ZU252 - Bộ chuyển đổi tần số - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Nam

  (472 )
  • Mã sản phẩm:ZU252 - Bộ chuyển đổi tần số - Electro-sensor
  • Nhãn hiệu:Electro-Sensors
  • Xuất xứ:EU
  • Giá :Liên hệ nhà cung cấp
  • Địa chỉ :
  • Giang hàng :

ZU252 - Bộ chuyển đổi tần số - Electro-sensors - Song Thành Công Việt Nam

 

GF Vietnam

Part No.: 3-2551-V0-22

Code: 159001275 Model flowmeter

GF Vietnam

Part No.: 3-9900-1

Transmitter

GF Vietnam

Part No.: SCH80-PV8S030

PVC Saddle 3"

GF Vietnam

Part No.: 3-2840-1V

Code: 159001812 Sensor

GF Vietnam

Part No.: 3-9900-1

Transmitter

GF Vietnam

Code: 161-567-044

Butterfly valve (3") DN80 type 567 PVC-U

Hand lever with ratchet settings

GF Vietnam

Code: 199-240-004

Butteríly valve double acting PVC BV 240 PVC/EPDM (3") DN80

GF Vietnam

Code: 161-614-617

Diaphragm valve DIASTAR Six PVC-U FC (Fail safe to close) (2")

DN50 EPDM PN6

GF Vietnam

Code: 161-614-616

Diaphragm valve DIASTAR Six

PVC-U FC (Fail safe to close) (1.1/2") DN40 EPDM PN6

GF Vietnam

Code: 161-614-615

Diaphragm valve DIASTAR Six

PVC-U FC (Fail safe to close) (1.1/4") DN32 EPDM PN6

GF Vietnam

Correct Code: 161-546-027

(161 540 027) Ball valve 546 PVC/EPDM (2") DN50

Note: Recheck code khi order

GF Vietnam

Code: 161-546-025

Ball valve 546 PVC/EPDM (1.1/4") DN32

GF Vietnam

Correct Code: 161-561-022

(201 301 07) Check valve 561 PVC/EPDM (1/2") DN15

Note: recheck code khi order

GF Vietnam

Code: 854-030

Flange - Van Stone (S) Mặt bích (3;') DN80 -PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 806-030

Co 90o (3") DN80 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 806-020

Co 90o (2") DN50 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 806-015

Co 90o (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 806-012

Co 90o (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 806-005

Co 90o (1/2") DN25 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-030

Tê (3") DN80 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-020

Tê (2") DN50 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-015

Tê (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-012

Tê (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-338

Reducing Tee (S x S x S) ; Size (3"x3"x2")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-251

Reducing Tee (S x S x S) ; Size (2"x2"x1.1/2")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 801-250

Reducing Tee (S x S x S) ; Size (2"x2"x1.1/4")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 837-251

Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1.1/2")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 837-250

Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1.1/4")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 837-247

Flush Style Reducer Bushing (SPG x S) ; (2"x1/2")- PVC-sCh80

GF Vietnam

Code: 838-248

Flush Style Reducer Bushing (SPG x FPT) ; (2"x3/4")- PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 897-375-020

Rắc Co (2") DN50 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 897-375-015

Rắc Co (1.1/2") DN40 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Code: 897-375-012

Rắc Co (1.1/4") DN32 - PVC-SCH80

GF Vietnam

Part No.: H0800300PG2000

Ống (3") DN80-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths

GF Vietnam

Part No.: H0800200PG2000

Ống (2") DN50-PVC -SCH 80 Plain End Pipe - 20 ft lengths

GF Vietnam

Part No.: H0800150PG2000

Ống (1.1/2") DN40-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths

GF Vietnam

Part No.: H0800125PG2000

Ống (1.1/4") DN32-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths

GF Vietnam

Part No.: H0800050PG2000

Ống (1/2") DN15-PVC -SCH 80 ; Plain End Pipe - 20 ft lengths

 

Xem thêm sản phẩm Dây chuyền sản xuất được bán bởi doanh nghiệp:
Nhóm sản phẩm cùng danh mục
DMCA.com Protection Status