Kit, Shaft seal L1K-50-KIV
95086546 Kit, Shaft seal L1K-50-KIV
95086321 Kit, Shaft seal L1N-20-AEE
97626215 Kit, Shaft seal O7K-19-KIV
95086406 Kit, Shaft seal OB2-19-AEE
95086561 Kit, Shaft seal OB2-19-IIE
95086317 Kit, Shaft seal OB3-19-AEE
95086319 Kit, Shaft seal OB3-19-IIE
97680133 Kit, Shaft seal OB3-19-KIV
95086327 Kit, Shaft seal OB3-28-AEE
95086470 Kit, Shaft seal OB3-28-AEV
95086329 Kit, Shaft seal OB3-28-IIE
95086477 Kit, Shaft seal OB3-38-AEV
95086480 Kit, Shaft seal OB3-38-IIE
98470889 Kit, Spring washer A6- A2
98929467 Kit,B-023/1-7,5kW2-400/690V-50Hz-B5-IE3
96943983 KIT-Distance washer 199/130x0,05/01
98381870 KIT-Motor F&B, 3 kW 2-460VD ±10% IE2
97720552 Locking pin 5 x 32 ISO 8752 A2
97720553 Locking pin 8 x 32 ISO 8752 A2
98600500 Machine foot Motor rear MBG100-B5-D195/H
97765204 Mechanical seal assambly Quench F&B I
97765206 Mechanical seal assambly Quench F&B II
96799320 Mechanical seal installation tube
96799344 Mechanical seal installation tube
96799351 Mechanical seal installation tube
96799372 Mechanical seal installation tube
96799915 Mounting device
96799917 Mounting device
96765890 Mounting sleeve dia 19
96799750 Mounting sleeve dia28
97725282 Mounting sleeve for Hygia F&B I K
97777831 Mounting sleeve Hygia F&B II K
96799506 Mounting sleeve Ø19
96799509 Mounting sleeve Ø22
96799757 Mounting sleeve Ø30
96799759 Mounting sleeve Ø38
96799760 Mounting sleeve Ø40
96799802 Mounting sleeve Ø50
98387875 Oil level measurer G1/2
97513660 O-ring Ø19x2 / I320
98533149 O-ring D129.5x3 FDA-FKM
97931127 O-ring Di 31,42X2,62-FDA/USP-FEPM
95088339 O-ring Di101,27x2,62 FDA/FKM
96902202 O-ring Di101,27x2,62 FDA/USP-EPDM
95088353 O-ring Di10x3 FDA/FEP-S
95088350 O-ring Di10x3 FDA/FKM
96846576 O-ring Di10x3 FDA/USP-EPDM
97931126 O-ring Di10x3 FDA/USP-FEPM
95088501 O-ring Di113,97x2,62 FDA/FEP-S
95088499 O-ring Di113,97x2,62 FDA/FKM
98042573 O-ring Di113,97x2,62 FDA/USP-FEPM
95088507 O-ring Di116x3 FDA/EPDM
95088506 O-ring Di116x3 FDA/FKM
95088511 O-ring Di117,1x1,78 FDA/EPDM
95088485 O-ring Di122x3 FDA/EPDM
95088483 O-ring Di122x3 FDA/FKM
95088440 O-ring Di129,5x3 FDA/EPDM
95088457 O-ring Di140x4 FDA/EPDM
95088456 O-ring Di140x4 FDA/FKM
95088391 O-ring Di148,5x2 FDA/FKM
96902205 O-ring Di148,5x2 FDA/USP-EPDM
95088390 O-ring Di150x4 FDA/FEP-S
95088388 O-ring Di150x4 FDA/FKM
96825865 O-ring Di150x4 FDA/USP-EPDM
97823125 O-ring Di151,99x3,53 FDA/FKM
96742417 O-ring Di15x1 FDA/EPDM
95088588 O-ring Di15x1 FDA/FKM
98042555 O-ring Di15x1 FDA/USP-FEPM
95088509 O-ring Di160x5,3 FDA/EPDM
95088396 O-ring Di170x4 FDA/EPDM
95088397 O-ring Di170x4 FDA/FEP-S
95088494 O-ring Di18,64x3,53 FFKM
95088337 O-ring Di190x4 FDA/EPDM
95088503 O-ring Di190x5,3 FDA/EPDM
95088502 O-ring Di190x5,3 FDA/FKM
95088347 O-ring Di193x6 FDA/FEP-S
95088343 O-ring Di193x6 FDA/FKM
96840938 O-ring Di193x6 FDA/USP-EPDM
97931128 O-ring Di193x6 FDA/USP-FEPM
95088400 O-ring Di195x5 FDA/EPDM
95088384 O-ring Di197x4,5 FDA/FKM
96902206 O-ring Di197x4,5 FDA/USP-EPDM
98143285 O-ring Di197x4,5 FDA/USP-FEPM
95088348 O-ring Di199x4 FDA/FEP-S
95088342 O-ring Di199x6 FDA/FEP-S
95088403 O-ring Di200x4 FDA/FEP-S
95088401 O-ring Di200x4 FDA/FKM
96902171 O-ring Di200x4 FDA/USP-EPDM
98073861 O-ring Di200x4 FDA/USP-FEPM
98336540 O-ring Di22,22x2,62 FDA/FEP-S
95088363 O-ring Di22,22x2,62 FDA/FKM
97931130 O-ring Di22,22X2,62 FDA/USP-FEPM
95088505 O-ring Di227,9x5,33 FDA/EPDM
95088495 O-ring Di23,39x3,53 FFKM
95088414 O-ring Di230x5 FDA/EPDM
95088413 O-ring Di230x5 FDA/FKM
95088371 O-ring Di238x5 FDA/FKM
96902210 O-ring Di238x5 FDA/USP-EPDM
95088374 O-ring Di240x4 FDA/FKM
96902208 O-ring Di240x4 FDA/USP-EPDM
95088362 O-ring Di242x6 FDA/FEP-S
95088359 O-ring Di242x6 FDA/FKM
96809013 O-ring Di242x6 FDA/USP-EPDM
97702576 O-ring Di245x6 FDA/FEP-S
95088419 O-ring Di250x4 FDA/EPDM
95088418 O-ring Di250x4 FDA/FKM
95088423 O-ring Di260x5 FDA/EPDM
95088422 O-ring Di260x5 FDA/FKM
97767752 O-ring Di28,17x3,53 FDA/USP/3A-FFKM
95088576 O-ring Di28,25x2,62 FDA/EPDM
97726113 O-ring Di28,25x2,62 FDA/FEP-S
96831812 O-ring Di28,25x2,62 FDA/FKM
97626843 O-ring Di28,25x2,62 FDA/USP-EPDM
95088432 O-ring Di300x5 FDA/EPDM
95088369 O-ring Di31,42x2,62 FDA/FEP-S
95088367 O-ring Di31,42x2,62 FDA/FKM
96901053 O-ring Di31,42x2,62 FDA/USP-EPDM
95088435 O-ring Di315x5 FDA/EPDM
95088434 O-ring Di315x5 FDA/FKM
95088442 O-ring Di340x6 FDA/EPDM
95088441 O-ring Di340x6 FDA/FKM
95088445 O-ring Di350x5 FDA/EPDM
97743350 O-ring Di36,09x3,53 FDA/USP/3A-FFKM
95088449 O-ring Di367x5 FDA/EPDM
95088448 O-ring Di367x5 FDA/FKM
97823694 O-ring Di40,86x3,53 FDA/USP-EPDM
95088467 O-ring Di40x2,5 FDA/EPDM
95088466 O-ring Di40x2,5 FDA/FKM
95088525 O-ring Di40x5 FDA/EPDM
95088380 O-ring Di434x5 FDA/EPDM
95088379 O-ring Di434x5 FDA/FKM
95088460 O-ring Di52x5 FDA/FEP-S
95088480 O-ring Di58x3 FDA/EPDM
95088479 O-ring Di58x3 FDA/FKM
95088476 O-ring Di78x2,5 FDA/EPDM
95088475 O-ring Di78x2,5 FDA/FKM
95088358 O-ring Di88,57x2,62 FDA/FEP-S
95088355 O-ring Di88,57x2,62 FDA/FKM
96840936 O-ring Di88,57x2,62 FDA/USP-EPDM
97930689 O-ring Di88,57x2,62 FDA/USP-FEPM
95088465 O-ring Di95x2,5 FDA/EPDM
96845170 Pan head slotted screw M4 x 10 - A2
96799418 Plastic adapter for mechanical seal d=19
96799413 Plastic adapter for mechanical seal d=28
96799417 Plastic adapter for mechanical seal d=30
96799395 Plastic adapter for mechanical seal d=38
96799414 Plastic adapter for mechanical seal d=40
96799377 Plastic adapter for mechanical seal d=50
96799099 Plate device da210/di90x4
96799095 Plate device da260/di100x4
96839415 Radial shaft seal DIN3760-A 48x68x10-FKM
97719051 Radial shaft seal DIN3760-AS 30x47x7-NBR
97719052 Radial shaft seal DIN3760-AS 60x80x10BRR
96961252 Radial shaft seal DOA 20x35x3,5 EPDM
97535878 Radial shaft seal DOA 30x47x3,5 EPDM
95089381 roller bearing NU2212-DIN5412-60/110x28
96799889 Screw locking Loctide 243
98563471 Seal cartridge btb/M7N-K3K-40-3A1.02
98351115 Set QAV 090 Euro-HYGIA II
96934791 Set QAV 091 Euro-HYGIA I
96943445 Set QAV 097 Hygiana II
96957559 Set QAV 244
96943520 Set QAV 250 Euro-HYGIA II
96943587 Set QAV 291 Hygiana II/2
98351157 Set QAV 296 Hygiana III-7/2
98355975 Shaft seal 002-38-AEE
98355991 Shaft seal 002-38-KKE
98461761 Shaft seal OB3-28-KIV
98629490 Shaft seal OOA 30x47x7-D3/D4-31 EPDM

96836330 Kit, NOVA 10 Shims
96787877 Kit, NOVA 10/0.03 rotor biwing/EPDM
96787916 Kit, NOVA 10/0.03 rotor biwing/FKM
96788124 Kit, NOVA 10/0.03 rotor multilobe/EPDM
96788136 Kit, NOVA 10/0.03 rotor multilobe/FKM
96788047 Kit, NOVA 10/0.03 rotor uniwing/EPDM
96788099 Kit, NOVA 10/0.03 rotor uniwing/FKM
96787880 Kit, NOVA 10/0.06 rotor biwing/EPDM
96788035 Kit, NOVA 10/0.06 rotor biwing/FKM
96788126 Kit, NOVA 10/0.06 rotor multilobe/EPDM
96788137 Kit, NOVA 10/0.06 rotor multilobe/FKM
96788048 Kit, NOVA 10/0.06 rotor uniwing/EPDM
96788101 Kit, NOVA 10/0.06 rotor uniwing/FKM
96836331 Kit, NOVA 20 Shims
96787881 Kit, NOVA 20/0.12 rotor biwing/EPDM
96788037 Kit, NOVA 20/0.12 rotor biwing/FKM
96788127 Kit, NOVA 20/0.12 rotor multilobe/EPDM
96771490 Kit, NOVA 20/0.12 rotor multilobe/FKM
96788049 Kit, NOVA 20/0.12 rotor uniwing/EPDM
96788105 Kit, NOVA 20/0.12 rotor uniwing/FKM
97528974 Kit, NOVA 20/007 rotor multilobe FFKM
96836342 Kit, NOVA 30 Shims
96787903 Kit, NOVA 30/0.22 rotor biwing/EPDM
96788039 Kit, NOVA 30/0.22 rotor biwing/FKM
96788128 Kit, NOVA 30/0.22 rotor multilobe/EPDM
96788140 Kit, NOVA 30/0.22 rotor multilobe/FKM
96788051 Kit, NOVA 30/0.22 rotor uniwing/EPDM
96788107 Kit, NOVA 30/0.22 rotor uniwing/FKM
96787904 Kit, NOVA 30/0.33 rotor biwing/EPDM
96788040 Kit, NOVA 30/0.33 rotor biwing/FKM
96788129 Kit, NOVA 30/0.33 rotor multilobe/EPDM
96788141 Kit, NOVA 30/0.33 rotor multilobe/FKM
96788063 Kit, NOVA 30/0.33 rotor uniwing/EPDM
96788108 Kit, NOVA 30/0.33 rotor uniwing/FKM
96836344 Kit, NOVA 40 Shims
96787905 Kit, NOVA 40/0.45 rotor biwing/EPDM
96788041 Kit, NOVA 40/0.45 rotor biwing/FKM
96788065 Kit, NOVA 40/0.45 rotor uniwing/EPDM
96788109 Kit, NOVA 40/0.45 rotor uniwing/FKM
96787906 Kit, NOVA 40/0.65 rotor biwing/EPDM
96788043 Kit, NOVA 40/0.65 rotor biwing/FKM
96788133 Kit, NOVA 40/0.65 rotor multilobe/EPDM
96788145 Kit, NOVA 40/0.65 rotor multilobe/FKM
96788069 Kit, NOVA 40/0.65 rotor uniwing/EPDM
96788110 Kit, NOVA 40/0.65 rotor uniwing/FKM
96836346 Kit, NOVA 50 Shims
96787909 Kit, NOVA 50/0.95 rotor biwing/EPDM
96788044 Kit, NOVA 50/0.95 rotor biwing/FKM
96787564 Kit, NOVA 50/0.95 rotor multilobe/EPDM
96788148 Kit, NOVA 50/0.95 rotor multilobe/FKM
96788092 Kit, NOVA 50/0.95 rotor uniwing/EPDM
96788111 Kit, NOVA 50/0.95 rotor uniwing/FKM
96787914 Kit, NOVA 50/1.29 rotor biwing/EPDM
96788045 Kit, NOVA 50/1.29 rotor biwing/FKM
96787566 Kit, NOVA 50/1.29 rotor multilobe/EPDM
96788150 Kit, NOVA 50/1.29 rotor multilobe/FKM
96788096 Kit, NOVA 50/1.29 rotor uniwing/EPDM
96788122 Kit, NOVA 50/1.29 rotor uniwing/FKM
98155751 Kit, pump shaft F&B-Hygia I BG 100 / 112
96758032 Kit, Rolling element NOVA 10
96758035 Kit, Rolling element NOVA 20
96758037 Kit, Rolling element NOVA 30
96758039 Kit, Rolling element NOVA 40
96758040 Kit, Rolling element NOVA 50
95089752 Kit, stand GG-Foot-BG1 H110 KTL GG20
95089753 Kit, stand GG-Foot-BG2 H117 KTL GG20
96749112 Kit,Pump shaft AD-BG2-28/28-bearings+nut
95089218 KLB-backplate BL-EF 4-001-28
98389961 KLM-annl. casing 1 1/2"/1 1/2"-GS-SMS-Y
98171660 KLM-annl. casing 100/80-FL EN1092-1/11
97574076 KLM-annl. casing 100/80-Kr EN1092-1/052
97759732 KLM-annl. casing 101/104-GS SMS/Fr
98286689 KLM-annl. casing 104/76-GS SMS/Fr-Y
97625188 KLM-annl. casing 104/76-KL SMS Clamp-O-8
97573047 KLM-annl. casing 125/100-FL DIN2633/C-Y
97780852 KLM-annl. casing 2"/1 1/2" - GS SMS-Y
97755757 KLM-annl. casing 2"/2" - GS SMS - Y 
97684485 KLM-annl. casing 2"/2"-GS RJT - Y 3A1.02
97640206 KLM-annl. casing 3"/2 1/2"-KL TriClover
98286054 KLM-annl. casing 3"/3" - GS SMS-Y 3A1.02
98435364 KLM-annl. casing 4"/4" - GS SMS
98128173 KLM-annl. casing 40/40-FL-DIN2633/C
98086631 KLM-annl. casing 63/63-KL SMS Clamp-O-10
97851918 KLM-annl. casing 65/65 - FL EN1092-1/11
98347578 KLM-annular casing 2 1/2"/2" - GS SMS-Y
96802285 KLM-Annular Casing 51/51-GS SMS-Y 3A1.02
95089246 KLM-backplate VA-EF 3-001-19 3A1.02
95089253 KLM-backplate VA-EF 4-001-28 3A1.02
96744399 KLM-Casing 80/80-GS 11851-Y
96740470 KLM-Casing 100/100-GS 11851-Y
96758822 KLM-Casing 100/80-Kr EN1092-1/052 B1/10
96742160 kLM-Casing 40/40-GS 11851-Y
96744497 KLM-Casing 50/50-GS 11851-Y
96746305 KLM-Casing 65/65-GS 11851-Y
96959097 Lantern 0 - machined 46,5-VA-EF
95089268 Lantern 470-400-mach. 150-GG-MBG200
95089270 Lantern I Bloc/SUPER-mach. 80-GG
95089271 Lantern II Bloc/SUPER mach. 66-GG
95089272 Lantern III-machined 88-GG
97760751 Lantern II-machined, exz-173,8-EG-MBG100
95089284 Lantern I-machined 45-GG-EF
95089295 Locating ring 28/19x7-tan-2Gew. 3A1.02
95089296 Locating ring 30/19,5x3-btb 3A1.02
95089298 Locating ring 35/28x7-tan-2Gew. 3A1.02
95089303 Locating ring 48/28,1x2-btb 3A1.02
95089304 Locating ring 50/38x8-tan-2Gew. 3A1.02
95089312 Locking plate Ø28-2er Sitz iiB2/B3
96742463 machine foot L80-D22-G1/2
97564352 Machine foot-NGI-M50-12-038
95089742 Machine foot-NGIM50-12-050
97637786 Motor foot DNA 132M/2
97637738 Motor foot DNA 132S/2
96913246 Nut with clip fitting M10 x 13 Contra II
96867189 O-ring for Casing EPDM SANITA
96864987 Plug in shaft 3S, MEC 90 with coupling
96795976 Plug in shaft NDC32-160 BG 90/71,1,5-2,2
97657477 Pump housing 2"/2"-KL-L14AM-V-28
96833123 Pump housing SIPLA 65.1
95088280 Pump shaft 470/400 40/55-235-AISI 316 Ti
95088305 Pump shaft AD-BG 1/6 19/28-379,5
97661429 Pump shaft AD-BG1 19/28 - with bearings
95088259 Pump shaft AD-BG1 19/28-260-AISI 316 Ti
96778298 Pump shaft AD-BG1/1 19/28-incl. bearing
97528912 Pump shaft AD-BG1/5 19/28 - with bearing
96765746 Pump shaft AD-BG1/6 19/28 -bearing/nut
96784641 Pump shaft AD-BG2 28/28
97679640 Pump shaft AD-BG2 28/28 - with bearings
97761432 Pump shaft AD-BG2 28/28 AISI 329 A/F 51
98336538 Pump shaft AD-BG2 28/28-304-AISI 316 Ti
95088265 Pump shaft AD-BG2 28/28-304-AISI 329 A/F
95088271 Pump shaft AD-BG2 30/28-330
95088322 Pump shaft AD-BG2/1 28/28-298-AISI 316Ti
96766791 Pump shaft AD-BG2/3 28/28 incl. bearings
96766793 Pump shaft AD-BG2/4 28/28
95088320 Pump shaft AD-BG2/4 28/28-394-AISI 316Ti
95088268 Pump shaft AD-BG3 28/48-464-AISI 316 Ti
97716751 Pump shaft AD-BG3 40/48 - with bearings
95088242 Pump shaft AD-BG3/2 38/48-478-EF
95088284 Pump shaft C-530 50/42-L594
97789065 Pump shaft CN I 19/18 - with bearings
96759785 Pump shaft CN III/4 38/48
95088289 Pump shaft CNH70 sonder 50/42-L614
95088260 Pump shaft CN-I 19/18-335,5-AISI 316 Ti
95088222 Pump shaft CN-I/2 19/18-319-single
95088223 Pump shaft CN-I/3 19/18-345-single
95088226 Pump shaft CN-I/6 19/18-423-single
95088221 Pump shaft CN-I/6 19/18-453-double
95088267 Pump shaft CN-II 28/24-436,5-AISI 316 Ti
95088230 Pump shaft CN-II/5 28/24-622-AISI 316 Ti
97528701 Pump shaft K-0/1 19/14-102,5-dopp.
96752289 Pump shaft K-0/1 19/14-62-EF AISI 316 Ti
97576369 Pump shaft K-0/1 19/19-82-EF AISI 316 Ti
97535427 Pump shaft K-0/2 19/14-82,5-EF AISI 316
97513276 Pump shaft K-0/3 19/14-123-EF AISI 316 T
97717770 Pump shaft K-0/3 19/24-123-EF AISI 316 T
96940678 Pump shaft K-0/4 19/24-143,5-EF
97508290 Pump shaft K-0/5 19/24-164-EF AISI 316Ti
98348138 Pump shaft K-BG1/1 19/28-210 1.4571
97642416 Pump shaft K-BG1/1 19/38-210 AISI 316 Ti
97654058 Pump shaft Panda-I K 19/19-162
97653605 Pump shaft Panda-I K 19/24-162
97654072 Pump shaft Panda-I K 19/24-242-dop
97712548 Pump shaft Panda-I K 19/28-162 AISI 316
97654083 Pump shaft Panda-I K 19/28-242-dop
97906633 Pump shaft Panda-II ETA 25/1638-170
97654084 Pump shaft Panda-II K 28/24-170
97654087 Pump shaft Panda-II K 28/28-170
97654112 Pump shaft Panda-II K 28/28-236-dop
97654102 Pump shaft Panda-II K 28/38-170
97654114 Pump shaft Panda-II K 28/38-236-dop
97654067 Pump shaft Panda-IK 19/28-162
97501541 Pump shaft SIPLA 18.1-28.1 Adapta
95089367 Pump stand Ier-300x250x690-260x120x13
95088768 repl. by 95088769
98486993 Rotor case NL20/0.12-GS-1 1/2"/ 1 1/2"
97697462 Rotor retainer NL20 d38,8xM12 3A2.05
97697468 Rotor retainer NL30 d53,8xM16 3A2.05
97620804 Rotor retainer NL40 d69,8xM20 3A2.05
98680156 Seal carrier dop-XXX/001-19-B/AD/CN
95089393 Seal cartridge double 001-19 3A1.02
95089394 Seal cartridge double 001-28 3A1.02
97579238 Seal cover 106,4-btb 001-28-89/4x6,5
97527282 Seal cover 106,4-tan iiB3-002-28-89
97528020 Seal cover 93,4-btb 001-19-76/4x6,6
95089515 Seal cover 93-btb 001-19-76/4xM6,6
97790632 Seal cover 93-btb 001-19-76/4xM6,6-P
95089598 Seal spacer 28/16x3,0-O 3A1.02
95089599 Seal spacer 28/16x3,5-O 3A1.02
95089602 Seal spacer 28/16x4,0-O 3A1.02
95089605 Seal spacer 28/16x4,5-O 3A1.02
95089606 Seal spacer 28/16x4,75-O 3A1.02
95089607 Seal spacer 28/16x5,0-O 3A1.02
95089614 Seal spacer 38/24x3,0-O 3A1.02
95089616 Seal spacer 38/24x3,5-O 3A1.02
95089618 Seal spacer 38/24x4,0-O 3A1.02
95089619 Seal spacer 38/24x4,25-O 3A1.02
95089620 Seal spacer 38/24x4,5-O 3A1.02
95089622 Seal spacer 38/24x5,0-O 3A1.02
95089627 Seal spacer 52/35x4-F
97672644 Seal spacer-28/13x4-O-3A1.02
96742213 Shaft A-360 30/24 inc. bearings and nut
98337204 Shaft AD-BG1 19/28 with bearing and nut
96745979 Shaft B-470 40/32 with bearing and nut
96742090 Shaft C-530 50/42 - inc.bearings and nut
96754353 Shaft Durietta 0/4
97513616 Shaft PANDA I -24G / I271
96857086 Shoulderring NOVAlobe 20 Gearbox
97847294 Shroud B201,6xL300xH250,8 BG90 AISI 304
96782400 Shroud cover AD-BG1.2 Ø370x460
96788719 Shroud cover AD-BG2.2 Ø 420x510
96883473 Shroud HYGIA I F&B 320x426
95089634 Shroud support ring MBG 132S / 132M
95089635 Shroud support ring MBG 160L / 160M
95089638 Shroud support ring MBG 80 / 90 Ø220/200
98173058 Shroud-D320xL410-AD BG1.1 - AISI 304
97621738 Spacer ring 119,8/45x3 3A1.02
97513757 Spacer ring 18/12x19-0 3A1.02 - AISI 316
95089649 Spacer ring 28/16x9,9-O 3A2.05
95089654 Spacer ring 40/30,1x10,5-AISI316L
95089665 Spacer ring 50/24,3x41- tan-ab MBG 132
97742558 St. st. ball feet beh. MBG132-160 M20-V
96936372 Stainless steel ball feet L168-D18-M16
98043550 Suction cover 1"-GS SMS-29 3A1.02
95088014 Suction cover 38,1-KL Dockw-Imperial
95087618 Suction cover DN32-GS DIN11851-32 3A1.02
97533626 Suction cover DN32-GS DIN11851-42 3A1.02
95087672 Suction cover DN65-GS DIN11851-70 3A1.02
95087783 Suction cover G1 1/2-GS DIN ISO 228a-60
96878170 Tie bolt M10x150
96830052 Tie bolt M10x182 suction casing
96925846 Tie bolt M10x234
96844333 Tie bolt-M6x116,5-suction cover-2stages
96848541 Tie bolt-M6x156,8-suction cover-3stages
97536777 Tie bolt-M6x177,3suction cover-4stages
97536780 Tie bolt-M6x201,8-suction cover-5stages
97532859 Tie bolt-M6x96-suction cover-1stages
98427843 B-022/1-1,5kW 2-220/380V-50Hz-B35-BG90S
98234299 B-022/1-2,2kW-2-230/400V-B5/V1-BG90L
98769597 B-022/1-4kW 2-400/690V-50Hz-B5-IE3
97980807 B-022/1-IEC, 1,5kW 2-230VD/400V IE2
98234832 B-023/1-15kW-2-400/690V-B5/V1-BG160M
98875869 B-023/1-5,5kW 4-400/690V-50Hz-B35-IE3
98234825 B-023/1-7,5kW-2-400/690V-B5/V1-BG132S
98841316 B-101/5-4kW 2-230/400V-50Hz-B5-IE3
96884663 B-NOR/D-IEC, 0,55kW 2-230VD/400V EFF2
98059660 B-NOR/D-IEC, 0,55kW 2-230VD/400V EFF2
98703582 BS-022/1-1.1kW 4-220/380V-50Hz-B5-BG90S
98234842 BS-023/1-11kW-2-220/380V-B5-BG132M
98236212 BS-063/1-5,5kW-4-400/690V-B5-BG132S
97904049 Fan cover for DNA 132 M/2
96755179 Fan cover VST BL AH112 1LA9
97846246 Fan impeller BG90L 2POL PPN NR. 7.04
98444508 Gear motor Nord SK672-1-132MH 7,5kW KKR
98335602 Pump housing DIN 65x40-200
97641662 Rotor 2.1
96845661 Stator 2.1 with intake-chamfer neoprene
96840108 Kit, Shaft seal BBVP HS,X2
97771928 Kit, Wear ring HS125-100-370x2 Brz
97771929 Kit, Wear ring HS150-125-415x2 Brz
97771930 Kit, Wear ring HS200-150-475x2 Brz
97771931 Kit, Wear ring HS250-200-575x2 Brz
97771909 Kit,Bearing DS1, DS2
96827582 Kit,Bearing HS, XE
97771910 Kit,Bearing HS200-150-475x2
97771911 Kit,Bearing HS250-200-575x2
96827576 Kit,Bearing,HS,X2
96827577 Kit,Bearing,HS,X4
96827578 Kit,Bearing,HS,X5
96827579 Kit,Bearing,HS,X6
96827581 Kit,Bearing,HS,X7
96840088 Kit,Bearing,HS,XK
96840087 Kit,Bearing,HS,XV
96840086 Kit,Bearing,HS200-150-483
97527542 Kit,Coupling Grid Assembly 110D
97527534 Kit,Coupling Grid Assembly 20D
97527535 Kit,Coupling Grid Assembly 30D
97527536 Kit,Coupling Grid Assembly 40D
97527537 Kit,Coupling Grid Assembly 50D
97527538 Kit,Coupling Grid Assembly 60D
97527539 Kit,Coupling Grid Assembly 70D
97527540 Kit,Coupling Grid Assembly 80D
97527541 Kit,Coupling Grid Assembly 90D
97623809 Kit,Coupling grid hub raw 110D
97623801 Kit,Coupling grid hub raw 20D
97623802 Kit,Coupling grid hub raw 30D
97623803 Kit,Coupling grid hub raw 40D
97623804 Kit,Coupling grid hub raw 50D
97623805 Kit,Coupling grid hub raw 60D
97623806 Kit,Coupling grid hub raw 70D
97623807 Kit,Coupling grid hub raw 80D
97623808 Kit,Coupling grid hub raw 90D
97527465 Kit,Coupling Grid mach 110D 44.45 - 100
97527466 Kit,Coupling Grid mach 110D 50.8 - 100
97527467 Kit,Coupling Grid mach 110D 53.975 - 100
97527468 Kit,Coupling Grid mach 110D 57.15 - 100
97527469 Kit,Coupling Grid mach 110D 63.5 - 100
97527470 Kit,Coupling Grid mach 110D 63.5 - 110
97527471 Kit,Coupling Grid mach 110D 79.375 - 100
97527472 Kit,Coupling Grid mach 110D 79.375 - 110
97619276 Kit,Coupling Grid mach 120D 79.375 - 120
97527414 Kit,Coupling Grid mach 20D 25.4 - 24
97527415 Kit,Coupling Grid mach 30D 25.4 - 28
97527416 Kit,Coupling Grid mach 40D 25.4 - 38
97527417 Kit,Coupling Grid mach 40D 25.4 - 42
97527418 Kit,Coupling Grid mach 40D 38.1 - 28
97527419 Kit,Coupling Grid mach 40D 38.1 - 38
97527420 Kit,Coupling Grid mach 40D 38.1 - 42
97527421 Kit,Coupling Grid mach 50D 25.4 - 48
97527422 Kit,Coupling Grid mach 50D 38.1 - 48
97527423 Kit,Coupling Grid mach 50D 44.45 - 42
97527424 Kit,Coupling Grid mach 50D 44.45 - 48
97527425 Kit,Coupling Grid mach 60D 25.4 - 55
97527426 Kit,Coupling Grid mach 60D 30.1625 - 55
97527427 Kit,Coupling Grid mach 60D 38.1 - 55
97527428 Kit,Coupling Grid mach 60D 44.45 - 55
97527429 Kit,Coupling Grid mach 60D 53.975 - 55
97527430 Kit,Coupling Grid mach 70D 25.4 - 60
97527431 Kit,Coupling Grid mach 70D 30.1625 - 60
97527432 Kit,Coupling Grid mach 70D 30.1625 - 65
97527433 Kit,Coupling Grid mach 70D 38.1 - 60
97527434 Kit,Coupling Grid mach 70D 38.1 - 65
97527435 Kit,Coupling Grid mach 70D 44.45 - 60
97527436 Kit,Coupling Grid mach 70D 53.975 - 60
97527437 Kit,Coupling Grid mach 70D 57.15 - 55
97527438 Kit,Coupling Grid mach 70D 57.15 - 60
97527439 Kit,Coupling Grid mach 80D 38.1 - 70
97527440 Kit,Coupling Grid mach 80D 38.1 - 80
97527441 Kit,Coupling Grid mach 80D 44.45 - 70
97567444 Kit,Coupling Grid mach 80D 44.45 - 75
97527442 Kit,Coupling Grid mach 80D 44.45 - 80
97527443 Kit,Coupling Grid mach 80D 50.8 - 80
97527444 Kit,Coupling Grid mach 80D 53.975 - 70
97527445 Kit,Coupling Grid mach 80D 53.975 - 80
97527446 Kit,Coupling Grid mach 80D 57.15 - 70
97527447 Kit,Coupling Grid mach 80D 57.15 - 80
97527448 Kit,Coupling Grid mach 80D 63.5 - 70
97527449 Kit,Coupling Grid mach 80D 63.5 - 80
97527450 Kit,Coupling Grid mach 80D 79.375 - 70
97527451 Kit,Coupling Grid mach 80D 79.375 - 80
97527452 Kit,Coupling Grid mach 90D 38.1 - 85
97527453 Kit,Coupling Grid mach 90D 44.45 - 85
97527454 Kit,Coupling Grid mach 90D 44.45 - 95
97527455 Kit,Coupling Grid mach 90D 50.8 - 85
97527456 Kit,Coupling Grid mach 90D 50.8 - 95
97527457 Kit,Coupling Grid mach 90D 53.975 - 85
97527458 Kit,Coupling Grid mach 90D 53.975 - 95
97527459 Kit,Coupling Grid mach 90D 57.15 - 85
97527460 Kit,Coupling Grid mach 90D 57.15 - 95
97527461 Kit,Coupling Grid mach 90D 63.5 - 85
97527462 Kit,Coupling Grid mach 90D 63.5 - 95
97527463 Kit,Coupling Grid mach 90D 79.375 - 85
97527464 Kit,Coupling Grid mach 90D 79.375 - 95
97505443 Kit,Coupling HS200x150x240 15/4P Spacer
97505448 Kit,Coupling HS200x150x240 15/4P Spacer
97501182 Kit,Coupling HS350-250-630 525/4P 6kV
97501186 Kit,Coupling HS350x300x590 525/4P 6kV
97527549 Kit,Coupling P&B Bushing 100D
97527550 Kit,Coupling P&B Bushing 120D
97527543 Kit,Coupling P&B Bushing 47D
97527544 Kit,Coupling P&B Bushing 58D
97527545 Kit,Coupling P&B Bushing 65D
97527546 Kit,Coupling P&B Bushing 70D
97527547 Kit,Coupling P&B Bushing 80D
97527548 Kit,Coupling P&B Bushing 94D
97527503 Kit,Coupling P&B mach 100D 38.1 - 80
97527504 Kit,Coupling P&B mach 100D 38.1 - 85
97527505 Kit,Coupling P&B mach 100D 44.45 - 80
97527506 Kit,Coupling P&B mach 100D 44.45 - 85
97527507 Kit,Coupling P&B mach 100D 50.8 - 85
97527508 Kit,Coupling P&B mach 100D 53.975 - 80
97527509 Kit,Coupling P&B mach 100D 53.975 - 85
97527510 Kit,Coupling P&B mach 100D 57.15 - 80
97527511 Kit,Coupling P&B mach 100D 57.15 - 85
97527512 Kit,Coupling P&B mach 100D 63.5 - 80
97527513 Kit,Coupling P&B mach 100D 63.5 - 85
97527514 Kit,Coupling P&B mach 100D 79.375 - 80
97527515 Kit,Coupling P&B mach 100D 79.375 - 85
97527516 Kit,Coupling P&B mach 120D 44.45 - 100
97527517 Kit,Coupling P&B mach 120D 44.45 - 85
97527518 Kit,Coupling P&B mach 120D 44.45 - 95
97527519 Kit,Coupling P&B mach 120D 50.8 - 100
97527520 Kit,Coupling P&B mach 120D 50.8 - 85
97527521 Kit,Coupling P&B mach 120D 50.8 - 95
97527522 Kit,Coupling P&B mach 120D 53.975 - 100
97527523 Kit,Coupling P&B mach 120D 53.975 - 85
97527524 Kit,Coupling P&B mach 120D 53.975 - 95
97527525 Kit,Coupling P&B mach 120D 57.15 - 100
97527526 Kit,Coupling P&B mach 120D 57.15 - 85
97527527 Kit,Coupling P&B mach 120D 57.15 - 95
97527528 Kit,Coupling P&B mach 120D 63.5 - 100
97527529 Kit,Coupling P&B mach 120D 63.5 - 85
97527530 Kit,Coupling P&B mach 120D 63.5 - 95
97527531 Kit,Coupling P&B mach 120D 79.375 - 100
97527532 Kit,Coupling P&B mach 120D 79.375 - 85
97527533 Kit,Coupling P&B mach 120D 79.375 - 95
97527473 Kit,Coupling P&B mach 47D 25.4 - 24
97527474 Kit,Coupling P&B mach 47D 25.4 - 28
97527475 Kit,Coupling P&B mach 47D 38.1 - 28
97527476 Kit,Coupling P&B mach 58D 25.4 - 38
97527477 Kit,Coupling P&B mach 58D 38.1 - 38
97527478 Kit,Coupling P&B mach 65D 25.4 - 42
97527479 Kit,Coupling P&B mach 65D 25.4 - 48
97527480 Kit,Coupling P&B mach 65D 38.1 - 42
97527481 Kit,Coupling P&B mach 65D 38.1 - 48
97527482 Kit,Coupling P&B mach 65D 44.45 - 42
97527483 Kit,Coupling P&B mach 65D 44.45 - 48
97527484 Kit,Coupling P&B mach 70D 25.4 - 55
97527485 Kit,Coupling P&B mach 70D 38.1 - 55
97527486 Kit,Coupling P&B mach 70D 44.45 - 55
97527487 Kit,Coupling P&B mach 70D 53.975 - 55
97527488 Kit,Coupling P&B mach 70D 57.15 - 55
97527489 Kit,Coupling P&B mach 80D 25.4 - 60
97527490 Kit,Coupling P&B mach 80D 30.1625 - 60
97527491 Kit,Coupling P&B mach 80D 30.1625 - 65
97527492 Kit,Coupling P&B mach 80D 38.1 - 60
97527493 Kit,Coupling P&B mach 80D 38.1 - 65
97527494 Kit,Coupling P&B mach 80D 44.45 - 60
97527495 Kit,Coupling P&B mach 80D 53.975 - 60
97527496 Kit,Coupling P&B mach 80D 57.15 - 60
97527497 Kit,Coupling P&B mach 94D 38.1 - 70
97527498 Kit,Coupling P&B mach 94D 44.45 - 70
97527499 Kit,Coupling P&B mach 94D 53.975 - 70
97527500 Kit,Coupling P&B mach 94D 57.15 - 70
97527501 Kit,Coupling P&B mach 94D 63.5 - 70
97527502 Kit,Coupling P&B mach 94D 79.375 - 70
97771912 Kit,Gasket DS1, DS2
97667953 Kit,Gasket H400-300-710 X006
97667954 Kit,Gasket H450-350-530 X006
97771913 Kit,Gasket HS200-150-475x2
97771914 Kit,Gasket HS250-200-575x2
97667951 Kit,Gasket HS350-300-352 X006
97667952 Kit,Gasket HS350-300-508B X008
97667955 Kit,Gasket HS500-400-458 X006
96827585 Kit,Gasket,HS,X2/XE
96827587 Kit,Gasket,HS,X4
96827593 Kit,Gasket,HS150-125-305
96827586 Kit,Gasket,HS150-125-381
96827595 Kit,Gasket,HS200-150-305A/C
96827588 Kit,Gasket,HS200-150-381
96840076 Kit,Gasket,HS200-150-483/X6
96827599 Kit,Gasket,HS200-150-508
96827603 Kit,Gasket,HS250-200-305
96827609 Kit,Gasket,HS250-200-381
96827611 Kit,Gasket,HS300-200-489
96827613 Kit,Gasket,HS300-250-305
96827590 Kit,Gasket,HS300-250-381
96840077 Kit,Gasket,HS350-250-498
96840078 Kit,Gasket,HS350-250-630
96840079 Kit,Gasket,HS350-300-508
96840080 Kit,Gasket,HS400-350-397
97771915 Kit,Hardware DS1, DS2
97667958 Kit,Hardware H400-300-710 grd 5
97667959 Kit,Hardware H450-350-530 grd 5
97771916 Kit,Hardware HS200-150-475x2
97771917 Kit,Hardware HS250-200-575x2
97667956 Kit,Hardware HS350-300-352 grd 5
97667957 Kit,Hardware HS350-300-508B grd 8
97667960 Kit,Hardware HS500-400-458 grd 5
97667980 Kit,Hardware HS600-500-609 grd 5
97667966 Kit,Hardware HS700-500-667 grd 5
97667982 Kit,Hardware HS700-600-683 grd 5
96827660 Kit,Hardware,HS X2/XE
96827636 Kit,Hardware,HS,X5
96827622 Kit,Hardware,HS100-80-356
96827624 Kit,Hardware,HS125-100-280/125-100-305
96827626 Kit,Hardware,HS125-100-381/200-150-305A
96827629 Kit,Hardware,HS150,200-150-305C
96827632 Kit,Hardware,HS150-125-381,200-150-305A
96840081 Kit,Hardware,HS200-150-483
96827640 Kit,Hardware,HS200-150-483/X6
96827644 Kit,Hardware,HS200-150-508
96827647 Kit,Hardware,HS250-200-305
96827649 Kit,Hardware,HS300-200-489/350-300-508
96827651 Kit,Hardware,HS300-250-381
96840082 Kit,Hardware,HS350-250-498
96840083 Kit,Hardware,HS350-250-630
96840084 Kit,Hardware,HS350-300-508
96840085 Kit,Hardware,HS400-350-397
96903636 Kit,Impeller AISI-304 HS100-80-242
96903639 Kit,Impeller AISI-304 HS100-80-342 XE
96903642 Kit,Impeller AISI-304 HS100-80-356
96903645 Kit,Impeller AISI-304 HS125-100-280
96903649 Kit,Impeller AISI-304 HS125-100-350
96903652 Kit,Impeller AISI-304 HS125-100-381
96903655 Kit,Impeller AISI-304 HS150-125-305
96903658 Kit,Impeller AISI-304 HS150-125-381
96903661 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-305A
96903664 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-305C
96903668 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-381
96903671 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-483
96903684 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-483 X6
96903689 Kit,Impeller AISI-304 HS200-150-508
96903692 Kit,Impeller AISI-304 HS250-200-305
96903695 Kit,Impeller AISI-304 HS250-200-381
96903698 Kit,Impeller AISI-304 HS300-200-489
96903701 Kit,Impeller AISI-304 HS300-250-305
96903704 Kit,Impeller AISI-304 HS300-250-381
96903707 Kit,Impeller AISI-304 HS350-250-498
96903710 Kit,Impeller AISI-304 HS350-250-630
96903714 Kit,Impeller AISI-304 HS350-300-508
96903717 Kit,Impeller AISI-304 HS400-350-397
96903630 Kit,Impeller AISI-304 HS65-50-242
96903633 Kit,Impeller AISI-304 HS65-50-331
96903637 Kit,Impeller AISI-316 HS100-80-242
96903640 Kit,Impeller AISI-316 HS100-80-342 XE
96903643 Kit,Impeller AISI-316 HS100-80-356
96903647 Kit,Impeller AISI-316 HS125-100-280
96903650 Kit,Impeller AISI-316 HS125-100-350
96903653 Kit,Impeller AISI-316 HS125-100-381
96903656 Kit,Impeller AISI-316 HS150-125-305
96903659 Kit,Impeller AISI-316 HS150-125-381
96903662 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-305A
96903665 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-305C
96903669 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-381
96903682 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-483
96903687 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-483 X6
96903690 Kit,Impeller AISI-316 HS200-150-508
96903696 Kit,Impeller AISI-316 HS250-200-381
96903699 Kit,Impeller AISI-316 HS300-200-489
96903702 Kit,Impeller AISI-316 HS300-250-305
96903705 Kit,Impeller AISI-316 HS300-250-381
96903708 Kit,Impeller AISI-316 HS350-250-498
96903712 Kit,Impeller AISI-316 HS350-250-630
96903715 Kit,Impeller AISI-316 HS350-300-508
96903718 Kit,Impeller AISI-316 HS400-350-397
96903631 Kit,Impeller AISI-316 HS65-50-242
96903634 Kit,Impeller AISI-316 HS65-50-331
97771918 Kit,Impeller HS125-100-370x2 B22
97771919 Kit,Impeller HS150-125-415x2 B22
97771920 Kit,Impeller HS200-150-475x2 B22
96903693 Kit,Impeller HS250-200-305, use 96802564
97771921 Kit,Impeller HS250-200-575x2 B22
97667961 Kit,Impeller HS350-300-352A/B,XK,B21
96903660 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz HS200-150-305A
96903663 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz HS200-150-305C
96903632 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz HS65-50-331
96903635 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS100-80-242
96903641 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS100-80-356
96903644 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS125-100-280
96903648 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS125-100-350
96903651 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS125-100-381
96903654 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS150-125-305
96903657 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS150-125-381
96903667 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS200-150-381
96903688 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS200-150-508
96903691 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS250-200-305
96903694 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS250-200-381
96903697 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS300-200-489
96903700 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS300-250-305
96903703 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS300-250-381
96903706 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS350-250-498
96903709 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS350-250-630
96903713 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS350-300-508
96903716 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS400-350-397
96903628 Kit,Impeller Ni-Alu. Brz. HS65-50-242
96903638 Kit,Impeller Ni-Alu.Brz HS100-80-342 XE
96903683 Kit,Impeller Ni-Alu.Brz HS200-150-483X6
96903670 Kit,Impeller Ni-Alu.Brz.HS200-150-483
97667963 Kit,Impeller,H400-300-710,XH,B21
96827663 Kit,Impeller,HS100-80-242
96827662 Kit,Impeller,HS100-80-242 XE
96827666 Kit,Impeller,HS100-80-356
96827668 Kit,Impeller,HS125-100-280
96827670 Kit,Impeller,HS125-100-305
96827669 Kit,Impeller,HS125-100-381
96827667 Kit,Impeller,HS150-125-305
96827665 Kit,Impeller,HS150-125-381
96827664 Kit,Impeller,HS200-150-305A
96827661 Kit,Impeller,HS200-150-305C
96827659 Kit,Impeller,HS200-150-381
96840089 Kit,Impeller,HS200-150-483
96843910 Kit,Impeller,HS200-150-483 X6
96827655 Kit,Impeller,HS200-150-508
96827653 Kit,Impeller,HS250-200-305
96827652 Kit,Impeller,HS250-200-381
96827650 Kit,Impeller,HS300-200-489
96827648 Kit,Impeller,HS300-250-305
96827646 Kit,Impeller,HS300-250-381
96840090 Kit,Impeller,HS350-250-498
96840091 Kit,Impeller,HS350-250-630
96840102 Kit,Impeller,HS350-300-508
97667962 Kit,Impeller,HS350-300-508B,XV,B21
97667967 Kit,Impeller,HS350-300-508B,XV,H316
96840103 Kit,Impeller,HS400-350-397
97667965 Kit,Impeller,HS500-400-458,XV,B21
97667936 Kit,Impeller,HS500-400-458,XV,B22
97667968 Kit,Impeller,HS500-400-458,XV,H304
97667937 Kit,Impeller,HS500-400-458,XV,H316
97667964 Kit,Impeller,HS500-400-530,XV,B21
97667969 Kit,Impeller,HS500-400-530,XV,B22
97667938 Kit,Impeller,HS500-400-530,XV,H304
97667970 Kit,Impeller,HS500-400-530,XV,H316
96827641 Kit,Impeller,HS65-50-242
96827639 Kit,Impeller,HS65-50-331
96920271 Kit,Packing gland HS100-200
96920270 Kit,Packing gland HS100-80-242 XE
96920272 Kit,Packing gland HS200,250,300
96920273 Kit,Packing gland HS200-150
96920274 Kit,Packing gland HS300,350,400
96920275 Kit,Packing gland HS300-250-381
96920276 Kit,Packing gland HS350-250-498,630
96920269 Kit,Packing gland HS65,100
96920260 Kit,Packing HS 65,100
96920262 Kit,Packing HS100 - 200
96920261 Kit,Packing HS100-80-242 XE
96920263 Kit,Packing HS200, 250, 300
96920264 Kit,Packing HS200-150-483X6
96920265 Kit,Packing HS200-150-508
96920266 Kit,Packing HS300, 350, 400
96920267 Kit,Packing HS300-250-381
96920268 Kit,Packing HS350-x-498,630
97667971 Kit,Seal BBVP HS500-400-458
97771922 Kit,Seal DS1, DS2 BBVP
97771923 Kit,Seal HS200-150-475x2 BBVP
97771924 Kit,Seal HS250-200-575x2 BBQP Bal
97527383 Kit,Shaft CCW HS100-80-242 XE
97527385 Kit,Shaft CCW HS125,100-80-356
97527387 Kit,Shaft CCW HS150-125-305
97527389 Kit,Shaft CCW HS150-125-381,200-150-305C
97527391 Kit,Shaft CCW HS200-150-305A
97527393 Kit,Shaft CCW HS200-150-381,250-200-305
97527395 Kit,Shaft CCW HS200-150-483
97527397 Kit,Shaft CCW HS200-150-483 X6
97527399 Kit,Shaft CCW HS200-150-508
97527401 Kit,Shaft CCW HS250-200-381
97527403 Kit,Shaft CCW HS300-200-489,400-350-397
97527405 Kit,Shaft CCW HS300-250-305
97527407 Kit,Shaft CCW HS300-250-381
97527409 Kit,Shaft CCW HS350-250-498
97527411 Kit,Shaft CCW HS350-250-630
97527413 Kit,Shaft CCW HS350-300-508
97667973 Kit,Shaft CCW HS350-300-508B,450-350-530
97527382 Kit,Shaft CW HS100-80-242 XE
97527384 Kit,Shaft CW HS125,100-80-356
97527386 Kit,Shaft CW HS150-125-305
97527388 Kit,Shaft CW HS150-125-381,200-150-305C
97527390 Kit,Shaft CW HS200-150-305A
97527392 Kit,Shaft CW HS200-150-381,250-200-305
97527394 Kit,Shaft CW HS200-150-483
97527396 Kit,Shaft CW HS200-150-483 X6
97527398 Kit,Shaft CW HS200-150-508
97527400 Kit,Shaft CW HS250-200-381
97527402 Kit,Shaft CW HS300-200-489,400-350-397
97527404 Kit,Shaft CW HS300-250-305
97527406 Kit,Shaft CW HS300-250-381
97527408 Kit,Shaft CW HS350-250-498
97527410 Kit,Shaft CW HS350-250-630
97527412 Kit,Shaft CW HS350-300-508
97667976 Kit,Shaft CW HS350-300-508B,450-350-530
97527381 Kit,Shaft CW/CCW HS65,100-80-242
97667978 Kit,Shaft H400-300-710B XH CW/CCW H420
97771902 Kit,Shaft HS125-100-370x2 CCW
97771901 Kit,Shaft HS125-100-370x2 CW
97771904 Kit,Shaft HS150-125-415x2 CCW
97771903 Kit,Shaft HS150-125-415x2 CW
97771906 Kit,Shaft HS200-150-475x2 CCW
97771905 Kit,Shaft HS200-150-475x2 CW
97502804 Kit,Shaft HS250-200-305 CCW
97771908 Kit,Shaft HS250-200-575x2 CCW
97771907 Kit,Shaft HS250-200-575x2 CW
97667972 Kit,Shaft HS350-300-352B CCW H420
97667975 Kit,Shaft HS350-300-352B CW H420
97667974 Kit,Shaft HS500-400-458 XV CCW H420
97667977 Kit,Shaft HS500-400-458B XV CW H420
96902664 Kit,Shaft seal BBQV HS100,125
96902670 Kit,Shaft seal BBQV HS100,125
96902654 Kit,Shaft seal BBQV HS100-80-242 XE
96902662 Kit,Shaft seal BBQV HS100-80-242 XE
96902671 Kit,Shaft seal BBQV HS150-125-305
96902683 Kit,Shaft seal BBQV HS150-125-305
96902684 Kit,Shaft seal BBQV HS150-125-381
96902691 Kit,Shaft seal BBQV HS150-125-381
96902693 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-305
96902695 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-305
96902696 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-381
96902699 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-381
96902700 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-508
96902702 Kit,Shaft seal BBQV HS200-150-508
96902705 Kit,Shaft seal BBQV HS250-200-305
96902709 Kit,Shaft seal BBQV HS250-200-305
96902713 Kit,Shaft seal BBQV HS250-200-381
96902715 Kit,Shaft seal BBQV HS250-200-381
96902717 Kit,Shaft seal BBQV HS300-200-489
96902719 Kit,Shaft seal BBQV HS300-250-305
96902729 Kit,Shaft seal BBQV HS300-250-305
96902738 Kit,Shaft seal BBQV HS300-250-381
96902732 Kit,Shaft seal BBQV HS300-250-381
96902743 Kit,Shaft seal BBQV HS350-250-498
96902744 Kit,Shaft seal BBQV HS350-250-630
96902747 Kit,Shaft seal BBQV HS350-300-508
96902757 Kit,Shaft seal BBQV HS400-350-397
96902647 Kit,Shaft seal BBQV HS65,100-80-242
96902650 Kit,Shaft seal BBQV HS65,100-80-242
96840109 Kit,Shaft seal BBVP HS,XE
96902669 Kit,Shaft seal BBVP HS100,125
96902657 Kit,Shaft seal BBVP HS100-80-242 XE
96840110 Kit,Shaft seal BBVP HS100-80-356,125
96840111 Kit,Shaft seal BBVP HS150-125-305
96902682 Kit,Shaft seal BBVP HS150-125-305
96840112 Kit,Shaft seal BBVP HS150-125-381
96902688 Kit,Shaft seal BBVP HS150-125-381
96902694 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-305
96840113 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-305A/C
96902698 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-381
96840114 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-381,483
96902701 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-508
96840115 Kit,Shaft seal BBVP HS200-150-508,483X6
96840116 Kit,Shaft seal BBVP HS250-200-305
96902708 Kit,Shaft seal BBVP HS250-200-305
96840117 Kit,Shaft seal BBVP HS250-200-381
96902714 Kit,Shaft seal BBVP HS250-200-381
96840118 Kit,Shaft seal BBVP HS300-200-489
96840119 Kit,Shaft seal BBVP HS300-250-305
96902723 Kit,Shaft seal BBVP HS300-250-305
96840120 Kit,Shaft seal BBVP HS300-250-381
96902736 Kit,Shaft seal BBVP HS300-250-381
96840121 Kit,Shaft seal BBVP HS350-250-498
96843907 Kit,Shaft seal BBVP HS350-250-630
96843908 Kit,Shaft seal BBVP HS350-300-508
96840122 Kit,Shaft seal BBVP HS400-350-397
96902648 Kit,Shaft seal BBVP HS65,100-80-242
96903964 Kit,Sleeve AISI 303 HS,X4
96903966 Kit,Sleeve AISI 303 HS,X5
96903982 Kit,Sleeve AISI 303 HS,X6
96903963 Kit,Sleeve AISI 303 HS,XE
96903965 Kit,Sleeve AISI 303 HS150,200-150-305C
96903971 Kit,Sleeve AISI 303 HS200-150-483
96903969 Kit,Sleeve AISI 303 HS200-150-508
96903985 Kit,Sleeve AISI 303 HS300-200-489
96903967 Kit,Sleeve AISI 303 HS300-250-381
96903983 Kit,Sleeve AISI 303 HS350-250-498
96903970 Kit,Sleeve AISI 303 HS350-250-630
96903984 Kit,Sleeve AISI 303 HS350-300-508
96903986 Kit,Sleeve AISI 303 HS400-350-397
97667979 Kit,Sleeve Brz HS350-300-352
96827638 Kit,Sleeve BZ HS,X4
96827635 Kit,Sleeve BZ HS,X5
96827631 Kit,Sleeve BZ HS,X6
96827634 Kit,Sleeve BZ HS,XE
96827637 Kit,Sleeve BZ HS150,200-150-305C
96843909 Kit,Sleeve BZ HS200-150-483
96827630 Kit,Sleeve BZ HS200-150-508
96827628 Kit,Sleeve BZ HS300-200-489
96827627 Kit,Sleeve BZ HS300-250-381
96840104 Kit,Sleeve BZ HS350-250-498
96840105 Kit,Sleeve BZ HS350-250-630
96840106 Kit,Sleeve BZ HS350-300-508
96840107 Kit,Sleeve BZ HS400-350-397
97771925 Kit,Sleeve DS1,DS2 Brz
97771926 Kit,Sleeve HS200-150-475x2 Brz
97771927 Kit,Sleeve HS250-200-575x2 Brz
97667985 Kit,Wear ring Brz H400-300-710,B18
97667986 Kit,Wear ring Brz H450-350-530
97667984 Kit,Wear ring Brz HS350-300-508B,N5
97667987 Kit,Wear ring Brz HS500-400-458,B18
97667983 Kit,Wear ring HS350-300-352,B18
96927585 Kit,Wear ring Nitronic 60 HS100-80-242XE
96927612 Kit,Wear ring Nitronic.60 H400-350-397
96927586 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS100/125
96927587 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS125-100-305
96927588 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS150-125-x
96927589 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS200-150-305A
96927590 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS200-150-305C
96927591 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS200-150-381
96927602 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS200-150-483
96927603 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS200-150-508
96927604 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS250-200-305
96927605 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS250-200-381
96927606 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS300-200-489
96927607 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS300-250-305
96927608 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS300-250-381
96927609 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS350-250-498
96927610 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS350-250-630
96927611 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS350-300-508
96927584 Kit,Wear ring Nitronic.60 HS65
96827617 Kit,Wear ring,BZ HS100-80-242/XE
96827614 Kit,Wear ring,BZ HS100-80-356/125-100-28
96827612 Kit,Wear ring,BZ HS125-100-305
96827610 Kit,Wear ring,BZ HS150
96827608 Kit,Wear ring,BZ HS200-150-305A
96827607 Kit,Wear ring,BZ HS200-150-305C
96827606 Kit,Wear ring,BZ HS200-150-381
96840041 Kit,Wear ring,BZ HS200-150-483/X6
96827604 Kit,Wear ring,BZ HS200-150-508
96827602 Kit,Wear ring,BZ HS250-200-305
96827601 Kit,Wear ring,BZ HS250-200-381
96827600 Kit,Wear ring,BZ HS300-200-489
96827598 Kit,Wear ring,BZ HS300-250-305
96827596 Kit,Wear ring,BZ HS300-250-381
96840072 Kit,Wear ring,BZ HS350-250-498
96840073 Kit,Wear ring,BZ HS350-250-630
96840074 Kit,Wear ring,BZ HS350-300-508
96840075 Kit,Wear ring,BZ HS400-350-397
96827589 Kit,Wear ring,BZ HS65
96603455 Bulk - Gasket 30/22x2 1" NBR 70 JP5/6
96549277 Bulk - O-ring EPDM 194x3 JP5/6
96803029 Bulk - Seal ring (POM W.30%GLASS), JP5
96928591 Bulk - Seal ring (POM W.30%GLASS), JP6
97704920 Bulk, Ejector cpl. JP5 standard
97705042 Bulk, Ejector cpl. JP6 standard
96957810 Kit, Clamp for JP5 and JP6
96768184 Kit, Hydraulic JP5
96768185 Kit, Hydraulic JP6
98777519 KIT, Non return valve and Gasket
96768180 Kit, O-ring with plug JP5/JP6
985742 Kit, Shaft seal JP5 + impeller C
985743 Kit, Shaft seal JP6 + impeller model C
96768182 Kit, Shaft seal model D XBPFG Matr. A
98777515 KIT, Tube and gasket
98986867 Spare, Arm. rubber hose for 50L Tank
96588638 Spare, Base plate stainless JP5/6
98933241 Spare, Capacitor 25uF for JP6
96588642 Spare, Capacitor 8uF for JP5/6
97688246 Spare, Cover plate JP5/6
96588659 Spare, Ejectorvalve cpl. JP5
96588678 Spare, Ejectorvalve cpl. JP6
98678200 Spare, Fitting
97688244 Spare, Handle for JP5/6 alu-SS
96588661 Spare, Handle for JP5/6 composite
97688242 Spare, Motor stool cataphoresis JP5/6
97688243 Spare, Motor stool composite JP5/6
98686526 Spare, Pump sleeve JP5/6 external thread
97688245 Spare, Pump sleeve JP5/6 internal thread
96588646 Spare, terminal box cpl. JP5 w. Switch
96588647 Spare, terminal box cpl. JP6 w. Switch
98707228 Kit, cable DWK 380V 30kW SD
96588790 AIR CHAMBER WL2000/6BARS CPL. /spare
96588791 AIR CHAMBER WL4000 4BARS /spare
96588793 AIR CHAMBER WL4000/6BARS CPL. /spare
96588792 AIR CHAMBER WL5000 4BARS /spare
96588794 AIR CHAMBER WL5000 6BARS /spare
96588796 AIR CHAMBER WN500 6BARS /spare
S5552399 AIR CHAMBER WN500/4BARS CPL. /spare
S5130443 AIR CONTROL V/1 G½" CPL. /spare
S5130460 AIR CONTROL V/2 G½" CPL. /spare
96549010 Automatic air control V G 11/4 /spare
S5130966 BELT GUARD CPL. WN 500 /spare
96550456 BEND 3/4" x 60 /spare
96550457 BEND R 3/4 "x100 /spare
97526065 BULK, Air valve G3/8´´ cpl WL/WN
97526071 BULK, Gasket 105/83x2 WL4000/5000
97526081 BULK, Gasket 22/16,5x1,5 WL/WN/SWL
96549016 BULK, Gasket 48/39x2.0 asbestos free
97526079 BULK, Gasket 50/30x3 WL1002-3002 WN201/3
97526096 BULK, Gasket 56/35X3 WL2002/2402 WN201
97526086 BULK, Gasket 60/35x3 WL2502-4000 WN301
97526092 BULK, Gasket 65/40x3 WL4000/5000 WN500
97526068 BULK, Gasket 67/55,5x0,2 WL/SWL2502/3002
97526091 BULK, Gasket 75/61x2 WL1002-2402 WN201
97526066 BULK, Gasket 80/68,5x0,2 WL/SWL4000/5000
97526089 BULK, Gasket 84/63x2 WL2502/3002
97526095 BULK, Gasket 88/73x3 WN301
97526070 BULK, Gasket 90/75,5x0,2 WL4000/5000 WN5
97526084 BULK, Gasket lower WL1002-2402 WN201
97526082 BULK, Gasket lower WL2502/3002 WN301
97526093 BULK, Gasket lower WL4000/5000 WN500
97526085 BULK, Gasket upper WL1002-2402 WN201
97526083 BULK, Gasket upper WL2502/3002 WN301
97526094 BULK, Gasket upper WL4000/5000 WN500
96548895 BULK, Gasket, Manila 58/30x0.2
96548930 BULK, Gasket, Manila 78/62.5x0.2
97526074 BULK, HD-Packring 22/10x6 WL/SWL1002-240
97526069 BULK, HD-Packring 24/12x6 WL2502/3002 WN
97526090 BULK, HD-Packring 30/16x7 WL/SWL4000/500
97526067 BULK, Plug G3/8´´x12 DIN910 WL/WN/SWL
97526077 BULK, Valve rubber "D" WL1002-2402 WN201
97526075 BULK, Valve rubber "D" WL2502/3002 WN301
97526087 BULK, Valve rubber "D" WL4000/5000 WN500
97526076 BULK, Valve rubber "S" WL1002-2402 WN201
97526078 BULK, Valve rubber "S" WL2502/3002 WN301
97526088 BULK, Valve rubber "S" WL4000/5000 WN500
97526063 BULK, Valve rubber 47x7 SWL1002-2402
97526062 BULK, Valve rubber 56x7 SWL2502/3002
97526061 BULK, Valve rubber 62x9 SWL4000/5000
97526072 BULK, Valve rubber WL1002-2402 WN201
97526073 BULK, Valve rubber WL2502/3002 WN301
97526080 BULK, Valve rubber WL4000/5000 WN500
96548948 BULK, V-belt 10x630
96548947 BULK, V-Belt 10x672
96548941 BULK, V-belt 10x980
96548946 BULK, V-belt 13x1075
96548944 BULK, V-BELT 13x1120 WN500
96548942 BULK, V-belt 13x850
96590274 BUSH 24/20X14 /spare
96549004 CONNECTING ROD WL2502-3002 /spare
96588837 CONNECTING ROD WL4/5000 CPL /spare
96549005 CONNECTING ROD WN201/301/spare
96590303 CONNECTING ROD WN500 /spare
96549002 Connection rod /spare
96590337 COUNTER SHAFT WN250/300 CPL. /spare
96549896 Cover D55 /spare
96548956 Crank shaft WL 1500 /spare
96549007 Crank WL 1500 /spare
96548954 Crankshaft brg. CI /spare
96590285 CROSS HEAD 68 DU, M16 /spare
96550363 CROSSHEAD D40 M8 WL1002-2402 /spare
96548896 CROSSHEAD D45 M10 WN201/301/spare
96548967 CROSSHEAD D55 M10 WL2502/3002 /spare
96548963 Cylinder cover GG
96590264 CYLINDER COVER WL1000/1500 /spare
96549028 CYLINDER COVER WL1001-2501 CPL./spare
96590271 CYLINDER COVER WN250/300GG
S5598631 CYLINDER SWL1002 D33 BZ /spare
96590322 CYLINDER SWL1502 D40 /spare
S5598674 CYLINDER SWL2002 D45 BZ /spare
S5598690 CYLINDER SWL2402 D50 BZ /spare
S5538639 CYLINDER SWL2502/3002 D55 BZ /spare
S5538663 CYLINDER SWL4000/5000 D75 BZ /spare
96590317 CYLINDER WL1002 D33 /spare
96590321 CYLINDER WL1502 D40 /spare
96590325 CYLINDER WL2002 D45 /spare
96590326 CYLINDER WL2402 D50 /spare
96590276 CYLINDER WL2502/3002 D55 /spare
96590278 CYLINDER WL4000/5000 D75 /spare
96590253 CYLINDER WN201 D55 /spare
96590254 CYLINDER WN301 D65 /spare
96590279 CYLINDER WN500 D82 /spare
96550473 Drip disc 30/8x5 /spare
96550471 Drip disc 30/8x6 /spare
96550470 Drip disc 40/10x5 /spare
97549460 Gasket - MANILA 67 / 55,5 X 0,2 / spare
97549461 Gasket - MANILA 80 / 68,5 X 0,2 / spare
96548908 Gasket 34/8.5x1.0 /spare
S5599018 GASKET 56/35 X 3 , ASBESTOS FREE /spare
S5518492 GASKET 60 / 35 X 2 , ASBEST. FREE /spare
S5501875 Gasket MANILA 58/30 X 0,1 /spare
96588838 GUIDERING F.PISTON ROD D10 /spare
96588828 GUIDERING F.PISTON ROD D12 /spare
96590262 Hose 35/25DU X180 /spare
96590260 HOSE 35/25DU X210 /spare
96590255 HOSE CLAMP 34-37 DIA X 7 /spare
97549462 Hose clamp 37-40 DIA X 10 /spare
96590263 HOSE D10/6X1500 AIR CONTROL /spare
96590261 HOSE D35/25x270 /spare
96548898 Interm. shaft
96590268 INTERM. SHAFT /spare
96548888 Kit, Automatic air control VI/1G11/4 B
96548889 Kit, Automatic air control VI/2 G 11/4 E
96549048 Kit, Belt guard WN201/301 cpl.
96590226 Kit, BELT GUARD, CPL. WL4000/5000
96549044 Kit, Gaskets WL1002-2402
96549046 Kit, Gaskets WL2502-3002
96588821 Kit, Gaskets WL4000/5000
96588817 Kit, Gaskets WN201
96588818 Kit, Gaskets WN301
96588819 Kit, Gaskets WN500
96550694 Kit, Spec. snifter valve G 3/8 A
96549013 Kit, Stuffing box WL 1002-2402 cpl.
96548994 Kit, Stuffing box WL 2502-3002 cpl.
96548995 Kit, Stuffing box WL 4000/5000 cpl.
96548998 Kit, Stuffing box WN 201/301 cpl.
96548999 Kit, Stuffing box WN 500 cpl.
96549041 Kit, Valve plate SWL 1002-2402 CPL.
96549009 Kit, Valve plate WL1002-2402, WN201 CPL.
96549000 Kit, Valve plate WL2502-3002,WN301 CPL
96549001 Kit, VALVE PLATE WL4/5000 WN500 CPL
96550692 Kit, Valve, breather SWL G3/8 A-G
96550690 Kit, Valve, breather, cpl. G 3/8 A
96548934 Lower gasket np-mu SWL 1002-2402 /spare
96548935 Lower gasket np-mu swl 2502/3002 /spare
S5520268 LOWER GASKET SWL4/5000 NP-MULTI /spare
96588823 MANOMETER 0-6 BAR, G 1/4, 63 D /spare
96550628 MOTOR 1x220V-4 0,37KW B3 HANNING /spare
96550629 MOTOR 1x220V-4 0,55KW B3 HANNING /spare
96588856 MOTOR 1X220V-4 0,75KW B3 HANNING /spare
96550454 Oil deflector D35 /spare
96590258 OIL DISC D60 /spare
S5539368 OIL DRIP WASHER WL2502/3002 /spare
96549898 Oil seal cap D68x19 /spare
96550696 Peilstab cpl. WN 250
96550367 Piston D40 M8 SWL1502 /spare
S5530948 PISTON D75 SWL4000/5000 /spare
96588829 PISTON ROD WL1002-2402 D10X200 /spare
96588836 PISTON ROD WL2502/3002 D12X238 /spare
96588835 PISTON ROD WL4000/5000 D16X307 /spare
96588825 PISTON ROD WN201/301 D12X274 /spare
96588831 PISTON ROD WN500 D16X444 /spare
96550366 Piston T-duo D40 M8 WL1502 /spare
96550370 Piston T-duo D50 M8 /spare
96550368 Piston T-duo WL 2002 DIA 45 /spare
96548960 Piston t-duo WL4/5000 DIA 75 /spare
S5530451 PISTON-T-DUO D55 M10 SWL2502/3002 /spare
97549459 Plug G3/8"x12 DIN910/ST. / spare
91043530 PRESSURE RELIEF VALVE 4BARS CERT. /spare
91043529 PRESSURE RELIEF VALVE 6BARS CERT. /spare
96590288 PRESSURE RELIEF VALVE TOOL /spare
96548951 Pressure switch MDR 5/5 - G1/2 /spare
96548953 Pressure switch MDR 5/8 - G1/2 /spare
96590252 Pump pulley WN201/301 225X16 1X13
96590382 RESTRICT WASHER WL D50x2-10 /spare
96590380 RESTRICT WASHER WL D50x2-7.5 /spare
96590381 RESTRICT WASHER WL D50x2-9 /spare
96550371 Rubber clip 3/8 Z /spare
96590259 RUBBER PAD 11/7 DU X 10 /spare
96588847 SEAL PLATE 40DU /spare
96588848 SEAL WASHER WL2502-3002 D62 /spare
96590246 SEALING PLATE D45X13 /spare
96550593 SHAFT SEAL 20/10x6 72NBR902 /spare
97549458 Shaft seal ring 22/12 DUx6 / spare
96550682 SHAFT SEAL RING 40x25 DU x 10 /spare
96550686 SHAFT SEAL RING D26X16 X7 /spare
96550683 SHAFT SEAL RING D40X30 X8 /spare
96549901 STUFF BOX INSERT WL4/5000/WN500 MS/spare
96549897 Stuffing box element G3/4" /spare
96550715 Stuffing box element MS- M24x1.5 /spare
96550711 Suction valve cpl. SWL 4/5000
96548997 Support ring /spare
96550712 SUPPORT. RING CPL WL4/5000 WN500 /spare
96588839 T-DUO-PISTON SWL2402 DIA 50 M8 /spare
96550364 T-duo-piston 33 DU - M 8 /spare
96550452 T-duo-piston 55 DU - M 10 /spare
96550453 T-duo-piston 65 DU - M 10 /spare
96549011 T-duo-piston 82 DU - D12.1 DU /spare
S5548820 TOOL F.CYLIND.D55 WL2502-3002 /spare
S5550299 TOOL F.CYLINDER D45 WL2002 /spare
S5550264 TOOL F.CYLINDER D50 WL2402 /spare
S5548928 TOOL F.CYLINDER D65 WN301 /spare
96548936 UPPER GASKET - ASBESTOS FREE /spare
96548937 Upper gasket np-mu swl 2502/3002 /spare
S5520578 UPPER GASKET SWL4/5000 NP-MULTI /spare
96550476 Valve rubber 62x9.0 DU /spare
96550475 Valve rubber SWL 2502/3002 , 56x7 /spare
96550474 Valve rubber SWL1002-2402 , 47x7 /spare
96548939 V-belt 10x6x800 WN150/200
96548943 V-belt 13x8x900 WN250/300
S5598577 V-belt pulley 1502-2402 45x19 2x10 /spar
S5500097 V-belt pulley 4BARS 70x19 2x10 /spare
S5500100 V-belt pulley 6BAR 70x24 2x10 /spare
96590223 V-belt pulley 6BAR 82X24 1X13 /spare
96590220 V-belt pulley WL2000/2500 60X14 2X10 /sp
S5598569 V-belt pulley WL2002 45x14 2x10 /spare
S5501352 V-belt pulley WL2502 60x19 2x10 /spare
96590221 V-belt pulley WL4/5000 70X24 2X13 /spare
S5501379 V-belt pulley WL4000/4 70x19 2x13 /spare
96590222 V-belt pulley WN201/301 82X19 1X13 spare
S5501484 V-belt pulley WN500 89x24 3x13 /spare
96551553 Bearing Plate, Unilift KP150/250 /spare
96548065 Bracket f. vert.lev.switch KP /spare
15221 BULK - KP rubber valve (10pcs)
96537522 BULK - Impeller cpl.
96537523 BULK - Nut M4, special
96537524 BULK - O-ring 54,5x3 NBR70
96537525 BULK - Sealing parts -10 pcs.
96545191 Handle lower KP /spare
96545195 Handle upper (Europa) /spare
96645534 Kit, Shaft w/rotor KP250
96548068 Kit, Cable complete DK plug 10m
96590391 Kit, Cable complet-M No-plug 20m
98520308 Kit, Capacitor 8uF 450V 50Hz KPC 200-300
15293 Kit, Gasket KP100,200,300,500
96003992 Kit, Holder for level switch (KP)
15182 Kit, Impeller KP
15181 Kit, Impeller KP100, KP200
15778 Kit, KP150 Impeller 50Hz
15783 Kit, KP150 Impeller 60Hz
15779 Kit, KP250 Impeller 50Hz
15784 Kit, KP250 Impeller 60Hz
15785 Kit, KP350 Impeller 50Hz
15787 Kit, KP350 Impeller 50Hz
15786 Kit, KP350 Impeller 60Hz
16745 Kit, Motor cable 3phase no plug 25m
16716 Kit, Motor cable -A Aus Plug 5m
16744 Kit, Motor cable -A AUS-plug 10m
16711 Kit, Motor cable -A Ch Plug 10m
16710 Kit, Motor cable -A CH Plug 5m
16728 Kit, Motor cable -A No Plug 5m
16729 Kit, Motor cable -A No Plug 5m
97696504 Kit, Motor cable -A No Plug 7.4m
16724 Kit, Motor cable -A No Plug 5m
16700 Kit, Motor cable -A SCH Plug 5m
16701 Kit, Motor cable -A Sch.Plug 10m
16734 Kit, Motor cable -A Sch-Plug 5m
16743 Kit, Motor cable -A Sch-Plug 5m
16714 Kit, Motor cable -AV Aus Plug 5m
16727 Kit, Motor cable -AV Ch Plug 10m
16719 Kit, Motor cable -AV CH Plug 5m
16733 Kit, Motor cable -AV DK plug 10m
16709 Kit, Motor cable -AV DK Plug 5m
16738 Kit, Motor cable -AV No Plug 10m
16703 Kit, Motor cable -AV SCH Plug 5m
16704 Kit, Motor cable -AV Sch-plug 10m
16715 Kit, Motor cable -M Aus Plug 5m
16735 Kit, Motor cable -M CEE Plug 5m
16736 Kit, Motor cable -M CEE Plug 10m
16712 Kit, Motor cable -M CH-Plug 10m
16707 Kit, Motor cable -M DK Plug 10m
16730 Kit, Motor cable -M No Plug 5m
16726 Kit, Motor cable -M No Plug 10m
16732 Kit, Motor cable -M No Plug 10m
16731 Kit, Motor cable -M No Plug 10m
16702 Kit, Motor cable -M Sch.Plug 10m
15220 Kit, Non-return valve cpl. KP
96545200 Kit, Shaft w/rotor cpl. KP150
96545201 Kit, Shaft w/rotor cpl. KP250
96645536 Kit, Shaft w/rotor KP350
96548067 Pump housing cpl. Unilift KP150/250 /sp
96590429 Spare, Levelcontrol 5m (On/off)
16650 Spare,Level control Complete 3m (On/Off)
96590420 Spare,Levelcontrol Complete 10m (On/Off)
96548064 Strainer Unilift KP150/250 /spare
96548066 Strainer Unilift KP350 / spare
16739 VERTICAL FLOAT WITH CABLE
96590523 Adjusting fork D16 /spare
96590524 Adjusting fork D22 /spare
00GF2747 ASSOR JOINTS POUR DN32 A DN100
96587219 Base plate 250/380x12 elec.foreces /sp
96590430 Base plate CED /spare
96548464 BULK - Air vent screw 1/4"BSP
96545919 BULK - Nut M10x1.5, LM/LP
97989496 Bulk, O-ring EPDM D220x4
96587328 BUSH 52- 48/42,2 /spare
96587528 COUPL. GUARD PO 42 STANDARD, CPL. /spare
96587355 COUPLING CPL. CM 80-200 /spare
96587524 COUPLING DM=28 DP=32 B80 E-EUPEX /spare
96587527 COUPLING DM=42 DP=32 B=110 /spare
96587526 COUPLING DM=42,DP=32 - B 95 /spare
96590475 Coupling guard 112.5 x 135 /spare
96590432 Coupling guard 119x38 /spare
96590476 Coupling guard 144.5x135 /spare
96590448 Coupling guard 33.5x128 /spare
96590452 Coupling guard 42.5x128 /spare
96590455 Coupling guard 51.5x128 /spare
96590459 Coupling guard 61.5x128 /spare
96590468 Coupling guard 84.5x135 /spare
96590463 Coupling guard 90.5x128 /spare
96549273 Distance ring NIRO D45.1/60x11.5 /spare
96587327 DISTANZRING-NIRO 38/27,0 X 3,5 /spare
96549074 Diverting ring 28-27 DU /spare
96587565 END RING D40/30X6 /spare
96587353 Flange set DN125 PN16 /Spare
96549163 Gasket 145/135x2.0 /spare
96549162 Gasket 220/210x2.0 /spare
96587226 Gasket 265/205X3,0 /spare
96549237 Gasket D285/D265x1.0 /spare
96587215 Gasket for cover f/flap valve /spare
96549176 Guide sleeve 48/40x30x84 1.4057 /spare
96549172 Guide sleeve D25/20x65 /spare
96550746 Impeler nut M20 /spare
485040 Kit, coupling cpl. D55/d33
485134 Kit, coupling cpl. NEMA D28.6/16 (9/8)
485135 Kit, coupling cpl. NEMA D28.6/22 (9/8)
985850 KIT, LM/LP+NM/NP A UUKGG N16
485354 Kit, LM/LP+NM/NP BBUE 33mm+Shaft
485449 Kit, LM/LP+NM/NP cpl. BUUE 33mm
485460 KIT, LM/LP+NM/NP shaft seal 16mm BQQE
485456 KIT, LM/LP+NM/NP shaft seal BQQE 33mm
485458 KIT, LM/LP-NM/NP shaft seal 22mm BQQE
485361 Kit, LMD/LPD cover plate D162
485362 Kit, LMD/LPD cover plate D230
96587281 Kit, Mech.seal 50/45,left - H 12N6
96549146 Kit, Shaft seal 30/25, left - H 12
96549145 Kit, Shaft seal 30/25, right - H 1
96587310 Kit, Shaft seal BAQEGG D32
96587312 Kit, Shaft seal BAQEGG D32
96587285 Kit, Shaft seal BAQEGG D45
96587286 Kit, Shaft seal BAQEGG D45
485353 KIT, SHAFT SEAL BBUE 33MM
96590504 Kit, Shaft seal BQQEGG
96587318 Kit, Shaft seal BQQEGG D25
96587307 Kit, Shaft seal BQQEGG D32
96587305 Kit, Shaft seal BQQVGG D45
96587566 Kit, Shaft seal BURG MG913/16-G60 BVEFF
96587562 Kit, Shaft seal BVEFF
96549180 Kit, Shaft seal cpl. D50 BAQ1VGG 10BAR
96549078 Kit, Shaft seal D20mm cpl. M6S11/20-00
96587283 Kit, Shaft seal D25
96587284 Kit, Shaft Seal D25 AQ1EGG
96549079 Kit, Shaft seal D28 cpl.
96549080 Kit, Shaft seal D32 cpl.
96549147 Kit, Shaft seal D50/45 right DAQEGG
96549178 Kit, Shaft Seal DAQMGG
96587540 Kit, Shaft seal DAQMGG D25 HJ92N/25-00
96587560 Kit, Shaft seal DAQMGG D33
96587561 Kit, Shaft seal DBQEGG D30
485113 Kit, Shaft seal LM.LP.NM.NP D16 AUUE
485278 KIT, SHAFT SEAL LM/LP/NM/NP BBUE 22MM
485351 KIT, SHAFT SEAL LM/LP/NM/NP BUBE 16MM
485373 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP 33MM BBUV
485448 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP BUUE 33mm
985625 Kit, Shaft seal LM/LP+NM/NP GLYKOL D33
985624 Kit, Shaft seal LM/LP+NM/NP GLYKOL D33
485459 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP N16 BQQV
485371 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP N16 BUBV
485372 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP N22 BBUV
485457 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP N22 BQQV
485455 Kit, shaft seal LM/LP+NM/NP N33 BQQV
985845 KIT, SHAFT SEAL LM/LP-NM/NPD16 RUUE/V
985909 KIT, SHAFT SEAL LM/LP-NM/NPD22 RUUE/V
96587277 Kit, Shaft seal mech. 38/32 left H12
96587300 Kit, Shaft seal MFL85N/32-00 AQ1EM6G1
96549062 Kit, Shaft seal type B AQEGG
96549063 Kit, Shaft seal Type B AQEGG
96587314 Kit, Shaft seal type B AQVGG X 48
96587275 Kit, Shaft seal type B BUEGG N 45
96549073 Kit, Shaft seal type B QQVGG
96549069 Kit, Shaft seal type B QQVGG X 48
96549068 Kit, Shaft seal type D AQMGG X 48
96590503 Kit, Shaft seal U3BEGG
485125 KIT, SHAFT SEAL w/o impeller D16 AUUE
485122 Kit, Shaft seal w/o impeller D22 AUUE
485454 KIT, SHAFT SEAL, LM/LP+NM/NP 16MM BUUE
485453 KIT, SHAFT SEAL, LM/LP-NM/NP 22MM BUUE
96488632 Kit, TP(D) shaft seal 12mm BQQE
96488634 Kit, TP(D) shaft seal 12mm BQQV
485364 Kit, valve LD/LMD65 model D
485366 Kit, valve LPD/LMD100 - LPD125 D
485279 KIT, WEAR PART LM/LP/NM/NP BBUE 22MM
485352 KIT, Wear parts C/w Seal 16mm BUBE
485114 Kit.Shaft seal D22, LM/LP/NM/NP
96590517 Motor stool F130/DC250/22 EF /spare
96590509 MOTORSTOOL F100/DC250/16 EF /spare
96587330 NIPPEL-LANG G1/4 X 40 /spare
96590445 Pin for coupling D8x50 /spare
96590492 Pipe plug R1/4 w/DeltaTone/Seal + silico
96587270 Pump housing cataph. CLM125 /spare
96549175 Pump shaft D=33 L=388 /spare
96587352 RING 55,3/70DU X 6 /spare
96546064 Seal ring double LM 65-125 /spare
96546291 Seal ring double LM65 / NM80 /spare
96546067 Seal ring double LP 80-125 /spare
96546070 Seal ring double LP 80-200 /spare
96546021 Seal ring double LP100-125 /spare
96545963 Seal ring double LP50-200 /spare
96590505 Shaft cpl. D16 LP /spare
96545925 Shaft cpl. D22 LP /spare
96587276 Shaft Seal /spare
96549072 Shaft seal type B QQEGG X 38
96550727 Shaft sleeve 28/20 DU X /spare
96549149 Shaft sleeve 30/25x18 DU /spare
96549275 Shaft sleeve 32x24DUx62 /spare
96549153 Shaft sleeve 45x35DUx78 /spare
96549274 Shaft sleeve D25/18x51 /spare
96549150 Shaft sleeve D38/32x24 /spare
96549151 Shaft sleeve D50/45x35 /spare
96545962 Shaft w/shoulder D33 /spare
96548467 Spacer ring D55x45.1x20 /spare
96549272 Spacer ring SS 46/34.0x3.0 /spare
96587350 Spare, Blanking flange, GG-250 DU
96587244 Spare, Impeller CLM/CDM D248/24 GG
96546307 Spare, Impeller cpl. LM 40-160/152 D16
96546306 Spare, Impeller cpl. LM 40-160/165 D16
96548403 Spare, Impeller cpl. LM 40-200/185
96548405 Spare, Impeller cpl. LM 40-200/191
96548404 Spare, Impeller cpl. LM 40-200/205
96546301 Spare, Impeller cpl. LM 50-160/154
96546063 Spare, Impeller cpl. LM 65-160/173
96546256 Spare, Impeller cpl. LM 65-200/187
96546049 Spare, Impeller cpl. LM 65-200/202
96546259 Spare, Impeller cpl. LM 80-125/136
96546024 Spare, Impeller cpl. LM 80-125/140
96546258 Spare, Impeller cpl. LM 80-160/162
96546029 Spare, Impeller cpl. LM 80-160/168
96546254 Spare, Impeller cpl. LM 80-200/187
96546102 Spare, Impeller cpl. LM 80-200/200
96546061 Spare, Impeller cpl. LM 80-200/210
96546308 Spare, Impeller cpl. LP 50-125/132 D16
96546309 Spare, Impeller cpl. LP 50-200/205
96546289 Spare, Impeller cpl. LP 65-125/104
96545998 Spare, Impeller cpl. LP 65-125/128
96548462 Spare, Impeller cpl. LP 65-125/128
96546303 Spare, Impeller cpl. LP 65-160/165 D22
96546298 Spare, Impeller cpl. LP 65-200/189
96546295 Spare, Impeller cpl. LP 65-200/202
96545992 Spare, Impeller cpl. LP 80-125
96546269 Spare, Impeller cpl. LP 80-125/124
96546263 Spare, Impeller cpl. LP 80-160/149
96546059 Spare, Impeller cpl. LP 80-160/164
96546261 Spare, Impeller cpl. LP 80-200/180
96546267 Spare, Impeller cpl. LP100-125/121
96546265 Spare, Impeller cpl. LP100-125/130
96546001 Spare, Impeller cpl. LP100-125-137
96546282 Spare, Impeller cpl. LP100-160/152
96546007 Spare, Impeller cpl. LP100-160-168
96546101 Spare, Impeller cpl. LP100-200/183
96546088 Spare, Impeller cpl. LP100-200-191
96546056 Spare, Impeller cpl. LP100-200-210
96546305 Spare, Impeller cpl. LP50-125/142 D16
96546004 Spare, Impeller cpl. LP80-200-202
96548406 Spare, Impeller cpl. LPD100-200/164
96548460 Spare, Impeller cpl. LPD100-200/182
96548461 Spare, Impeller cpl. LPD125-125/125
96591514 Spare, Impeller cpl. NP 80-65-160/146
96591517 Spare, Impeller cpl. NP 80-65-160/161
96591513 Spare, Impeller cpl. NP100-80-125/121
96587252 Spare, Impeller left hand
96590479 Spare, Impeller LP 80-125/125
96548463 Spare, Impeller LP65-125/117 balanced
96587239 Spare, Impeller right H. GG D225 /24
96587319 T-piece R 1/4 Z B5 /spare
96545964 Wear ring /spare
96550725 Wellendichtring 35/25 DU X 7 /spare
98910325 3AC 1.5 230/400 50Hz N07,PTC
96688520 ball valve
96688552 ball valve
96688562 ball valve
96688563 ball valve
96688569 ball valve
96727791 ball valve
96727794 ball valve
96727909 ball valve
96727992 ball valve
96728108 ball valve
96182051 Ball valve SS 1/4"GF
96688434 bushing - press. gauge Socket DN10 PVC-U
96688460 butterfly valve
96727755 butterfly valve
96727757 butterfly valve
96727758 butterfly valve
96728020 check valve
95703057 connection piece
96688518 connection piece
96727906 connection piece
96727907 connection piece
96688519 connection Replaced by 95703057
96181667 Connector PVDF 1/4" GM for tubing 4/6
96688457 control unit
96679756 control unit 220-240V 10.7418-615
95705473 Diaphragm - rupture
91834547 Diaphragm PTFE 208-0.8-4 / 209-0.4-5.5D
91836343 dosing pump,DMI, NaClO2, 115V 50/60Hz
96688476 double nipple
96727822 double nipple
96727823 double nipple
96727835 double nipple
96727840 double nipple
96727911 double nipple
96727912 double nipple
96728011 double nipple
96727833 double nipple galv. Steel
96688482 double nipple R 1/2"
96688479 double nipple R 1/2" R 1"
96727799 elbow 90° DN15 galv. Steel
96727830 elbow 90° DN15 galv. Steel
96727797 elbow 90° DN15 Steel
96727836 elbow 90° DN15 Steel
96727841 elbow 90° DN15 Steel
96727802 elbow 90° DN20 galv. Steel
96727801 elbow 90° DN32 galv. Steel
96727800 elbow 90° DN8 galv. Steel
96727893 elbow 90° DN8 PVC-U
96727798 elbow 90° DN8 Steel
96680828 feed line
96681096 filter enclosure
96727711 flange - grooved DN15, R1/2,PN40 steel
91835738 flange - Lapped, ANSI 2 1/2in PVC
96727903 flange - screwed G11/4" DN32 1.4571
96727712 flange - spring DN15, R1/2,PN40 steel
96688515 flange - welding neck fl.
96727788 flange - welding neck fl. 1/2""
96727795 flange - welding neck fl. 1/2""
96727796 flange - welding neck fl. 3/4""
96727790 flange - welding neck fl. DN20 316 L
96727910 hexagon nipple
91834710 Hose tail
96688435 hose tail
96727669 insert
96728017 isolating slide G11/2" 20bar brass
96688566 isolating slide G3/4" 20bar brass
95702377 Kit, acid flushing for electro-chlor.
95702376 Kit, test k. for SES-195
96680830 measuring cell body
95701192 Measuring cell D11
96708953 Measuring cell D12
96727760 nipple - drum nipp.
96727763 nipple - drum nipp.
96690355 nut
96680829 pipe - overflow
96727748 pipe bracket
96727749 pipe bracket
96727972 pipe bracket
96728058 pipe nipple R1/2" 80mm
96728059 pipe nipple R3/4" 80mm
96727729 plug
96727824 plug
96727842 plug
96688436 plug R3/4" PVC-U
96727754 pressure reducer Typ:D22 R3/8"
96688538 Pressure reducing valve D06F DN20
96688480 reducer MT R1" FT G1/2"
96727839 reducer MT R1/2" FT G1/4"
96688494 reducing nipple
96727726 reducing nipple
96727815 reducing nipple
96727816 reducing nipple
96727818 reducing nipple
96727820 reducing nipple
96688426 Reducing nipple 2 adapt DN10 R3/8" PVC-U
96688427 Reducing nipple 2 adapt DN15 R1/2" PVC-U
96688495 reducing nipple DN20 G1/2" PVC-U
96688417 reduction socket-nipple
96688421 reduction socket-nipple
96688422 reduction socket-nipple
96728107 reduction socket-nipple
96688420 reduction socket-nipple DN20 / 3/4GM
96688416 REPLACED BY 96688427
91834048 ring - Guide, D 27
96726663 rotor core - Thread.Anchor HSL-3-G M8/40
96726030 servomotor
96688475 socket
96727700 Socket - double adaptor DN10 R3/8"
96688424 Socket - double adaptor DN15 G1/2" PVC-U
96727701 Socket - double adaptor DN20 R3/4"
96688423 Socket - double adaptor DN8 R1/4" PVC-U
96727728 socket - reducing sock. nipple
96727821 Socket G 1/4" galv. Steel
96687772 solenoid valve
96687773 solenoid valve
96687774 solenoid valve
96687775 solenoid valve
96687785 solenoid valve
96687787 solenoid valve
96726094 solenoid valve
96732004 Spare, software Berkevision
96681097 spindle
96727761 strainer
96727762 strainer
96727977 strainer
96727978 strainer
96701568 STRAINER DN20 1.4408 PTFE 3/4" 40bar
96727803 tee
96727804 tee
96727838 tee
96727717 Tee - T-Piece 90° G 3/8" PVC-U
96688433 tee - T-Piece DN15 G1/2" PVC-U
96727718 tee - T-Piece DN20 G3/4" PVC-U
96727973 Tee - T-Piece G 3/4" V4A
96727808 Tee - T-Piece G 3/8" galv. Steel
96727688 union - Socket DN15 R1/2" brass/PVC
96727768 union piece
96727769 union piece
96728041 union piece
96728045 union piece
96688467 union piece
96727827 union piece DN15 galv. Steel
96728091 union piece DN15 V2A EPDM
91834106 Valve - spr. loaded - PP/V/G DN 20
96617127 Valve DN8 PVC/V/G
96679730 valve DN8 SS/V/SS
91834318 worm - Replaced by PN 96707540
98461757 Bulk - O-ring 13x2,5 , EPDM 50 Pc
98596690 Bulk - O-ring 13x2,5 , FKM 10 Pc
98461764 Bulk - O-ring 13x2,5 , FKM 50 Pc
98461766 Bulk - O-ring 13x2,5 , PTFE 6 Pc
98808963 Bulk, o-ring 13x2,5 FKM 50pcs
98900618 Bulk, o-ring 28x3,5 FKM 50pcs
98699767 Bulk,Valve seat DN8 , FKM 4pcs
98424213 Cover inspection D168 mm
96692592 hose - kit, PVC 13/20 50m
96693067 hose - kit, PVC 6/12 15M 23bar 20°C
98630220 kit sav electronique DDE-P et DDE-PR
96690562 KIT VALVE gm DME940 PV/T/C
96535109 Kit, connec. DN10, 19/27+25/34 tube PP
96535096 Kit, connection type DN10,19/27+25/34 PP
96535102 Kit, connection type DN10,19/27+25/34 PV
96535103 Kit, connection type DN20, Rp 1 1/4"
96476702 Kit, diaphragm CPL. F/US D38, DME/S8
96476704 Kit, diaphragm CPL. F/US D57, DME19
96519472 Kit, diaphragm DME 375
96519470 Kit, diaphragm DME 60
96519473 Kit, diaphragm DME 940
96440740 Kit, diaphragm DME/S2
96440743 Kit, diaphragm DME/S8
96519471 Kit, diaphragm DME3, DME150
96440746 Kit, diaphragm DMM290-DMM390
96440748 Kit, diaphragm DMM440-DMM990
96440750 Kit, diaphragm DMS4
97751709 Kit, diaphragm SD-L
97751708 Kit, diaphragm SD-M
97751707 Kit, diaphragm SD-S
97753245 Kit, display board DME4 front op.
97753244 Kit, display board DME4 side op.
97790958 Kit, display cover SD
96440751 Kit, DMM variant AR control unit 1x230V
97790968 Kit, dosing head cover DDA, L (SS)
97790967 Kit, dosing head cover S,M (PP)
97753246 Kit, driver board DME4
98827314 Kit, flange/safety diaph. L
98827290 Kit, flange/safety diaph. S
97753255 Kit, front cover DME3 front op. - AR
97753234 Kit, front cover DME4 front op. - AR
97753231 Kit, front cover DME4 side op. - B
97753249 Kit, gear unit DME3
97751151 Kit, head SD-L-1-PP/E/C-1
97751152 Kit, head SD-L-1-PP/E/C-2
97751157 Kit, head SD-L-1-PP/V/C-1
97751158 Kit, head SD-L-1-PP/V/C-2
97751355 Kit, head SD-L-1-PV/E/C-1
97751356 Kit, head SD-L-1-PV/E/C-2
97751367 Kit, head SD-L-1-PV/T/C-1
97751368 Kit, head SD-L-1-PV/T/C-2
97751361 Kit, head SD-L-1-PV/V/C-1
97751362 Kit, head SD-L-1-PV/V/C-2
97751247 Kit, head SD-L-1-PVC/E/C-1
97751248 Kit, head SD-L-1-PVC/E/C-2
97751259 Kit, head SD-L-1-PVC/T/C-1
97751260 Kit, head SD-L-1-PVC/T/C-2
97751253 Kit, head SD-L-1-PVC/V/C-1
97751254 Kit, head SD-L-1-PVC/V/C-2
97751419 Kit, head SD-L-1-SS/T/SS-1
97751420 Kit, head SD-L-1-SS/T/SS-2
97751163 Kit, head SD-L-2-PP/E/C-1
97751164 Kit, head SD-L-2-PP/E/C-2
97751169 Kit, head SD-L-2-PP/V/C-1
97751170 Kit, head SD-L-2-PP/V/C-2
97751373 Kit, head SD-L-2-PV/E/C-1
97751374 Kit, head SD-L-2-PV/E/C-2
97751385 Kit, head SD-L-2-PV/T/C-1
97751386 Kit, head SD-L-2-PV/T/C-2
97751379 Kit, head SD-L-2-PV/V/C-1
97751380 Kit, head SD-L-2-PV/V/C-2
97751265 Kit, head SD-L-2-PVC/E/C-1
97751266 Kit, head SD-L-2-PVC/E/C-2
97751277 Kit, head SD-L-2-PVC/T/C-1
97751278 Kit, head SD-L-2-PVC/T/C-2
97751271 Kit, head SD-L-2-PVC/V/C-1
97751272 Kit, head SD-L-2-PVC/V/C-2
97751425 Kit, head SD-L-2-SS/T/SS-1
97751426 Kit, head SD-L-2-SS/T/SS-2
97751128 Kit, head SD-M-1-PP/E/C-1
97751129 Kit, head SD-M-1-PP/E/C-2
97751134 Kit, head SD-M-1-PP/V/C-1
97751135 Kit, head SD-M-1-PP/V/C-2
97751319 Kit, head SD-M-1-PV/E/C-1
97751320 Kit, head SD-M-1-PV/E/C-2
97751331 Kit, head SD-M-1-PV/T/C-1
97751332 Kit, head SD-M-1-PV/T/C-2
97751325 Kit, head SD-M-1-PV/V/C-1
97751326 Kit, head SD-M-1-PV/V/C-2
97751211 Kit, head SD-M-1-PVC/E/C-1
97751212 Kit, head SD-M-1-PVC/E/C-2
97751223 Kit, head SD-M-1-PVC/T/C-1
97751224 Kit, head SD-M-1-PVC/T/C-2
97751217 Kit, head SD-M-1-PVC/V/C-1
97751218 Kit, head SD-M-1-PVC/V/C-2
97751407 Kit, head SD-M-1-SS/T/SS-1
97751408 Kit, head SD-M-1-SS/T/SS-2
97751140 Kit, head SD-M-2-PP/E/C-1
97751141 Kit, head SD-M-2-PP/E/C-2
97751146 Kit, head SD-M-2-PP/V/C-1
97751147 Kit, head SD-M-2-PP/V/C-2
97751337 Kit, head SD-M-2-PV/E/C-1
97751338 Kit, head SD-M-2-PV/E/C-2
97751349 Kit, head SD-M-2-PV/T/C-1
97751350 Kit, head SD-M-2-PV/T/C-2
97751343 Kit, head SD-M-2-PV/V/C-1
97751344 Kit, head SD-M-2-PV/V/C-2
97751229 Kit, head SD-M-2-PVC/E/C-1
97751230 Kit, head SD-M-2-PVC/E/C-2
97751241 Kit, head SD-M-2-PVC/T/C-1
97751242 Kit, head SD-M-2-PVC/T/C-2
97751235 Kit, head SD-M-2-PVC/V/C-1
97751236 Kit, head SD-M-2-PVC/V/C-2
97751413 Kit, head SD-M-2-SS/T/SS-1
97751414 Kit, head SD-M-2-SS/T/SS-2
97751104 Kit, head SD-S-1-PP/E/C-1
97751105 Kit, head SD-S-1-PP/E/C-2
97751110 Kit, head SD-S-1-PP/V/C-1
97751111 Kit, head SD-S-1-PP/V/C-2
97751283 Kit, head SD-S-1-PV/E/C-1
97751284 Kit, head SD-S-1-PV/E/C-2
97751295 Kit, head SD-S-1-PV/T/C-1
97751296 Kit, head SD-S-1-PV/T/C-2
97751289 Kit, head SD-S-1-PV/V/C-1
97751290 Kit, head SD-S-1-PV/V/C-2
97751175 Kit, head SD-S-1-PVC/E/C-1
97751176 Kit, head SD-S-1-PVC/E/C-2
97751187 Kit, head SD-S-1-PVC/T/C-1
97751188 Kit, head SD-S-1-PVC/T/C-2
97751181 Kit, head SD-S-1-PVC/V/C-1
97751182 Kit, head SD-S-1-PVC/V/C-2
97751395 Kit, head SD-S-1-SS/T/SS-1
97751396 Kit, head SD-S-1-SS/T/SS-2
97751116 Kit, head SD-S-2-PP/E/C-1
97751117 Kit, head SD-S-2-PP/E/C-2
97751122 Kit, head SD-S-2-PP/V/C-1
97751123 Kit, head SD-S-2-PP/V/C-2
97751301 Kit, head SD-S-2-PV/E/C-1
97751302 Kit, head SD-S-2-PV/E/C-2
97751313 Kit, head SD-S-2-PV/T/C-1
97751314 Kit, head SD-S-2-PV/T/C-2
97751307 Kit, head SD-S-2-PV/V/C-1
97751308 Kit, head SD-S-2-PV/V/C-2
97751193 Kit, head SD-S-2-PVC/E/C-1
97751194 Kit, head SD-S-2-PVC/E/C-2
97751205 Kit, head SD-S-2-PVC/T/C-1
97751206 Kit, head SD-S-2-PVC/T/C-2
97751199 Kit, head SD-S-2-PVC/V/C-1
97751200 Kit, head SD-S-2-PVC/V/C-2
97751401 Kit, head SD-S-2-SS/T/SS-1
97751402 Kit, head SD-S-2-SS/T/SS-2
97753242 Kit, I/O board DME4 - AR
96688871 Kit, maint.ClO2/hydrochl.acid/DN4/red
96688873 Kit, maint.ClO2/hydrochl.acid/DN8/transp
96688872 Kit, maint.ClO2/NaClO2/DN4/blue
95702281 Kit, Maintenance for Selcoperm 125-500
97790957 Kit, mounting plate SD
97744622 Kit, O-Rings DME FKM
96440694 Kit, p head DMM440-DMM990 SS/A/AS
96497537 Kit, power cord Australia cpl.
97790970 kit, power cord B
97790983 Kit, power cord E
97790969 Kit, power cord F
97790981 Kit, power cord G
97790982 Kit, power cord I
97790984 Kit, power cord J
96497539 Kit, power cord Japan cpl.
97790985 Kit, power cord L
96497534 kit, power cord Schuko cpl.
96497536 Kit, power cord Schweiz cpl.
96497538 Kit, power cord U.K. cpl.
96497535 Kit, power cord US cpl.
96624589 KIT, PUMP BACK PLATE F. DME/S 2
96440652 Kit, pump head DME 19 SS/V/SS spring
96561183 Kit, pump head DME 375 PP/V/G
96561187 Kit, pump head DME 375 PP/V/G,NPT11/4"sp
96520454 Kit, pump head DME 60 PP/E/C
96520459 Kit, pump head DME 60 PP/E/C spring
96549405 Kit, pump head DME 60 PP/E/C spring/NPT
96549401 Kit, pump head DME 60 PP/E/C/NPT
96520455 Kit, pump head DME 60 PP/V/C
96520460 Kit, pump head DME 60 PP/V/C spring
96549406 Kit, pump head DME 60 PP/V/C spring/NPT
96549402 Kit, pump head DME 60 PP/V/C/NPT
96549407 Kit, pump head DME 60 PV/V/C spring/NPT
96520456 Kit, pump head DME 60 PV/VC
96549403 Kit, pump head DME 60 PV/VC/NPT
96520458 Kit, pump head DME 60 SS/V/SS
96520462 Kit, pump head DME 60 SS/V/SS spring
96549408 Kit, pump head DME 60 SS/V/SS spring/NPT
96561200 Kit, pump head DME 940 PP/E/G
96561201 Kit, pump head DME 940 PP/V/G,NPT 1 1/4"
96440659 Kit, pump head DME/S12 PP/E/C
96440660 Kit, pump head DME/S12 PP/E/C spring
96446812 Kit, pump head DME/S12 PP/V/C
96446813 Kit, pump head DME/S12 PP/V/C spring
96440662 Kit, pump head DME/S12 PV/E/C spring
96636087 Kit, pump head DME/S12 PV/T/C
96690541 Kit, pump head DME/S12 PV/T/C spring
96440661 Kit, pump head DME/S12 PV/V/C
96440663 Kit, pump head DME/S12 SS/V/SS
96440665 Kit, pump head DME/S2 PP/E/C
96440666 Kit, pump head DME/S2 PP/E/C spring
96446814 Kit, pump head DME/S2 PP/V/C
96446815 Kit, pump head DME/S2 PP/V/C spring
96636077 Kit, pump head DME/S2 PV/T/C
96440667 Kit, pump head DME/S2 PV/V/C
96440668 Kit, pump head DME/S2 PV/V/C spring
96440669 Kit, pump head DME/S2 SS/V/SS
96440670 Kit, pump head DME/S2 SS/V/SS spring
96440671 Kit, pump head DME/S8 PP/E/C
96440672 Kit, pump head DME/S8 PP/E/C spring
96446816 Kit, pump head DME/S8 PP/V/C
96446817 Kit, pump head DME/S8 PP/V/C spring
96636083 Kit, pump head DME/S8 PV/T/C
96440673 Kit, pump head DME/S8 PV/V/C
96440674 Kit, pump head DME/S8 PV/V/C spring
96440675 Kit, pump head DME/S8 SS/V/SS
96520463 Kit, pump head DME150 PP/E/C
96520467 Kit, pump head DME150 PP/E/C spring
96549434 Kit, pump head DME150 PP/E/C spring/NPT
96549409 Kit, pump head DME150 PP/E/C/NPT 0
96520464 Kit, pump head DME150 PP/V/C
96520468 Kit, pump head DME150 PP/V/C spring
96549435 Kit, pump head DME150 PP/V/C spring/NPT
96549431 Kit, Pump head DME150 PP/V/C/NPT
96690544 Kit, pump head DME150 PV/T/C
96690546 Kit, pump head DME150 PV/T/C spring
96520469 Kit, pump head DME150 PV/V/C spring
96520465 Kit, pump head DME150 PV/VC
96549432 Kit, pump head DME150 PV/VC/NPT
96520466 Kit, pump head DME150 SS/V/SS
96520470 Kit, pump head DME150 SS/V/SS spring
96549437 Kit, pump head DME150 SS/V/SS spring/NPT
96549433 Kit, pump head DME150 SS/V/SS/NPT
96440647 Kit, pump head DME19 PP/E/C
96440648 Kit, pump head DME19 PP/E/C spring
96446808 Kit, pump head DME19 PP/V/C
96446809 Kit, pump head DME19 PP/V/C spring
96636091 Kit, pump head DME19 PV/T/C
96440649 Kit, pump head DME19 PV/V/C
96440650 Kit, pump head DME19 PV/V/C spring
96440651 Kit, pump head DME19 SS/V/SS
96561186 Kit, pump head DME375 PP/E/G
96561182 Kit, pump head DME375 PP/E/G, NPT 1 1/4"
96520471 Kit, pump head DME375 PP/E/G, RP 1 1/4"
96520475 Kit, pump head DME375 PP/E/G,RP 11/4" sp
96520472 Kit, pump head DME375 PP/V/G, RP 1 1/4"
96520476 Kit, pump head DME375 PP/V/G,RP 11/4" sp
96690547 Kit, pump head DME375 PV/T/C
96690550 Kit, pump head DME375 PV/T/C spring
96520473 Kit, pump head DME375 PV/VG
96520474 Kit, pump head DME375 SS/V/SS, RP 1 1/4"
96561185 Kit, pump head DME375 SS/V/SS,NPT 1 1/4"
96561189 Kit, pump head DME375 SS/V/SS,NPT11/4"sp
96520478 Kit, pump head DME375 SS/V/SS,RP 11/4"sp
96440653 Kit, pump head DME48 PP/E/C
96446810 Kit, pump head DME48 PP/V/C
96446811 Kit, pump head DME48 PP/V/C spring
96636095 Kit, pump head DME48 PV/T/C
96900382 Kit, pump head DME48 PV/T/T
96440655 Kit, pump head DME48 PV/V/C
96440656 Kit, pump head DME48 PV/V/C spring
96440657 Kit, pump head DME48 SS/V/SS
96690542 Kit, pump head DME60 PV/T/C
96690543 Kit, pump head DME60 PV/T/C spring
96561204 Kit, pump head DME940 PP/E/G
96520479 Kit, pump head DME940 PP/E/G, RP 1 1/4"
96520483 Kit, pump head DME940 PP/E/G,RP 11/4"sp
96520480 Kit, pump head DME940 PP/V/G, RP 1 1/4"
96520484 Kit, pump head DME940 PP/V/G, RP 11/4"sp
96561205 Kit, pump head DME940 PP/V/G,NPT 11/4"sp
96690551 Kit, pump head DME940 PV/T/C
96690552 Kit, pump head DME940 PV/T/C spring
96520481 Kit, pump head DME940 PV/VG, RP 11/4"
96520482 Kit, pump head DME940 SS/V/SS, RP 1 1/4"
96561203 Kit, pump head DME940 SS/V/SS,NPT 1 1/4"
96561207 Kit, pump head DME940 SS/V/SS,NPT11/4"sp
96520486 Kit, pump head DME940 SS/V/SS,RP 11/4"sp
96440677 Kit, pump head DMM110-DMM155 PP/H/G
96440681 Kit, pump head DMM160-DMM260 PP/H/G
96440685 Kit, pump head DMM290-DMM390 PP
96440695 Kit, pump head DMM48-DMM72 PP/H/C
96440689 Kit, pump head DMM4-DMM23 PP/E/G
96440699 Kit, pump head DMS4 PP/E/C
96440700 Kit, pump head DMS4 PP/E/C spring
96446818 Kit, pump head DMS4 PP/V/C
96690668 Kit, pump head DMS4 PV/T/C
96440701 Kit, pump head DMS4 PV/V/C
96440702 Kit, pump head DMS4 PV/V/C spring
96690683 Kit, Pump head UMP DMS4 PV/T/C SPRING
97790966 Kit, screw/cover SD
96441172 Kit, val./diaph. DMM440-DMM990 SS/A/SS S
96499707 Kit, valve 14-PP/V EXCL/O-Ring
96528246 Kit, Valve ball PTFE DME/S 2-48
96574016 Kit, valve CPL. 9.2-PV/T/T EXCL./O-Ring
96731229 Kit, valve CPL. D15 PP/V/C
96731233 Kit, valve CPL. D28 PP/E/G
96519452 Kit, valve DME 375-940 PP/E/G
96519456 Kit, valve DME 375-940 PP/E/G spring
96519453 Kit, valve DME 375-940 PP/V/G
96519457 Kit, valve DME 375-940 PP/V/G spring
96690554 Kit, valve DME 375-940 PV/T/C
96690555 Kit, valve DME 375-940 PV/T/C spring
96519454 Kit, valve DME 375-940 PV/V/G
96519458 Kit, valve DME 375-940 PV/V/G spring
96519455 Kit, valve DME 375-940 SS/V/SS
96519459 Kit, valve DME 375-940 SS/V/SS spring
96519442 Kit, valve DME 60-150 PP/E/C
96519446 Kit, valve DME 60-150 PP/E/C spring
96519443 Kit, valve DME 60-150 PP/V/C
96519447 Kit, valve DME 60-150 PP/V/C spring
96573952 Kit, valve DME 60-150 PV/T/C
96690553 Kit, valve DME 60-150 PV/T/C spring
96519444 Kit, valve DME 60-150 PV/V/C
96519448 Kit, valve DME 60-150 PV/V/C spring
96519445 Kit, valve DME 60-150 SS/V/SS
96519449 Kit, valve DME 60-150 SS/V/SS spring
96574015 Kit, valve DME/S2-DME/S48 PV/T/C
96440711 Kit, Valve DME/S2-DME48 PP/E/C
96440712 Kit, valve DME/S2-DME48 PP/E/C spring
96446836 Kit, Valve DME/S2-DME48 PP/V/C
96635983 Kit, valve DME/S2-DME48 PV/T/C spring
96440713 Kit, Valve DME/S2-DME48 PV/V/C
96440722 Kit, valve DME/S2-DME48 PV/V/C spring
96440724 Kit, valve DME/S2-DME48 SS/V/SS spring
96558603 Kit, valve DMM 110-390 PP/H/SS
96440737 Kit, valve DMM110-DMM390 SS/A/SS
96440738 Kit, valve DMM110-DMM390 SS/A/SS spring
96440733 Kit, valve DMM440-DMM990 PP/H/G spring
96440734 Kit, valve DMM440-DMM990 SS/A/SS spring
96440730 Kit, valve DMM48-DMM72 PP/H/C spring
96440731 Kit, valve DMM48-DMM72 SS/A/SS
96440732 Kit, valve DMM48-DMM72 SS/A/SS spring
96440725 Kit, valve DMM4-DMM23 PP/E/G
96440726 Kit, Valve DMM4-DMM23 PP/E/G spring
96440727 Kit, valve DMM4-DMM23 SS/V/SS
96440728 Kit, valve DMM4-DMM23 SS/V/SS spring
97751611 Kit, valve SD-M/L-PP/E/C-1
97751612 Kit, valve SD-M/L-PP/E/C-2
97751617 Kit, valve SD-M/L-PP/V/C-1
97751618 Kit, valve SD-M/L-PP/V/C-2
97751641 Kit, valve SD-M/L-PVC/E/C-1
97751642 Kit, valve SD-M/L-PVC/E/C-2
97751653 Kit, valve SD-M/L-PVC/T/C-1
97751654 Kit, valve SD-M/L-PVC/T/C-2
97751647 Kit, valve SD-M/L-PVC/V/C-1
97751648 Kit, valve SD-M/L-PVC/V/C-2
97751651 Kit, valve SD-M/L-PVC/V/SS-1
97751677 Kit, valve SD-M/L-PVDF/E/C-1
97751678 Kit, valve SD-M/L-PVDF/E/C-2
97751689 Kit, valve SD-M/L-PVDF/T/C-1
97751690 Kit, valve SD-M/L-PVDF/T/C-2
97751683 Kit, valve SD-M/L-PVDF/V/C-1
97751684 Kit, valve SD-M/L-PVDF/V/C-2
97751705 Kit, valve SD-M/L-SS/T/SS-1
97751706 Kit, valve SD-M/L-SS/T/SS-2
97751599 Kit, valve SD-S-PP/E/C-1
97751600 Kit, valve SD-S-PP/E/C-2
97751605 Kit, valve SD-S-PP/V/C-1
97751606 Kit, valve SD-S-PP/V/C-2
97751623 Kit, valve SD-S-PVC/E/C-1
97751624 Kit, valve SD-S-PVC/E/C-2
97751635 Kit, valve SD-S-PVC/T/C-1
97751636 Kit, valve SD-S-PVC/T/C-2
97751629 Kit, valve SD-S-PVC/V/C-1
97751630 Kit, valve SD-S-PVC/V/C-2
97751659 Kit, valve SD-S-PVDF/E/C-1
97751660 Kit, valve SD-S-PVDF/E/C-2
97751671 Kit, valve SD-S-PVDF/T/C-1
97751672 Kit, valve SD-S-PVDF/T/C-2
97751665 Kit, valve SD-S-PVDF/V/C-1
97751666 Kit, valve SD-S-PVDF/V/C-2
97751699 Kit, valve SD-S-SS/T/SS-1
98805957 Kit, valve SD-S-SS/T/SS-1-FDA
97751700 Kit, valve SD-S-SS/T/SS-2
96741871 Kit, valve SS/E/SS DME 375-940
96690559 Kit, valve/diaph. DME150 PV/T/C spring
96690561 Kit, valve/diaph. DME375 PV/T/C spring
96690563 Kit, valve/diaph. DME940 PV/T/C spring
96441155 Kit, valve/diaph. DMM110-DMM155 PP/H/G
96441159 Kit, valve/diaph. DMM160-DMM260 PP/H/G
96441160 Kit, valve/diaph. DMM160-DMM260 PP/H/G S
96441161 Kit, valve/diaph. DMM160-DMM260 SS/A/SS
96441163 Kit, valve/diaph. DMM290-DMM390 PP/H/G
96441171 Kit, valve/diaph. DMM440-DMM990 PP/H/G S
96441173 Kit, valve/diaph. DMM48-DMM72 PP/H/C
96441174 Kit, valve/diaph. DMM48-DMM72 PP/H/C sp.
96441175 Kit, valve/diaph. DMM48-DMM72 SS/A/SS
96441167 Kit, valve/diaph. DMM4-DMM23 PP/E/G
97751461 Kit, valve/diaph. SD-L-PP/E/C-1
97751462 Kit, valve/diaph. SD-L-PP/E/C-2
97751467 Kit, valve/diaph. SD-L-PP/V/C-1
97751468 Kit, valve/diaph. SD-L-PP/V/C-2
97751563 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/E/C-1
97751564 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/E/C-2
97751575 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/T/C-1
97751576 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/T/C-2
97751569 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/V/C-1
97751570 Kit, valve/diaph. SD-L-PV/V/C-2
97751509 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/E/C-1
97751510 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/E/C-2
97751521 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/T/C-1
97751522 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/T/C-2
97751515 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/V/C-1
97751516 Kit, valve/diaph. SD-L-PVC/V/C-2
97751597 Kit, valve/diaph. SD-L-SS/T/SS-1
97751598 Kit, valve/diaph. SD-L-SS/T/SS-2
97751439 Kit, valve/diaph. SD-M-PP/E/C-1
97751440 Kit, valve/diaph. SD-M-PP/E/C-2
97751445 Kit, valve/diaph. SD-M-PP/V/C-1
97751446 Kit, valve/diaph. SD-M-PP/V/C-2
97751545 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/E/C-1
97751546 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/E/C-2
97751557 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/T/C-1
97751558 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/T/C-2
97751551 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/V/C-1
97751552 Kit, valve/diaph. SD-M-PV/V/C-2
97751491 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/E/C-1
97751492 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/E/C-2
97751503 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/T/C-1
97751504 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/T/C-2
97751497 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/V/C-1
97751498 Kit, valve/diaph. SD-M-PVC/V/C-2
97751591 Kit, valve/diaph. SD-M-SS/T/SS-1
97751592 Kit, valve/diaph. SD-M-SS/T/SS-2
97751427 Kit, valve/diaph. SD-S-PP/E/C-1
97751428 Kit, valve/diaph. SD-S-PP/E/C-2
97751433 Kit, valve/diaph. SD-S-PP/V/C-1
97751434 Kit, valve/diaph. SD-S-PP/V/C-2
97751527 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/E/C-1
97751528 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/E/C-2
97751539 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/T/C-1
97751540 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/T/C-2
97751533 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/V/C-1
97751534 Kit, valve/diaph. SD-S-PV/V/C-2
97751473 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/E/C-1
97751474 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/E/C-2
97751475 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/E/T-1
97751476 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/E/T-2
97751485 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/T/C-1
97751486 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/T/C-2
97751479 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/V/C-1
97751480 Kit, valve/diaph. SD-S-PVC/V/C-2
97751585 Kit, valve/diaph. SD-S-SS/T/SS-1
97751586 Kit, valve/diaph. SD-S-SS/T/SS-2
96520364 Kit, valve/diaphragm DME 60 PP/E/C
96520365 Kit, valve/diaphragm DME 60 PP/V/C
96520366 Kit, valve/diaphragm DME 60 PV/V/C
96520367 Kit, valve/diaphragm DME 60 SS/V/SS
96520371 Kit, valve/diaphragm DME 60 SS/V/SS SP.
96441125 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PP/E/C
96441126 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PP/E/C SP.
96446772 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PP/V/C
96446773 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PP/V/C SP.
96636070 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PV/T/C
96441127 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PV/V/C
96441128 Kit, valve/diaphragm DME/S12 PV/V/C SP.
96441129 Kit, valve/diaphragm DME/S12 SS/V/SS
96441130 Kit, valve/diaphragm DME/S12 SS/V/SS SP.
96441131 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PP/E/C
96441132 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PP/E/C SP.
96446774 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PP/V/C
96446775 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PP/V/C SP.
96635984 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PV/T/C
96441133 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PV/V/C
96441134 Kit, valve/diaphragm DME/S2 PV/V/C SP.
96441135 Kit, valve/diaphragm DME/S2 SS/V/SS
96441136 Kit, valve/diaphragm DME/S2 SS/V/SS SP.
96441149 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PP/E/C
96441150 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PP/E/C SP.
96446780 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PP/V/C
96446781 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PP/V/C SP.
96636067 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PV/T/C
96441151 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PV/V/C
96441152 Kit, valve/diaphragm DME/S8 PV/V/C SP.
96441154 Kit, valve/diaphragm DME/S8 SS/V/SS SP.
96520372 Kit, valve/diaphragm DME150 PP/E/C
96520376 Kit, valve/diaphragm DME150 PP/E/Cspring
96520373 Kit, valve/diaphragm DME150 PP/V/C
96520377 Kit, valve/diaphragm DME150 PP/V/Cspring
96690558 Kit, valve/diaphragm DME150 PV/T/C
96520374 Kit, valve/diaphragm DME150 PV/V/C
96520375 Kit, valve/diaphragm DME150 SS/V/SS
96520379 Kit, valve/diaphragm DME150 SS/V/SS SP.
96441137 Kit, valve/diaphragm DME19 PP/E/C
96441138 Kit, valve/diaphragm DME19 PP/E/C SP.
96446776 Kit, valve/diaphragm DME19 PP/V/C
96446777 Kit, valve/diaphragm DME19 PP/V/C SP.
96636072 Kit, valve/diaphragm DME19 PV/T/C
96636073 Kit, valve/diaphragm DME19 PV/T/C SP.
96441139 Kit, valve/diaphragm DME19 PV/V/C
96441140 Kit, valve/diaphragm DME19 PV/V/C SP.
96441141 Kit, valve/diaphragm DME19 SS/V/SS
96441142 Kit, valve/diaphragm DME19 SS/V/SS FJ.
96520380 Kit, valve/diaphragm DME375 PP/E/G
96520384 Kit, valve/diaphragm DME375 PP/E/Gspring
97851907 Kit, valve/diaphragm DME375 PP/E/SS
96520381 Kit, valve/diaphragm DME375 PP/V/G
96520385 Kit, valve/diaphragm DME375 PP/V/Gspring
96690560 Kit, valve/diaphragm DME375 PV/T/C
96520382 Kit, valve/diaphragm DME375 PV/V/G
96520383 Kit, valve/diaphragm DME375 SS/V/SS
96520387 Kit, valve/diaphragm DME375 SS/V/SS sp.
96441143 Kit, valve/diaphragm DME48 PP/E/C
96441144 Kit, valve/diaphragm DME48 PP/E/C SP.
96446778 Kit, valve/diaphragm DME48 PP/V/C
96446779 Kit, valve/diaphragm DME48 PP/V/C SP.
96636074 Kit, valve/diaphragm DME48 PV/T/C
96441145 Kit, valve/diaphragm DME48 PV/V/C
96441146 Kit, valve/diaphragm DME48 PV/V/C SP.
96441147 Kit, valve/diaphragm DME48 SS/V/SS
96520368 Kit, valve/diaphragm DME60 PP/E/C spring
96520369 Kit, valve/diaphragm DME60 PP/V/C spring
96690556 Kit, valve/diaphragm DME60 PV/T/C
96690557 Kit, valve/diaphragm DME60 PV/T/C spring
96520370 Kit, valve/diaphragm DME60 PV/V/C spring
96520391 Kit, valve/diaphragm DME940 PP/E/G
96520399 Kit, valve/diaphragm DME940 PP/E/Gspring
96520393 Kit, valve/diaphragm DME940 PP/V/G
96520400 Kit, valve/diaphragm DME940 PP/V/Gspring
96520395 Kit, valve/diaphragm DME940 PV/V/G
96520397 Kit, valve/diaphragm DME940 SS/V/SS
96520402 Kit, valve/diaphragm DME940 SS/V/SS sp.
96441177 Kit, valve/diaphragm DMS4 PP/E/C
96441178 Kit, valve/diaphragm DMS4 PP/E/C spring
96446782 Kit, valve/diaphragm DMS4 PP/V/C
96446783 Kit, valve/diaphragm DMS4 PP/V/C spring
96636064 Kit, valve/diaphragm DMS4 PV/T/C
96441179 Kit, valve/diaphragm DMS4 PV/V/C
96441180 Kit, valve/diaphragm DMS4 PV/V/C spring
96441181 Kit, valve/diaphragm DMS4 SS/V/SS
96441153 Kit, valve/diaphragm3 DME/S8 SS/V/SS
97790986 Kit, venting valve SD-PP/E
97790987 Kit, venting valve SD-PP/V
97790990 Kit, venting valve SD-PV/E
97790991 Kit, venting valve SD-PV/V
97790988 Kit, venting valve SD-PVC/E
97790989 Kit, venting valve SD-PVC/V
96484194 Kit, venting valve, DME1-2/DMS PP/E/C
96484193 Kit, venting valve, DME1-2/DMS PP/V/C
96484195 Kit, venting valve, DME1-2/DMS PV/V/C
96520488 Kit, venting valve, DME60-940 PP/E/C
96520489 Kit, venting valve, DME60-940 PP/V/C
96520500 kit, venting valve, DME60-940 PV/V/C
96586396 Angular ball bearing 3207 B.TVH.C3/spare
96550559 Angular Bearing 7306BE.2RS.SYN /spare
97503922 Angular Contact Bearing 7315BE / spare
96933867 Angular Contact Bearing 7317BE/SPARE
97501069 Ball bearing 6205.2Z.C3.SYN / spare
97501070 Ball bearing 6206.2Z.C3.SYN / spare
97501091 Ball bearing 6208.2Z.C3.SYN / spare
97501092 Ball bearing 6215.C3 / spare
97501095 Ball bearing 6219.C3 / spare
96586508 Ball bearing 3204 B.TVH.C3 /spare
96586509 Ball bearing 3205 B.TVH.C3 /spare
97501063 Ball bearing 6209.C3 /spare
97501066 Ball bearing 6212.C3 /spare
97501067 Ball bearing 6213.C3 /spare
97501049 Ball bearing 6217.C3 /spare
96586504 Ball bearing 6301-2Z-C3-L12 /spare
96586506 Ball bearing 6303-2RS-C3 /spare
96586507 Ball bearing 6304-2RS-C3 /spare
96586514 Ball bearing 6308.Z.C3 /spare
97503913 BALL BEARING 6315.C3 / spare
97501062 Ball bearing 6317.C3 /spare
97501050 Ball bearing 6319.C3 /spare
96586513 Ball bearing 7310 B.TVP.UA /spare
96747396 Ball bearing 3205.2CS.C3.SYN/bulk
96747385 Ball bearing 3205.2RS.C3.130 deg. Spare
97914975 Ball bearing 6201.2Z.C3.SYN/Spare
96772837 Ball bearing 6201.2Z.C4.SYN/bulk
97914976 Ball bearing 6202.2ZR.C3 /Spare
96772835 Ball bearing 6204 2CS C3 SYN/bulk
97914979 Ball bearing 6204.2Z.C3.SYN /Spare
97914977 Ball bearing 6206/2Z C3 /Spare
96747397 Ball bearing 6303 2RS C3 SYN, Spare part
96939108 BALL BEARING 6310.C3/spare
96933868 Ball bearing 6317.C3/SPARE
96586512 Ball bearing 7311 B.TVP.UA /spare
96588775 BEARING 6202-NR,35/15X11-D /spare
96588773 BEARING 6203,40/17X12-DIN /spare
96588774 BEARING 6204,47/20X14-DIN /spare
96591674 Bearing 6311.C3 /spare
96591288 Bearing NK, D24 /spare
96603628 Bulk - Ball bearing 6204-2ZZ AP
96547723 BULK - Gasket 40 PN10 D92/D49x2
96547725 BULK - Gasket 50 PN10 D107/D61x2
96547728 BULK - Gasket 65 PN40 D127/D77x2
96534978 BULK - Split cone
96538909 Bulk, O-ring FFKM 170.7x3.3
97772969 Bulk, ATEX repair plate
96915774 Bulk, Deep groove ball bearing 6205.2Z.
98133515 Bulk, Gasket D44/D32x2 (qty 10)
98977130 Bulk, Seal Victaulic coupling 11/4" Epdm
98977143 Bulk, Seal Victaulic coupling 2" Epdm
98977142 Bulk, Seal Victaulic coupling 2" FKM
99045454 Bulk, Seal Victaulic coupling 3" FKM
96591331 Capillary tubes UPE /spare
96609693 Cooling paste DC340 Heat sink compound
96586501 Grooved ball bearing 6305-2RS.C3 /spare
95926336 Kit Shaft seal SIC/SIC MMS10000R
98841278 Kit, 2 Float switch MS1, w. wallhanger
98696690 Kit, Ball valves - Freeflow
98696681 Kit, Blue tank - Freeflow
96591266 Kit, Capacitor 0.47µF 530VAC
97576014 Kit, Capillary Tube E-pumps
96023824 Kit, cover f/pool pump
98696687 Kit, Diverter valves - Freeflow
96023823 Kit, filter basket f/pool pump
98504217 Kit, Gaskets for pool pump cover
96467759 Kit, GP10-60 impeller + shaft seal
96467770 Kit, GP14-75 impeller +shaft seal
96467776 Kit, GP20-100 Hydraulic part

97505061 Kit, Shaft sael DAQK MM D48
95086312 Kit, Shaft seal 001-19-AEE
97505066 Kit, Shaft seal AQQK GG D48
97505067 Kit, Shaft seal AQQK MM D48
97505034 Kit, Shaft seal BAQE GG D48
97504994 Kit, Shaft seal BAQE GG D48 w/spacer
97505051 Kit, Shaft seal BAQE MM D48
97505036 Kit, Shaft seal BAQV GG D48
97504995 Kit, Shaft seal BAQV GG D48 w/spacer
97505052 Kit, Shaft seal BAQV MM D48
97505035 Kit, Shaft seal BBQE GG D48
97505039 Kit, Shaft seal BBQE MM D48
97505038 Kit, Shaft seal BQQE GG D48
97505054 Kit, Shaft seal BQQE MM D48
96890127 Kit, Shaft Seal BQQV GG D28, Silico.free
96890128 Kit, Shaft Seal BQQV GG D38, Silico.free
97505037 Kit, Shaft seal BQQV GG D48
96890130 Kit, Shaft Seal BQQV GG D48, Silico.free
96894075 Kit, Shaft Seal BQQV GG D55, Silico.free
96894076 Kit, Shaft Seal BQQV GG D60, Silico.free
96890131 Kit, Shaft Seal BQQV MM D28, Silico.free
96890142 Kit, Shaft Seal BQQV MM D38, Silico.free
97505053 Kit, Shaft seal BQQV MM D48
96890143 Kit, Shaft Seal BQQV MM D48, Silico.free
96894077 Kit, Shaft Seal BQQV MM D55, Silico.free
96894078 Kit, Shaft Seal BQQV MM D60, Silico.free
98119099 Kit, Shaft seal cartridge cpl 4P F52
98119100 Kit, Shaft seal cartridge cpl 2P F52
98119098 Kit, Shaft seal cartridge cpl 6P F52
97504996 Kit, Shaft seal DAQE GG D48
97505011 Kit, Shaft seal DAQE MM D48
97505055 Kit, Shaft seal DAQK GG D48
97505012 Kit, Shaft seal DAQV GG D48
97505015 Kit, Shaft seal DAQV MM D48
97526694 Kit, Shaft seal DN/48-00 BQ1VMG-BQ1VMG
97526696 Kit, Shaft seal DN/48-00 Q1Q1U1MG-BQ1VMG
97505064 Kit, Shaft seal DQQK GG D48
97505065 Kit, Shaft seal DQQK MM D48
97505062 Kit, Shaft seal DQQP GG D48
97505063 Kit, Shaft seal DQQP MM D48
95086503 Kit, Shaft seal L1K-30-AEE
97526692 Kit, Shaft seal SN/48-00 BQ1VMG
97526693 Kit, Shaft seal SN/48-00 Q1Q1U1MG
97526679 Kit, Shaft seal SN/48-00 Q1Q1VMG
96590608 Kit, Shaft seal TYPE B AQEGG-A1 D45
96591286 Kit, Shaft seal TYPE B BQ1EGG N 12
96121645 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 1 5/8" DBUE
96121646 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 1 7/8" DBUE
96121648 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 1/2" DBUE
96121649 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 3/4" DBUE
96121650 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 5/8" DBUE
96121647 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2" DBUE
96121658 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 3 3/4" DBUE
96121652 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 3" DBUE
96121659 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 4 7/8" DBUE

97505061 Kit, Shaft sael DAQK MM D48
95086312 Kit, Shaft seal 001-19-AEE
97505066 Kit, Shaft seal AQQK GG D48
97505067 Kit, Shaft seal AQQK MM D48
97505034 Kit, Shaft seal BAQE GG D48
97504994 Kit, Shaft seal BAQE GG D48 w/spacer
97505051 Kit, Shaft seal BAQE MM D48
97505036 Kit, Shaft seal BAQV GG D48
97504995 Kit, Shaft seal BAQV GG D48 w/spacer
97505052 Kit, Shaft seal BAQV MM D48
97505035 Kit, Shaft seal BBQE GG D48
97505039 Kit, Shaft seal BBQE MM D48
97505038 Kit, Shaft seal BQQE GG D48
97505054 Kit, Shaft seal BQQE MM D48
96890127 Kit, Shaft Seal BQQV GG D28, Silico.free
96890128 Kit, Shaft Seal BQQV GG D38, Silico.free
97505037 Kit, Shaft seal BQQV GG D48
96890130 Kit, Shaft Seal BQQV GG D48, Silico.free
96894075 Kit, Shaft Seal BQQV GG D55, Silico.free
96894076 Kit, Shaft Seal BQQV GG D60, Silico.free
96890131 Kit, Shaft Seal BQQV MM D28, Silico.free
96890142 Kit, Shaft Seal BQQV MM D38, Silico.free
97505053 Kit, Shaft seal BQQV MM D48
96890143 Kit, Shaft Seal BQQV MM D48, Silico.free
96894077 Kit, Shaft Seal BQQV MM D55, Silico.free
96894078 Kit, Shaft Seal BQQV MM D60, Silico.free
98119099 Kit, Shaft seal cartridge cpl 4P F52
98119100 Kit, Shaft seal cartridge cpl 2P F52
98119098 Kit, Shaft seal cartridge cpl 6P F52
97504996 Kit, Shaft seal DAQE GG D48
97505011 Kit, Shaft seal DAQE MM D48
97505055 Kit, Shaft seal DAQK GG D48
97505012 Kit, Shaft seal DAQV GG D48
97505015 Kit, Shaft seal DAQV MM D48
97526694 Kit, Shaft seal DN/48-00 BQ1VMG-BQ1VMG
97526696 Kit, Shaft seal DN/48-00 Q1Q1U1MG-BQ1VMG
97505064 Kit, Shaft seal DQQK GG D48
97505065 Kit, Shaft seal DQQK MM D48
97505062 Kit, Shaft seal DQQP GG D48
97505063 Kit, Shaft seal DQQP MM D48
95086503 Kit, Shaft seal L1K-30-AEE
97526692 Kit, Shaft seal SN/48-00 BQ1VMG
97526693 Kit, Shaft seal SN/48-00 Q1Q1U1MG
97526679 Kit, Shaft seal SN/48-00 Q1Q1VMG
96590608 Kit, Shaft seal TYPE B AQEGG-A1 D45
96591286 Kit, Shaft seal TYPE B BQ1EGG N 12
96121645 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 1 5/8" DBUE
96121646 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 1 7/8" DBUE
96121648 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 1/2" DBUE
96121649 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 3/4" DBUE
96121650 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2 5/8" DBUE
96121647 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 2" DBUE
96121658 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 3 3/4" DBUE
96121652 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 3" DBUE
96121659 Kit, TP-HP shaft seal cpl. 4 7/8" DBUE

Xem thêm sản phẩm Vật tư, phụ tùng ngành bơm được bán bởi doanh nghiệp: TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status