Yujin System Vietnam – Camera chống cháy nổ – Đại lí cung cấp Camera Yujin System tại Việt Nam – Nhà phân phối chính hãng Yujin System Vietnam

  (215 )
  • Mã sản phẩm:Yujin System
  • Nhãn hiệu:Yujin System
  • Xuất xứ:Korea
  • Giá :100.000đ
  • Địa chỉ :BinhThanh,Vietnam
  • Giang hàng :DienCongNghiep

Yujin System Vietnam – Camera chống cháy nổ – Đại lí cung cấp Camera Yujin System tại Việt Nam – Nhà phân phối chính hãng Yujin System Vietnam

 

 


 


    • Yujin System Vietnam – Camera chống cháy nổ – Đại lí cung cấp Camera Yujin System tại Việt Nam – Nhà phân phối chính hãng Yujin System Vietnam

  
  Yujin System – Korea  
Item Code Brand
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-7000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S (CE,HD-SDI) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-6000S-IR (CE,HD-SDI.. Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000S (CE) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPT-5000SE (Endless Roatation) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước OPT-1200S Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-5700 new(HD-SDI) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Step Motor Camera Camera động cơ bước EPTH-2205 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-37 (CE) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-522-35 (Endless Rotation) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-622S-37 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YSDP-523 (Ceiling Type) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
High Speed Dome Camera Camera Hình Vòm tốc độ cao YDC-522T-35 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Omniscan PAN EOD-350T Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YUW-8000M Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPTH-7900 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7500 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-7067 (IP-67,New) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-600N Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-720B Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWP-700 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWPH-800 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6200D Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YSPC-360-N Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-7200 (HD-SDI) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera EPT-6000SIRHD (HD, IR) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-620WP wiper/pump Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YIH-120 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1530 (IP66) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-700W wiper unit Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1200 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1500RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YOH-1800RG nitrogen(N2) gas Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ camera YWH-800 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  YWB-EX Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  YWB-600H Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  YWB-450/T Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  S-1500 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Light Bracket YSLB-560 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  OPT-201B/TB Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  YHD-105 (110/140) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  YIB-310W Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Bracket  IPT-103B Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Light YSL-500 LED (60W LED) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Light YSL-40LED (40W LED) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Light YLR-2000 (IR Laser) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
IR LIGHT YIR-1000 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
IR LIGHT YIR-3000 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
HID light YSL-800(800m) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
SPOT LIGHT YSL-300 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
LAMP  (YSL-300) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
LIGHT BRACKET YSLB-560 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
  YOW-200 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
  YSP-850(Pump) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Cable CABLE-13C Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Cable CABLE-15C Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-300 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ  Camera chống cháy nổ YEXH-400 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-400TH Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1500 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-1504 (Ex d IIC) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YOH-600ES (Ex d IIC) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXH-600 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Exploision Proof Camera Housing Vỏ Camera chống cháy nổ YEXL-500 LIGHT Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-7000EX (Ex d IIC T6) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YWP-1000 (Ex d IIC T6 I) Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Housing Vỏ Camera YEXPT-800-01 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Board YRX-200R Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Wireless Bridge System YWX-6000 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Bảng mạch YPB-20 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Bảng mạch YRX-600ED Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC-3 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-200PC Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
System Controller Bảng điều khiển hệ thống YTX-300P Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H62Z1235PDC Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H35Z1015AMS-MP Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh E24Z1018-MPIR Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H21Z1016AMS-MP Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H60Z1238A Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H30Z1015AMSP Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR-IR Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H16Z7516AMSPR Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z1218AMSP-2 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H10Z0812AMSP-2 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh H6Z0812AMSP Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh BW2M2810DN-1000 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh TG3Z0312FCS-MPIR Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh HG3Z4512AFCS-IR Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Camera Lens Ống kính máy ảnh EX-2 or EX-2CS Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam
Adapter Ring VM-400 Yujin System Vietnam, Yujin Vietnam

 


Xem thêm sản phẩm Camera quan sát được bán bởi doanh nghiệp: DienCongNghiep
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status