Seal kit SPX nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ

  (115 )
  • Mã sản phẩm:SPX
  • Nhãn hiệu:SPX
  • Xuất xứ:Mỹ
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :383 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2
  • Giang hàng :TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD

Phớt bơm SPX hàng chính hãng -  nhập khẩu trực tiếp về từ Mỹ

Sản phẩm chất lượng - hàng có sẵn - bảo hành 12 tháng

=>> Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tân Đông Phương

=>>Hotline: 0972.268.262

=>>Zalo:  0972 268 262

=>>:Email: tien.ngo@tandongphuong.com

=>>Website: tandongphuong.com

 

Các sản phẩm mà Tân Đông Phương đã và đang cung cấp trên thị trường:

 030-U2 Pump Body 1 See Note 1 1
030-U2 Pump Body with Flush 1 See Note 1 1
034-U2 Rectangular Flange Inlet Body 1 See Note 1 1
034-U2 Rectangular Flange Inlet Body with Flush 1 See Note 1 1
040-U2 Pump Body 1 See Note 1 1
040-U2 Pump Body with Flush 1 See Note 1 1
030-034 U2 Drive Shaft 1 108409+
040 U2 Drive Shaft 1 118722+
030-034 U2 Short Shaft 1 108410+
040-U2 Short Shaft 1 118723+
030-034-U2 Rotor, Twin Wing, Alloy 88 2 102151+ 2
030-034-U2 Rotor, Twin Wing, 316SS 2 102217+ 2
030-U2 Rotor, Single Wing, Alloy 88 2 117084+ 2, 12, 13
030-U2 Rotor, Single Wing, 316SS 2 117088+ 2, 12A, 13
040-U2 Rotor, Twin Wing, Alloy 88 2 118766+ 2
040-U2 Rotor, Twin Wing, 316SS 2 118779+ 2
040-U2 Rotor, Single Wing, Alloy 88 1 124255+ 2
040-U2 Rotor, Single Wing, 316SS 1 124268+ 2
030-U2 Stud 8 108842+
030-U2 Stud, Jacketed Cover 8 108845+
034-U2 Stud 6 108842+
034-U2 Stud 2 35555+
034-U2 Stud, Jacketed Cover 6 108845+
034-U2 Stud, Jacketed Cover 2 35549+
040-U2 Stud 8 118897+
040-U2 Stud, Jacketed Cover 8 118898+

SEAL KIT, 030U3, SM, C/SC, FKM 139387+ --- --- --- --- --- --- V70147 138383+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM, C/SC, EPDM 139388+ --- --- --- --- --- --- E70147 138383+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM, C/SC, FFKM 139389+ --- --- --- --- --- --- K70147 138383+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/SC, FKM 139390+ --- --- --- --- --- --- V70147 138366+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/SC, EPDM 139391+ --- --- --- --- --- --- E70147 138366+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/SC, FFKM 139392+ --- --- --- --- --- --- K70147 138366+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/TC, FKM 139393+ --- --- --- --- --- --- V70147 138366+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/TC, EPDM 139394+ --- --- --- --- --- --- E70147 138366+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM, SC/TC, FFKM 139395+ --- --- --- --- --- --- K70147 138366+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC, FKM 139396+ --- --- --- --- --- --- V70147 138393+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC, EPDM 139397+ --- --- --- --- --- --- E70147 138393+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC, FFKM 139398+ --- --- --- --- --- --- K70147 138393+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, C/SC-C/SC, FKM 139399+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 138386+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, C/SC-C/SC, EPDM 139400+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 138386+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, C/SC-C/SC, FFKM/FKM 139401+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 138386+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, C/SC-C/SC, FFKM/EPDM 139402+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 138386+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC, FKM 139403+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 138369+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC, EPDM 139404+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 138369+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC, FFKM/FKM 139405+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 138369+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC, FFKM/EPDM 139406+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 138369+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/TC-C/SC, FKM 139407+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 138369+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/TC-C/SC, EPDM 139408+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 138369+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC, FKM 139409+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 138369+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/TC-C/SC, FFKM/EPDM 139410+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 138369+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC, FKM 139411+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 138401+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC, EPDM 139412+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 138401+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC, FFKM/FKM 139413+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 138401+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC, FFKM/EPDM 139414+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 138401+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, SM SC/SC N F, FKM 139568+ --- --- --- --- --- --- V70147 139594+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM SC/SC N F, E PDM 139569+ --- --- --- --- --- --- E70147 139594+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM SC/SC N F, FFKM 139570+ --- --- --- --- --- --- K70147 139594+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC N F, FKM 139571+ --- --- --- --- --- --- V70147 139595+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC N F, E PDM 139572+ --- --- --- --- --- --- E70147 139595+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, SM, TC/TC N F, FFKM 139573+ --- --- --- --- --- --- K70147 139595+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC N F, FKM 139574+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 139596+ 138363+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC N F, E PDM 139575+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 139596+ 138363+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC N F, FFKM / FKM 139576+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 139596+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, SC/SC-C/SC N F, FFKM / E PDM 139577+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 139596+ 138363+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC N F, FKM 139578+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 V70147 139597+ 138395+ 130296+ V70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC N F, E PDM 139579+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 E70147 139597+ 138395+ 137245+ E70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC N F, FFKM / FKM 139580+ V70031 V70145 138372+ 139788+ V70147 V70041 K70147 139597+ 138395+ 137240+ K70126
SEAL KIT, 030U3, DM, TC/TC-C/SC N F, FFKM / E PDM 139581+ E70031 E70145 138372+ 139788+ E70147 E70041 K70147 139597+ 138395+ 137240+ K70126

126889+ SEAL KIT, 015U2, SM, SC/SC, FKM 006, 015, 018
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101653+ SEAL INNER 015U2 SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA

125945+ SEAL KIT, 015U2, SM, TC/SC, FKM 006, 015, 018
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101654+ SEAL INNER 015U2 TC 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA

137232+ SEAL KIT, 015U2, SM, TC/SC NF, FKM 006, 015, 018-U2
124733+ SEAL INNER 015U2 NF TC 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA

133820+ SEAL KIT, 015U2, DM, C/CE-C/CE, BUNA 006, 015, 018-U2
101651+ SEAL INNER 015U2 CARBON 2 EA
101667+ SEAT SEAL 015U2 CERAMIC 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
N70028 O-RING-028 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70035 O-RING-035 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70024 O-RING-024 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70121 O-RING-121 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70126 O-RING-126 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70112 O-RING-112 FDA NITRILE 2 EA
N70249 O-RING-249 FDA NITRILE/BUNA 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA

133900+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC, BUNA 006, 015, 018-U2
101653+ SEAL INNER 015U2 SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
N70028 O-RING-028 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70035 O-RING-035 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70024 O-RING-024 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70121 O-RING-121 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70126 O-RING-126 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70112 O-RING-112 FDA NITRILE 2 EA
N70249 O-RING-249 FDA NITRILE/BUNA 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
133956+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC NF, BUNA 006, 015, 018-U2
124734+ SEAL INNER 015U2 NF SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
N70028 O-RING-028 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70035 O-RING-035 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70024 O-RING-024 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70121 O-RING-121 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70126 O-RING-126 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70112 O-RING-112 FDA NITRILE 2 EA
N70249 O-RING-249 FDA NITRILE/BUNA 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
134019+ SEAL KIT, 015U2, DM, TC/SC-C/SC NF, BUNA 006, 015, 018-U2
124733+ SEAL INNER 015U2 NF TC 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
N70028 O-RING-028 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70035 O-RING-035 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70024 O-RING-024 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70121 O-RING-121 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70126 O-RING-126 FDA NITRILE/BUNA 2 EA
N70112 O-RING-112 FDA NITRILE 2 EA
N70249 O-RING-249 FDA NITRILE/BUNA 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA

133821+ SEAL KIT, 015U2, DM, C/CE-C/CE, EPDM 006, 015, 018-U2
101651+ SEAL INNER 015U2 CARBON 2 EA
101667+ SEAT SEAL 015U2 CERAMIC 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
E70028 O-RING-028 FDA EPDM 2 EA
E70035 O-RING-035 FDA EPDM 2 EA
E70024 O-RING-024 FDA EPDM 2 EA
E70121 O-RING-121 FDA EPDM 2 EA
E70126 O-RING-126 FDA EPDM 2 EA
E70112 O-RING-112 FDA EPDM 2 EA
E70249 O-RING-249 FDA EPDM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
133901+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC, EPDM 006, 015, 018-U2
101653+ SEAL INNER 015U2 SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
E70028 O-RING-028 FDA EPDM 2 EA
E70035 O-RING-035 FDA EPDM 2 EA
E70024 O-RING-024 FDA EPDM 2 EA
E70121 O-RING-121 FDA EPDM 2 EA
E70126 O-RING-126 FDA EPDM 2 EA
E70112 O-RING-112 FDA EPDM 2 EA
E70249 O-RING-249 FDA EPDM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
133958+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC NF, EPDM 006, 015, 018-U2
124734+ SEAL INNER 015U2 NF SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
E70028 O-RING-028 FDA EPDM 2 EA
E70035 O-RING-035 FDA EPDM 2 EA
E70024 O-RING-024 FDA EPDM 2 EA
E70121 O-RING-121 FDA EPDM 2 EA
E70126 O-RING-126 FDA EPDM 2 EA
E70112 O-RING-112 FDA EPDM 2 EA
E70249 O-RING-249 FDA EPDM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA

134021+ SEAL KIT, 015U2, DM, TC/SC-C/SC NF, EPDM 006, 015, 018-U2
124733+ SEAL INNER 015U2 NF TC 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
E70028 O-RING-028 FDA EPDM 2 EA
E70035 O-RING-035 FDA EPDM 2 EA
E70024 O-RING-024 FDA EPDM 2 EA
E70121 O-RING-121 FDA EPDM 2 EA
E70126 O-RING-126 FDA EPDM 2 EA
E70112 O-RING-112 FDA EPDM 2 EA
E70249 O-RING-249 FDA EPDM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
133957+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC NF, FKM 006, 015, 018-U2
124734+ SEAL INNER 015U2 NF SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
134020+ SEAL KIT, 015U2, DM, TC/SC-C/SC NF, FKM 006, 015, 018-U2
124733+ SEAL INNER 015U2 NF TC 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA

130840+ SEAL KIT, 015U2, DM, C/CE, FKM 006, 015, 018-U2
101651+ SEAL INNER 015U2 CARBON 2 EA
101667+ SEAT SEAL 015U2 CERAMIC 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
130847+ SEAL KIT, 015U2, DM, SC/SC-C/SC, FKM 006, 015, 018-U2
101653+ SEAL INNER 015U2 SIL CAR 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA
137908+ SEAL KIT, 015U2, DM, TC/SC-C/SC, FKM 006, 015, 018-U2
101654+ SEAL INNER 015U2 TC (15) 2 EA
101668+ SEAT SEAL 015U2 SIL CAR 2 EA
101679+ SEAL OUTER 015U2 CARBON 2 EA
V70028 O-RING-028 FDA FKM 2 EA
V70035 O-RING-035 FDA FKM 2 EA
V70024 O-RING-024 FDA FKM 2 EA
V70121 O-RING-121 FDA FKM 2 EA
V70126 O-RING-126 FDA FKM 2 EA
V70112 O-RING-112 FDA FKM 2 EA
V70249 O-RING-249 FDA FKM 1 EA
101683+ SPRING WAVE INNER 015U2 2 EA
101684+ WAVE SPRING OUTER 015U2 2 EA
112446+ TAG IMPORTANT-SEAL FLUSH 1 EA

134097+ SEAL KIT, 324U2, DM, TC/SC-C/SC NF, FKM 324-U2
V70154 O-RING-154 FDA FKM 2 EA
V70149 O-RING-149 FDA FKM 2 EA
V70232 O-RING-232 FDA FKM 2 EA
V70237 O-RING-237 FDA FKM 2 EA
V70125 O-RING-125 FDA FKM 2 EA
V70383 O-RING-383 FDA FKM 1 EA
105418+ SEAL, OUTER 320U2 CARBON 2 EA
105417+ SEAT SEAL 320U2 SC 2 EA
124741+ SEAL INNER 320U2 NF TC 2 EA
105419+ WAVE SPRING 320U2 INNER 2 EA
V70160 O-RING-160 FDA FKM 2 EA
105420+ WAVE SPRING 320U2 OUTER 2 EA
35897+ KIT GLAND PLATE CONNECTION 2 EA
V70378 O-RING-378 FDA FKM 1 EA
133223+ SEAL KIT, 324U2, SM, C/CE, EPDM 324-U2
105412+ SEAL, INNER 320U2 CARBON 2 EA
105416+ SEAT SEAL 320U2 CERAMIC 2 EA
105419+ WAVE SPRING 320U2 INNER 2 EA
E70154 O-RING-154 FDA EPDM 2 EA
E70149 O-RING-149 FDA EPDM 2 EA
E70232 O-RING-232 FDA EPDM 2 EA
E70237 O-RING-237 FDA EPDM 2 EA
E70125 O-RING-125 FDA EPDM 2 EA
E70383 O-RING-383 FDA EPDM 1 EA
E70378 O-RING-378 FDA EPDM 1 EA
134572+ SEAL KIT, 324U2, SM, C/SC, EPDM 324-U2
105412+ SEAL, INNER 320U2 CARBON 2 EA
105417+ SEAT SEAL 320U2 SC 2 EA
105419+ WAVE SPRING 320U2 INNER 2 EA
E70154 O-RING-154 FDA EPDM 2 EA
E70149 O-RING-149 FDA EPDM 2 EA
E70232 O-RING-232 FDA EPDM 2 EA
E70237 O-RING-237 FDA EPDM 2 EA
E70125 O-RING-125 FDA EPDM 2 EA
E70383 O-RING-383 FDA EPDM 1 EA
E70378 O-RING-378 FDA EPDM 1 EA
133557+ SEAL KIT, 324U2, SM, SC/SC, EPDM 324-U2
E70154 O-RING-154 FDA EPDM 2 EA
E70149 O-RING-149 FDA EPDM 2 EA
E70232 O-RING-232 FDA EPDM 2 EA
E70237 O-RING-237 FDA EPDM 2 EA
E70125 O-RING-125 FDA EPDM 2 EA
E70383 O-RING-383 FDA EPDM 1 EA
105411+ WASHER, BELLEVILLE 320U2 2 EA
105417+ SEAT SEAL 320U2 SC 2 EA
105414+ SEAL,INNER 320U2 SC 2 EA
105419+ WAVE SPRING 320U2 INNER 2 EA
E70378 O-RING-378 FDA EPDM 1 EA

 

 

 

Xem thêm sản phẩm Vật tư, phụ tùng ngành bơm được bán bởi doanh nghiệp: TAN DONG PHUONG ENGINEERING SERVICE CO., LTD
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status